رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

پیش‌بینی تثبیت و رشد قیمت فولاد در سال 2016 میلادی
اهمیت : مهم

6

به‌نظر می‌رسد قیمت فولاد در سال میلادی جدید با تثبیت و حتی رشد همراه باشد، زیرا با توجه به کاهش عرضه چین در کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین به این نتیجه رسیده که بیش از این نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد. با توجه به وجود بازارهاي بكر منطقه‌ در صورت رعايت اصول تجارت بين‌الملل مي‌توان جهش قابل‌توجهي در صادرات فولاد ايران ايجاد کرد.
نهایت‌نگر:


با کاهش قیمت نفت، دولت قیمت انرژی را کاهش نمی دهد، اما فولادسازان به علت تاثیر گرفتن قیمت های جهانی از افت قیمت نفت، از افت احتمالی قیمت های جهانی متاثر خواهند شد. اگرچه با افت قیمت نفت، فولاد در داخل کشور با کاهش قیمت همراه نخواهد شد؛ اما در سال آینده با کاهش درآمدهای نفتی دولت، قطعا شاهد کسری بودجه و در پی آن کاهش بودجه عمرانی کشور یا اختصاص نیافتن منابع به آن خواهیم بود.بررسی ها در حالی از کاهش بودجه عمرانی کشور در سال آینده خبر می دهد که در سال جاری نیز شاهد اختصاص ضعیف بودجه به طرح های عمرانی هستیم. اگرچه بودجه های عمرانی بر رونق بازار فولاد تاثیرگذار است، اما با اشاره به گشایش های بین المللی که برای کشورمان در راه است، پول زیادی به سمت پروژه های عمرانی سرازیر خواهد شد که می تواند دولت را از اختصاص بودجه بی نیاز کند.

برای مثال توافق در زمینه احداث پروژه های مختلف هتل سازی که با کشور فرانسه صورت پذیرفته می تواند چند کارخانه نورد کوچک را از خطر ورشکستگی نجات دهد بدون آنکه نیاز به سرمایه گذاری دولت باشد.

از نگاه دیگر خطری به نام مازاد 120 میلیون تنی تولیدات فولادی چین وجود دارد که می توان با تکیه بر سیاست های تعرفه ای برای واردات آن را کنترل کرد، اما یکی دیگر از سناریوهای محتمل برای بازار فولاد در دو ماه باقیمانده از امسال و همچنین سال آینده، سناریوی رونق در سایه جان گرفتن ساخت و سازهای مسکونی است.

به نظر می رسد قیمت فولاد در سال میلادی جدید با تثبیت و حتی رشد همراه باشد، زیرا با توجه به کاهش عرضه چین در کشورهای حاشیه خلیج فارس این طور به نظر می رسد که چین به این نتیجه رسیده است که بیش از این نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.

از سوی دیگر کارشناسان پیش بینی می کنند با آغاز سال آینده بخشی از سرمایه های مردم بار دیگر به سوی بازار مسکن سرازیر شود، زیرا به هر حال مردم اطمینان ریشه ای به بازار مسکن دارند که شاید در بازارهای دیگر آن را نیابند.

با تمام این تفاسیر به نظر می رسد سناریوی خوش بینانه کارشناسان حتی با وجود کاهش بودجه عمرانی در سال آینده و عدم اختصاص بودجه به پروژه ها همچنان پررنگ است؛ چراکه آنها به ورود سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی، تحرک بازار مسکن و ناگزیر بودن دولت برای اختصاص پول های آزاد شده به پروژه های عمرانی برای ایجاد رونق و همچنین بازگشت قیمت های جهانی امیدوار هستند.

اما نکته اینجا است که همواره ریشه رکود را نمی توان در داخل کشور مشاهده کرد و گاهی باید چشم ها را به فراتر از مرزهای جغرافیایی برد. نوسانات قیمتی که بازار از ابتدای سال تاکنون شاهد آن بوده است باعث زیان بسیاری از سرمایه گذاران فولادی و صنایع مرتبط و خروج آنها از این بازار شد.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان اصلی فولاد باید تصمیم مناسبی جهت مدیریت بازار این محصول بگیرند چراکه اکنون میزان تولید داخل کشور مازاد بر مصرف است و برای اینکه چرخ فعالیت این شرکت ها از کار نیفتد، هزینه های تولید باید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه، انرژی، کاهش مالیات و کاهش نرخ سود بانک انجام پذیرد یا تجهیزات با حمایت دولت به روزرسانی شود و از طرفی قیمت ارز افزایش یابد که بتوان صادرات را تقویت نمود.

همچنین تخصیص مشوق های صادراتی و افزایش تعرفه واردات از دیگر ابزارهای در اختیار دولت در این رابطه است.

به عقیده برخی از کارشناسان فولادی، کشور ما به دلیل حمایت های محدود نتوانسته به ظرفیت های قابل توجهی در این زمینه ها دست یابد؛ به طوری که از دسترسی به جایگاه واقعی خود در صادرات محصولات فولادی هم دور مانده است. این در حالی است که با توجه به تحولات اقتصادی و منطقه ای در کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، عراق، افغانستان و سوریه بازارهای نوظهور و پرظرفیتی ایجاد شده که فرصت های جدیدی را برای بازار صادراتی محصولات فولادی ایران به وجود آورده است.

به طور مثال ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن دارای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ ارزش تقریبی 32 میلیارد دلار، ﻓﺮﺻﺖ مناسبی ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود. پر واضح است که شرایط سیاسی و امنیتی منطقه مخصوصا تعاملات و تعارضات جدید شکل گرفته بین کشورهای همسایه با ایران و عراق در کنار وضعیت و شرایط تحریم در گذشته و استقرار شرایط پساتحریم در آینده نه چندان دور اهمیت روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق را دو چندان می نماید.

همچنین دوحه و به صورت کلی کشور قطر، منطقه ای به شدت در حال رشد است که هنوز در مراحل آغازین پیشرفت خود به سر می برد. این امر به خوبی در برنامه چشم انداز توسعه ملی سال 2020 این کشور به چشم می خورد. درآمد سرانه بسیار بالای کشور قطر و نیز میزبانی این کشور در جام جهانی 2020 نیز مزید بر علت شده اند تا این کشور بازاری مناسب برای صنایع مختلف باشد.

در این راستا، ایران با داشتن امتیاز همسایگی و نیز صنعتی بومی و پیشرفته که از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند شریک تجاری بالقوه ای برای این کشور محسوب می شود که برای بالفعل کردن این قابلیت، نیاز است تا با شناسایی معیارهای تجارت بین المللی و استانداردهای مطلوب قطر با این بازار هماهنگ و منطبق شد.

در پایان، با عنایت به مطالب فوق می توان اذعان کرد با توجه به وجود بازارهای بکر منطقه ای در صورت رعایت اصول تجارت بین الملل در دوران پساتحریم می توان جهش قابل توجهی در صادرات بازار فولاد ایران ایجاد کرد.

سعید رئوفی
رئیس هیات مدیره شرکت صبا فولاد زاگرس

برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد قیمت فولاد در سال میلادی جدید با تثبیت و حتی رشد همراه باشد، زیرا با توجه به کاهش عرضه چین در کشورهای حاشیه خلیج فارس، چین به این نتیجه رسیده که بیش از این نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهش دهد. با توجه به وجود بازارهاي بكر منطقه‌ در صورت رعايت اصول تجارت بين‌الملل مي‌توان جهش قابل‌توجهي در صادرات فولاد ايران ايجاد کرد.
نهایت‌نگر:


با کاهش قیمت نفت، دولت قیمت انرژی را کاهش نمی دهد، اما فولادسازان به علت تاثیر گرفتن قیمت های جهانی از افت قیمت نفت، از افت احتمالی قیمت های جهانی متاثر خواهند شد. اگرچه با افت قیمت نفت، فولاد در داخل کشور با کاهش قیمت همراه نخواهد شد؛ اما در سال آینده با کاهش درآمدهای نفتی دولت، قطعا شاهد کسری بودجه و در پی آن کاهش بودجه عمرانی کشور یا اختصاص نیافتن منابع به آن خواهیم بود.بررسی ها در حالی از کاهش بودجه عمرانی کشور در سال آینده خبر می دهد که در سال جاری نیز شاهد اختصاص ضعیف بودجه به طرح های عمرانی هستیم. اگرچه بودجه های عمرانی بر رونق بازار فولاد تاثیرگذار است، اما با اشاره به گشایش های بین المللی که برای کشورمان در راه است، پول زیادی به سمت پروژه های عمرانی سرازیر خواهد شد که می تواند دولت را از اختصاص بودجه بی نیاز کند.

برای مثال توافق در زمینه احداث پروژه های مختلف هتل سازی که با کشور فرانسه صورت پذیرفته می تواند چند کارخانه نورد کوچک را از خطر ورشکستگی نجات دهد بدون آنکه نیاز به سرمایه گذاری دولت باشد.

از نگاه دیگر خطری به نام مازاد 120 میلیون تنی تولیدات فولادی چین وجود دارد که می توان با تکیه بر سیاست های تعرفه ای برای واردات آن را کنترل کرد، اما یکی دیگر از سناریوهای محتمل برای بازار فولاد در دو ماه باقیمانده از امسال و همچنین سال آینده، سناریوی رونق در سایه جان گرفتن ساخت و سازهای مسکونی است.

به نظر می رسد قیمت فولاد در سال میلادی جدید با تثبیت و حتی رشد همراه باشد، زیرا با توجه به کاهش عرضه چین در کشورهای حاشیه خلیج فارس این طور به نظر می رسد که چین به این نتیجه رسیده است که بیش از این نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.

از سوی دیگر کارشناسان پیش بینی می کنند با آغاز سال آینده بخشی از سرمایه های مردم بار دیگر به سوی بازار مسکن سرازیر شود، زیرا به هر حال مردم اطمینان ریشه ای به بازار مسکن دارند که شاید در بازارهای دیگر آن را نیابند.

با تمام این تفاسیر به نظر می رسد سناریوی خوش بینانه کارشناسان حتی با وجود کاهش بودجه عمرانی در سال آینده و عدم اختصاص بودجه به پروژه ها همچنان پررنگ است؛ چراکه آنها به ورود سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی، تحرک بازار مسکن و ناگزیر بودن دولت برای اختصاص پول های آزاد شده به پروژه های عمرانی برای ایجاد رونق و همچنین بازگشت قیمت های جهانی امیدوار هستند.

اما نکته اینجا است که همواره ریشه رکود را نمی توان در داخل کشور مشاهده کرد و گاهی باید چشم ها را به فراتر از مرزهای جغرافیایی برد. نوسانات قیمتی که بازار از ابتدای سال تاکنون شاهد آن بوده است باعث زیان بسیاری از سرمایه گذاران فولادی و صنایع مرتبط و خروج آنها از این بازار شد.

در چنین شرایطی تولیدکنندگان اصلی فولاد باید تصمیم مناسبی جهت مدیریت بازار این محصول بگیرند چراکه اکنون میزان تولید داخل کشور مازاد بر مصرف است و برای اینکه چرخ فعالیت این شرکت ها از کار نیفتد، هزینه های تولید باید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه، انرژی، کاهش مالیات و کاهش نرخ سود بانک انجام پذیرد یا تجهیزات با حمایت دولت به روزرسانی شود و از طرفی قیمت ارز افزایش یابد که بتوان صادرات را تقویت نمود.

همچنین تخصیص مشوق های صادراتی و افزایش تعرفه واردات از دیگر ابزارهای در اختیار دولت در این رابطه است.

به عقیده برخی از کارشناسان فولادی، کشور ما به دلیل حمایت های محدود نتوانسته به ظرفیت های قابل توجهی در این زمینه ها دست یابد؛ به طوری که از دسترسی به جایگاه واقعی خود در صادرات محصولات فولادی هم دور مانده است. این در حالی است که با توجه به تحولات اقتصادی و منطقه ای در کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، عراق، افغانستان و سوریه بازارهای نوظهور و پرظرفیتی ایجاد شده که فرصت های جدیدی را برای بازار صادراتی محصولات فولادی ایران به وجود آورده است.

به طور مثال ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن دارای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ ارزش تقریبی 32 میلیارد دلار، ﻓﺮﺻﺖ مناسبی ﺑﺮای ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽشود. پر واضح است که شرایط سیاسی و امنیتی منطقه مخصوصا تعاملات و تعارضات جدید شکل گرفته بین کشورهای همسایه با ایران و عراق در کنار وضعیت و شرایط تحریم در گذشته و استقرار شرایط پساتحریم در آینده نه چندان دور اهمیت روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق را دو چندان می نماید.

همچنین دوحه و به صورت کلی کشور قطر، منطقه ای به شدت در حال رشد است که هنوز در مراحل آغازین پیشرفت خود به سر می برد. این امر به خوبی در برنامه چشم انداز توسعه ملی سال 2020 این کشور به چشم می خورد. درآمد سرانه بسیار بالای کشور قطر و نیز میزبانی این کشور در جام جهانی 2020 نیز مزید بر علت شده اند تا این کشور بازاری مناسب برای صنایع مختلف باشد.

در این راستا، ایران با داشتن امتیاز همسایگی و نیز صنعتی بومی و پیشرفته که از استانداردهای بین المللی تبعیت می کند شریک تجاری بالقوه ای برای این کشور محسوب می شود که برای بالفعل کردن این قابلیت، نیاز است تا با شناسایی معیارهای تجارت بین المللی و استانداردهای مطلوب قطر با این بازار هماهنگ و منطبق شد.

در پایان، با عنایت به مطالب فوق می توان اذعان کرد با توجه به وجود بازارهای بکر منطقه ای در صورت رعایت اصول تجارت بین الملل در دوران پساتحریم می توان جهش قابل توجهی در صادرات بازار فولاد ایران ایجاد کرد.

سعید رئوفی
رئیس هیات مدیره شرکت صبا فولاد زاگرس

برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
1394/11/05
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333