رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

جزئیاتی از واگذاری ۲۰٪ سهام توسعه نیشکر و صنایع جانبی
اهمیت : مهم

59

سازمان خصوصی سازی و دو بانک ملی و صادرات٬ سهامدار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی٬ با خریداران ایرانی و سوییسی برای فروش و تهاتر 20 درصد از سهام این شرکت مذاکره کردند.مطابق با گزارش های دریافتی آثار مالی ناشی از واگذاری این دارایی برای دو بانک ملی و صادرات با توجه به سود خالص برآوردی 1500 میلیارد تومانی از این بایت می تواند به افزایش سود ناخالص 30 تومانی به ازای هر سهم در این دارایی بیانجامد.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

سازمان خصوصی سازی که پیش از این، از عرضه بلوک ۲۰ درصدی معادل ۲۲۸ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۹۰۰ سهم از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به قیمت پایه هر سهم ۹۴ هزار و ۲۲۳ ریال در ۲۰ مهرماه امسال از طریق فرابورس خبر داده بود بار دیگر تلاش می کند تا از طریق مذاکره و بازاریابی بتواند این معامله بزرگ را به سرانجام برساند.

بر اساس گزارش های دریافتی از مجموعه بانک صادرات هم اکنون مذاکره با دو خریدار سوییسی و یک هلدینگ سرمایه گذاری در بورس ایران برای فروش این بلوک ۲۰ درصدی در حالی ادامه دارد که از قرار معلوم بخشی از این معامله به صورت تهاتر دارایی و بخش دیگر بطور نقد خواهد بود. آثار مالی ناشی از واگذاری این دارایی برای دو بانک ملی و صادرات با توجه به سود خالص برآوردی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از این بایت می تواند به افزایش سود ناخالص ۳۰ تومانی به ازای هر سهم در این دارایی بیانجامد.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان شرکت اصلی و ۱۵ شرکت فرعی آن شامل کشت و صنعت امام خمینی (ره)، امیر کبیر،دعبل خزاعی،میرزا کوچک خان،سلمان فارسی،حکیم فارابی،شرکت خوراک دام شعیبیه ،بازرگانی توسعه نیشکر ،آبان بسپار توسعه،راصد صنعت توسعه،خمیر مایه و الکل،کشت و صنعت نیشکر دهخدا، فنی مهندسی و پشتیبانی سداد فام نیشکر،لوح سبز جنوب و موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر است.

از نکات قابل تامل در ترکیب سهامداری این شرکت بزرگ حضور دو بانک ملی و صادرات با مالکیت ۴۰ درصدی این دارایی و نیز سهم ۲۰ درصدی دولت می باشد که با احتساب میزان سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر سهم را برای آنها دارد.

سرمایه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هم اکنون مبلغ یک هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده که هیات مدیره این شرکت پیش از این با افزایش سرمایه تا مبلغ یک هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۸۶۱ هزار تومان در مدت حداکثر ۲۷ ماه و در دوره های سه ماهه به تصویب رسانده است، اما به دلیل عدم موافقت سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه در مرحله دوم مبلغ ۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان تحت عنوان سر فصل بدهی های بلند مدت شرکت ثبت شده است.

به گزارش فارس در گزارش حسابرس این شرکت در حالی ارزش دفتری دارایی های این شرکت را در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۲ مبلغ ۳۶ هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۳۶۹ ریال اعلام کرده که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۳ مجموع ارزیابی دارایی های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را با افزایش ۳.۸ برابری مبلغ ۱۴۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۱۱۱ ریال ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش با توجه به گزارش ارزیابی دارایی های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، ارزش دفتری هر سهم این شرکت ۱۰۲ هزار و ۴۰۵ ریال عنوان شده، در حالی که ارزش دفتری آن مبلغ ۱۲ هزار و ۶۹۱ ریال درج شده است.در عین حال در گزارش حسابرس آمده که از مجموع ۱۲۱ هزار و ۷۲۱ هکتار زمین در اختیار شرکت های گروه در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، مالکیت ۴۷ هزار و ۱۴۴ هکتار از زمین ها تاکنون به شرکت ها منتقل نشده است.

بر مبنای ارزش روز خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۳ ارزش هر سهم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مبلغ ۱۰۲ هزار و ۴۰۵ ریال عنوان شده و این در حالی است که ارزش دفتری هر سهم شرکت در تاریخ مذکور ۱۳ هزار و ۲۰۸ ریال ثبت شده است.

در فرایند تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت معادل ۱۰۱ هزار و ۹۶۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۵۷ ریال به عنوان مازاد تجدید ارزیابی کل دارایی ها پس از کسر بدهی جاری و غیر جاری از سوی کارشناسان رسمی و حسابرس اعلام شده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا در صورت واگذاری سهام توسعه نیشکر و صنایع جانبی٬ باتوجه به این موضوع که چند درصد این معامله را بصورت نقدی دریافت می کند٬ احتمال شناسایی سود از این محل وجود دارد.

سازمان خصوصی سازی و دو بانک ملی و صادرات٬ سهامدار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی٬ با خریداران ایرانی و سوییسی برای فروش و تهاتر 20 درصد از سهام این شرکت مذاکره کردند.مطابق با گزارش های دریافتی آثار مالی ناشی از واگذاری این دارایی برای دو بانک ملی و صادرات با توجه به سود خالص برآوردی 1500 میلیارد تومانی از این بایت می تواند به افزایش سود ناخالص 30 تومانی به ازای هر سهم در این دارایی بیانجامد.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

سازمان خصوصی سازی که پیش از این، از عرضه بلوک ۲۰ درصدی معادل ۲۲۸ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۹۰۰ سهم از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به قیمت پایه هر سهم ۹۴ هزار و ۲۲۳ ریال در ۲۰ مهرماه امسال از طریق فرابورس خبر داده بود بار دیگر تلاش می کند تا از طریق مذاکره و بازاریابی بتواند این معامله بزرگ را به سرانجام برساند.

بر اساس گزارش های دریافتی از مجموعه بانک صادرات هم اکنون مذاکره با دو خریدار سوییسی و یک هلدینگ سرمایه گذاری در بورس ایران برای فروش این بلوک ۲۰ درصدی در حالی ادامه دارد که از قرار معلوم بخشی از این معامله به صورت تهاتر دارایی و بخش دیگر بطور نقد خواهد بود. آثار مالی ناشی از واگذاری این دارایی برای دو بانک ملی و صادرات با توجه به سود خالص برآوردی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از این بایت می تواند به افزایش سود ناخالص ۳۰ تومانی به ازای هر سهم در این دارایی بیانجامد.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان شرکت اصلی و ۱۵ شرکت فرعی آن شامل کشت و صنعت امام خمینی (ره)، امیر کبیر،دعبل خزاعی،میرزا کوچک خان،سلمان فارسی،حکیم فارابی،شرکت خوراک دام شعیبیه ،بازرگانی توسعه نیشکر ،آبان بسپار توسعه،راصد صنعت توسعه،خمیر مایه و الکل،کشت و صنعت نیشکر دهخدا، فنی مهندسی و پشتیبانی سداد فام نیشکر،لوح سبز جنوب و موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر است.

از نکات قابل تامل در ترکیب سهامداری این شرکت بزرگ حضور دو بانک ملی و صادرات با مالکیت ۴۰ درصدی این دارایی و نیز سهم ۲۰ درصدی دولت می باشد که با احتساب میزان سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر سهم را برای آنها دارد.

سرمایه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی هم اکنون مبلغ یک هزار و ۴۵۶ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ثبت رسیده که هیات مدیره این شرکت پیش از این با افزایش سرمایه تا مبلغ یک هزار و ۷۲۹ میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۸۶۱ هزار تومان در مدت حداکثر ۲۷ ماه و در دوره های سه ماهه به تصویب رسانده است، اما به دلیل عدم موافقت سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه در مرحله دوم مبلغ ۵ هزار و ۸۶۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان تحت عنوان سر فصل بدهی های بلند مدت شرکت ثبت شده است.

به گزارش فارس در گزارش حسابرس این شرکت در حالی ارزش دفتری دارایی های این شرکت را در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۲ مبلغ ۳۶ هزار و ۵۷۸ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۳۶۹ ریال اعلام کرده که در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۳ مجموع ارزیابی دارایی های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را با افزایش ۳.۸ برابری مبلغ ۱۴۰ هزار و ۷۸۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۱۱۱ ریال ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش با توجه به گزارش ارزیابی دارایی های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، ارزش دفتری هر سهم این شرکت ۱۰۲ هزار و ۴۰۵ ریال عنوان شده، در حالی که ارزش دفتری آن مبلغ ۱۲ هزار و ۶۹۱ ریال درج شده است.در عین حال در گزارش حسابرس آمده که از مجموع ۱۲۱ هزار و ۷۲۱ هکتار زمین در اختیار شرکت های گروه در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، مالکیت ۴۷ هزار و ۱۴۴ هکتار از زمین ها تاکنون به شرکت ها منتقل نشده است.

بر مبنای ارزش روز خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۹۳ ارزش هر سهم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مبلغ ۱۰۲ هزار و ۴۰۵ ریال عنوان شده و این در حالی است که ارزش دفتری هر سهم شرکت در تاریخ مذکور ۱۳ هزار و ۲۰۸ ریال ثبت شده است.

در فرایند تجدید ارزیابی دارایی های این شرکت معادل ۱۰۱ هزار و ۹۶۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۵۷ ریال به عنوان مازاد تجدید ارزیابی کل دارایی ها پس از کسر بدهی جاری و غیر جاری از سوی کارشناسان رسمی و حسابرس اعلام شده است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا در صورت واگذاری سهام توسعه نیشکر و صنایع جانبی٬ باتوجه به این موضوع که چند درصد این معامله را بصورت نقدی دریافت می کند٬ احتمال شناسایی سود از این محل وجود دارد.
1394/11/19
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333