رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا 6 میلیارد یورو
اهمیت : مهم

3

رییس‌کل بانک‌مرکزی ایران در سفر به رم ضمن دیدار با «ایگنازیو ویسکو» همتای ایتالیای خود با اشاره به بسترسازی مناسب روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور، از تفاهم نامه افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا بیش از 6 میلیارد یورو و افتتاح حساب به نام بانک مرکزی ایران در دفاتر بانک مرکزی ایتالیا‌ خبر داد.
نهایت‌نگر:

ولی اله سیف در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور در حوزه بسترسازی مناسب برای برقراری روابط کارگزاری بانکی و تطبیق کامل با استانداردهای رایج نظارتی بین المللی از بانک مرکزی ایتالیا برای تحقق این هدف دعوت کرد. وی با اشاره به اینکه توافقات خوبی بین دولت های ایران و ایتالیا انجام شده است گفت: ایفای نقش فعال توسط شبکه بانکی برای اجرای سریع توافقات اقتصادی لازم است. در این دیدار رییس کل بانک مرکزی ایتالیا ضمن استقبال از مواضع مطرح شده، از آمادگی مقامات و مدیران اجرایی بانک مرکزی ایتالیا برای همکاری های وسیع خبر داد. وی همچنین اعلام کرد: موضع حمایتی خود از تعامل با شبکه بانکی ایران را به اطلاع مدیران بانک های تجاری ایتالیا خواهد رساند.
روسای کل بانک های مرکزی ایران و ایتالیا همچنین نسبت به ، «ارائه خدمات آموزشی و فنی در حوزه های نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی ایران» ، « حمایت از فعالیت مجدد شعبه بانک سپه مستقر در رم»، « تسریع در روند بررسی تقاضاهای بانک های ایرانی برای افتتاح دفاتر نمایندگی و یا شعبه در ایتالیا» و « ارائه خدمات بانکی به بانک مرکزی در حوزه های خزانه داری ارزی و مدیریت ذخایر ارزی» توافق کردند.

گسترش روابط بانکی ایران با مدیو بانک
همچنین رییس کل بانک مرکزی ضمن دیدار با مدیران مدیو بانکا که یکی از بزرگترین بانک های جهان با برخورداری از شبکه وسیع بین المللی است در خصوص «مساعدت بانک مرکزی ایران در اعطای مجوز به آن بانک برای تاسیس شعبه و همچنین سرمایه گذاری در ایران» ، «ارائه خدمات متنوع بانکی از سوی مدیو بانک به شبکه بانکی ایران» و « استفاده از ظرفیت شبکه بین المللی مدیو بانک به ویژه در آسیای جنوب شرقی و اروپا برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک های ایران» مذاکره کردند.
در دیدار رییس کل بانک مرکزی با مدیر عامل بانک یوبای ایتالیا موضوعات «حل وفصل اقلام باز دارایی های بانک مرکزی در دفاتر یوبای(UBAE) و انجام اقدامات لازم برای تسویه آنها» و «از سرگیری روابط بانکی پس از تعیین تکلیف پروندة مالی مطروحه از سوی بانک یوبای» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افتتاح نمایندگی بیمه ساچه در ایران
در دیدار مقامات بانکی ایران با مسئولان موسسه بیمه صادراتی ساچه توافقاتی از جمله «از سرگیری خدمات بیمه ای پوششی ساچه در حوزه اجرای پروژه های مورد نظر در ایران»، «افزایش سقف اعتباری موسسه ساچه تا بیش از سطح 6 میلیارد یورو» و « افتتاح دفتر نمایندگی ساچه در ایران به منظور توسعه خدمات مالی و بیمه ای به متقاضیان کشور» به دست آمد.
همچنین طرفین در خاتمه موافقت نامه تسویه اقساط معوق فاینانس را امضا و مقرر کردند موسسه ساچه همه تلاش های خود را برای مذاکره با مقامات ذیربط در اروپا به منظور افزایش رتبه ایران به کار گیرد.
در دیدار با مدیرعامل انجمن بانکداران اروپا نیز لزوم حمایت های بیشتر از موضوع «توسعه و برقراری روابط کارگزاری بانکی بین شبکه های بانکی ایران و ایتالیا»مطرح شد و متقابلاً مدیر عامل انجمن بانکداران اروپا از این موضوع به صورت ویژه استقبال و حمایت کرد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
توافقنامه بیمه ای شکل گرفته قادر خواهد بود ضمانتنامه های بیمه ای لازم برای پروژه های میان مدت و بلندمدت را تحت پوشش قرار دهد.رییس‌کل بانک‌مرکزی ایران در سفر به رم ضمن دیدار با «ایگنازیو ویسکو» همتای ایتالیای خود با اشاره به بسترسازی مناسب روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور، از تفاهم نامه افزایش سقف اعتباری بیمه ساچه تا بیش از 6 میلیارد یورو و افتتاح حساب به نام بانک مرکزی ایران در دفاتر بانک مرکزی ایتالیا‌ خبر داد.
نهایت‌نگر:

ولی اله سیف در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور در حوزه بسترسازی مناسب برای برقراری روابط کارگزاری بانکی و تطبیق کامل با استانداردهای رایج نظارتی بین المللی از بانک مرکزی ایتالیا برای تحقق این هدف دعوت کرد. وی با اشاره به اینکه توافقات خوبی بین دولت های ایران و ایتالیا انجام شده است گفت: ایفای نقش فعال توسط شبکه بانکی برای اجرای سریع توافقات اقتصادی لازم است. در این دیدار رییس کل بانک مرکزی ایتالیا ضمن استقبال از مواضع مطرح شده، از آمادگی مقامات و مدیران اجرایی بانک مرکزی ایتالیا برای همکاری های وسیع خبر داد. وی همچنین اعلام کرد: موضع حمایتی خود از تعامل با شبکه بانکی ایران را به اطلاع مدیران بانک های تجاری ایتالیا خواهد رساند.
روسای کل بانک های مرکزی ایران و ایتالیا همچنین نسبت به ، «ارائه خدمات آموزشی و فنی در حوزه های نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی ایران» ، « حمایت از فعالیت مجدد شعبه بانک سپه مستقر در رم»، « تسریع در روند بررسی تقاضاهای بانک های ایرانی برای افتتاح دفاتر نمایندگی و یا شعبه در ایتالیا» و « ارائه خدمات بانکی به بانک مرکزی در حوزه های خزانه داری ارزی و مدیریت ذخایر ارزی» توافق کردند.

گسترش روابط بانکی ایران با مدیو بانک
همچنین رییس کل بانک مرکزی ضمن دیدار با مدیران مدیو بانکا که یکی از بزرگترین بانک های جهان با برخورداری از شبکه وسیع بین المللی است در خصوص «مساعدت بانک مرکزی ایران در اعطای مجوز به آن بانک برای تاسیس شعبه و همچنین سرمایه گذاری در ایران» ، «ارائه خدمات متنوع بانکی از سوی مدیو بانک به شبکه بانکی ایران» و « استفاده از ظرفیت شبکه بین المللی مدیو بانک به ویژه در آسیای جنوب شرقی و اروپا برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک های ایران» مذاکره کردند.
در دیدار رییس کل بانک مرکزی با مدیر عامل بانک یوبای ایتالیا موضوعات «حل وفصل اقلام باز دارایی های بانک مرکزی در دفاتر یوبای(UBAE) و انجام اقدامات لازم برای تسویه آنها» و «از سرگیری روابط بانکی پس از تعیین تکلیف پروندة مالی مطروحه از سوی بانک یوبای» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افتتاح نمایندگی بیمه ساچه در ایران
در دیدار مقامات بانکی ایران با مسئولان موسسه بیمه صادراتی ساچه توافقاتی از جمله «از سرگیری خدمات بیمه ای پوششی ساچه در حوزه اجرای پروژه های مورد نظر در ایران»، «افزایش سقف اعتباری موسسه ساچه تا بیش از سطح 6 میلیارد یورو» و « افتتاح دفتر نمایندگی ساچه در ایران به منظور توسعه خدمات مالی و بیمه ای به متقاضیان کشور» به دست آمد.
همچنین طرفین در خاتمه موافقت نامه تسویه اقساط معوق فاینانس را امضا و مقرر کردند موسسه ساچه همه تلاش های خود را برای مذاکره با مقامات ذیربط در اروپا به منظور افزایش رتبه ایران به کار گیرد.
در دیدار با مدیرعامل انجمن بانکداران اروپا نیز لزوم حمایت های بیشتر از موضوع «توسعه و برقراری روابط کارگزاری بانکی بین شبکه های بانکی ایران و ایتالیا»مطرح شد و متقابلاً مدیر عامل انجمن بانکداران اروپا از این موضوع به صورت ویژه استقبال و حمایت کرد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
توافقنامه بیمه ای شکل گرفته قادر خواهد بود ضمانتنامه های بیمه ای لازم برای پروژه های میان مدت و بلندمدت را تحت پوشش قرار دهد.


1394/11/10
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333