رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شپاکسا
اهمیت : مهم

78

بدین‌ وسیله باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1393/11/29 شرکت پاکسان و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ این شرکت در تاریخ 1394/11/12 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک را به اطلاع می رساند.
کدال:
بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت /کد ملینام نماینده قبلی عضو حقوقینام نماینده عضو حقوقیکد ملیسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر۲۳۴۸۲۳هوشنگ بالازاده نیریمحمد رضا حیدری۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴نایب رئیس هیئت مدیرهموظفلیسانس علوم بانکی
شرکت صنایع بهداشتی ساینا۱۸۱۸۰۲محمد رحیمی نژاد هوراندمحمد رحیمی نژاد هوراند۶۰۴۹۷۸۴۷۳۶عضو هیئت مدیرهموظففوق لیسانس حقوق
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر۲۳۷۲۳۴حبیب همدانی رجاءحبیب همدانی رجاء۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰عضو هیئت مدیرهغیر موظفلیسانس مهندسی شیمی
شرکت مروارید هامون۲۲۶۷حمید صفای نیکوحمید صفای نیکو۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱رئیس هیئت مدیرهموظفلیسانس امور بانکی
شرکت گلتاش۳۶۰۱علی نیکوکلام معنویعلی نیکوکلام معنوی۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹عضو هیئت مدیرهغیر موظفلیسانس حقوق


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلی
محمد رضا حیدری

برچسب‌ها:


بدین‌ وسیله باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1393/11/29 شرکت پاکسان و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ این شرکت در تاریخ 1394/11/12 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک را به اطلاع می رساند.
کدال:
بدین وسیله به اطلاع می رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ و جلسۀ هیئت مدیرۀ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیرهشمارۀ ثبت /کد ملینام نماینده قبلی عضو حقوقینام نماینده عضو حقوقیکد ملیسمتموظف/غیر موظفمدرک تحصیلی
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر۲۳۴۸۲۳هوشنگ بالازاده نیریمحمد رضا حیدری۳۲۵۰۷۱۱۲۸۴نایب رئیس هیئت مدیرهموظفلیسانس علوم بانکی
شرکت صنایع بهداشتی ساینا۱۸۱۸۰۲محمد رحیمی نژاد هوراندمحمد رحیمی نژاد هوراند۶۰۴۹۷۸۴۷۳۶عضو هیئت مدیرهموظففوق لیسانس حقوق
شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر۲۳۷۲۳۴حبیب همدانی رجاءحبیب همدانی رجاء۱۲۸۰۳۱۷۱۴۰عضو هیئت مدیرهغیر موظفلیسانس مهندسی شیمی
شرکت مروارید هامون۲۲۶۷حمید صفای نیکوحمید صفای نیکو۰۹۳۸۶۲۲۶۴۱رئیس هیئت مدیرهموظفلیسانس امور بانکی
شرکت گلتاش۳۶۰۱علی نیکوکلام معنویعلی نیکوکلام معنوی۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹عضو هیئت مدیرهغیر موظفلیسانس حقوق


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلی
محمد رضا حیدری

برچسب‌ها:

1394/11/19
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333