رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی ۱۰ ماه ابتدای سال
اهمیت : مهم

185

طی 10 ماهه نخست سال 94، مبلغ کل مجوزهای افزایش سرمایۀ ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان معادل 216 هزار و 253 میلیارد ریال بوده است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه :

مجوزهای صادر شده درمدت ۱۰ ماه ابتدایی سال توسط سازمان مربوط به ۱۱۵ شرکت است و جزئیات آن به تفکیک محل افزایش سرمایه به شرح جدول و نمودار زیر است:

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

در خصوص سهم صنایع از مجوزهای افزایش سرمایه صادره طی ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۹ شرکت فعال در صنعت محصولات شیمیایی، ۵ شرکت فعال در صنعت بانک­ها و مؤسسات اعتباری، ۴ شرکت فعال در صنعت فلزات اساسی و ۲ شرکت فعال در صنعت شرکت­های چند رشته ای صنعتی به ترتیب با ۲۳، ۱۵، ۱۴و ۱۳ درصد، بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشته اند.

←در گروه محصولات شیمیایی ۴۴ درصد مجوزهای صادره از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۵۵ درصد از محل سود انباشته و یک درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.

←در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری ۴۹ درصد مجوزها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۴ درصد از محل سود انباشته و ۴۷ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر گردیده است.

←در گروه فلزات اساسی ۸۳ درصد مجوزهای صادره از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۱۷ درصد از محل سود انباشته بوده است. ولیکن در گروه شرکت­های چند رشته ای صنعتی کل مجوزها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شده است.

نمودارهای زیر بیانگر جزئیات بیشتری در این خصوص است:

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سالطی 10 ماهه نخست سال 94، مبلغ کل مجوزهای افزایش سرمایۀ ارائه شده به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان معادل 216 هزار و 253 میلیارد ریال بوده است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه :

مجوزهای صادر شده درمدت ۱۰ ماه ابتدایی سال توسط سازمان مربوط به ۱۱۵ شرکت است و جزئیات آن به تفکیک محل افزایش سرمایه به شرح جدول و نمودار زیر است:

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

در خصوص سهم صنایع از مجوزهای افزایش سرمایه صادره طی ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۹ شرکت فعال در صنعت محصولات شیمیایی، ۵ شرکت فعال در صنعت بانک­ها و مؤسسات اعتباری، ۴ شرکت فعال در صنعت فلزات اساسی و ۲ شرکت فعال در صنعت شرکت­های چند رشته ای صنعتی به ترتیب با ۲۳، ۱۵، ۱۴و ۱۳ درصد، بیشترین سهم را در اخذ مجوزهای افزایش سرمایه داشته اند.

←در گروه محصولات شیمیایی ۴۴ درصد مجوزهای صادره از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۵۵ درصد از محل سود انباشته و یک درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است.

←در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری ۴۹ درصد مجوزها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، ۴ درصد از محل سود انباشته و ۴۷ درصد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادر گردیده است.

←در گروه فلزات اساسی ۸۳ درصد مجوزهای صادره از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۱۷ درصد از محل سود انباشته بوده است. ولیکن در گروه شرکت­های چند رشته ای صنعتی کل مجوزها از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شده است.

نمودارهای زیر بیانگر جزئیات بیشتری در این خصوص است:

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال

آمار مجوزات افزایش سرمایه طی 10 ماه ابتدای سال


1394/11/10
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333