رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

محتوم بودن کاهش نرخ سود بانکی
اهمیت : خیلی مهم

8

سخنان رئيس جمهور درباره كاهش نرخ سود بانكي در راستاي همان سخناني است كه از 2 سال پيش از سوي خود ايشان و ساير دولتمردان اقتصادي مانند علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته شده و به صورت دستوري خواستار كاهش نرخ دستوري هستند. افزون بر اينكه با وجود نرخ سود بالاي وام بانكي به نسبت تورم، همچنان دسترسي به وام بانكي يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي بخش خصوصي و مردم است.دولت و بانك مركزي در حالي مصمم هستند تا نرخ سود بانكي را متناسب با تورم به‌صورت غيردستوري كاهش دهند كه از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشكل دريافت
نهایت‌نگر: «بانک ها نرخ سود بانکی را در حد معقول پایین آورند.» این یکی از انتظارات آشکار رئیس جمهور از بانکداران بود که روز گذشته در پنجاه و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی عنوان شد.

سخنان رئیس جمهور درباره کاهش نرخ سود بانکی در راستای همان سخنانی است که از 2 سال پیش از سوی خود ایشان و سایر دولتمردان اقتصادی مانند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد گفته شده و به صورت دستوری خواستار کاهش نرخ دستوری هستند.
حسن روحانی البته دربخش دیگری از سخنانش به صراحت اعلام کرد که نرخ ارز هم سال آینده باید تک رقمی شود. درخواست رئیس جمهور از بانک ها برای پایین آوردن نرخ سود بانکی در حالی مطرح می شود که اکثر کارشناسان اقتصادی بر ضرورت رقابتی شدن بازار پول و تعیین نرخ سود بانکی در نتیجه عرضه و تقاضا تأکید دارند.

افزون بر اینکه با وجود نرخ سود بالای وام بانکی به نسبت تورم، همچنان دسترسی به وام بانکی یکی از جدی ترین چالش های پیش روی بخش خصوصی و مردم است.به گزارش همشهری، دولت و بانک مرکزی در حالی مصمم هستند تا نرخ سود بانکی را متناسب با تورم به صورت غیردستوری کاهش دهند که از نظر تشکل های اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها همچنان یکی از دشواری ها و موانع پیش روی فعالان اقتصادی در بهبود محیط کسب و کار ارزیابی شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور روز گذشته با حضور در بانک مرکزی بر ضرورت کاهش سود بانکی تأکید کرد و گفت: وقتی دولت تورم را مهار و تک رقمی می کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می زند. وی در عین حال اظهار داشت که اقتصاد با دستور درست نمی شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده ها را کاهش داد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روحانی از بانک ها خواست سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند چرا که نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد.

با این حال تازه ترین نظرخواهی مرکز پژوهش های مجلس از شاخص های بهبود کسب وکار در کشور نشان می دهد، از نظر تشکل های اقتصادی 3مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» ازجمله موانع بر سر راه کسب و کار آسان و کم دردسر است.
برخی کارشناسان بانکی ازجمله بهاء الدین حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک ها منابع آزاد و قابل وام دهی در اختیار ندارند، گفت: درحالی که معوقات بانکی بسیار بالاست، میزان بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها تامل برانگیز بوده و رکود اقتصادی وجود دارد، چگونه می توان توقع داشت که نقدینگی لازم برای تسهیلات دهی در بانک ها وجود داشته و در نهایت بتوان براساس آن نرخ سود را کاهش داد؟

  • وام برای تولید یا تجارت؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران دشواری دسترسی به منابع بانکی و نرخ سود بالای وام بانکی را ۲مانع جدی بر سر راه کاهش هزینه تولید ملی می داند می گوید: کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از انتظارات بخش خصوصی است مشروط به اینکه سازوکاری برای تخصیص درست منابع بانکی به سمت بخش های مولد و صنعتی اتخاذ شود. وی می افزاید: هم اکنون بانک ها به شرط اخذ وثیقه سریع البیع که قدرت نقدشوندگی فوری داشته باشند با نرخ سود بالا وام می دهند اما بخش های تولیدی به دلیل بازده پایین اقتصادی توان بازپرداخت وام با نرخ بالا را ندارند.

به گفته این فعال بخش خصوصی، هم اکنون دریافت تسهیلات برای دادوستد و سوداگری توجیه دارد درحالی که انتظار می رود کاهش سود بانکی به شکلی انجام شود که دسترسی به منابع بانکی برای فعالیت های مولد و اشتغال زا آسان تر شود.

  • رئیس کل بانک مرکزی چه گفت؟

بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت یازدهم، اولویت اصلی خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی متمرکز کرده است. جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است، متمرکز شده است. حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲درصد رشد نشان می دهد. پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است. نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۲۹درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است.


برچسب‌ها:


سخنان رئيس جمهور درباره كاهش نرخ سود بانكي در راستاي همان سخناني است كه از 2 سال پيش از سوي خود ايشان و ساير دولتمردان اقتصادي مانند علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد گفته شده و به صورت دستوري خواستار كاهش نرخ دستوري هستند. افزون بر اينكه با وجود نرخ سود بالاي وام بانكي به نسبت تورم، همچنان دسترسي به وام بانكي يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي بخش خصوصي و مردم است.دولت و بانك مركزي در حالي مصمم هستند تا نرخ سود بانكي را متناسب با تورم به‌صورت غيردستوري كاهش دهند كه از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشكل دريافت
نهایت‌نگر: «بانک ها نرخ سود بانکی را در حد معقول پایین آورند.» این یکی از انتظارات آشکار رئیس جمهور از بانکداران بود که روز گذشته در پنجاه و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی عنوان شد.

سخنان رئیس جمهور درباره کاهش نرخ سود بانکی در راستای همان سخنانی است که از 2 سال پیش از سوی خود ایشان و سایر دولتمردان اقتصادی مانند علی طیب نیا، وزیر اقتصاد گفته شده و به صورت دستوری خواستار کاهش نرخ دستوری هستند.
حسن روحانی البته دربخش دیگری از سخنانش به صراحت اعلام کرد که نرخ ارز هم سال آینده باید تک رقمی شود. درخواست رئیس جمهور از بانک ها برای پایین آوردن نرخ سود بانکی در حالی مطرح می شود که اکثر کارشناسان اقتصادی بر ضرورت رقابتی شدن بازار پول و تعیین نرخ سود بانکی در نتیجه عرضه و تقاضا تأکید دارند.

افزون بر اینکه با وجود نرخ سود بالای وام بانکی به نسبت تورم، همچنان دسترسی به وام بانکی یکی از جدی ترین چالش های پیش روی بخش خصوصی و مردم است.به گزارش همشهری، دولت و بانک مرکزی در حالی مصمم هستند تا نرخ سود بانکی را متناسب با تورم به صورت غیردستوری کاهش دهند که از نظر تشکل های اقتصادی مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها همچنان یکی از دشواری ها و موانع پیش روی فعالان اقتصادی در بهبود محیط کسب و کار ارزیابی شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور روز گذشته با حضور در بانک مرکزی بر ضرورت کاهش سود بانکی تأکید کرد و گفت: وقتی دولت تورم را مهار و تک رقمی می کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می زند. وی در عین حال اظهار داشت که اقتصاد با دستور درست نمی شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپرده ها را کاهش داد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روحانی از بانک ها خواست سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند چرا که نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد.

با این حال تازه ترین نظرخواهی مرکز پژوهش های مجلس از شاخص های بهبود کسب وکار در کشور نشان می دهد، از نظر تشکل های اقتصادی 3مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» ازجمله موانع بر سر راه کسب و کار آسان و کم دردسر است.
برخی کارشناسان بانکی ازجمله بهاء الدین حسینی هاشمی با بیان اینکه بانک ها منابع آزاد و قابل وام دهی در اختیار ندارند، گفت: درحالی که معوقات بانکی بسیار بالاست، میزان بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها تامل برانگیز بوده و رکود اقتصادی وجود دارد، چگونه می توان توقع داشت که نقدینگی لازم برای تسهیلات دهی در بانک ها وجود داشته و در نهایت بتوان براساس آن نرخ سود را کاهش داد؟

  • وام برای تولید یا تجارت؟

حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران دشواری دسترسی به منابع بانکی و نرخ سود بالای وام بانکی را ۲مانع جدی بر سر راه کاهش هزینه تولید ملی می داند می گوید: کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از انتظارات بخش خصوصی است مشروط به اینکه سازوکاری برای تخصیص درست منابع بانکی به سمت بخش های مولد و صنعتی اتخاذ شود. وی می افزاید: هم اکنون بانک ها به شرط اخذ وثیقه سریع البیع که قدرت نقدشوندگی فوری داشته باشند با نرخ سود بالا وام می دهند اما بخش های تولیدی به دلیل بازده پایین اقتصادی توان بازپرداخت وام با نرخ بالا را ندارند.

به گفته این فعال بخش خصوصی، هم اکنون دریافت تسهیلات برای دادوستد و سوداگری توجیه دارد درحالی که انتظار می رود کاهش سود بانکی به شکلی انجام شود که دسترسی به منابع بانکی برای فعالیت های مولد و اشتغال زا آسان تر شود.

  • رئیس کل بانک مرکزی چه گفت؟

بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت یازدهم، اولویت اصلی خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی متمرکز کرده است. جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است، متمرکز شده است. حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲درصد رشد نشان می دهد. پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است. نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۲۹درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است.


برچسب‌ها:

1394/11/25
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333