رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

۹ بانک ایرانی تا ساعت پایانی امشب به سوئیفت متصل می شوند
اهمیت : مهم

11

ولی الله سیف- رئیس کل بانک مرکزی ٬ با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، اظهارداشت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه - یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل بانکهای ملی، تجارت، ملت، صنعت و معدن، پست بانک، سپه، توسعه صادرات و رفاه کارگران و بانک مرکزی برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد. این مشکل حل شده و ۹ بانک مذکور امشب به سوئیفت وصل می شوند.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد ولی در این هفته به طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک ها حل خواهد شد و این بانک ها می توانند برای مخابره پیام های مالی از این سامانه استفاده کنند.

به گزارش فارس، طبق اعلام قبلی مدیر کل اداره بین الملل بانک مرکزی بانک های بانک ملی، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک سپه، توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی به سوئیفت متصل می شوند.

سیف با بیان اینکه از فردای روز برجام گشایش های ال سی انجام می شد، افزود: البته برخی می گفتند که چطور در روز یکشنبه که در اروپا تعطیل است ال سی ها انجام شده که باید گفت، در روز یکشنبه ال سی های ما در بانک های منطقه حاشیه خلیج فارس که همه باز هستند انجام شد و بخشی از ال سی ها فردای آن روز در بانک های کشورهای اروپایی دریافت شد.

سیف افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک های ایرانی و موسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی ترین موضوع ماموریتم در سفر به ایتالیا و فرانسه همراه رئیس جمهور٬ بود.وی گفت : با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی های بانک های ایرانی با شرکت های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می شد.

سیف گفت: طی تماس با این دو موسسه بدهی های بانک های ایرانی رفع مغایرت شد و تفاهم نامه تسویه حساب آنها نهایی شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مذاکرات خود با این دو شرکت بیمه ای آنها اصرار داشتند که به خاطر دیرکرد بازپرداخت بدهی های بانک های ایران و اقساط معوق، بهره و سود گرفت شود، گفت: طرف ایرانی به هیچ وجه قبول نمی کرد که سود محاسبه شود زیرا عدم پرداخت بدهی ها به دلیل قصور بدهکار نبود بلکه به خاطر تحریم ها بود.

وی تصریح کرد: با وجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی های معوق بانک های ایرانی تعلق نگیرد. با این اقدام فضا برای انجام قراردادهای جدید محیا است.

سیف افزود : بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه ماه فوریه که موسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گردهم می آیند و معروف به «کمیته برن» است رتبه جدید ایران مشخص شود. وی اظهارداشت: تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس های خارجی موثر خواهد بود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با تحقق این امر و وصل شدن بانک ها به شبکه پرداخت بین المللی و منطقه ای٬ فصل جدیدی از روابط بانکی آغاز می شود و این امر باعث امنیت و سرعت در کسب و کار می شود. همچنین افزایش درآمد بانک‌ها ناشی از خدمات بانکی در زمینه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و خطوط اعتباری را در پی دارد.

ولی الله سیف- رئیس کل بانک مرکزی ٬ با اشاره به فرایند عضویت بانک‌های تحریم شده به سوئیفت، اظهارداشت: هفته گذشته اعلام شد تا شنبه - یکشنبه هفته آینده (این هفته) مشکل بانکهای ملی، تجارت، ملت، صنعت و معدن، پست بانک، سپه، توسعه صادرات و رفاه کارگران و بانک مرکزی برای اتصال به سوئیفت حل خواهد شد. این مشکل حل شده و ۹ بانک مذکور امشب به سوئیفت وصل می شوند.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است نصب نرم افزار اتصال به سوئیفت یک تا دو روز زمان ببرد ولی در این هفته به طور کامل فرایند اتصال به این سامانه برای این بانک ها حل خواهد شد و این بانک ها می توانند برای مخابره پیام های مالی از این سامانه استفاده کنند.

به گزارش فارس، طبق اعلام قبلی مدیر کل اداره بین الملل بانک مرکزی بانک های بانک ملی، بانک تجارت، بانک ملت، بانک صنعت و معدن، پست بانک، بانک سپه، توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران و بانک مرکزی به سوئیفت متصل می شوند.

سیف با بیان اینکه از فردای روز برجام گشایش های ال سی انجام می شد، افزود: البته برخی می گفتند که چطور در روز یکشنبه که در اروپا تعطیل است ال سی ها انجام شده که باید گفت، در روز یکشنبه ال سی های ما در بانک های منطقه حاشیه خلیج فارس که همه باز هستند انجام شد و بخشی از ال سی ها فردای آن روز در بانک های کشورهای اروپایی دریافت شد.

سیف افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک های ایرانی و موسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی ترین موضوع ماموریتم در سفر به ایتالیا و فرانسه همراه رئیس جمهور٬ بود.وی گفت : با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی های بانک های ایرانی با شرکت های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می شد.

سیف گفت: طی تماس با این دو موسسه بدهی های بانک های ایرانی رفع مغایرت شد و تفاهم نامه تسویه حساب آنها نهایی شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مذاکرات خود با این دو شرکت بیمه ای آنها اصرار داشتند که به خاطر دیرکرد بازپرداخت بدهی های بانک های ایران و اقساط معوق، بهره و سود گرفت شود، گفت: طرف ایرانی به هیچ وجه قبول نمی کرد که سود محاسبه شود زیرا عدم پرداخت بدهی ها به دلیل قصور بدهکار نبود بلکه به خاطر تحریم ها بود.

وی تصریح کرد: با وجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی های معوق بانک های ایرانی تعلق نگیرد. با این اقدام فضا برای انجام قراردادهای جدید محیا است.

سیف افزود : بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه ماه فوریه که موسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گردهم می آیند و معروف به «کمیته برن» است رتبه جدید ایران مشخص شود. وی اظهارداشت: تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس های خارجی موثر خواهد بود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با تحقق این امر و وصل شدن بانک ها به شبکه پرداخت بین المللی و منطقه ای٬ فصل جدیدی از روابط بانکی آغاز می شود و این امر باعث امنیت و سرعت در کسب و کار می شود. همچنین افزایش درآمد بانک‌ها ناشی از خدمات بانکی در زمینه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و خطوط اعتباری را در پی دارد.
1394/11/11
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333