رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

جزئیات صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری
اهمیت : عادی

84

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس" در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه 16 اسفند ماه 93 عرضه عمومی می‌نماید.
خبرگزاری فارس:

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم"سپاس" در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۳ عرضه عمومی می نماید. صندوق سرمایه­ گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس"در نظر دارد واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی نماید. صندوق ، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.

برخی از مشخصات صندوق به شرح ذیل می­ باشد:

·نام صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله: پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس" دارنده اوراق اختیار فروش تبعی

·نوع صندوق: صندوق سرمایه ­گذاری در سهام

·ارکان صندوق:

·مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه ­گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم­ گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

·مؤسسین: مرکز مالی ایران(سهامی­ خاص) است که در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۸۷ با شمارة ثبت ۳۲۵۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از: تهران- خیابان حافظ- نبش هاتف- شماره ۱۹۲ و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ با شماره ثبت ۳۹۶۷۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده ­است . نشانی موسس عبارت است تهران-خیابان حافظ-کوچه ازهری-پلاک ۱۰ .

·مدیر: مدیر صندوق، مرکز مالی ایران(سهامی خاص) است که در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۸۷ با شمارة ثبت ۳۲۵۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- خیابان حافظ- نبش هاتف- شماره ۲۲۸. برای انتخاب دارایی های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به عنوان عضو/ اعضای «گروه مدیران سرمایه گذاری» انتخاب می کند و می تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.

·متولی: متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه­گذاری تامین سرمایه نوین(سهامی­ خاص) است که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از : تهران- خیابان کریمخان زند- کوچه شانس- ساختمان ۲۵۸- طبقه دوم- واحد ۷ وظیفة اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

·حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل است که در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران- خیابان شهیدسرافراز- کوچه دریای نور- پلاک ۲۶- طبقه اول- واحد۷. وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبة ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در دوره های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

·مزایای دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری: هر واحد صندوق سرمایه­ گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم با اختیار فروش تبعی به فروش میر­سد و در سررسید(۳۱/۰۱/۱۳۹۵)، هر واحد با قیمت ۱۳۰۰۰ ریال قابل اعمال میباشد. روش اعمال بصورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال از دارنده "واحد به عرضه کننده و یا پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق(NAV) در تاریخ اعمال به دارنده واحدها به صورت نقدی یا از طریق واگذاری اوراق بهادار جدید از عرضه کننده به دارنده می باشد. روش اعمال توسط مدیر و از طریق بورس اعلام می ­شود.

·تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری قابل انتشار در مرحله اول، ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد

· تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز: ۲ واحد

·تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری عادی قابل عرضه در مرحله اول: ۴۹،۹۹۹،۹۹۸ که به تقاضای مدیر و موافقت بورس می­تواند تا سقف ۹۹۹،۹۹۹،۹۹۸ در افزایش یابد.

·مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

·روش عرضه: ثبت سفارش

·تاریخ و ساعت شروع و پایان ثبت سفارش: دوره ثبت سفارش از ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ لغایت ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خواهد بود.

·کف قیمت و دامنه ثبت سفارش: در ثبت سفارش کف قیمت این اوراق ۱۰،۰۰۰ ریال و سقف قیمت ۱۱،۰۰۰ ریال است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
یکی از تاثیرات مثبتی که می‌تواند این صندوق داشته باشد جذب سرمایه افراد ریسک‌گریز است. جذابیت سود بیشتر در کنار تضمین حداقل سودآوری می‌تواند برای بسیاری از افراد جذاب باشد. ورود سرمایه‌های جذب‌شده می‌تواند برای شرکت‌های بورسی مفید باشد.
اما از طرفی دیگر هنوز مشخص نیست که این حداقل سود، در صورت رکود بازار، از چه منبعی قرار است تامین شود. همچنین این امر باعث خروج سرمایه از صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین این نرخ سود موجب ایجاد کشمکش میان بورس و بانک خواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس" در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه 16 اسفند ماه 93 عرضه عمومی می‌نماید.
خبرگزاری فارس:

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم"سپاس" در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۳ عرضه عمومی می نماید. صندوق سرمایه­ گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس"در نظر دارد واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی نماید. صندوق ، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.

برخی از مشخصات صندوق به شرح ذیل می­ باشد:

·نام صندوق سرمایه­ گذاری قابل معامله: پاداش سهامداری توسعه یکم "سپاس" دارنده اوراق اختیار فروش تبعی

·نوع صندوق: صندوق سرمایه ­گذاری در سهام

·ارکان صندوق:

·مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه ­گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم­ گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

·مؤسسین: مرکز مالی ایران(سهامی­ خاص) است که در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۸۷ با شمارة ثبت ۳۲۵۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از: تهران- خیابان حافظ- نبش هاتف- شماره ۱۹۲ و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۹ با شماره ثبت ۳۹۶۷۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده ­است . نشانی موسس عبارت است تهران-خیابان حافظ-کوچه ازهری-پلاک ۱۰ .

·مدیر: مدیر صندوق، مرکز مالی ایران(سهامی خاص) است که در تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۸۷ با شمارة ثبت ۳۲۵۳۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- خیابان حافظ- نبش هاتف- شماره ۲۲۸. برای انتخاب دارایی های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به عنوان عضو/ اعضای «گروه مدیران سرمایه گذاری» انتخاب می کند و می تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.

·متولی: متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه­گذاری تامین سرمایه نوین(سهامی­ خاص) است که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از : تهران- خیابان کریمخان زند- کوچه شانس- ساختمان ۲۵۸- طبقه دوم- واحد ۷ وظیفة اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

·حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل است که در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران- خیابان شهیدسرافراز- کوچه دریای نور- پلاک ۲۶- طبقه اول- واحد۷. وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبة ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در دوره های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

·مزایای دارندگان واحدهای سرمایه­ گذاری: هر واحد صندوق سرمایه­ گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم با اختیار فروش تبعی به فروش میر­سد و در سررسید(۳۱/۰۱/۱۳۹۵)، هر واحد با قیمت ۱۳۰۰۰ ریال قابل اعمال میباشد. روش اعمال بصورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال از دارنده "واحد به عرضه کننده و یا پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق(NAV) در تاریخ اعمال به دارنده واحدها به صورت نقدی یا از طریق واگذاری اوراق بهادار جدید از عرضه کننده به دارنده می باشد. روش اعمال توسط مدیر و از طریق بورس اعلام می ­شود.

·تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری قابل انتشار در مرحله اول، ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد

· تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری ممتاز: ۲ واحد

·تعداد واحدهای سرمایه­ گذاری عادی قابل عرضه در مرحله اول: ۴۹،۹۹۹،۹۹۸ که به تقاضای مدیر و موافقت بورس می­تواند تا سقف ۹۹۹،۹۹۹،۹۹۸ در افزایش یابد.

·مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

·روش عرضه: ثبت سفارش

·تاریخ و ساعت شروع و پایان ثبت سفارش: دوره ثبت سفارش از ساعت ۹:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ لغایت ساعت ۱۲:۳۰ همان روز خواهد بود.

·کف قیمت و دامنه ثبت سفارش: در ثبت سفارش کف قیمت این اوراق ۱۰،۰۰۰ ریال و سقف قیمت ۱۱،۰۰۰ ریال است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
یکی از تاثیرات مثبتی که می‌تواند این صندوق داشته باشد جذب سرمایه افراد ریسک‌گریز است. جذابیت سود بیشتر در کنار تضمین حداقل سودآوری می‌تواند برای بسیاری از افراد جذاب باشد. ورود سرمایه‌های جذب‌شده می‌تواند برای شرکت‌های بورسی مفید باشد.
اما از طرفی دیگر هنوز مشخص نیست که این حداقل سود، در صورت رکود بازار، از چه منبعی قرار است تامین شود. همچنین این امر باعث خروج سرمایه از صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین این نرخ سود موجب ایجاد کشمکش میان بورس و بانک خواهد شد.
1393/12/12
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333