رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

راه‌اندازی لیزینگ برون مرزی؛ توصیه مدیرعامل لیزینگ به بازار خودرو و مسکن
اهمیت : مهم

6

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران معتقد است: لیزینگ برون مرزی مدل خوبی است تا بتوان دو صنعت خودروسازی و مسکن را رونق بخشید.لیزینگ برون مرزی می‌تواند با بانک ها مشارکت کند تا در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد تا لیزینگ‌ها نیز در کنار این افراد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک را راه‌اندازی کنند.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز:

محمد کاظم رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران٬ با اشاره به انعقاد قراردادهای خودروسازی شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی نظیر پژو و تاثیر آن بر بازار خودروهای داخلی و وضعیت لیزینگ ها اظهار کرد: بارها به لیزینگ ها، تولید کنندگان و صنعتگران توصیه شده است که در کنار خرید تجهیزات و ماشین آلات خارجی، دانش مهندسی فروش و راه های فروش نیز آموزش دیده شود.

وی افزود: در دانش مهندسی فروش باید آموخت که تولید کنندگان برتر نیز از ابزار لیزینگ بهره می برند، بنابراین بستگی دارد که در کنار این قراردادها نقش لیزینگ پر رنگ است. در صورتی که در کنار تولیدات و لیزینگ های داخلی، لیزینگ برون مرزی نیز راه اندازی شود، به این معنی که منابع مالی این موضوع فاینانس شود، قطعا صنعت لیزینگ در داخل کشور نه تنها رونق می گیرد، بلکه می تواند نقش موثری در کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد.

کاظم بیان نمود که لیزینگ ها می توانند به صنعت خودرو و به طور کلی به صنایع کشور کمک کنند، به طور مثال به تازگی ایران توانسته از همین روش فروش لیزینگی برای ناوگان هوایی لیزینگ خریداری کند. به این معنی که مالکیت در دراز مدت رخ می دهد اما خدمت از فردای روز قرارداد اجرایی می شود.

وی با اشاره به پیشنهاد لیزینگ ها به وزارت صنعت و بانک مرکزی افزود: طی صحبت های صورت گرفته با وزارت صنعت و بانک مرکزی از این دو نهاد خواسته شده است که سیاست های انقباضی را نسبت به راه اندازی و توسعه صنعت لیزینگ بردارند که از این موضوع در هر دو نهاد استقبال شده است.

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران افزود: در صورتی که سیاست های انقباضی تعیین نرخ، مجوزهای محدود کننده و سخت از سرراه لیزینگ ها برداشته شود چرا که بازار صنعت لیزنگ توسعه یابد.

وی گفت: در حال حاضر بازار لیزینگ در کشور نسبت به سایر کشورهای پیشرفته حجم کوچکی را در اختیار دارد. در صورتی که بتوان بازار صنعت لیزینگ را از 35بنگاه مجوزدار افزایش داد و به نحوی بنگاه های غیر مجاز را بررسی کرد، این صنعت نیز موفق تر عمل خواهد کرد.

کاظم تاکید کرد: حتی اگر هزار لیزینگ غیر مجاز را که نشان از تقاضای زیاد دراین صنعت است را بتوان بررسی کرد و به نحوی آن ها را در مسیر قانونی خود قرار داد، بار بزرگی از دوش دولت برداشته خواهد شد.

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران اظهار کرد: بسته خروج از رکود دولت، راه اندازی بازار اعتباری و بدهی بود، وزیر اقتصاد به دنبال این است که بازار اعتباری و بدهی را توسعه دهد. مبنا و پایه اصلی این تفکر تنها از دست لیزینگ ها بر می آید، به این معنی که ایران می تواند مشابه سایر کشورهای پیشرفته از این ابزار استفاده کنند.

وی افزود: لیزینگ ها به صورت خاص می توانند در بخش صنعت و مسکن به صورت ویژه وارد شوند. اما اجرای این فعالیت ها مستلزم این است که بازار صنعت لیزینگ در کشور در اقتصاد ملی افزایش یابد.

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران تصریح کرد: یکی از مدل های مشاهده شده موفق در سایر کشورها اجرای لیزینگ مسکن است. به طور مثال انبوه سازان خارجی و بانک های خارجی لیزینگ برون مرزی دارند. لیزینگ برون مرزی می تواند با بانک ها مشارکت کند تا در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد تا لیزینگ ها نیز در کنار این افراد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک را راه اندازی کنند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع و ، مثبت خواهد بود.

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران معتقد است: لیزینگ برون مرزی مدل خوبی است تا بتوان دو صنعت خودروسازی و مسکن را رونق بخشید.لیزینگ برون مرزی می‌تواند با بانک ها مشارکت کند تا در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد تا لیزینگ‌ها نیز در کنار این افراد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک را راه‌اندازی کنند.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز:

محمد کاظم رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران٬ با اشاره به انعقاد قراردادهای خودروسازی شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی نظیر پژو و تاثیر آن بر بازار خودروهای داخلی و وضعیت لیزینگ ها اظهار کرد: بارها به لیزینگ ها، تولید کنندگان و صنعتگران توصیه شده است که در کنار خرید تجهیزات و ماشین آلات خارجی، دانش مهندسی فروش و راه های فروش نیز آموزش دیده شود.

وی افزود: در دانش مهندسی فروش باید آموخت که تولید کنندگان برتر نیز از ابزار لیزینگ بهره می برند، بنابراین بستگی دارد که در کنار این قراردادها نقش لیزینگ پر رنگ است. در صورتی که در کنار تولیدات و لیزینگ های داخلی، لیزینگ برون مرزی نیز راه اندازی شود، به این معنی که منابع مالی این موضوع فاینانس شود، قطعا صنعت لیزینگ در داخل کشور نه تنها رونق می گیرد، بلکه می تواند نقش موثری در کاهش نرخ سود بانکی داشته باشد.

کاظم بیان نمود که لیزینگ ها می توانند به صنعت خودرو و به طور کلی به صنایع کشور کمک کنند، به طور مثال به تازگی ایران توانسته از همین روش فروش لیزینگی برای ناوگان هوایی لیزینگ خریداری کند. به این معنی که مالکیت در دراز مدت رخ می دهد اما خدمت از فردای روز قرارداد اجرایی می شود.

وی با اشاره به پیشنهاد لیزینگ ها به وزارت صنعت و بانک مرکزی افزود: طی صحبت های صورت گرفته با وزارت صنعت و بانک مرکزی از این دو نهاد خواسته شده است که سیاست های انقباضی را نسبت به راه اندازی و توسعه صنعت لیزینگ بردارند که از این موضوع در هر دو نهاد استقبال شده است.

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران افزود: در صورتی که سیاست های انقباضی تعیین نرخ، مجوزهای محدود کننده و سخت از سرراه لیزینگ ها برداشته شود چرا که بازار صنعت لیزنگ توسعه یابد.

وی گفت: در حال حاضر بازار لیزینگ در کشور نسبت به سایر کشورهای پیشرفته حجم کوچکی را در اختیار دارد. در صورتی که بتوان بازار صنعت لیزینگ را از 35بنگاه مجوزدار افزایش داد و به نحوی بنگاه های غیر مجاز را بررسی کرد، این صنعت نیز موفق تر عمل خواهد کرد.

کاظم تاکید کرد: حتی اگر هزار لیزینگ غیر مجاز را که نشان از تقاضای زیاد دراین صنعت است را بتوان بررسی کرد و به نحوی آن ها را در مسیر قانونی خود قرار داد، بار بزرگی از دوش دولت برداشته خواهد شد.

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران اظهار کرد: بسته خروج از رکود دولت، راه اندازی بازار اعتباری و بدهی بود، وزیر اقتصاد به دنبال این است که بازار اعتباری و بدهی را توسعه دهد. مبنا و پایه اصلی این تفکر تنها از دست لیزینگ ها بر می آید، به این معنی که ایران می تواند مشابه سایر کشورهای پیشرفته از این ابزار استفاده کنند.

وی افزود: لیزینگ ها به صورت خاص می توانند در بخش صنعت و مسکن به صورت ویژه وارد شوند. اما اجرای این فعالیت ها مستلزم این است که بازار صنعت لیزینگ در کشور در اقتصاد ملی افزایش یابد.

رییس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران تصریح کرد: یکی از مدل های مشاهده شده موفق در سایر کشورها اجرای لیزینگ مسکن است. به طور مثال انبوه سازان خارجی و بانک های خارجی لیزینگ برون مرزی دارند. لیزینگ برون مرزی می تواند با بانک ها مشارکت کند تا در این زمینه سرمایه گذاری صورت گیرد تا لیزینگ ها نیز در کنار این افراد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک را راه اندازی کنند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع و ، مثبت خواهد بود.
1394/11/14
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333