رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

به سهامداران حرفه ای و بلند مدت، پاداش داده می شود
اهمیت : مهم

5

ین پاداش سهامداری در نظر گرفته شده تا سرمایه گذاران تا زمان سررسید واحدهای خود را نگه دارند بنابراین این امکان به سرمایه گذاران داده می شود که اگر دارایی های صندوق بر اساس خالص ارزش دارایی ها (NAV) صندوق بیش از این شود، دارندگان این واحدها می توانند از این اختیار فروش استفاده نکنند و به قیمت روز دارایی های خود را بفروشند اما حداقل سودآوری 30 درصد است.
سنا:

اوراق پاداش سهامداری واحدهای صندوق های قابل معامله (ETF) ها از روز شنبه پذیره نویسی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر درباره این ابزار جدید گفت: صندوق های قابله معامله در زمان تأسیس، مجموعه ای از سهام در قالب آورده سهم به صندوق داده می شود و این پرتفوی در زمانی که عرضه می شود ترکیبی از سهام بازار را در دل خود دارد.

محمود رضا خواجه نصیری ادامه داد: زمانی که این اوراق در بازار عرضه می شود همزمان با آن یک اختیار فروش تبعی به سرمایه گذاران داده می شود که آنها می توانند در سررسید که بر اساس اولین برآوردها ۳۰ فروردین ۹۵ است، سود خود را دریافت کنند، این در حالی است که سود ۳۰ درصدی در یک دوره ۱۳ ماهه تضمین شده است.

وی افزود: این پاداش سهامداری در نظر گرفته شده تا سرمایه گذاران تا زمان سررسید واحدهای خود را نگه دارند بنابراین این امکان به سرمایه گذاران داده می شود که اگر دارایی های صندوق بر اساس خالص ارزش دارایی ها (NAV) صندوق بیش از این شود، دارندگان این واحدها می توانند از این اختیار فروش استفاده نکنند و به قیمت روز دارایی های خود را بفروشند اما حداقل سودآوری 30 درصد است.

وی در خصوص نحوه عرضه این اوراق گفت: این اوراق به صورت ثبت سفارش و به شکل رقابتی عرضه می شود. اگر تقاضای بازار در زمان ثبت سفارش بیشتر از حجم عرضه باشد خریداران می توانند روی قیمت های بالاتر باهم رقابت کنند و ممکن است نرخ سود انتظاری از سود اثر در این دوره کمتر باشد. بنابراین سرمایه گذران اگر احساس کردند سودی کمتر از این ۳۰ درصد برایشان مقرون به صرفه است می توانند در قیمت های بالاتر این اوراق را خریداری کند اما نرخ خالص سودشان کاهش پیدا می کند.

خواجه نصیری توضیح داد: پیشنهادی که هم اکنون در قالب این اوراق اختیار داده می شود همان 30 درصد است اما قیمت کشف شده بازار تعیین کننده است. البته در طول دوره تا سررسید، این اوراق در بازار در نماد معاملاتی (ETF) ها معامله می شود و سرمایه گذارانی که تصمیم داشته باشند که این اوراق را در بین دوره واگذار کنند می توانند به خریداران جدید آنرا واگذار و از بازار خارج شوند بنابراین این اوراق از نظر نقدینگی امکان معامله در بازار ثانویه را نیز دارند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح منابع ناشی از فروش این اوراق، مجدد در بازار، سرمایه گذاری می شود بنابراین یک ضریب فزاینده تزریق نقدینگی را در بازار ایجاد می کند.

مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اهداف اصلی راه اندازی این صندوق ها اظهار داشت: این اوراق برای بخشی از سرمایه گذاران ریسک گریز بازار که در شرایط فعلی علیرغم پتانسیلهایی که برای سال آینده برای بازار متصور است به دلیل برخی نگرانی ها اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند می تواند امکانی را ایجاد کند که از این طریق سرمایه خود را به بازار تزریق کنند تا شرایط جذاب قابل رقابت با سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت شکل بگیرد.

خواجه نصیری در ادامه گفتگو با سنا خاطر نشان کرد: رویکرد اصلی این اوراق این است که با توجه به اینکه قیمت سهام در شرایط فعلی جذاب است و سود نقدی برخی شرکت ها باعث خواهد شد یک بازدهی حداقلی از محل صندوق کسب شود، کسب سود مذکور برای یک پرتفوی معقول برای سال آینده دور از دسترس نخواهد بود، بنابراین بازار سرمایه پتانسیل کسب سود را به شرط اینکه سرمایه گذاران به شکل حرفه ای سرمایه گذاری کنند، دارد.

وی تصریح کرد: نفس خرید واحدهای صندوق از یک پرتفوی متنوع در بازار و کسب سود در صورت سرمایه گذاری بلند مدت، موجب توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بلند مدت و استفاده از سبدهای سرمایه گذاری می شود که همزمان موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران با نگاه تخصصی و بلند مدت به سرمایه گذاری از بازار سرمایه سود کسب کنند و این طرح پاداش سهامداران، سود سهامداران حرفه ای و بلند مدت را تضمین خواهد کرد.

خواجه نصیری درباره مزیت این اوراق در مقایسه با اوراق تبعی تک سهم، گفت: در اوارق تبعی تک سهم ممکن است ریسک یک سهم مانع از بازدهی و موفقیت آن شود اما با توجه به اینکه این سبد متنوع است این ریسک ها در بین سبد سرمایه گذار توزیع می شود و در نتیجه ریسک کاهش پیدا می کند بدین ترتیب موفقیت این طرح از این لحاظ نسبت به اوراق تبعی تک سهم بیشتر است.

مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اینکه بابت این آپشن، سهامداران چه هزینه ای باید پرداخت کنند، گفت: هیچ هزینه اضافه ای از سرمایه گذار بابت این آپشن گرفته نمی شود اما در کشف قیمت این اوراق در عرضه اولیه، سرمایه گذاران می توانند قیمتی بالاتر از (NAV) صندوق پیشنهاد بدهند که در حقیقت ارزشی است که برای این اوراق تبعی در همان ابتدا پرداخت می کنند.

وی درباره اینکه با توجه به اینکه این اوراق حداقل سود ۳۰ درصدی را تضمین کرده آیا مشکل قانونی برای این دسته از صندوق ها بوجود نمی آید، گفت: این نرخ سود متناسب با نرخ سود بازده سهام در سال آینده مطرح می شود و با توجه به اینکه این اوراق از جمله اوراق با درآمد ثابت نیست بلکه اوراقی است که متناسب با ارزش دارایی سهام مطرح می شود و صرفاً یک فروش اختیار در کنار سهم است، مشکلی را ایجاد نمی کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
به نظر می رسد سازمان برنامه های جالبی را در آینده نزدیک برای سهامداران پیشنهاد خواهد داد و نظام پاداش به سهامداران یکی از برنامه های جالب سازمان بورس است که باعث جذب افراد به سرمایه گذاری میگردد و این فرهنگ سازی برای بازار سرمایه کشور بسیار مورد نیاز خواهد بود و سرمایه گذاران را تشویق به خرید با تحلیل و کارشناسی خواهد کرد.

ین پاداش سهامداری در نظر گرفته شده تا سرمایه گذاران تا زمان سررسید واحدهای خود را نگه دارند بنابراین این امکان به سرمایه گذاران داده می شود که اگر دارایی های صندوق بر اساس خالص ارزش دارایی ها (NAV) صندوق بیش از این شود، دارندگان این واحدها می توانند از این اختیار فروش استفاده نکنند و به قیمت روز دارایی های خود را بفروشند اما حداقل سودآوری 30 درصد است.
سنا:

اوراق پاداش سهامداری واحدهای صندوق های قابل معامله (ETF) ها از روز شنبه پذیره نویسی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر درباره این ابزار جدید گفت: صندوق های قابله معامله در زمان تأسیس، مجموعه ای از سهام در قالب آورده سهم به صندوق داده می شود و این پرتفوی در زمانی که عرضه می شود ترکیبی از سهام بازار را در دل خود دارد.

محمود رضا خواجه نصیری ادامه داد: زمانی که این اوراق در بازار عرضه می شود همزمان با آن یک اختیار فروش تبعی به سرمایه گذاران داده می شود که آنها می توانند در سررسید که بر اساس اولین برآوردها ۳۰ فروردین ۹۵ است، سود خود را دریافت کنند، این در حالی است که سود ۳۰ درصدی در یک دوره ۱۳ ماهه تضمین شده است.

وی افزود: این پاداش سهامداری در نظر گرفته شده تا سرمایه گذاران تا زمان سررسید واحدهای خود را نگه دارند بنابراین این امکان به سرمایه گذاران داده می شود که اگر دارایی های صندوق بر اساس خالص ارزش دارایی ها (NAV) صندوق بیش از این شود، دارندگان این واحدها می توانند از این اختیار فروش استفاده نکنند و به قیمت روز دارایی های خود را بفروشند اما حداقل سودآوری 30 درصد است.

وی در خصوص نحوه عرضه این اوراق گفت: این اوراق به صورت ثبت سفارش و به شکل رقابتی عرضه می شود. اگر تقاضای بازار در زمان ثبت سفارش بیشتر از حجم عرضه باشد خریداران می توانند روی قیمت های بالاتر باهم رقابت کنند و ممکن است نرخ سود انتظاری از سود اثر در این دوره کمتر باشد. بنابراین سرمایه گذران اگر احساس کردند سودی کمتر از این ۳۰ درصد برایشان مقرون به صرفه است می توانند در قیمت های بالاتر این اوراق را خریداری کند اما نرخ خالص سودشان کاهش پیدا می کند.

خواجه نصیری توضیح داد: پیشنهادی که هم اکنون در قالب این اوراق اختیار داده می شود همان 30 درصد است اما قیمت کشف شده بازار تعیین کننده است. البته در طول دوره تا سررسید، این اوراق در بازار در نماد معاملاتی (ETF) ها معامله می شود و سرمایه گذارانی که تصمیم داشته باشند که این اوراق را در بین دوره واگذار کنند می توانند به خریداران جدید آنرا واگذار و از بازار خارج شوند بنابراین این اوراق از نظر نقدینگی امکان معامله در بازار ثانویه را نیز دارند.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح منابع ناشی از فروش این اوراق، مجدد در بازار، سرمایه گذاری می شود بنابراین یک ضریب فزاینده تزریق نقدینگی را در بازار ایجاد می کند.

مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اهداف اصلی راه اندازی این صندوق ها اظهار داشت: این اوراق برای بخشی از سرمایه گذاران ریسک گریز بازار که در شرایط فعلی علیرغم پتانسیلهایی که برای سال آینده برای بازار متصور است به دلیل برخی نگرانی ها اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند می تواند امکانی را ایجاد کند که از این طریق سرمایه خود را به بازار تزریق کنند تا شرایط جذاب قابل رقابت با سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت شکل بگیرد.

خواجه نصیری در ادامه گفتگو با سنا خاطر نشان کرد: رویکرد اصلی این اوراق این است که با توجه به اینکه قیمت سهام در شرایط فعلی جذاب است و سود نقدی برخی شرکت ها باعث خواهد شد یک بازدهی حداقلی از محل صندوق کسب شود، کسب سود مذکور برای یک پرتفوی معقول برای سال آینده دور از دسترس نخواهد بود، بنابراین بازار سرمایه پتانسیل کسب سود را به شرط اینکه سرمایه گذاران به شکل حرفه ای سرمایه گذاری کنند، دارد.

وی تصریح کرد: نفس خرید واحدهای صندوق از یک پرتفوی متنوع در بازار و کسب سود در صورت سرمایه گذاری بلند مدت، موجب توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بلند مدت و استفاده از سبدهای سرمایه گذاری می شود که همزمان موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران با نگاه تخصصی و بلند مدت به سرمایه گذاری از بازار سرمایه سود کسب کنند و این طرح پاداش سهامداران، سود سهامداران حرفه ای و بلند مدت را تضمین خواهد کرد.

خواجه نصیری درباره مزیت این اوراق در مقایسه با اوراق تبعی تک سهم، گفت: در اوارق تبعی تک سهم ممکن است ریسک یک سهم مانع از بازدهی و موفقیت آن شود اما با توجه به اینکه این سبد متنوع است این ریسک ها در بین سبد سرمایه گذار توزیع می شود و در نتیجه ریسک کاهش پیدا می کند بدین ترتیب موفقیت این طرح از این لحاظ نسبت به اوراق تبعی تک سهم بیشتر است.

مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اینکه بابت این آپشن، سهامداران چه هزینه ای باید پرداخت کنند، گفت: هیچ هزینه اضافه ای از سرمایه گذار بابت این آپشن گرفته نمی شود اما در کشف قیمت این اوراق در عرضه اولیه، سرمایه گذاران می توانند قیمتی بالاتر از (NAV) صندوق پیشنهاد بدهند که در حقیقت ارزشی است که برای این اوراق تبعی در همان ابتدا پرداخت می کنند.

وی درباره اینکه با توجه به اینکه این اوراق حداقل سود ۳۰ درصدی را تضمین کرده آیا مشکل قانونی برای این دسته از صندوق ها بوجود نمی آید، گفت: این نرخ سود متناسب با نرخ سود بازده سهام در سال آینده مطرح می شود و با توجه به اینکه این اوراق از جمله اوراق با درآمد ثابت نیست بلکه اوراقی است که متناسب با ارزش دارایی سهام مطرح می شود و صرفاً یک فروش اختیار در کنار سهم است، مشکلی را ایجاد نمی کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
به نظر می رسد سازمان برنامه های جالبی را در آینده نزدیک برای سهامداران پیشنهاد خواهد داد و نظام پاداش به سهامداران یکی از برنامه های جالب سازمان بورس است که باعث جذب افراد به سرمایه گذاری میگردد و این فرهنگ سازی برای بازار سرمایه کشور بسیار مورد نیاز خواهد بود و سرمایه گذاران را تشویق به خرید با تحلیل و کارشناسی خواهد کرد.
1393/12/11
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333