رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کارنامه تولید خودرو سه خودروساز بزرگ
اهمیت : مهم

38

بنابر آماری که روی سایت انجمن خودروسازان ایران و به نقل از وزارت صنعت،معدن و تجارت، قرار گرفته، در مجموع در 10 ماه امسال حدود 651هزار دستگاه انواع خودرو سواری در ایران خودرو و گروه سایپا (شامل سایپا و پارس خودرو) به تولید رسیده که سهم اولی، نزدیک به 388 هزار دستگاه است و سهم دومی نیز قریب به 174هزار دستگاه. سه خودروساز بزرگ کشور اگرچه توانستند در دی ماه و نسبت به ماه قبل از آن، تیراژ خود را افزایش دهند، اما آمار تولید 10 ماهه شان با کاهش مواجه شد تا افت را در کنار خیز تجربه کنند.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز:

شرکت خودروسازی ایران خودرو⇓

 • طبق آمار و در بین محصولات ایران خودرو، تیراژ پژو 206 کاهشی اندک را تجربه کرده،
 • تولید پارس 23 درصد پایین آمده است.
 • تیراژ پژو۴۰۵ در 10 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 0.2 درصد بالا رفته است.
 • تیراژ سمند پایین آمده، به نحوی که ایران خودرویی ها با کاهش 18.3 درصدی در تولید این محصول مواجه شده اند.
 • طبق آمار، تا پایان دی ماه امسال هزار و 94 دستگاه سوزوکی گرندویتارا را به همراه 326 دستگاه هایما در ایران خودروی مشهد٬ مونتاژ شده است.
 • تیراژ ویتارا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است. (ویتارا محصولی از شرکت سوزوکی موتورز ژاپن به شمار می رود و هایما نیز میهمان چینی ایران خودرویی ها محسوب می شود.)
 • طبق آمار منتشره، رانا با تیراژی 12 هزار و 630 دستگاهی در 10 ماه امسال، کاهشی44.6 درصدی را تجربه کرده است.
 • دنا توانسته تیراژی حدودا 14 هزار دستگاهی را در 10 ماه امسال از خود به جا بگذارد.
 • تا پایان دی ماه امسال 15 هزار و 857 دستگاه تندر۹۰ در ایران خودرو تولیدشده است.

شرکت های خودرو سازی پارس خودرو و سایپا⇓

 • شرکت سایپا در 10 ماهه امسال 173 هزار و 852 دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه دهم درصد کاهش تیراژ داشته است.
 • پارس خودرو که زیرمجموعه سایپا به شمار می رود، طی10 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی سه دهم درصدی به خود دیده است.
 • پراید در بازه زمانی موردنظر، تیراژی 163 هزار و 294 دستگاهی داز خود به جا گذاشته تا نسبت به 10 ماه سال گذشته بیش از 21 درصد کاهش تیراژ را تجربه کند.
 • پارس خودرویی ها با تیراژی 59 هزار و 491 دستگاهی،20.6 درصد کاهش تیراژ را در تولید پراید تجربه کرده اند.
 • سایپا، 103 هزار و 803 دستگاه پراید را به تولید رسانده و در نتیجه 21.7 درصد از تولید پراید این شرکت کم شده است.
 • سایپایی ها در 10 ماه امسال 62 هزار و 666 دستگاه از تیبا را به تولید رسانده اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افتی حدودا 11.2 درصدی را تجربه کرده باشند. سه هزار و 708 دستگاه از تیباهای تولیدی در 10 ماه امسال، دوگانه سوز بوده اند که همه آنها در سایت کاشان به تولید رسیده اند.
 • سایپا تا پایان دی ماه امسال چهار هزار و 946 دستگاه سراتو را به تولید رسانده و با این حساب توانسته تیراژ این مونتاژی کره ای را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار و نیم برابر کند. بخشی از سراتوهای مونتاژی، اتومات و بخش دیگر دنده معمولی هستند.
 • سایپایی ها به همراه زیرمجموعه خود (پارس خودرو)، محصولی به نام برلیانس را نیز مونتاژ می کنند، خودرویی چینی که در 10 ماه امسال تیراژی شش هزار و 668 دستگاهی داشته است. دی
 • آریو محصولی دیگر از سایپاکه قرار است در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار بگیرد، تا پایان دی ماه امسال یک هزار و 280 دستگاه تولید داشته و این موضوع سبب شده تیراژش نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، به بیش از 10 برابر برسد.
 • 22 هزار و 15 دستگاه تندر۹۰ در پارس خودروی به تولید رسیده است.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای , و ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا و این موضوع که در کل در ۱۰ ماه ابتدای سال تولید خودروسازان کاهش داشته است٬ اما افزایش تولید نسبت به ماه قبل و بستن قرارداد با خودروسازهای کشورهای دیگر٬ نشان از چشم انداز مثبت برای این صنعت می باشد.

بنابر آماری که روی سایت انجمن خودروسازان ایران و به نقل از وزارت صنعت،معدن و تجارت، قرار گرفته، در مجموع در 10 ماه امسال حدود 651هزار دستگاه انواع خودرو سواری در ایران خودرو و گروه سایپا (شامل سایپا و پارس خودرو) به تولید رسیده که سهم اولی، نزدیک به 388 هزار دستگاه است و سهم دومی نیز قریب به 174هزار دستگاه. سه خودروساز بزرگ کشور اگرچه توانستند در دی ماه و نسبت به ماه قبل از آن، تیراژ خود را افزایش دهند، اما آمار تولید 10 ماهه شان با کاهش مواجه شد تا افت را در کنار خیز تجربه کنند.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز:

شرکت خودروسازی ایران خودرو⇓

 • طبق آمار و در بین محصولات ایران خودرو، تیراژ پژو 206 کاهشی اندک را تجربه کرده،
 • تولید پارس 23 درصد پایین آمده است.
 • تیراژ پژو۴۰۵ در 10 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 0.2 درصد بالا رفته است.
 • تیراژ سمند پایین آمده، به نحوی که ایران خودرویی ها با کاهش 18.3 درصدی در تولید این محصول مواجه شده اند.
 • طبق آمار، تا پایان دی ماه امسال هزار و 94 دستگاه سوزوکی گرندویتارا را به همراه 326 دستگاه هایما در ایران خودروی مشهد٬ مونتاژ شده است.
 • تیراژ ویتارا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است. (ویتارا محصولی از شرکت سوزوکی موتورز ژاپن به شمار می رود و هایما نیز میهمان چینی ایران خودرویی ها محسوب می شود.)
 • طبق آمار منتشره، رانا با تیراژی 12 هزار و 630 دستگاهی در 10 ماه امسال، کاهشی44.6 درصدی را تجربه کرده است.
 • دنا توانسته تیراژی حدودا 14 هزار دستگاهی را در 10 ماه امسال از خود به جا بگذارد.
 • تا پایان دی ماه امسال 15 هزار و 857 دستگاه تندر۹۰ در ایران خودرو تولیدشده است.

شرکت های خودرو سازی پارس خودرو و سایپا⇓

 • شرکت سایپا در 10 ماهه امسال 173 هزار و 852 دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سه دهم درصد کاهش تیراژ داشته است.
 • پارس خودرو که زیرمجموعه سایپا به شمار می رود، طی10 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی سه دهم درصدی به خود دیده است.
 • پراید در بازه زمانی موردنظر، تیراژی 163 هزار و 294 دستگاهی داز خود به جا گذاشته تا نسبت به 10 ماه سال گذشته بیش از 21 درصد کاهش تیراژ را تجربه کند.
 • پارس خودرویی ها با تیراژی 59 هزار و 491 دستگاهی،20.6 درصد کاهش تیراژ را در تولید پراید تجربه کرده اند.
 • سایپا، 103 هزار و 803 دستگاه پراید را به تولید رسانده و در نتیجه 21.7 درصد از تولید پراید این شرکت کم شده است.
 • سایپایی ها در 10 ماه امسال 62 هزار و 666 دستگاه از تیبا را به تولید رسانده اند تا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افتی حدودا 11.2 درصدی را تجربه کرده باشند. سه هزار و 708 دستگاه از تیباهای تولیدی در 10 ماه امسال، دوگانه سوز بوده اند که همه آنها در سایت کاشان به تولید رسیده اند.
 • سایپا تا پایان دی ماه امسال چهار هزار و 946 دستگاه سراتو را به تولید رسانده و با این حساب توانسته تیراژ این مونتاژی کره ای را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار و نیم برابر کند. بخشی از سراتوهای مونتاژی، اتومات و بخش دیگر دنده معمولی هستند.
 • سایپایی ها به همراه زیرمجموعه خود (پارس خودرو)، محصولی به نام برلیانس را نیز مونتاژ می کنند، خودرویی چینی که در 10 ماه امسال تیراژی شش هزار و 668 دستگاهی داشته است. دی
 • آریو محصولی دیگر از سایپاکه قرار است در اختیار ناوگان تاکسیرانی قرار بگیرد، تا پایان دی ماه امسال یک هزار و 280 دستگاه تولید داشته و این موضوع سبب شده تیراژش نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، به بیش از 10 برابر برسد.
 • 22 هزار و 15 دستگاه تندر۹۰ در پارس خودروی به تولید رسیده است.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای , و ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا و این موضوع که در کل در ۱۰ ماه ابتدای سال تولید خودروسازان کاهش داشته است٬ اما افزایش تولید نسبت به ماه قبل و بستن قرارداد با خودروسازهای کشورهای دیگر٬ نشان از چشم انداز مثبت برای این صنعت می باشد.
1394/11/11
0
/
7
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333