رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ایران تامین‌کننده روغن نباتی عراق می‌شود
اهمیت : مهم

6

وزیرصنعت،‌ معدن و تجارت کشورمان و وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق، صبح روز چهارشنبه گذشته ضمن دیدار و مذاکره با یکدیگر برای تاسیس شهرک‌های صنعتی و نوسازی صنایع عراق تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند.تصمیم‌گیری در زمینه صادرات آرد و شکر به عراق و تامین سایر مایحتاج عمومی مردم این کشور از زمینه‌های مورد مذاکره در این نشست بود. امضای تفاهمنامه تامین روغن نباتی درمرحله نخست تامین بخشی از روغن جیره غذایی عراق است. عراق به منظور تامین روغن جیره غذایی، تاپیش ازاین باکشورهای مصرو اوکراین یادداشت همکاری امضاکرده بود.
گسترش صمت:

محمدرضا نعمت زاده که برای افتتاح نمایشگاه اقتصادی ایران عازم بغداد شده است در جلسه دیدار با محمد شیاع السودانی، وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق بر فعال شدن هرچه سریع تر بانک های دو کشور تاکید کرد. وی ضمن تاکید بر همکاری های بلندمدت دو کشور تصریح کرد: تمام تجربیات ایران در زمینه صنعت و تجارت در اختیار کشور عراق قرار خواهد گرفت.

تصمیم گیری در زمینه صادرات آرد و شکر به عراق و تامین سایر مایحتاج عمومی مردم این کشور از دیگر زمینه های مورد مذاکره در این نشست بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یادداشت تفاهمی که میان ایران و عراق برای تامین روغن نباتی این کشور منعقد شده است، اظهار کرد: روابط ایران و عراق در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح بسیار بالایی است و ضرورت دارد در بخش های اقتصادی و تجاری همکاری های بیشتری شکل بگیرد.

همچنین محمد شیاع السودانی نیز پس از مراسم امضای تفاهمنامه تامین روغن نباتی مورد نیاز عراق از سوی ایران اظهار کرد: این یادداشت تفاهم افق های جدیدی در همکاری های تجاری بین دو کشور خواهد گشود. وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق، افزود: در راستای این تفاهمنامه قرار شد شرکت های ایرانی در مرحله نخست بخشی از روغن جیره غذایی عراق را تامین کنند. عراق به منظور تامین روغن جیره غذایی، تا پیش از این با کشورهای مصر و اوکراین یادداشت همکاری امضا کرده بود و با امضای این یادداشت، از این پس جمهوری اسلامی ایران هم در تامین کالاهای اساسی جیره غذایی مردم عراق مشارکت می کند.

پیش از این عراق واردات روغن و سیمان از ایران را با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع کرده بود ولی پس از معوقه مذکورمصوبه یاد شده، یادداشت تفاهم خرید روغن از ایران بین دو کشور منعقد شد. محمد شیاع السودانی همچنین درباره روابط تجاری میان دو کشور گفت: در نتیجه گفت وگوها و مذاکرات و یادداشت تفاهم امضا شده، افق جدیدی در همکاری های تجاری گشوده شد و امیدواریم این همکاری ها بیش از پیش گسترش یابد.


مشارکت ایران در تامین روغن نباتی عراق
در حاشیه دیدار دو وزیر ایرانی و عراقی، قاسم حمود، مدیر کل شرکت بازرگانی مواد غذایی وابسته به وزارت بازرگانی عراق، نیز اظهار کرد: نیاز عراق برای تامین روغن جیره کالاهای اساسی سالانه حدود ۱۰ هزار تن است که شرکت های ایرانی سال گذشته در مرحله نخست، بیش از ۲۵۰۰ تن روغن برای ما تامین کردند. وی نیاز عمومی عراق به واردات روغن نباتی سالانه را حدود ۴۵۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: براساس یادداشت تفاهم جدید یک توافق اولیه برای تامین ۱۰ هزار تن روغن مورد نیاز عراق حاصل شده است و همچنین یک برنامه ظرفیت سنجی برای ۶ ماه در همین چارچوب انجام می شود. به گزارش ایرنا، خانواده های عراقی ماهانه یک سبد کالاهای اساسی از دولت دریافت می کنند که یکی از موارد مهم آن روغن نباتی است.

گفتنی است در جریان سفر ۳ روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به عراق یادداشت تفاهم همکاری تجاری جدید برای تامین کالاهای اساسی مربوط به جیره غذایی مردم عراق میان دو کشور منعقد شد. با امضای یک یادداشت تفاهم بین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق، جمهوری اسلامی ایران بخشی از روغن نباتی سالانه مورد نیاز عراق برای سبد کالاهای اساسی جیره غذایی مردم این کشور را تامین خواهد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع و ، مثبت خواهد بود.

وزیرصنعت،‌ معدن و تجارت کشورمان و وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق، صبح روز چهارشنبه گذشته ضمن دیدار و مذاکره با یکدیگر برای تاسیس شهرک‌های صنعتی و نوسازی صنایع عراق تصمیمات مهمی را اتخاذ کردند.تصمیم‌گیری در زمینه صادرات آرد و شکر به عراق و تامین سایر مایحتاج عمومی مردم این کشور از زمینه‌های مورد مذاکره در این نشست بود. امضای تفاهمنامه تامین روغن نباتی درمرحله نخست تامین بخشی از روغن جیره غذایی عراق است. عراق به منظور تامین روغن جیره غذایی، تاپیش ازاین باکشورهای مصرو اوکراین یادداشت همکاری امضاکرده بود.
گسترش صمت:

محمدرضا نعمت زاده که برای افتتاح نمایشگاه اقتصادی ایران عازم بغداد شده است در جلسه دیدار با محمد شیاع السودانی، وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق بر فعال شدن هرچه سریع تر بانک های دو کشور تاکید کرد. وی ضمن تاکید بر همکاری های بلندمدت دو کشور تصریح کرد: تمام تجربیات ایران در زمینه صنعت و تجارت در اختیار کشور عراق قرار خواهد گرفت.

تصمیم گیری در زمینه صادرات آرد و شکر به عراق و تامین سایر مایحتاج عمومی مردم این کشور از دیگر زمینه های مورد مذاکره در این نشست بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یادداشت تفاهمی که میان ایران و عراق برای تامین روغن نباتی این کشور منعقد شده است، اظهار کرد: روابط ایران و عراق در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطوح بسیار بالایی است و ضرورت دارد در بخش های اقتصادی و تجاری همکاری های بیشتری شکل بگیرد.

همچنین محمد شیاع السودانی نیز پس از مراسم امضای تفاهمنامه تامین روغن نباتی مورد نیاز عراق از سوی ایران اظهار کرد: این یادداشت تفاهم افق های جدیدی در همکاری های تجاری بین دو کشور خواهد گشود. وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق، افزود: در راستای این تفاهمنامه قرار شد شرکت های ایرانی در مرحله نخست بخشی از روغن جیره غذایی عراق را تامین کنند. عراق به منظور تامین روغن جیره غذایی، تا پیش از این با کشورهای مصر و اوکراین یادداشت همکاری امضا کرده بود و با امضای این یادداشت، از این پس جمهوری اسلامی ایران هم در تامین کالاهای اساسی جیره غذایی مردم عراق مشارکت می کند.

پیش از این عراق واردات روغن و سیمان از ایران را با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع کرده بود ولی پس از معوقه مذکورمصوبه یاد شده، یادداشت تفاهم خرید روغن از ایران بین دو کشور منعقد شد. محمد شیاع السودانی همچنین درباره روابط تجاری میان دو کشور گفت: در نتیجه گفت وگوها و مذاکرات و یادداشت تفاهم امضا شده، افق جدیدی در همکاری های تجاری گشوده شد و امیدواریم این همکاری ها بیش از پیش گسترش یابد.


مشارکت ایران در تامین روغن نباتی عراق
در حاشیه دیدار دو وزیر ایرانی و عراقی، قاسم حمود، مدیر کل شرکت بازرگانی مواد غذایی وابسته به وزارت بازرگانی عراق، نیز اظهار کرد: نیاز عراق برای تامین روغن جیره کالاهای اساسی سالانه حدود ۱۰ هزار تن است که شرکت های ایرانی سال گذشته در مرحله نخست، بیش از ۲۵۰۰ تن روغن برای ما تامین کردند. وی نیاز عمومی عراق به واردات روغن نباتی سالانه را حدود ۴۵۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: براساس یادداشت تفاهم جدید یک توافق اولیه برای تامین ۱۰ هزار تن روغن مورد نیاز عراق حاصل شده است و همچنین یک برنامه ظرفیت سنجی برای ۶ ماه در همین چارچوب انجام می شود. به گزارش ایرنا، خانواده های عراقی ماهانه یک سبد کالاهای اساسی از دولت دریافت می کنند که یکی از موارد مهم آن روغن نباتی است.

گفتنی است در جریان سفر ۳ روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به عراق یادداشت تفاهم همکاری تجاری جدید برای تامین کالاهای اساسی مربوط به جیره غذایی مردم عراق میان دو کشور منعقد شد. با امضای یک یادداشت تفاهم بین وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر کار و سرپرست امور تجارت عراق، جمهوری اسلامی ایران بخشی از روغن نباتی سالانه مورد نیاز عراق برای سبد کالاهای اساسی جیره غذایی مردم این کشور را تامین خواهد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع و ، مثبت خواهد بود.
1394/12/01
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333