رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

سهام سرمایه گذاری سایپا در مسیر صعود
اهمیت : مهم

30

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با بیان این که، همانطور که حدود سه ماه پیش، پیش بینی 72 هزار واحدی برای ایام مبارک دهه فجر را نمودم خاطرنشان کرد، فکر می کنم در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با شتاب کمتر و سپس در اواخر اسفند و فروردین ماه سال 95 با شتاب بیشتری شاهد رشد خواهیم بود، به طوری که رسیدن شاخص به عدد 79 هزار واحدی دور از انتظار نیست.
نهایت‌نگر: به گزارش ایران اکونومیست:در گزارش زیر سید مهدی آستانی- مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری٬در نشستی که روز شنبه با خبرنگاران ایران اکونومیست داشته است٬ در خصوص شرایط و وضعیت شرکت سرمایه گذاری سایپا و پرداخت ماهیانه 2 درصد سود و آینده بازار سرمایه٬ توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داده است.
پرداخت ماهیانه ۲درصد سود← بر اساس تصمیماتی که طی سالهای گذشته اخذ شده بود، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا مجبور بود ماهیانه 2 درصد سود بابت تأمین مالی از شرکتهای گروه اخذ نماید. دریافت این سودها هیچگاه قابل تحقق نبود، زیرا این شرکت ها منابعی بابت پرداخت سود تأمین مالی نداشتند، در مقابل سودهای غیرقابل وصول شرکت بیش از 1300 میلیارد ریال بابت مالیات بدهکار گردید. ادامه این روش باعث می شد که سالانه بیش از 680 میلیارد ریال به حجم بدهی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری سایپا اضافه شده و معادل آن از نقدینگی شرکت کاسته شود. طبق محاسبات انجام شده ادامه این روش باعث می گردد شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا طی 2 تا 2/5 سال آینده به ورشکستگی کامل برسد از طرف دیگر سودهای محاسبه شده در شرکت سرمایه گذاری سایپا به عنوان هزینه در حساب های شرکت بدهکار مورد قبول وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفت و با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامدار عمده آنها بود، لذا ضرر هنگفتی نیز از این طریق دامن شرکت را گرفت. از این رو مدیرات شرکت از ابتدای سال جاری تصمیم گرفتند در این زمینه چاره اندیشی کنند و شرکت های بدهکار را ترقیب نمایند به نحوی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

علت بسته شدن نماد شرکت سرمایه گذاری سایپا ← با توجه به توافقی که شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با شرکت های بدهکار در خصوص تسویه حساب های مالی داشته است EPS شرکت کاهش یافت و سازمان بورس نماد شرکت سرمایه گذاری سایپا را بست و درخواست شفاف سازی نمود.
توضیحاتی در باب نادیده گرفته شدن منافع سهامداران ← وی در این مورد گفته است که :ابدا چنین چیزی نیست اقدام فوق صد درصد در جهت منافع سهامداران اخذ شده است، سهامداران خرد و کلان هر دو از این عمل سود خواهند برد. عکس العمل بازار نسبت به سهام "وساپا" کاملا هوشمندانه و نشان از درستی این کار دارد.
علت کاهش EPS ← همانطور که عرض شد بعداز اینکه قرار شد شرکت های زیر گروه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید، محاسبه 2 درصد سود ماهیانه آن متوقف گردید، در نتیجه EPS شرکت کاهش پیدا کرد. همانطور که گفته شد ادامه روند گذشته یعنی منظور نمودن 2 درصد سود ماهیانه (که مطلقا قابل وصول نبود) موجب می شد بحران نقدینگی شرکت تشدید و طی حدود 2/5 سال شرکت سرمایه گذاری سایپا به ورشکستگی کامل برسد. دریافت طلب از شرکت های بدهکار و در نتیجه عدم محاسبه 2 درصد سود ماهیانه از آنها اگر چه به ظاهر باعث کاهش EPS می شوند، اما موجب می گردد سهامدار سود بیشتری از این بابت ببرد. سهامدار بایستی سود خود را در مجموع EPS و افزایش ارزش سهام خود ببیند.

ارزیابی روند شاخص← همانطور که حدود سه ماه پیش، پیش بینی 72 هزار واحدی برای ایام مبارک دهه فجر را نمودم، فکر می کنم با توجه به امیدهای به وجود آمده همچنان شاهد رشد ادامه دار بازار باشیم ولیکن در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با شتاب کمتر و سپس در اواخر اسفند و فروردین ماه سال 95 با شتاب بیشتری شاهد رشد خواهیم بود، به طوری که رسیدن شاخص به عدد 79 هزار واحدی دور از انتظار نیست.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
با توجه به تمامی موارد بالا باید احتمال تعدیل مثبت سهم بدلیل رشد سهم های پرتفوی وساپا٬ که سهم بالایی در پرتفوی شرکت دارند٬ را اضافه نمود.

مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با بیان این که، همانطور که حدود سه ماه پیش، پیش بینی 72 هزار واحدی برای ایام مبارک دهه فجر را نمودم خاطرنشان کرد، فکر می کنم در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با شتاب کمتر و سپس در اواخر اسفند و فروردین ماه سال 95 با شتاب بیشتری شاهد رشد خواهیم بود، به طوری که رسیدن شاخص به عدد 79 هزار واحدی دور از انتظار نیست.
نهایت‌نگر: به گزارش ایران اکونومیست:در گزارش زیر سید مهدی آستانی- مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری٬در نشستی که روز شنبه با خبرنگاران ایران اکونومیست داشته است٬ در خصوص شرایط و وضعیت شرکت سرمایه گذاری سایپا و پرداخت ماهیانه 2 درصد سود و آینده بازار سرمایه٬ توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داده است.
پرداخت ماهیانه ۲درصد سود← بر اساس تصمیماتی که طی سالهای گذشته اخذ شده بود، شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا مجبور بود ماهیانه 2 درصد سود بابت تأمین مالی از شرکتهای گروه اخذ نماید. دریافت این سودها هیچگاه قابل تحقق نبود، زیرا این شرکت ها منابعی بابت پرداخت سود تأمین مالی نداشتند، در مقابل سودهای غیرقابل وصول شرکت بیش از 1300 میلیارد ریال بابت مالیات بدهکار گردید. ادامه این روش باعث می شد که سالانه بیش از 680 میلیارد ریال به حجم بدهی مالیاتی شرکت سرمایه گذاری سایپا اضافه شده و معادل آن از نقدینگی شرکت کاسته شود. طبق محاسبات انجام شده ادامه این روش باعث می گردد شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا طی 2 تا 2/5 سال آینده به ورشکستگی کامل برسد از طرف دیگر سودهای محاسبه شده در شرکت سرمایه گذاری سایپا به عنوان هزینه در حساب های شرکت بدهکار مورد قبول وزارت اقتصاد و دارایی قرار نگرفت و با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری سایپا سهامدار عمده آنها بود، لذا ضرر هنگفتی نیز از این طریق دامن شرکت را گرفت. از این رو مدیرات شرکت از ابتدای سال جاری تصمیم گرفتند در این زمینه چاره اندیشی کنند و شرکت های بدهکار را ترقیب نمایند به نحوی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

علت بسته شدن نماد شرکت سرمایه گذاری سایپا ← با توجه به توافقی که شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با شرکت های بدهکار در خصوص تسویه حساب های مالی داشته است EPS شرکت کاهش یافت و سازمان بورس نماد شرکت سرمایه گذاری سایپا را بست و درخواست شفاف سازی نمود.
توضیحاتی در باب نادیده گرفته شدن منافع سهامداران ← وی در این مورد گفته است که :ابدا چنین چیزی نیست اقدام فوق صد درصد در جهت منافع سهامداران اخذ شده است، سهامداران خرد و کلان هر دو از این عمل سود خواهند برد. عکس العمل بازار نسبت به سهام "وساپا" کاملا هوشمندانه و نشان از درستی این کار دارد.
علت کاهش EPS ← همانطور که عرض شد بعداز اینکه قرار شد شرکت های زیر گروه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید، محاسبه 2 درصد سود ماهیانه آن متوقف گردید، در نتیجه EPS شرکت کاهش پیدا کرد. همانطور که گفته شد ادامه روند گذشته یعنی منظور نمودن 2 درصد سود ماهیانه (که مطلقا قابل وصول نبود) موجب می شد بحران نقدینگی شرکت تشدید و طی حدود 2/5 سال شرکت سرمایه گذاری سایپا به ورشکستگی کامل برسد. دریافت طلب از شرکت های بدهکار و در نتیجه عدم محاسبه 2 درصد سود ماهیانه از آنها اگر چه به ظاهر باعث کاهش EPS می شوند، اما موجب می گردد سهامدار سود بیشتری از این بابت ببرد. سهامدار بایستی سود خود را در مجموع EPS و افزایش ارزش سهام خود ببیند.

ارزیابی روند شاخص← همانطور که حدود سه ماه پیش، پیش بینی 72 هزار واحدی برای ایام مبارک دهه فجر را نمودم، فکر می کنم با توجه به امیدهای به وجود آمده همچنان شاهد رشد ادامه دار بازار باشیم ولیکن در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با شتاب کمتر و سپس در اواخر اسفند و فروردین ماه سال 95 با شتاب بیشتری شاهد رشد خواهیم بود، به طوری که رسیدن شاخص به عدد 79 هزار واحدی دور از انتظار نیست.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
با توجه به تمامی موارد بالا باید احتمال تعدیل مثبت سهم بدلیل رشد سهم های پرتفوی وساپا٬ که سهم بالایی در پرتفوی شرکت دارند٬ را اضافه نمود.
1394/11/18
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333