رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

Platts- مقصد نهایی افزایش تولیدات پتروشیمی آمریکا
اهمیت : مهم

9

به گزارش از پلتس، تولیدات مایعات گاز طبیعی (NGL) آمریکا پس از افزایش تولیدات نفت و گاز شیل و تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گاز مایع (LPG) از سال 2014 با افزایش تقاضا در سطح جهان مواجه شده است و این روند تا کنون ادامه پیدا کرده است. اما سوال اینجاست که مقصد نهایی این میزان افزایش تولیدات آمریکا کدامین کشورها خواهد بود.
نهایت‌نگر:

تولیدات مایعات گاز طبیعی (NGL) آمریکا پس از افزایش تولیدات نفت و گاز شیل و تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گاز مایع (LPG) از سال ۲۰۱۴ با افزایش تقاضا در سطح جهان مواجه شده است و این روند تا کنون ادامه پیدا کرده است. اما سوال اینجاست که مقصد نهایی این میزان افزایش تولیدات آمریکا کدامین کشورها خواهد بود.

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت پتروشیمی آمریکا

بر اساس اطلاعات سازمان انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۵، آمریکا معادل ۱.۳۹۵ میلیون بشکه در روز پروپان تولید نموده است و معادل ۴۳ درصد از این تولیدات را صادر نموده است.

همچنین بر اساس همین آمار، آمریکا در سال ۲۰۱۵ معادل ۴۸۱ هزار بشکه در روز بوتان تولید نموده که ۲۴ درصد از این مقدار را صادر نموده است.

در حال حاضر میزان ظرفیت تولیداتی این کشور از LPG معادل ۱.۰۴۵ میلیون بشکه در روز است. این در حالی است که میزان رشد تولید این محصول صعودی بوده و تقاضا در اروپا و آمریکا در سطح ثابتی باقی مانده است و در نتیجه این مقصد نهایی این افزایش تولید در آسیا خواهد بود.

Platts- مقصد نهایی افزایش تولیدات پتروشیمی آمریکا

بر اساس اطلاعات پلتس، میزان صادرات اتان آمریکا در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۰ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۷ به ۲۸۳ هزار بشکه در روز خواهد رسید. جالب است بدانیم که این میزان تولیدات در سال ۲۰۱۵ معادل ۶۹ هزار بشکه در روز بوده است.

طی نشست تولید کنندگان آمریکایی در آخرین همایش کسب و کار آمریکا، حضار سوال زیر را مطرح نمودند که بهترین مقصد نهایی تولیدات اتان، پروپان، بوتان و نفتا آمریکا کدامیک از کشورهای چین، برزیل و یا هند خواهد بود. اما در جواب این پاسخ کوتاه شنیده می شد: "بستگی دارد!"

بررسی بازار هند

انتظار می رفت مقصد صادرات اتان آمریکا هند باشد. چرا که در سال ۲۰۱۶، هند ظرفیت تولید ۵.۷ میلیون تن اتیلن را داراست. بیشتر تولیدات اتیلن این کشور بر پایه نفتا است.

Platts- مقصد نهایی افزایش تولیدات پتروشیمی آمریکا

بازار چین و برزیل

در مورد بازار نفتا و LPGمناسب برای تولیدات آمریکا اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی از افراد معتقدند که صادرات پروپان به چین منطقی است و بعضی دیگر معتقدند که بازار برزیل برای تولیدات پروپان به همراهی نفتا منطقی است.

برزیل با محدودیت حجم نفتا و NGL در بازار داخلی رو به روست. برای اینکه بتوان درک درستی از مفهوم کمبود نفتا داشت باید دانست که رابطه میان اتانول و بنزین در بازار برزیل به چه صورت است. از سال ۲۰۰۳ به بعد مردم برزیل توانستند از دو سوخت اتانول و بنزین برای اتومبیل های خود استفاده کنند. اگر قیمت های اتانول ۷۰ درصد ارزان تر از بنزین می شد میزان مصرف مردم به اتانول تغییر می یافت. این موضوع باعث شد تا برزیل از صادر کننده بنزین به کشور واردکننده بنزین تبدیل گردد. در کل برزیل وارد کننده پروپان است و آمریکا بر روی ۷۰ درصد از میزان واردات LPG این کشور حساب می کند.

در عین حال چین بسیار علاقه مند است تا سوخت مصرف کراکرهای پالایشگاه ها را قابل تغییر کند. در نوامبر سال 2015، چین بزرگترین مقصد صادرات LPG آمریکا محسوب شده است (متوسط 110 هزار بشکه در روز). سهم صادرات آمریکا به آسیا از 12.6 درصد در سال 2013 به 31.3 درصد در سال 2015 افزایش یافته است و بزرگترین بازار برای آمریکا محسوب می گردد. این در حالی است که پیش بینی می گردد همچنان رشد تقاضا آسیا برای این مواد فزاینده باشد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.
جالب است بدانیم که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، (به عنوان مثال) اولین مقصد صادراتی متانول ایران در سال 94 چین با ارزش دلاری 449 میلیون دلار و مقصد بعدی صادرات ایران متعلق به هند با ارزش دلاری 262 میلیون دلار بوده است. این تغییر تولیدات آمریکا در چند سال پیش رو و افزایش سطح صادرات این کشور به آسیا (ازجمله چین و هند)در طول چند سال اخیر می‌تواند سطح صاردات ایران به این کشورها را تحت تأثیر منفی خود قرار دهد.

به گزارش از پلتس، تولیدات مایعات گاز طبیعی (NGL) آمریکا پس از افزایش تولیدات نفت و گاز شیل و تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گاز مایع (LPG) از سال 2014 با افزایش تقاضا در سطح جهان مواجه شده است و این روند تا کنون ادامه پیدا کرده است. اما سوال اینجاست که مقصد نهایی این میزان افزایش تولیدات آمریکا کدامین کشورها خواهد بود.
نهایت‌نگر:

تولیدات مایعات گاز طبیعی (NGL) آمریکا پس از افزایش تولیدات نفت و گاز شیل و تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده گاز مایع (LPG) از سال ۲۰۱۴ با افزایش تقاضا در سطح جهان مواجه شده است و این روند تا کنون ادامه پیدا کرده است. اما سوال اینجاست که مقصد نهایی این میزان افزایش تولیدات آمریکا کدامین کشورها خواهد بود.

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت پتروشیمی آمریکا

بر اساس اطلاعات سازمان انرژی آمریکا، در سال ۲۰۱۵، آمریکا معادل ۱.۳۹۵ میلیون بشکه در روز پروپان تولید نموده است و معادل ۴۳ درصد از این تولیدات را صادر نموده است.

همچنین بر اساس همین آمار، آمریکا در سال ۲۰۱۵ معادل ۴۸۱ هزار بشکه در روز بوتان تولید نموده که ۲۴ درصد از این مقدار را صادر نموده است.

در حال حاضر میزان ظرفیت تولیداتی این کشور از LPG معادل ۱.۰۴۵ میلیون بشکه در روز است. این در حالی است که میزان رشد تولید این محصول صعودی بوده و تقاضا در اروپا و آمریکا در سطح ثابتی باقی مانده است و در نتیجه این مقصد نهایی این افزایش تولید در آسیا خواهد بود.

Platts- مقصد نهایی افزایش تولیدات پتروشیمی آمریکا

بر اساس اطلاعات پلتس، میزان صادرات اتان آمریکا در سال ۲۰۱۶ به ۱۵۰ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۱۷ به ۲۸۳ هزار بشکه در روز خواهد رسید. جالب است بدانیم که این میزان تولیدات در سال ۲۰۱۵ معادل ۶۹ هزار بشکه در روز بوده است.

طی نشست تولید کنندگان آمریکایی در آخرین همایش کسب و کار آمریکا، حضار سوال زیر را مطرح نمودند که بهترین مقصد نهایی تولیدات اتان، پروپان، بوتان و نفتا آمریکا کدامیک از کشورهای چین، برزیل و یا هند خواهد بود. اما در جواب این پاسخ کوتاه شنیده می شد: "بستگی دارد!"

بررسی بازار هند

انتظار می رفت مقصد صادرات اتان آمریکا هند باشد. چرا که در سال ۲۰۱۶، هند ظرفیت تولید ۵.۷ میلیون تن اتیلن را داراست. بیشتر تولیدات اتیلن این کشور بر پایه نفتا است.

Platts- مقصد نهایی افزایش تولیدات پتروشیمی آمریکا

بازار چین و برزیل

در مورد بازار نفتا و LPGمناسب برای تولیدات آمریکا اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی از افراد معتقدند که صادرات پروپان به چین منطقی است و بعضی دیگر معتقدند که بازار برزیل برای تولیدات پروپان به همراهی نفتا منطقی است.

برزیل با محدودیت حجم نفتا و NGL در بازار داخلی رو به روست. برای اینکه بتوان درک درستی از مفهوم کمبود نفتا داشت باید دانست که رابطه میان اتانول و بنزین در بازار برزیل به چه صورت است. از سال ۲۰۰۳ به بعد مردم برزیل توانستند از دو سوخت اتانول و بنزین برای اتومبیل های خود استفاده کنند. اگر قیمت های اتانول ۷۰ درصد ارزان تر از بنزین می شد میزان مصرف مردم به اتانول تغییر می یافت. این موضوع باعث شد تا برزیل از صادر کننده بنزین به کشور واردکننده بنزین تبدیل گردد. در کل برزیل وارد کننده پروپان است و آمریکا بر روی ۷۰ درصد از میزان واردات LPG این کشور حساب می کند.

در عین حال چین بسیار علاقه مند است تا سوخت مصرف کراکرهای پالایشگاه ها را قابل تغییر کند. در نوامبر سال 2015، چین بزرگترین مقصد صادرات LPG آمریکا محسوب شده است (متوسط 110 هزار بشکه در روز). سهم صادرات آمریکا به آسیا از 12.6 درصد در سال 2013 به 31.3 درصد در سال 2015 افزایش یافته است و بزرگترین بازار برای آمریکا محسوب می گردد. این در حالی است که پیش بینی می گردد همچنان رشد تقاضا آسیا برای این مواد فزاینده باشد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.
جالب است بدانیم که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، (به عنوان مثال) اولین مقصد صادراتی متانول ایران در سال 94 چین با ارزش دلاری 449 میلیون دلار و مقصد بعدی صادرات ایران متعلق به هند با ارزش دلاری 262 میلیون دلار بوده است. این تغییر تولیدات آمریکا در چند سال پیش رو و افزایش سطح صادرات این کشور به آسیا (ازجمله چین و هند)در طول چند سال اخیر می‌تواند سطح صاردات ایران به این کشورها را تحت تأثیر منفی خود قرار دهد.
1394/12/08
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333