رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

چه بر سر بازار فولاد چین خواهد آمد؟
اهمیت : مهم

10

هوای بد، بدهی‌های بالای شرکت های فولادی و سیاست‌های بد دولت چین عامل‌های اصلی سردرگمی بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان است...
نهایت‌نگر:

میزان تولیدات فولاد در همه نقاط جهان در حال سقوط است. در میان ده کشور برتر تولید کننده فولاد، تنها هند در سال قبل مبادرت به افزایش میزان تولیدات خود نموده است. همه فعالین بازار می دانند مشکل از کجا ناشی می شود.

بر اساس آخرین اطلاعات انجمن جهانی فولاد، بحران صنعت فولاد بریتانیا بسیار جدی است. میزان تولیدات فولاد این کشور در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۰.۴ درصد افت کرده است. اما موضع تنها به تولیدات بریتانیا ختم نمی شود.

در حال حاضر خود کشور چین از وضعیت نامطلوب صنعت فولاد مانند سایرین رنج می برد. در واقع اصلاح ساختار صنعت فولاد چین مانند کلیدی برای آزمایش توانایی های پکن به منظور مهندسی مجدد اقتصاد خود می باشد. صنعت فولاد این کشور پس از اصلاح زیرساخت ها و برنامه های دولت متحول شد تا چین را به تولیدکننده نیمی از فولاد جهان تبدیل سازد.

بر اساس داده های انجمن آهن و فولاد چین (CISA) ، تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۱۴ به نقطه اوج خود رسید اما این تقاضا چندی دوام نیاورد و در سال گذشته ۲.۳ درصد تنزل یافت. این اولین افت تولیدات چین طی ۳ دهه اخیر بوده است.

میزان صادرات فولاد چین در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۲ میلیون تن رسید، این میزان صادرات از کل تولیدات آمریکای شمالی بیشتر بوده است. مجموع صادرات ماه دسامبر سال گذشته معادل ۱۰.۶۵ میلیون تن گزارش شده است که پس از ماه سپتامبر بیشترین میزان صادرات در این ماه به ثبت رسیده است. این چنین افزایش سطح صادرات طی یک ماه برای سایر کشورها دامپینگ فرض می شود و واکنش آنان را تقویت می کند.

هوای بد، بدهی های بالا و سیاست های بد

هوای بد، بدهی های بالای شرکت های فولادی و سیاست های بد دولت چین عامل های اصلی سردرگمی بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان است. در حال حاضر قراردادهای معاملات آتی میلگرد چین از ۷ هزار یوآن در سال ۲۰۰۹ (سال اوج برنامه های زیرساختی) به ۱۸۰۰ یوآن به ازای هر تن تنزل کرده است.

CISA اذعان کرده است که بیش از نیمی از 100 نفر از اعضای خود در در 11 ماه نخست سال 2015 وضعیت قرمز قرار داشته اند. مجموع زیان انباشته این اعضا بالغ بر 8.07 میلیارد دلار گزارش شده است.

گذشته از این میزان بدهی های شرکت های فولادی، آلودگی هوا مزید بر علت شده است. تولید فولاد عامل مهمی در آلودگی هوای این کشور محسوب می شود و به تازگی دولت این کشور پس از رد کردن نقطه اوج تولیدات صنعت فولاد به فکر آلودگی محیط زیست افتاده است.

از طرفی آلودگی هوا این کشور با سیاست بد دولت ادغام شده است. تأکید بیش از حد بر سیاست افزایش میزان صادرات فولاد باعث شد تا اهداف سیاستی مهم دیگر از قلم بیافتد.

همه این مشکلات یک راه حل بیشتر نداشت و آن هم کاهش سطح تولیدات توسط دولت چین بود.

اما پیاده سازی این سیاست در اقتصاد دولت محور چین کار چندان آسوده ای نیست و نیروهای بازار به تنهایی از عهده این کار بر نمی ایند. طی سالیان دولت چین اجازه داده است که بسیاری از این شرکت ها به مالکیت دولت دربیایند، اما حالا راه خروج برای این شرکت ها باز نیست. دولت مرکزی چین به تازگی اعلام کرده است که میزان تولیدات فولاد این کشور باید به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن پایین آورده شود. این موضوع باعث بیکاری کارگران این شرکت ها خواهد شد، (مانند اتفاقی که چند ماه اخیر باعث بیکاری ۵ هزار نفر از کارگران بریتانیایی شده است).

این کشور به راحتی اجازه خروج کارگران از کار را به کارفرمایان نمی دهد چرا که بیکاری تهدیدی برای ثبات اجتماعی کشور محسوب می شود و همین بر پیچیدگی کاهش تولیدات فولاد می افزاید.

اخبار خوب و اخبار بد اجراسازی تصمیم دولت چین

در این میان اخبار خوب این است که نشانه های از آماده سازی سیاسی و اجتماعی پکن برای کمپین کاهش تولیدات اجباری فولاد دیده می شود. اما خبر بد این است که راه اندازی این کمپین نیازمند گذر زمان است و به زودی اجرا نمی شود. گرچه شورای دولت اعلام کرده است که چارچوب زمانی خاصی برای کاهش میزان تولیدات وجود ندارد، اما میزان سرعت صادرات برای فعالین و تجار قابل پیش بینی خواهد بود و این به معنی افزایش تنش های سیاسی و تجاری می باشد.

منبع: World Steel Association


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

هوای بد، بدهی‌های بالای شرکت های فولادی و سیاست‌های بد دولت چین عامل‌های اصلی سردرگمی بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان است...
نهایت‌نگر:

میزان تولیدات فولاد در همه نقاط جهان در حال سقوط است. در میان ده کشور برتر تولید کننده فولاد، تنها هند در سال قبل مبادرت به افزایش میزان تولیدات خود نموده است. همه فعالین بازار می دانند مشکل از کجا ناشی می شود.

بر اساس آخرین اطلاعات انجمن جهانی فولاد، بحران صنعت فولاد بریتانیا بسیار جدی است. میزان تولیدات فولاد این کشور در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۰.۴ درصد افت کرده است. اما موضع تنها به تولیدات بریتانیا ختم نمی شود.

در حال حاضر خود کشور چین از وضعیت نامطلوب صنعت فولاد مانند سایرین رنج می برد. در واقع اصلاح ساختار صنعت فولاد چین مانند کلیدی برای آزمایش توانایی های پکن به منظور مهندسی مجدد اقتصاد خود می باشد. صنعت فولاد این کشور پس از اصلاح زیرساخت ها و برنامه های دولت متحول شد تا چین را به تولیدکننده نیمی از فولاد جهان تبدیل سازد.

بر اساس داده های انجمن آهن و فولاد چین (CISA) ، تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۱۴ به نقطه اوج خود رسید اما این تقاضا چندی دوام نیاورد و در سال گذشته ۲.۳ درصد تنزل یافت. این اولین افت تولیدات چین طی ۳ دهه اخیر بوده است.

میزان صادرات فولاد چین در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۲ میلیون تن رسید، این میزان صادرات از کل تولیدات آمریکای شمالی بیشتر بوده است. مجموع صادرات ماه دسامبر سال گذشته معادل ۱۰.۶۵ میلیون تن گزارش شده است که پس از ماه سپتامبر بیشترین میزان صادرات در این ماه به ثبت رسیده است. این چنین افزایش سطح صادرات طی یک ماه برای سایر کشورها دامپینگ فرض می شود و واکنش آنان را تقویت می کند.

هوای بد، بدهی های بالا و سیاست های بد

هوای بد، بدهی های بالای شرکت های فولادی و سیاست های بد دولت چین عامل های اصلی سردرگمی بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان است. در حال حاضر قراردادهای معاملات آتی میلگرد چین از ۷ هزار یوآن در سال ۲۰۰۹ (سال اوج برنامه های زیرساختی) به ۱۸۰۰ یوآن به ازای هر تن تنزل کرده است.

CISA اذعان کرده است که بیش از نیمی از 100 نفر از اعضای خود در در 11 ماه نخست سال 2015 وضعیت قرمز قرار داشته اند. مجموع زیان انباشته این اعضا بالغ بر 8.07 میلیارد دلار گزارش شده است.

گذشته از این میزان بدهی های شرکت های فولادی، آلودگی هوا مزید بر علت شده است. تولید فولاد عامل مهمی در آلودگی هوای این کشور محسوب می شود و به تازگی دولت این کشور پس از رد کردن نقطه اوج تولیدات صنعت فولاد به فکر آلودگی محیط زیست افتاده است.

از طرفی آلودگی هوا این کشور با سیاست بد دولت ادغام شده است. تأکید بیش از حد بر سیاست افزایش میزان صادرات فولاد باعث شد تا اهداف سیاستی مهم دیگر از قلم بیافتد.

همه این مشکلات یک راه حل بیشتر نداشت و آن هم کاهش سطح تولیدات توسط دولت چین بود.

اما پیاده سازی این سیاست در اقتصاد دولت محور چین کار چندان آسوده ای نیست و نیروهای بازار به تنهایی از عهده این کار بر نمی ایند. طی سالیان دولت چین اجازه داده است که بسیاری از این شرکت ها به مالکیت دولت دربیایند، اما حالا راه خروج برای این شرکت ها باز نیست. دولت مرکزی چین به تازگی اعلام کرده است که میزان تولیدات فولاد این کشور باید به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن پایین آورده شود. این موضوع باعث بیکاری کارگران این شرکت ها خواهد شد، (مانند اتفاقی که چند ماه اخیر باعث بیکاری ۵ هزار نفر از کارگران بریتانیایی شده است).

این کشور به راحتی اجازه خروج کارگران از کار را به کارفرمایان نمی دهد چرا که بیکاری تهدیدی برای ثبات اجتماعی کشور محسوب می شود و همین بر پیچیدگی کاهش تولیدات فولاد می افزاید.

اخبار خوب و اخبار بد اجراسازی تصمیم دولت چین

در این میان اخبار خوب این است که نشانه های از آماده سازی سیاسی و اجتماعی پکن برای کمپین کاهش تولیدات اجباری فولاد دیده می شود. اما خبر بد این است که راه اندازی این کمپین نیازمند گذر زمان است و به زودی اجرا نمی شود. گرچه شورای دولت اعلام کرده است که چارچوب زمانی خاصی برای کاهش میزان تولیدات وجود ندارد، اما میزان سرعت صادرات برای فعالین و تجار قابل پیش بینی خواهد بود و این به معنی افزایش تنش های سیاسی و تجاری می باشد.

منبع: World Steel Association


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
1394/11/17
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333