رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

موج دوم کاهش سرمایه گذاری شرکتهای نفتی در راه است
اهمیت : عادی

9

براساس یکی از تحلیل‌های رویترز 18 مورد از 30 شرکت نفتی برجسته آمریکایی از حیث تولید تاکنون برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را برای سال 2016 تشریح کرده‌اند. این شرکت‌ها بودجه سرمایه‌گذاری خود را به طور متوسط 40 درصد کاهش داده‌اند که بسیار بیشتر از انتظارات بیشتر تحلیلگران است.
نهایت‌نگر:

در شرایطی که کمتر از دو ماه از سال ۲۰۱۶ می گذرد شرکت های تولید کننده بزرگ نفت شیل آمریکا سرمایه گذاری خود را برای سال جاری میلادی برای دومین بار کاهش داده اند، چرا که روند بی وقفه کاهش قیمت نفت ادامه دارد و جریان نقدینگی آنها را دچار فرسایش می کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در شرایطی که قیمت نفت در محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه اتراق کرده تولید کنندگان نفت در حال منصرف شدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها و چاههای نفتی جدید هستند.

گابریل سوربارا تحلیلگر بازار سرمایه توپکا می گوید: لحن شرکتها به سمت حفظ تعادل اوراق و نقدینگی و همچنین حفظ هزینه ها در چارچوب جریان نقدینگی تغییر کرده که به معنای این است که سرمایه گذاری آنها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

براساس یکی از تحلیل های رویترز ۱۸ مورد از ۳۰ شرکت نفتی برجسته آمریکایی از حیث تولید تاکنون برنامه های سرمایه گذاری خود را برای سال ۲۰۱۶ تشریح کرده اند. این شرکت ها بودجه سرمایه گذاری خود را به طور متوسط ۴۰ درصد کاهش داده اند که بسیار بیشتر از انتظارات بیشتر تحلیلگران است.

این ۳۰ شرکت به طور متوسط برنامه های سرمایه گذاری خود را برای سال ۲۰۱۶ به میزان بیش از ۷۰ درصد در سال گذشته کاهش دادند.

برخی از این شرکت ها از جمله شرکت هس و کونوکوفیلیپس که در حال حاضر قصد دارند نسبت به سال گذشته کمتر سرمایه گذاری کنند، هم اکنون هدفگذاری های سرمایه گذاری خود را بیش از پیش کاهش داده اند و انتظار می رود دیگر شرکت ها نیز همین روند را دنبال کنند، اما آیا فضا برای کاهش بیشتر سرمایه گذاری ها وجود دارد؟

در شرایطی که کاهش قیمت خدمات میادین نفتی و افزایش بهره وری به شرکت های نفتی کمک کرده که بودجه سرمایه گذاری خود را متعادل کنند، بسیاری از کارشناسان صنعت نفت می گویند: فضا برای کاهش بیشتر سرمایه گذاری وجود ندارد.

راب تومل مدیر موسسه مشاوران سرمایه گذاری تورتویس می گوید: در حال حاضر ۸۰ درصد کاهش هزینه ها اتفاق افتاده و تنها ۲۰ درصد فضا باقی مانده است.

اگرچه کاهش سرمایه گذاری ها هنوز روی تولید نفت شیل تاثیر نگذاشته، انتظار می رود تولید این نفت تا پایان امسال شروع به کاهش کند.

رایان لانس مدیرعامل شرکت کونوکوفیلیپس می گوید: کاهش سرمایه گذاریها در صنعت نفت احتمالا به شوک در عرضه و کاهش آن منجر می شود.

براساس اعلام سازمان اطلاعات انرژی آمریکا تولید نفت خام آمریکا انتظار می رود از روزانه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در دسامبر ۲۰۱۵ به روزانه ۸.۵ میلیون بشکه در نوامبر ۲۰۱۶ تنزل پیدا کند.

حتی اگر کاهش عرضه به احیای قیمت نفت منجر شود، سرمایه گذاری روی اکتشاف و تولید انتظار نمی رود فورا کاهش پیدا کند.

فریزر مک کی تحلیلگر موسسه مشاور انرژی وودمکنزی گفت: اگر شما سرمایه خود را در دوران قیمت های پایین نفت سوخت کنید هرچقدر این دوران طولانی تر شود، فشار بیشتری روی ترازنامه های شما وارد می شود و این به معنای این است که مدت زمان بیشتری طول می کشد تا تولید کنندگان بودجه های سرمایه گذاری بیشتر را هزینه کنند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.

براساس یکی از تحلیل‌های رویترز 18 مورد از 30 شرکت نفتی برجسته آمریکایی از حیث تولید تاکنون برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را برای سال 2016 تشریح کرده‌اند. این شرکت‌ها بودجه سرمایه‌گذاری خود را به طور متوسط 40 درصد کاهش داده‌اند که بسیار بیشتر از انتظارات بیشتر تحلیلگران است.
نهایت‌نگر:

در شرایطی که کمتر از دو ماه از سال ۲۰۱۶ می گذرد شرکت های تولید کننده بزرگ نفت شیل آمریکا سرمایه گذاری خود را برای سال جاری میلادی برای دومین بار کاهش داده اند، چرا که روند بی وقفه کاهش قیمت نفت ادامه دارد و جریان نقدینگی آنها را دچار فرسایش می کند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در شرایطی که قیمت نفت در محدوده ۳۰ دلار در هر بشکه اتراق کرده تولید کنندگان نفت در حال منصرف شدن از سرمایه گذاری روی پروژه ها و چاههای نفتی جدید هستند.

گابریل سوربارا تحلیلگر بازار سرمایه توپکا می گوید: لحن شرکتها به سمت حفظ تعادل اوراق و نقدینگی و همچنین حفظ هزینه ها در چارچوب جریان نقدینگی تغییر کرده که به معنای این است که سرمایه گذاری آنها بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

براساس یکی از تحلیل های رویترز ۱۸ مورد از ۳۰ شرکت نفتی برجسته آمریکایی از حیث تولید تاکنون برنامه های سرمایه گذاری خود را برای سال ۲۰۱۶ تشریح کرده اند. این شرکت ها بودجه سرمایه گذاری خود را به طور متوسط ۴۰ درصد کاهش داده اند که بسیار بیشتر از انتظارات بیشتر تحلیلگران است.

این ۳۰ شرکت به طور متوسط برنامه های سرمایه گذاری خود را برای سال ۲۰۱۶ به میزان بیش از ۷۰ درصد در سال گذشته کاهش دادند.

برخی از این شرکت ها از جمله شرکت هس و کونوکوفیلیپس که در حال حاضر قصد دارند نسبت به سال گذشته کمتر سرمایه گذاری کنند، هم اکنون هدفگذاری های سرمایه گذاری خود را بیش از پیش کاهش داده اند و انتظار می رود دیگر شرکت ها نیز همین روند را دنبال کنند، اما آیا فضا برای کاهش بیشتر سرمایه گذاری ها وجود دارد؟

در شرایطی که کاهش قیمت خدمات میادین نفتی و افزایش بهره وری به شرکت های نفتی کمک کرده که بودجه سرمایه گذاری خود را متعادل کنند، بسیاری از کارشناسان صنعت نفت می گویند: فضا برای کاهش بیشتر سرمایه گذاری وجود ندارد.

راب تومل مدیر موسسه مشاوران سرمایه گذاری تورتویس می گوید: در حال حاضر ۸۰ درصد کاهش هزینه ها اتفاق افتاده و تنها ۲۰ درصد فضا باقی مانده است.

اگرچه کاهش سرمایه گذاری ها هنوز روی تولید نفت شیل تاثیر نگذاشته، انتظار می رود تولید این نفت تا پایان امسال شروع به کاهش کند.

رایان لانس مدیرعامل شرکت کونوکوفیلیپس می گوید: کاهش سرمایه گذاریها در صنعت نفت احتمالا به شوک در عرضه و کاهش آن منجر می شود.

براساس اعلام سازمان اطلاعات انرژی آمریکا تولید نفت خام آمریکا انتظار می رود از روزانه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در دسامبر ۲۰۱۵ به روزانه ۸.۵ میلیون بشکه در نوامبر ۲۰۱۶ تنزل پیدا کند.

حتی اگر کاهش عرضه به احیای قیمت نفت منجر شود، سرمایه گذاری روی اکتشاف و تولید انتظار نمی رود فورا کاهش پیدا کند.

فریزر مک کی تحلیلگر موسسه مشاور انرژی وودمکنزی گفت: اگر شما سرمایه خود را در دوران قیمت های پایین نفت سوخت کنید هرچقدر این دوران طولانی تر شود، فشار بیشتری روی ترازنامه های شما وارد می شود و این به معنای این است که مدت زمان بیشتری طول می کشد تا تولید کنندگان بودجه های سرمایه گذاری بیشتر را هزینه کنند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
1394/11/19
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333