رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

همسایگان شمالی در انتظار تامین برق از ایران
اهمیت : مهم

7

پیشرفت ایران در صنایع برق به حدی است که اکنون ایران توان تامین بخشی از نیازهای کشورهای همسایه خود را دارد. در این زمینه توان تامین زیرساخت‌ها نیز وجود دارد اما چالش اصلی انتقال برق تامین مالی برای ساخت خطوط و پست‌های انتقال برق است.
گسترش صمت:

توان تولید برق ایران اکنون بیش از نیاز کشور است و با احتساب اینکه همسایگان شمالی ایران، کشورهای سردسیری هستند و نیاز کمتری به مصرف برق با هدف سرمایشی دارند، ایران می تواند مازاد تولید را به این کشور را منتقل کند. موضوعی که در این زمینه آسیب هایی وارد می کند کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق کشور است که بر اثر سیاست های اقتصادی دولت های گذشته انجام شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران در شرایط پساتحریم قرار دارد برخی تحلیل ها گویای وجود فاینانسورهایی است که می توانند در صنعت برق ایران وارد شوند. در ادامه صمت به بررسی چگونگی تامین زیرساخت ها برای فروش برق دیگر کشورهای منطقه پرداخته است.
علیرضا کلاهی، رییس سندیکای صنعت برق درباره وضعیت صنعت برق در کشور و چگونگی تامین زیرساخت های مورد نیاز برای بخش انتقال به صمت توضیح داد: زیرساخت های برق دو بخش اصلی دارد. بخش هایی که در زیرساخت های صنعت برق وجود دارد شامل تولید و انتقال و توزیع می شود. ایران در تولید برق خوشبختانه مشکلی ندارد. همچنین با توجه به اینکه الگوی مصرف برق در همسایگان شمالی ایران متفاوت است و ایران در این منطقه مازاد تولید دارد، ظرفیت همکاری مشترک به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در صنعت برق وجود دارد این است که ظرفیت تولید برق در کشور بیشتر محدود به زمان اوج مصرف برق است، توضیح داد: برای پوشش دهی تقاضای برق در پیک مصرف ایران نیروگاه های تولید برق را تقویت کرده تا بتواند به سطح میزان مصرف برق متقاضیان پاسخ دهد.
رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه پیک مصرف برق در کشور تابستان است، گفت: این در حالی است که ایران در باقی فصل ها با مازاد تولید برق مواجه می شود. بر این اساس در دیگر مواقع سرمایه عظیمی در کشور بیکار می ماند. همچنین در این دوران همسایگان شمالی ایران نیاز به برق دارند که ایران می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش تولید برق نیاز آنها را نیز پوشش دهد.

وی در حالی که از زیرساخت های انتقال برق به عنوان چالش اصلی صنعت برق نام برد، توضیح داد: تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد ضعف ایران در تامین زیرساخت های مورد نیاز برای انتقال برق است.
وی به این پرسش که دلیل ضعف ایران در تامین زیرساخت های انتقال برق چیست، پاسخ داد: یکی از مشکلاتی که در سال های گذشته باعث شد ایران در تامین زیرساخت های انتقال برق با مشکل رو به رو شود کاهش شدید سرمایه گذاری بود.
رییس سندیکای صنعت برق افزود: کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق یکی از بزرگترین آسیب هایی بود که دولت های نهم و دهم به زیرساخت های این صنعت در کشور وارد کردند. به این دلیل است که زیرساخت های موجود در کشور ظرفیت مناسبی برای انتقال برق ندارند.
وی با اشاره به اینکه ایران توان تامین برخی نیازهای کشورهای همسایه خود را در زمینه برق دارد، تاکید کرد: دلیل اصلی توان ایران در تامین نیازهای برق در کشورهای همسایه شمالی متفاوت بودن الگوی مصرف برق است؛ همچنین توان ایران در تولید بوده و اکنون توان زیرساختی انتقال برق در کشور آماده نیست.
کلاهی با اشاره به اینکه هر کشوری یک منحنی مصرف برق دارد که براساس آن زمان اون و غیراوج مصرف برق مشخص می شود، توضیح داد: عمده بار مصرف کشور ما سرمایشی است و در تابستان مصرف برق به پیک خود می رسد. اما در کشورهای همسایه شمالی این طور نیست و باید درنظر داشت که میانگین دمای این کشورها نیز از ایران پایین است و نیاز کمتری به مصرف سرمایشی برق در آنها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین زیرساخت های انتقال برق در کشور تنها نیازمند سرمایه گذاری است، افزود: توان داخلی کشور در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و ایران می تواند این خطوط را احداث کند. تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد کاهش سرمایه گذاری است.
رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وزارت نیرو همواره به بودجه عمومی کشور وابسته بوده است، گفت: دلیل وابستگی این وزارتخانه به بودجه عمومی کشور اختلاف در فروش و تولید است که وزارت نیرو را وادار به استفاده از بودجه های دولتی می کند. اختلافی که در این زمینه وجود دارد به ضرر وزارت نیرو است و مابه تفاوت آن در برنامه بودجه دولت تامین می شود.
وی افزود: در دولت های نهم و دهم این اتفاق نیفتاد و کسری بودجه بسیاری در این وزارتخانه به وجود آمد. توجه نکردن به این بخش در سال های گذشته باعث شد ایران در صنعت برق با کاهش سرمایه روبه رو شود که این موضوع به تامین زیرساخت های انتقال برق نیز آسیب های بسیاری وارد کرده است.
کلاهی با بیان اینکه صنعت برق در کشور خودکفاست، توضیح داد: با توجه به توان داخلی کشور باید برای توسعه زیرساخت ها منابع مختلفی به این بخش داده شود. توان ایران در صنعت برق اکنون فقط با مشکل سرمایه گذاری رو به رو است.
وی با اشاره به اینکه بودجه ای که برای صنعت برق در کشور در دولت یازدهم درنظر گرفته شد هم برای این صنعت کافی نیست، اظهار کرد: در این دولت برخی مشکلات برطرف شد اما هنوز بودجه برق برای پاسخگویی به نیازهای این صنعت در کشور کافی نیست. البته نباید شرایط اقتصادی کشور را فراموش کرد و راهی جز این هم وجود ندارد.
رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه ایران با فروش برق به کشورهای همسایه می تواند مشکلات سرمایه گذاری خود را برطرف کند، گفت: یکی از راه هایی که برای برطرف کردن این مشکل در کشور وجود دارد فروش برق به کشورهای همسایه است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه استفاده از فاینانس یکی از راه های تامین مالی پروژه های زیرساختی در کشور است، توضیح داد: با اینکه در شرایط کنونی پیدا کردن فاینانسور کار دشواری است اما این موضوع دور از ذهن نیست. در صورتی که روی این پروژه ها کار شود ایران می تواند خطوط انتقال برق برای کشورهای همسایه را از طریق تامین مالی (فاینانس) اجرا کند.

دشواری های استفاده از فاینانس
علی اصغر میرشکاری، دبیر سندیکای برق ایران نیز درباره ظرفیت تولید و مشکلاتی که در زمینه انتقال برق در کشور وجود دارد به صمت گفت: موضوعی که در زمینه انتقال برق به برخی کشورهای شمال ایران وجود دارد این است که ظرفیت موجود برای انجام این کار کافی است اما این ظرفیت ها باید اجرایی شوند. در تامین خطوط انتقال برق مشکلاتی وجود دارد که رفع آنها نیاز به تامین مالی دارد.
میرشکاری افزود: در موضوعات انتقال بین المللی برق زمانی ابتدا کشورها باید به توافق برای انجام این کار برسند و بعد برای تامین زیرساخت ها اقدام کنند. در این زمینه اکنون توافق هایی در حال انجام است. در صورتی که این توافق ها نهایی شود با احتساب توان ایران در ساخت و تامین زیرساخت های لازم برای انتقال برق این کار شدنی خواهد بود.
دبیر سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه در انتقال برق از ایران به ارمنستان مشکل اختلاف ولتاژ وجود داشت، توضیح داد: برای رفع این مشکل باید نوع خاصی از پست برق در آن منطقه مورد بهره برداری قرار می گرفت که در حال ساخت است و این مشکل برطرف می شود. موضوعی که در این زمینه ها وجود دارد مشکلات اینچنینی است.
وی با اشاره به اینکه پروژه های انتقال برق نیاز به تامین مالی دارد، گفت: انجام این کار از طریق استفاده از فاینانس هم شدنی است اما سختی های خاص خود را دارد. برای تامین مالی از طریق فاینانس باید فعالیت به طور جدی شود تا بتوان برای پروژه انتقال برق به دیگر کشورها از این طریق اقدام شود.پیشرفت ایران در صنایع برق به حدی است که اکنون ایران توان تامین بخشی از نیازهای کشورهای همسایه خود را دارد. در این زمینه توان تامین زیرساخت‌ها نیز وجود دارد اما چالش اصلی انتقال برق تامین مالی برای ساخت خطوط و پست‌های انتقال برق است.
گسترش صمت:

توان تولید برق ایران اکنون بیش از نیاز کشور است و با احتساب اینکه همسایگان شمالی ایران، کشورهای سردسیری هستند و نیاز کمتری به مصرف برق با هدف سرمایشی دارند، ایران می تواند مازاد تولید را به این کشور را منتقل کند. موضوعی که در این زمینه آسیب هایی وارد می کند کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق کشور است که بر اثر سیاست های اقتصادی دولت های گذشته انجام شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران در شرایط پساتحریم قرار دارد برخی تحلیل ها گویای وجود فاینانسورهایی است که می توانند در صنعت برق ایران وارد شوند. در ادامه صمت به بررسی چگونگی تامین زیرساخت ها برای فروش برق دیگر کشورهای منطقه پرداخته است.
علیرضا کلاهی، رییس سندیکای صنعت برق درباره وضعیت صنعت برق در کشور و چگونگی تامین زیرساخت های مورد نیاز برای بخش انتقال به صمت توضیح داد: زیرساخت های برق دو بخش اصلی دارد. بخش هایی که در زیرساخت های صنعت برق وجود دارد شامل تولید و انتقال و توزیع می شود. ایران در تولید برق خوشبختانه مشکلی ندارد. همچنین با توجه به اینکه الگوی مصرف برق در همسایگان شمالی ایران متفاوت است و ایران در این منطقه مازاد تولید دارد، ظرفیت همکاری مشترک به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در صنعت برق وجود دارد این است که ظرفیت تولید برق در کشور بیشتر محدود به زمان اوج مصرف برق است، توضیح داد: برای پوشش دهی تقاضای برق در پیک مصرف ایران نیروگاه های تولید برق را تقویت کرده تا بتواند به سطح میزان مصرف برق متقاضیان پاسخ دهد.
رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به اینکه پیک مصرف برق در کشور تابستان است، گفت: این در حالی است که ایران در باقی فصل ها با مازاد تولید برق مواجه می شود. بر این اساس در دیگر مواقع سرمایه عظیمی در کشور بیکار می ماند. همچنین در این دوران همسایگان شمالی ایران نیاز به برق دارند که ایران می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش تولید برق نیاز آنها را نیز پوشش دهد.

وی در حالی که از زیرساخت های انتقال برق به عنوان چالش اصلی صنعت برق نام برد، توضیح داد: تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد ضعف ایران در تامین زیرساخت های مورد نیاز برای انتقال برق است.
وی به این پرسش که دلیل ضعف ایران در تامین زیرساخت های انتقال برق چیست، پاسخ داد: یکی از مشکلاتی که در سال های گذشته باعث شد ایران در تامین زیرساخت های انتقال برق با مشکل رو به رو شود کاهش شدید سرمایه گذاری بود.
رییس سندیکای صنعت برق افزود: کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق یکی از بزرگترین آسیب هایی بود که دولت های نهم و دهم به زیرساخت های این صنعت در کشور وارد کردند. به این دلیل است که زیرساخت های موجود در کشور ظرفیت مناسبی برای انتقال برق ندارند.
وی با اشاره به اینکه ایران توان تامین برخی نیازهای کشورهای همسایه خود را در زمینه برق دارد، تاکید کرد: دلیل اصلی توان ایران در تامین نیازهای برق در کشورهای همسایه شمالی متفاوت بودن الگوی مصرف برق است؛ همچنین توان ایران در تولید بوده و اکنون توان زیرساختی انتقال برق در کشور آماده نیست.
کلاهی با اشاره به اینکه هر کشوری یک منحنی مصرف برق دارد که براساس آن زمان اون و غیراوج مصرف برق مشخص می شود، توضیح داد: عمده بار مصرف کشور ما سرمایشی است و در تابستان مصرف برق به پیک خود می رسد. اما در کشورهای همسایه شمالی این طور نیست و باید درنظر داشت که میانگین دمای این کشورها نیز از ایران پایین است و نیاز کمتری به مصرف سرمایشی برق در آنها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تامین زیرساخت های انتقال برق در کشور تنها نیازمند سرمایه گذاری است، افزود: توان داخلی کشور در این زمینه هیچ مشکلی ندارد و ایران می تواند این خطوط را احداث کند. تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد کاهش سرمایه گذاری است.
رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه وزارت نیرو همواره به بودجه عمومی کشور وابسته بوده است، گفت: دلیل وابستگی این وزارتخانه به بودجه عمومی کشور اختلاف در فروش و تولید است که وزارت نیرو را وادار به استفاده از بودجه های دولتی می کند. اختلافی که در این زمینه وجود دارد به ضرر وزارت نیرو است و مابه تفاوت آن در برنامه بودجه دولت تامین می شود.
وی افزود: در دولت های نهم و دهم این اتفاق نیفتاد و کسری بودجه بسیاری در این وزارتخانه به وجود آمد. توجه نکردن به این بخش در سال های گذشته باعث شد ایران در صنعت برق با کاهش سرمایه روبه رو شود که این موضوع به تامین زیرساخت های انتقال برق نیز آسیب های بسیاری وارد کرده است.
کلاهی با بیان اینکه صنعت برق در کشور خودکفاست، توضیح داد: با توجه به توان داخلی کشور باید برای توسعه زیرساخت ها منابع مختلفی به این بخش داده شود. توان ایران در صنعت برق اکنون فقط با مشکل سرمایه گذاری رو به رو است.
وی با اشاره به اینکه بودجه ای که برای صنعت برق در کشور در دولت یازدهم درنظر گرفته شد هم برای این صنعت کافی نیست، اظهار کرد: در این دولت برخی مشکلات برطرف شد اما هنوز بودجه برق برای پاسخگویی به نیازهای این صنعت در کشور کافی نیست. البته نباید شرایط اقتصادی کشور را فراموش کرد و راهی جز این هم وجود ندارد.
رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه ایران با فروش برق به کشورهای همسایه می تواند مشکلات سرمایه گذاری خود را برطرف کند، گفت: یکی از راه هایی که برای برطرف کردن این مشکل در کشور وجود دارد فروش برق به کشورهای همسایه است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه استفاده از فاینانس یکی از راه های تامین مالی پروژه های زیرساختی در کشور است، توضیح داد: با اینکه در شرایط کنونی پیدا کردن فاینانسور کار دشواری است اما این موضوع دور از ذهن نیست. در صورتی که روی این پروژه ها کار شود ایران می تواند خطوط انتقال برق برای کشورهای همسایه را از طریق تامین مالی (فاینانس) اجرا کند.

دشواری های استفاده از فاینانس
علی اصغر میرشکاری، دبیر سندیکای برق ایران نیز درباره ظرفیت تولید و مشکلاتی که در زمینه انتقال برق در کشور وجود دارد به صمت گفت: موضوعی که در زمینه انتقال برق به برخی کشورهای شمال ایران وجود دارد این است که ظرفیت موجود برای انجام این کار کافی است اما این ظرفیت ها باید اجرایی شوند. در تامین خطوط انتقال برق مشکلاتی وجود دارد که رفع آنها نیاز به تامین مالی دارد.
میرشکاری افزود: در موضوعات انتقال بین المللی برق زمانی ابتدا کشورها باید به توافق برای انجام این کار برسند و بعد برای تامین زیرساخت ها اقدام کنند. در این زمینه اکنون توافق هایی در حال انجام است. در صورتی که این توافق ها نهایی شود با احتساب توان ایران در ساخت و تامین زیرساخت های لازم برای انتقال برق این کار شدنی خواهد بود.
دبیر سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه در انتقال برق از ایران به ارمنستان مشکل اختلاف ولتاژ وجود داشت، توضیح داد: برای رفع این مشکل باید نوع خاصی از پست برق در آن منطقه مورد بهره برداری قرار می گرفت که در حال ساخت است و این مشکل برطرف می شود. موضوعی که در این زمینه ها وجود دارد مشکلات اینچنینی است.
وی با اشاره به اینکه پروژه های انتقال برق نیاز به تامین مالی دارد، گفت: انجام این کار از طریق استفاده از فاینانس هم شدنی است اما سختی های خاص خود را دارد. برای تامین مالی از طریق فاینانس باید فعالیت به طور جدی شود تا بتوان برای پروژه انتقال برق به دیگر کشورها از این طریق اقدام شود.


1394/12/05
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333