رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رشد قیمت پلی پروپیلن ها در جنوب آسیا
اهمیت : مهم

3

پتروتحلیل- قیمت پلی پروپیلن در تاریخ ۱۹ فوریه در منطقه جی سی سی ثابت و در هندوستان و پاکستان افزایش یافت.
نهایت‌نگر:

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در منطقه جی سی سی در محدوده ۸۹۰ تا ۹۴۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ثابت بوده است.

همچنین در خاورمیانه نیز قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در محدوده ۹۱۰ تا ۹۲۰ دلار درهر تن سی اف آر اعلام شده است، اما در پاکستان و هندوستان قیمت این کالا با ۳۰ دلار افزایش به ترتیب در محدوده ۹۱۰ تا ۹۲۰ و ۹۰۰ تا ۹۱۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفته است.

قیمت پلی پروپیلن فیبر نیز در منطقه جی سی سی در تاریخ یاد شده ۸۹۰ تا ۹۴۰ و در خاورمیانه نیز ۹۱۰ تا ۹۲۰دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل روندی ثابت داشته است.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن گرید تزریقی نیز در منطقه جی سی سی ۸۷۰ تا ۹۲۰ دلار و در خاورمیانه ۸۹۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که تغییری نسبت به هفته گذشته نداشته است. همچنین در این تاریخ قیمت پلی پروپیلن گرید تزریقی در پاکستان و هندوستان نیز به ترتیب ۸۹۰ تا ۹۰۰ و ۸۸۰ تا ۸۹۰دلار در هر تن سی اف آر بوده که با ۳۰ دلار افزایش نسبت به هفته قبل روبه رو شده است.

پلی پروپیلن گرید رافیا نیز در تاریخ ۱۹ فوریه در منطقه جی سی سی ۷۸۰ تا ۹۲۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. قیمت این کالا در خاورمیانه نیز در محدوده ۸۹۰ تا ۹۰۰ ، در پاکستان ۸۹۰ تا ۹۰۰ و در هندوستان ۸۸۰ تا ۸۹۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان و هندوستان ۳۰ دلار گران شده است.

قیمت پلی پروپیلن کوپلیمر نیز در این تاریخ در منطقه جی سی سی ۹۲۰ تا ۹۷۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده است. همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه، ۹۴۰ تا ۹۵۰، در پاکستان ۹۴۰ تا ۹۵۰ و در هندوستان نیز ۹۳۰ تا ۹۴۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان ۳۰ و در هندوستان ۴۰ دلار رشد کرده است.

براساس این گزارش، قیمت فیلم پلی پروپیلن (BOPP) نیز در تاریخ ۱۹ فوریه نسبت به هفته قبل روندی ثابت داشته و در منطقه جی سی سی در محدوده ۸۹۰ تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

قیمت این کالا در خاورمیانه ۹۱۰ تا ۹۲۰ ، در پاکستان ۹۱۰ تا ۹۲۰ و در هندوستان نیز ۹۰۰ تا ۹۱۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان و هندوستان با ۳۰ دلار افزایش روبه رو شده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
پلی پروپیلن یکی از پرمصرف ترین و اساسی ترین پلیمرهای مورد استفاده در دنیا و بزرگ ترین مصرف کننده پروپیلن می باشد.پلی‌پروپیلن‌ در بازه گسترده‌ از کاربردها شامل فیلم و ورق‌، قالب‌گیری دمشی، قالب‌گیری تزریقی، بسته‌بندی غذایی، نساجی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، لوله، کاربردهای صنعتی و ساختمانی و اجزاء خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییر قیمت این نوع پلیمر در میان مدت به عنوان مواد اولیه این صنایع تاثیر گذار خواهد بود.

پتروتحلیل- قیمت پلی پروپیلن در تاریخ ۱۹ فوریه در منطقه جی سی سی ثابت و در هندوستان و پاکستان افزایش یافت.
نهایت‌نگر:

به گزارش «پتروتحلیل»، قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در منطقه جی سی سی در محدوده ۸۹۰ تا ۹۴۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که نسبت به هفته قبل ثابت بوده است.

همچنین در خاورمیانه نیز قیمت پلی پروپیلن گرید فیلم در محدوده ۹۱۰ تا ۹۲۰ دلار درهر تن سی اف آر اعلام شده است، اما در پاکستان و هندوستان قیمت این کالا با ۳۰ دلار افزایش به ترتیب در محدوده ۹۱۰ تا ۹۲۰ و ۹۰۰ تا ۹۱۰ دلار در هر تن سی اف آر قرار گرفته است.

قیمت پلی پروپیلن فیبر نیز در منطقه جی سی سی در تاریخ یاد شده ۸۹۰ تا ۹۴۰ و در خاورمیانه نیز ۹۱۰ تا ۹۲۰دلار در هر تن سی اف آر اعلام شده که نسبت به هفته قبل روندی ثابت داشته است.

در همین حال قیمت پلی پروپیلن گرید تزریقی نیز در منطقه جی سی سی ۸۷۰ تا ۹۲۰ دلار و در خاورمیانه ۸۹۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که تغییری نسبت به هفته گذشته نداشته است. همچنین در این تاریخ قیمت پلی پروپیلن گرید تزریقی در پاکستان و هندوستان نیز به ترتیب ۸۹۰ تا ۹۰۰ و ۸۸۰ تا ۸۹۰دلار در هر تن سی اف آر بوده که با ۳۰ دلار افزایش نسبت به هفته قبل روبه رو شده است.

پلی پروپیلن گرید رافیا نیز در تاریخ ۱۹ فوریه در منطقه جی سی سی ۷۸۰ تا ۹۲۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده که نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. قیمت این کالا در خاورمیانه نیز در محدوده ۸۹۰ تا ۹۰۰ ، در پاکستان ۸۹۰ تا ۹۰۰ و در هندوستان ۸۸۰ تا ۸۹۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان و هندوستان ۳۰ دلار گران شده است.

قیمت پلی پروپیلن کوپلیمر نیز در این تاریخ در منطقه جی سی سی ۹۲۰ تا ۹۷۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده است. همچنین قیمت این کالا در خاورمیانه، ۹۴۰ تا ۹۵۰، در پاکستان ۹۴۰ تا ۹۵۰ و در هندوستان نیز ۹۳۰ تا ۹۴۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان ۳۰ و در هندوستان ۴۰ دلار رشد کرده است.

براساس این گزارش، قیمت فیلم پلی پروپیلن (BOPP) نیز در تاریخ ۱۹ فوریه نسبت به هفته قبل روندی ثابت داشته و در منطقه جی سی سی در محدوده ۸۹۰ تا ۹۴۰ دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده است.

قیمت این کالا در خاورمیانه ۹۱۰ تا ۹۲۰ ، در پاکستان ۹۱۰ تا ۹۲۰ و در هندوستان نیز ۹۰۰ تا ۹۱۰دلار در هر تن سی اف آر گزارش شده که در پاکستان و هندوستان با ۳۰ دلار افزایش روبه رو شده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
پلی پروپیلن یکی از پرمصرف ترین و اساسی ترین پلیمرهای مورد استفاده در دنیا و بزرگ ترین مصرف کننده پروپیلن می باشد.پلی‌پروپیلن‌ در بازه گسترده‌ از کاربردها شامل فیلم و ورق‌، قالب‌گیری دمشی، قالب‌گیری تزریقی، بسته‌بندی غذایی، نساجی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، لوله، کاربردهای صنعتی و ساختمانی و اجزاء خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییر قیمت این نوع پلیمر در میان مدت به عنوان مواد اولیه این صنایع تاثیر گذار خواهد بود.
1394/12/02
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333