رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

حقیقت نهفته در توافق نفتی عربستان و روسیه
اهمیت : مهم

21

اگرخبرهای نفت را دنبال کنید، حتماً می‌دانید که وزرای نفت روسیه و عربستان طی جلسه‌ای محرمانه بر سر میزان تولیدات نفت خود در آینده صحبت نمودند. هرچند که در ساعات ابتدایی پس از انتشار این خبر در بازار جهانی ارزش نفت صعود نمود، اما پس از تحلیل گفته‌های این دو کشور توسط بازار بازی به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. به گزارش از Financial Trend Forecaster، به بررسی این مهم خواهیم پرداخت.
نهایت‌نگر:

اگرخبرهای نفت را دنبال کنید، حتماً می دانید که وزاری نفت روسیه و عربستان طی جلسه ای محرمانه بر سر میزان تولیدات نفت خود در آینده صحبت نمودند. هرچند که در ساعات ابتدایی پس از انتشار این خبر در بازار جهانی ارزش نفت صعود نمود، اما پس از تحلیل گفته های این دو کشور توسط بازار بازی به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد. به گزارش از Financial Trend Forecaster، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

این دو کشور طی صحبت های خود اشاره نمودند که میزان تولیدات نفت خام خود را بیش از سطح تولیدات ماه ژانویه نخواهند برد و شرط اجرا سازی این موضوع نیز همراهی سایر کشورها بر بالا نبردن میزان تولیدات بوده است.

با نگاهی به آمارها به واقعیت این موضوع دقیق تر خواهیم شد. در سال ۲۰۱۴، سطح تولیدی نفت خام روسیه بالغ بر ۱۰.۵۸ این میزان تولید افزایش یافته و به ۱۰.۷۳ میلیون در بشکه رسیده است. میانگین میزان تولیدات ماه نوامبر معادل ۱۰.۷۸ میلیون بشکه در روز بوده و در ماه بعدی یعنی ماه دسامبر به ۱۰.۸۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. پس عملاً روسیه به نقطه محدودیت تولید خود رسیده است و این حرف که میزان تولیدات خود را محدود خواهم نمود به سان این است که به زندانیان سیبری بگوییم همه برف مال شماست و می توانید آنها را بخورید!

حقیقت نهفته در توافق نفتی عربستان و روسیه

با نگاهی به نمودار بالا می توان مشاهده نمود که تولیدات سال ۲۰۱۴ از سطح ۹۱ میلیون بشکه در روز آغاز شده است. اما این میزان تولید بلافاصله تقویت شده و به سطح ۹۴ میلیون بشکه در پایان سال رسیده است. طی شش ماه بعد میزان تولیدات زیادتر شد اما طی نیمه دوم ۲۰۱۵ سطح تولیدات به ۹۵ تا ۹۶ میلیون بشکه در روز رسید. بیشترین میزان افزایش توسط عربستان صورت گرفته بود و دلیل آن هم تلاش این کشور برای حذف تولیدات نفت شیل آمریکا و تصاحب سهم بازار بوده است.

میزان تولیدات اپک

حقیقت نهفته در توافق نفتی عربستان و روسیه

همانطور که مشاهده می شود بیشترین افزایش متعلق به عراق بوده است که پس از خسارت های ناشی از جنگ برای بازپس گیری سهم بازار خود تلاش کرده است. دومین رتبه افزایش تولید متعلق به عربستان با ۱.۲ میلیون بشکه در روز بوده است و در کل میزان افزایش تولید کل کشورهای اپک کمتر از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بوده است.

این میزان افزایش تولید از کجا ناشی می شود؟

میزان سطح تولیدات کل جهان از تاریخ ژانویه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. از این میزان افزایش معادل ۴۶۰ هزار بشکه متعلق به افزایش سطح تولیدات عربستان بوده است. به اضافه افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز توسط روسیه. با در نظر گرفتن این میزان تولید، بقیه افزایش تولید توسط کدام ناحیه بوده است؟

با نگاهی به اعداد زیر متوجه می شویم که قسمت اعظمی از این افزایش متعلق به افزایش سطح تولیدات آمریکا بوده است.این میزان افزایش تولید در آمریکا با افزایش سطح تولیدات عراق برابری می کند. اما این میزان افزایش در مناطق مختلف پراکنده شده است. پس با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که این افزایش تولید توسط تولید کنندگان نفت شیل در واقع به ضرر خودشان تمام شده است.

حقیقت نهفته در توافق نفتی عربستان و روسیه

چشم انداز اپک

-عراق در حال حاضر متعهد شده است که میزان تولیدات خود را در سطح کنونی نگه دارد و بیشتر نکند.

-تحریم ها علیه ایران برداشته شده است و این کشور به دنبال بازیابی بازار از دست رفته خود است. پس حتی اگر کشورهای عراق و روسیه و عربستان به تعهد خود پایبند باشند، میزان تولیدات ایران افزایش خواهد یافت.

چشم انداز آمریکا

سطح تولیدات نفت در آمریما توسط بخش خصوصی تعیین می شود و بازار تعیین کننده قیمت است نه دولت. میزان تولیدات نفت شیل به زودی کاهش خواهد یافت چراکه تنها دلیل افزایش سطح تولیدات نفت شیل افزایش در قیمت نفت بوده است. زمانی که قیمت نفت بالا می رود تعداد حفاری چاه ها افزایش می یابد و بلاعکس. این چاه های نفتی تنها ۱۸ ماه عمر دارند و بعد از آن خشک می شوند. با توجه به سطح قیمت کنونی به نظر نمی رسد تعداد حفاری ها به طوذ قابل ملاحضه ای بالا رود لذا میزان عرضه نفت شیل کاهش خواهد یافت.

منبع:Financial Trend Forecaster


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

اگرخبرهای نفت را دنبال کنید، حتماً می‌دانید که وزرای نفت روسیه و عربستان طی جلسه‌ای محرمانه بر سر میزان تولیدات نفت خود در آینده صحبت نمودند. هرچند که در ساعات ابتدایی پس از انتشار این خبر در بازار جهانی ارزش نفت صعود نمود، اما پس از تحلیل گفته‌های این دو کشور توسط بازار بازی به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. به گزارش از Financial Trend Forecaster، به بررسی این مهم خواهیم پرداخت.
نهایت‌نگر:

اگرخبرهای نفت را دنبال کنید، حتماً می دانید که وزاری نفت روسیه و عربستان طی جلسه ای محرمانه بر سر میزان تولیدات نفت خود در آینده صحبت نمودند. هرچند که در ساعات ابتدایی پس از انتشار این خبر در بازار جهانی ارزش نفت صعود نمود، اما پس از تحلیل گفته های این دو کشور توسط بازار بازی به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد. به گزارش از Financial Trend Forecaster، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

این دو کشور طی صحبت های خود اشاره نمودند که میزان تولیدات نفت خام خود را بیش از سطح تولیدات ماه ژانویه نخواهند برد و شرط اجرا سازی این موضوع نیز همراهی سایر کشورها بر بالا نبردن میزان تولیدات بوده است.

با نگاهی به آمارها به واقعیت این موضوع دقیق تر خواهیم شد. در سال ۲۰۱۴، سطح تولیدی نفت خام روسیه بالغ بر ۱۰.۵۸ این میزان تولید افزایش یافته و به ۱۰.۷۳ میلیون در بشکه رسیده است. میانگین میزان تولیدات ماه نوامبر معادل ۱۰.۷۸ میلیون بشکه در روز بوده و در ماه بعدی یعنی ماه دسامبر به ۱۰.۸۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. پس عملاً روسیه به نقطه محدودیت تولید خود رسیده است و این حرف که میزان تولیدات خود را محدود خواهم نمود به سان این است که به زندانیان سیبری بگوییم همه برف مال شماست و می توانید آنها را بخورید!

حقیقت نهفته در توافق نفتی عربستان و روسیه

با نگاهی به نمودار بالا می توان مشاهده نمود که تولیدات سال ۲۰۱۴ از سطح ۹۱ میلیون بشکه در روز آغاز شده است. اما این میزان تولید بلافاصله تقویت شده و به سطح ۹۴ میلیون بشکه در پایان سال رسیده است. طی شش ماه بعد میزان تولیدات زیادتر شد اما طی نیمه دوم ۲۰۱۵ سطح تولیدات به ۹۵ تا ۹۶ میلیون بشکه در روز رسید. بیشترین میزان افزایش توسط عربستان صورت گرفته بود و دلیل آن هم تلاش این کشور برای حذف تولیدات نفت شیل آمریکا و تصاحب سهم بازار بوده است.

میزان تولیدات اپک

حقیقت نهفته در توافق نفتی عربستان و روسیه

همانطور که مشاهده می شود بیشترین افزایش متعلق به عراق بوده است که پس از خسارت های ناشی از جنگ برای بازپس گیری سهم بازار خود تلاش کرده است. دومین رتبه افزایش تولید متعلق به عربستان با ۱.۲ میلیون بشکه در روز بوده است و در کل میزان افزایش تولید کل کشورهای اپک کمتر از ۲.۵ میلیون بشکه در روز بوده است.

این میزان افزایش تولید از کجا ناشی می شود؟

میزان سطح تولیدات کل جهان از تاریخ ژانویه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ بیش از ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. از این میزان افزایش معادل ۴۶۰ هزار بشکه متعلق به افزایش سطح تولیدات عربستان بوده است. به اضافه افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز توسط روسیه. با در نظر گرفتن این میزان تولید، بقیه افزایش تولید توسط کدام ناحیه بوده است؟

با نگاهی به اعداد زیر متوجه می شویم که قسمت اعظمی از این افزایش متعلق به افزایش سطح تولیدات آمریکا بوده است.این میزان افزایش تولید در آمریکا با افزایش سطح تولیدات عراق برابری می کند. اما این میزان افزایش در مناطق مختلف پراکنده شده است. پس با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که این افزایش تولید توسط تولید کنندگان نفت شیل در واقع به ضرر خودشان تمام شده است.

حقیقت نهفته در توافق نفتی عربستان و روسیه

چشم انداز اپک

-عراق در حال حاضر متعهد شده است که میزان تولیدات خود را در سطح کنونی نگه دارد و بیشتر نکند.

-تحریم ها علیه ایران برداشته شده است و این کشور به دنبال بازیابی بازار از دست رفته خود است. پس حتی اگر کشورهای عراق و روسیه و عربستان به تعهد خود پایبند باشند، میزان تولیدات ایران افزایش خواهد یافت.

چشم انداز آمریکا

سطح تولیدات نفت در آمریما توسط بخش خصوصی تعیین می شود و بازار تعیین کننده قیمت است نه دولت. میزان تولیدات نفت شیل به زودی کاهش خواهد یافت چراکه تنها دلیل افزایش سطح تولیدات نفت شیل افزایش در قیمت نفت بوده است. زمانی که قیمت نفت بالا می رود تعداد حفاری چاه ها افزایش می یابد و بلاعکس. این چاه های نفتی تنها ۱۸ ماه عمر دارند و بعد از آن خشک می شوند. با توجه به سطح قیمت کنونی به نظر نمی رسد تعداد حفاری ها به طوذ قابل ملاحضه ای بالا رود لذا میزان عرضه نفت شیل کاهش خواهد یافت.

منبع:Financial Trend Forecaster


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
1394/12/01
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333