رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

گزارش آژانس بین المللی انرژی درخصوص بازار نفت
اهمیت : مهم

7

قیمت نفت رشد کرده و عامل آن، اعلام کاهش تعداد چاه های نفتی فعال در آمریکا به پایین ترین میزان از دسامبر سال ۲۰۰۹ است. این کاهش سبب شده پیش بینی هایی در باره کاهش تولید نفت در آمریکا مطرح شود. آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید خود آورده است، در سال ۲۰۲۱ رشد تولید نفت در آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خواهد بود. اگرچه به دلیل قیمت پایین نفت، میزان تولید نفت سبک آمریکا فعلا پیوسته در حال کاهش است، در سال ۲۰۱۷ بازار به توازن می رسد و اندکی بعد میزان تولید نفت آمریکا رشدی قابل ملاحظه خواهد داشت.
نهایت‌نگر:

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»:

تعداد کنونی چاه ها نفتی فعال در آمریکا بدین معناست که در سال جاری میلادی میزان تولید نفت در این کشور ۴۴۵ هزار بشکه در روز کاهش می یابد. اما آیا شرایط بازار نفت بکلی تغییر کرده و باید انتظار داشت قیمت ها همچنان افزایش یابند. پاسخ تحلیلگران بانک مورگان استنلی به این سوال منفی است.

از دید آنها، تغییری در وضعیت بازار پدید نیامده و بویژه میزان تقاضا، رشد بالایی نخواهد داشت. کاهش شدید رشد تقاضا در ماه های اخیر (بویژه تقاضا برای بنزین) عامل اصلی بدبینی نسبت به افق بازار نفت است. انتظار نمی رود توازن بین عرضه و تقاضا در آینده نزدیک ایجاد شود.

از سوی دیگر، تحولات منفی در اقتصاد چین بر ضعف بازار نفت می افزاید. عامل بعدی ضعف بازار نفت، رشد ذخیره این ماده خام در آمریکا به رقم بی سابقه ۵۰۴.۱ میلیون بشکه است. در این شرایط حتی اگر بر عرضه نفت افزوده نشود توازن بین عرضه و تقاضا که به رشد قیمت ها منجر می شود حاصل نخواهد شد.

باید به این نکته مهم اشاره کنیم که روسیه و اوپک ماه گذشته میلادی با حداکثر میزان ممکن نفت تولید کردند. روسیه ماه پیش ۱۰.۸۸ میلیون بشکه نفت تولید کرده است. حتی اگر این میزان تولید حفظ شود، بازار نفت همچنان با مازاد قابل ملاحظه مواجه خواهد بود. بدین ترتیب نباید انتظار داشت قیمت ها رشد کنند.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید خود آورده است، در سال ۲۰۲۱ رشد تولید نفت در آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خواهد بود. اگرچه به دلیل قیمت پایین نفت، میزان تولید نفت سبک آمریکا فعلا پیوسته در حال کاهش است، در سال ۲۰۱۷ بازار به توازن می رسد و اندکی بعد میزان تولید نفت آمریکا رشدی قابل ملاحظه خواهد داشت.

دیگر کشوری که رشد تولید آن قابل ملاحظه است ایران است. تا سال ۲۰۲۱ میزان افزایش تولید نفت ایران و آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خواهد بود. احتمال دارد در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها، ظرفیت تولید کمتر شده و قیمت ها رشد کنند.

عدم توازن بین عرضه و تقاضا، رشد قابل ملاحظه ذخیره نفت و تولید میزان بالا نفت از سوی اوپک سه عامل کاهش شدید قیمت ها در یک سال و نیم اخیر هستند.

در بخش دیگری از گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است، بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ میزان عرضه نفت به بازارهای جهان ۴.۱ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میزان افزایش عرضه نفت ۱۱ میلیون بشکه بود. تا سال ۲۰۲۱ بر میزان تقاضا برای نفت افزوده می شود و در آن سال مصرف نفت جهان به ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

در زیر نمودار تغییرات قیمت هر بشکه نفت برنت در یک سال اخیر نشان داده شده است:

گزارش آژانس بین المللی انرژی درخصوص بازار نفتقیمت نفت رشد کرده و عامل آن، اعلام کاهش تعداد چاه های نفتی فعال در آمریکا به پایین ترین میزان از دسامبر سال ۲۰۰۹ است. این کاهش سبب شده پیش بینی هایی در باره کاهش تولید نفت در آمریکا مطرح شود. آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید خود آورده است، در سال ۲۰۲۱ رشد تولید نفت در آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خواهد بود. اگرچه به دلیل قیمت پایین نفت، میزان تولید نفت سبک آمریکا فعلا پیوسته در حال کاهش است، در سال ۲۰۱۷ بازار به توازن می رسد و اندکی بعد میزان تولید نفت آمریکا رشدی قابل ملاحظه خواهد داشت.
نهایت‌نگر:

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»:

تعداد کنونی چاه ها نفتی فعال در آمریکا بدین معناست که در سال جاری میلادی میزان تولید نفت در این کشور ۴۴۵ هزار بشکه در روز کاهش می یابد. اما آیا شرایط بازار نفت بکلی تغییر کرده و باید انتظار داشت قیمت ها همچنان افزایش یابند. پاسخ تحلیلگران بانک مورگان استنلی به این سوال منفی است.

از دید آنها، تغییری در وضعیت بازار پدید نیامده و بویژه میزان تقاضا، رشد بالایی نخواهد داشت. کاهش شدید رشد تقاضا در ماه های اخیر (بویژه تقاضا برای بنزین) عامل اصلی بدبینی نسبت به افق بازار نفت است. انتظار نمی رود توازن بین عرضه و تقاضا در آینده نزدیک ایجاد شود.

از سوی دیگر، تحولات منفی در اقتصاد چین بر ضعف بازار نفت می افزاید. عامل بعدی ضعف بازار نفت، رشد ذخیره این ماده خام در آمریکا به رقم بی سابقه ۵۰۴.۱ میلیون بشکه است. در این شرایط حتی اگر بر عرضه نفت افزوده نشود توازن بین عرضه و تقاضا که به رشد قیمت ها منجر می شود حاصل نخواهد شد.

باید به این نکته مهم اشاره کنیم که روسیه و اوپک ماه گذشته میلادی با حداکثر میزان ممکن نفت تولید کردند. روسیه ماه پیش ۱۰.۸۸ میلیون بشکه نفت تولید کرده است. حتی اگر این میزان تولید حفظ شود، بازار نفت همچنان با مازاد قابل ملاحظه مواجه خواهد بود. بدین ترتیب نباید انتظار داشت قیمت ها رشد کنند.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید خود آورده است، در سال ۲۰۲۱ رشد تولید نفت در آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خواهد بود. اگرچه به دلیل قیمت پایین نفت، میزان تولید نفت سبک آمریکا فعلا پیوسته در حال کاهش است، در سال ۲۰۱۷ بازار به توازن می رسد و اندکی بعد میزان تولید نفت آمریکا رشدی قابل ملاحظه خواهد داشت.

دیگر کشوری که رشد تولید آن قابل ملاحظه است ایران است. تا سال ۲۰۲۱ میزان افزایش تولید نفت ایران و آمریکا بیشتر از دیگر کشورهای تولیدکننده نفت خواهد بود. احتمال دارد در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها، ظرفیت تولید کمتر شده و قیمت ها رشد کنند.

عدم توازن بین عرضه و تقاضا، رشد قابل ملاحظه ذخیره نفت و تولید میزان بالا نفت از سوی اوپک سه عامل کاهش شدید قیمت ها در یک سال و نیم اخیر هستند.

در بخش دیگری از گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است، بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ میزان عرضه نفت به بازارهای جهان ۴.۱ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت. بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میزان افزایش عرضه نفت ۱۱ میلیون بشکه بود. تا سال ۲۰۲۱ بر میزان تقاضا برای نفت افزوده می شود و در آن سال مصرف نفت جهان به ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

در زیر نمودار تغییرات قیمت هر بشکه نفت برنت در یک سال اخیر نشان داده شده است:

گزارش آژانس بین المللی انرژی درخصوص بازار نفت


1394/12/05
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333