رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ایران نیازمند عضویت یا ایجاد یک اتحادیه گمرکی است
اهمیت : مهم

40

ایران نیازمند عضویت یا ایجاد یک اتحادیه گمرکی است؛ این عقیده بسیاری از کارشناسان گمرکی است چراکه بدون عضویت در اتحادیه گمرکی تسهیل در تجارت کاهش یافته و تعرفه‌های مشترک با بسیاری از کشورها را از دست خواهد داد. این در حالی است که به‌تازگی نیز روسیه از ایران خواسته تا در اتحادیه گمرکی اوراسیا عضو شود.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :

اتحادیه گمرکی اتحادیه ای است که به موجب آن گروهی از کشورها قوانین گمرکی یکسانی را به منظور واردات محصولات از دیگر کشورهای جهان در قالب یک اتحادیه ایجاد می کنند. قوانین گمرکی حاکم بر کشورهای عضو این اتحادیه قوانین تجارت آزاد است. اتحادیه گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد متفاوت است؛ در موافقتنامه تجارت آزاد تنها حقوق ورودی بین کشورهای مربوط حذف می شوند و امکان در نظر گرفتن تعرفه های یکسان گمرکی برای محصولات وارداتی از دیگر کشورها وجود ندارد.

از جمله اتحادیه های گمرکی جهان می توان به اتحادیه گمرکی اروپا بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی اوراسیا بین روسیه و همسایگانش و اتحادیه مرکوسور بین کشورهای امریکای جنوبی اشاره کرد.

حذف موانع تجاری ← تحلیلگران معتقدند که ایجاد یک اتحادیه گمرکی برای ایران می تواند منافع بسیاری به همراه داشته باشد و تشکیل اتحادیه گمرکی با روسیه می تواند منجر به افزایش صادرات ایران با روسیه شود.

آنوش رحام، تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت به صمت می گوید: اتحادیه گمرکی به این صورت است که کشورهای مشترک المنافع و یا کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، به طور عمده در قالب اتحادیه های گمرک قوانین و مقررات گمرکی وضع می کنند، به این طریق که به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا به منظور همسان کردن قوانین و مقررات گمرکی قوانین مشخصی وضع می کنند.

رحام عنوان می کند: یکی از مسائلی که اتحادیه های گمرکی دارند، آن است که کنترل گمرکی در داخل کشورها کاهش می یابد. به عنوان نمونه اتحادیه بنلوکس در لندن واقع شده و متشکل از ۶ کشور است. او اضافه می کند: به طور کلی هدف اتحادیه های گمرکی آن است که موانع تجاری را حذف کرده و تعرفه های مشترک داشته باشند. اگر در کشوری در اتحادیه اروپا تعرفه کالایی بالاتر از دیگر محصولات باشد، این امر تعرفه های متنوعی را ایجاد می کند. به همین دلیل اتحادیه های گمرکی تشکیل می دهند که کشورهای عضو از تعرفه های همسان پیروی کنند، قوانین و مقررات را کاهش داده و هرگونه هزینه های اضافی را حذف می کنند.

قوانین مشترک گمرکی← این تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت اظهار می کند: مهم ترین هدف اتحادیه گمرکی حذف قوانین زائد است. برخی قوانین گمرکی در کشورهای مختلف ایجاد می شوند که فرآیند انجام امور گمرکی را کند می کنند. کشورهایی که مشترک المنافع و در یک اتحادیه مشترک دارای سرزمین هستند، با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی هر کشور در محدوده جغرافیایی قوانین گمرکی را به شکل واحد می نویسند و این قوانین را تحلیل می کنند، به این صورت که قوانین باید یکدست بوده و تجارت و همگرایی را در محدوده کشورهای متحد افزایش دهد.

او می گوید: موانع غیرتعرفه ای نیز در نظر گرفته می شود و با حذف عوارض گمرکی مبادلات خارجی خود را افزایش می دهند. عضویت در اتحادیه های گمرکی تاثیر بسیاری در تجارت خارجی کشورها دارد. رحام با بیان اینکه ایران عضو هیچ یک از اتحادیه های گمرکی نیست و دارای تعرفه های ترجیحی است، اظهار کرد: به تازگی روسیه به منظور گسترش اتحادیه گمرکی پیشنهاداتی به ایران داده تا عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا شود که البته ایران نیز به دلیل اصلاح نظام تعرفه ای، علاقه مند به عضویت در اتحادیه های گمرکی است.

او می افزاید: ایران اگر قصد داشته باشد به یک اتحادیه گمرکی بپیوندد باید نظام تعرفه ای خود را اصلاح کند و با کشورهای عضو اتحادیه گمرکی هماهنگ شود. در کشور ما تعرفه ها بسیار بالا هستند و امکان همگن سازی این تعرفه ها با کشورهای همجوار وجود ندارد. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت توافقات و تعرفه های ترجیحی را اعمال می کند.

دستیابی به بازار هدف وسیع تر← رحام عنوان می کند: اگر ایران عضو یک اتحادیه گمرکی باشد کشورهای همسایه می توانند در قالب اتحادیه گمرکی اقدام به صادرات محصولات کشور ما کنند. همچنین کشور ما می تواند بازارهای هدف بزرگتری را کشف کند. او درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی جدید و یا عضویت در اتحادیه های گمرکی موجود اظهار می کند: باید امکان سنجی شود که کدامیک بهتر است. یکی از مهم ترین عوامل ورود به یک اتحادیه گمرکی میزان رقابت پذیری و مزیت های صادراتی است. اکنون روسیه بازار صادراتی مناسبی را برای ایران دارد.

به گفته رحام، اگر یک اتحادیه گمرکی با روسیه ایجاد کنیم سریع تر می توانیم بازار صادراتی روسیه را جذب کنیم. ضمن اینکه گاهی اوقات اتحادیه های گمرکی موجب می شوند تا جهش صادراتی ایجاد شود و مسافت صادرات محصولات افزایش یابد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا می توان گفت که اتحادیه گمرکی مزیت های بسیاری ازجمله تعرفه‌های گمرکی مشترک، قوانین گمرکی مشترک و تسهیل تجاری را دارا می‌باشد و در صورتی که ایران به عضویت این اتحادیه ها درآید با عث توسعه تجارت و رشد اقتصادی کشور با توجه به شروع فصل جدید در اقتصاد ایران٬ می‌شود.

ایران نیازمند عضویت یا ایجاد یک اتحادیه گمرکی است؛ این عقیده بسیاری از کارشناسان گمرکی است چراکه بدون عضویت در اتحادیه گمرکی تسهیل در تجارت کاهش یافته و تعرفه‌های مشترک با بسیاری از کشورها را از دست خواهد داد. این در حالی است که به‌تازگی نیز روسیه از ایران خواسته تا در اتحادیه گمرکی اوراسیا عضو شود.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :

اتحادیه گمرکی اتحادیه ای است که به موجب آن گروهی از کشورها قوانین گمرکی یکسانی را به منظور واردات محصولات از دیگر کشورهای جهان در قالب یک اتحادیه ایجاد می کنند. قوانین گمرکی حاکم بر کشورهای عضو این اتحادیه قوانین تجارت آزاد است. اتحادیه گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد متفاوت است؛ در موافقتنامه تجارت آزاد تنها حقوق ورودی بین کشورهای مربوط حذف می شوند و امکان در نظر گرفتن تعرفه های یکسان گمرکی برای محصولات وارداتی از دیگر کشورها وجود ندارد.

از جمله اتحادیه های گمرکی جهان می توان به اتحادیه گمرکی اروپا بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی اوراسیا بین روسیه و همسایگانش و اتحادیه مرکوسور بین کشورهای امریکای جنوبی اشاره کرد.

حذف موانع تجاری ← تحلیلگران معتقدند که ایجاد یک اتحادیه گمرکی برای ایران می تواند منافع بسیاری به همراه داشته باشد و تشکیل اتحادیه گمرکی با روسیه می تواند منجر به افزایش صادرات ایران با روسیه شود.

آنوش رحام، تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت به صمت می گوید: اتحادیه گمرکی به این صورت است که کشورهای مشترک المنافع و یا کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، به طور عمده در قالب اتحادیه های گمرک قوانین و مقررات گمرکی وضع می کنند، به این طریق که به عنوان نمونه در اتحادیه اروپا به منظور همسان کردن قوانین و مقررات گمرکی قوانین مشخصی وضع می کنند.

رحام عنوان می کند: یکی از مسائلی که اتحادیه های گمرکی دارند، آن است که کنترل گمرکی در داخل کشورها کاهش می یابد. به عنوان نمونه اتحادیه بنلوکس در لندن واقع شده و متشکل از ۶ کشور است. او اضافه می کند: به طور کلی هدف اتحادیه های گمرکی آن است که موانع تجاری را حذف کرده و تعرفه های مشترک داشته باشند. اگر در کشوری در اتحادیه اروپا تعرفه کالایی بالاتر از دیگر محصولات باشد، این امر تعرفه های متنوعی را ایجاد می کند. به همین دلیل اتحادیه های گمرکی تشکیل می دهند که کشورهای عضو از تعرفه های همسان پیروی کنند، قوانین و مقررات را کاهش داده و هرگونه هزینه های اضافی را حذف می کنند.

قوانین مشترک گمرکی← این تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت اظهار می کند: مهم ترین هدف اتحادیه گمرکی حذف قوانین زائد است. برخی قوانین گمرکی در کشورهای مختلف ایجاد می شوند که فرآیند انجام امور گمرکی را کند می کنند. کشورهایی که مشترک المنافع و در یک اتحادیه مشترک دارای سرزمین هستند، با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی هر کشور در محدوده جغرافیایی قوانین گمرکی را به شکل واحد می نویسند و این قوانین را تحلیل می کنند، به این صورت که قوانین باید یکدست بوده و تجارت و همگرایی را در محدوده کشورهای متحد افزایش دهد.

او می گوید: موانع غیرتعرفه ای نیز در نظر گرفته می شود و با حذف عوارض گمرکی مبادلات خارجی خود را افزایش می دهند. عضویت در اتحادیه های گمرکی تاثیر بسیاری در تجارت خارجی کشورها دارد. رحام با بیان اینکه ایران عضو هیچ یک از اتحادیه های گمرکی نیست و دارای تعرفه های ترجیحی است، اظهار کرد: به تازگی روسیه به منظور گسترش اتحادیه گمرکی پیشنهاداتی به ایران داده تا عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا شود که البته ایران نیز به دلیل اصلاح نظام تعرفه ای، علاقه مند به عضویت در اتحادیه های گمرکی است.

او می افزاید: ایران اگر قصد داشته باشد به یک اتحادیه گمرکی بپیوندد باید نظام تعرفه ای خود را اصلاح کند و با کشورهای عضو اتحادیه گمرکی هماهنگ شود. در کشور ما تعرفه ها بسیار بالا هستند و امکان همگن سازی این تعرفه ها با کشورهای همجوار وجود ندارد. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت توافقات و تعرفه های ترجیحی را اعمال می کند.

دستیابی به بازار هدف وسیع تر← رحام عنوان می کند: اگر ایران عضو یک اتحادیه گمرکی باشد کشورهای همسایه می توانند در قالب اتحادیه گمرکی اقدام به صادرات محصولات کشور ما کنند. همچنین کشور ما می تواند بازارهای هدف بزرگتری را کشف کند. او درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی جدید و یا عضویت در اتحادیه های گمرکی موجود اظهار می کند: باید امکان سنجی شود که کدامیک بهتر است. یکی از مهم ترین عوامل ورود به یک اتحادیه گمرکی میزان رقابت پذیری و مزیت های صادراتی است. اکنون روسیه بازار صادراتی مناسبی را برای ایران دارد.

به گفته رحام، اگر یک اتحادیه گمرکی با روسیه ایجاد کنیم سریع تر می توانیم بازار صادراتی روسیه را جذب کنیم. ضمن اینکه گاهی اوقات اتحادیه های گمرکی موجب می شوند تا جهش صادراتی ایجاد شود و مسافت صادرات محصولات افزایش یابد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا می توان گفت که اتحادیه گمرکی مزیت های بسیاری ازجمله تعرفه‌های گمرکی مشترک، قوانین گمرکی مشترک و تسهیل تجاری را دارا می‌باشد و در صورتی که ایران به عضویت این اتحادیه ها درآید با عث توسعه تجارت و رشد اقتصادی کشور با توجه به شروع فصل جدید در اقتصاد ایران٬ می‌شود.
1394/11/19
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333