رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

برجام: فرصتی مناسب برای صنعت بیمه
اهمیت : مهم

14

با لغو تحریم‌ها، تغییر شرایط فعالیت‌های اقتصادی در کشور در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه صنعت بیمه که در دوره تحریم با مشکلات و موانع زیادی مواجه بود، یک واقعیت غیرقابل انکار است.کارشناسان درباره وضعیت این صنعت در روزهای پساتحریم معتقدند با توجه به شرایط پیش‌رو‌ قابل پیش‌بینی است که صنعت از رشد و توسعه لازم برخوردار شود اما تحقق این هدف منوط به این است که از توانمندی‌های این صنعت در رابطه با افزایش ظرفیت‌های این بخش بهره ببرند.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :


علیرضا بیانیان یکی از کارشناسان صنعت بیمه می گوید: به طور حتم زمانی که بخش اقتصادی کشور دچار آسیب می شود، این امر تاثیر منفی بر بخش بانک و بیمه خواهد گذاشت و به تبع آن تولید، صادرات و واردات کشور تاثیر خواهد گرفت که این امر فعالیت های اقتصادی را در کشور متزلزل می کند. وی افزود: در دوره تحریم ها، یکی از بخش هایی که دچار آسیب شد صنعت بیمه بود، به طوری که فعالیت های این حوزه دچار محدودیت شد و سایر بخش ها نیز از این بابت با ریسک هایی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جای خالی یک شرکت بیمه اتکایی قوی در صنعت بیمه احساس می شود، افزود: هرچند درحال حاضر چند شرکت بیمه اتکایی داخلی فعال وجود دارد اما نیاز است این شرکت ها دارای سرمایه و اندوخته بالایی باشند تا بتوانند از این بابت سهم نگهداریشان را از بازار داخلی افزایش دهند که درحال حاضر چنین اتفاقی احساس نمی شود.

بیانیان معتقد است بیمه مرکزی درحال حاضر، خودش به عنوان یکی از شرکای شرکت های بیمه از این طریق وارد بازار اتکایی شده اما لازم است یک شرکت قوی که سرمایه و قدمت زیادی دارد به عنوان بازار اتکایی داخلی این جایگاه را بگیرد و گرداننده اتکایی داخلی در کشور شود تا این چرخ بتواند به درستی حرکت کند. به طور حتم این امر باعث می شود ظرفیت های بیمه اتکایی در صنعت بیمه افزایش یابد و صنعت بیمه بتواند در بازارهای بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد و حتی در دوره پسابرجام هم نیاز داخل را تامین کرده و هم بخشی از بازار اتکایی خارجی را نیز جذب کند.

او بر این باور است که به دلیل وجود ریسک های بزرگ که در بخش های اقتصادی کشور وجود دارد، همچون پتروشیمی، نفت، هواپیما، کشتی و.. ، صنعت بیمه مجبور است از اتکای خارجی نیز بهره ببرد. بنابراین هرچه در این بخش قوی تر ظاهر شویم از این بازار منافع بیشتری هم برای صنعت بیمه و هم اقتصاد حاصل خواهد شد. بیانیان البته به این نکته نیز اشاره کرد که در شرایط پسابرجام، باید شرکت های بیمه ای تقویت شوند و عوارض پرداختی در این صنعت حذف شود تا در این شرایط سرمایه گذاران تمایل ورود به این صنعت را داشته باشند. او معتقد است درآمدهای صنعت بیمه باید صرف خود این صنعت شوند. نباید به هر نحوی این درآمدها از این بخش خارج و وارد حوزه های دیگر شود. به طور حتم در چنین شرایطی صنعت بیمه نیز قوی تر خواهد شد و اثرگذاری بهتری هم در بخش اقتصاد خواهد داشت.

علیرضا کسراییان، یکی دیگر ازکارشناسان صنعت بیمه گفت: یکی از اتفاق هایی که در دوره پسابرجام می توان انتظار تحقق آن را داشت، بازشدن پای کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی است که در صنعت بیمه دارای توانمندی های زیادی هستند. به طور حتم در دوران پسابرجام، در کنار این مزیت که صنعت بیمه ایران می تواند با کشورهای دنیا در عملیات بیمه ای تبادل داشته باشد، باعث می شود در سایر بخش ها نیز به توانمندی برسیم.

سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیمه خارجی به صورت تاسیس شرکت یا همکاری های مختلف بیمه ای و مالی نیز از دیگر مواردی است که می توان در دوره پسابرجام انتظار تحقق آن را داشت. به گفته کسراییان فعالان صنعت بیمه باید تلاش کنند تا اعتبار این صنعت را افزایش دهند و توانمندی های آن را به تمام دنیا نشان دهند و این امر محقق نخواهد شد مگر با تلاش و اقدامات لازم در این بخش. او به برخی اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود اشاره کرد و گفت: تنوع در محصولات و خدمات بیمه ای براساس نیاز مشتریان، رفع مشکلات و تسریع در رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم و رشد سرمایه گذاری ها در بخش کلان اقتصادی در زمینه فروش بیشتر بیمه نامه ها و مواردی از این دست، ازجمله اقداماتی است که باید در فرصت پیش آمده فراهم شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا و توجه به این موضوع که صنعت بیمه از ابتدای سال بازدهی مثبت ۱۵ درصدی داشته است٬ می توان چشم انداز مثبتی را برای این صنعت متصور بود.

با لغو تحریم‌ها، تغییر شرایط فعالیت‌های اقتصادی در کشور در تمامی حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه صنعت بیمه که در دوره تحریم با مشکلات و موانع زیادی مواجه بود، یک واقعیت غیرقابل انکار است.کارشناسان درباره وضعیت این صنعت در روزهای پساتحریم معتقدند با توجه به شرایط پیش‌رو‌ قابل پیش‌بینی است که صنعت از رشد و توسعه لازم برخوردار شود اما تحقق این هدف منوط به این است که از توانمندی‌های این صنعت در رابطه با افزایش ظرفیت‌های این بخش بهره ببرند.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :


علیرضا بیانیان یکی از کارشناسان صنعت بیمه می گوید: به طور حتم زمانی که بخش اقتصادی کشور دچار آسیب می شود، این امر تاثیر منفی بر بخش بانک و بیمه خواهد گذاشت و به تبع آن تولید، صادرات و واردات کشور تاثیر خواهد گرفت که این امر فعالیت های اقتصادی را در کشور متزلزل می کند. وی افزود: در دوره تحریم ها، یکی از بخش هایی که دچار آسیب شد صنعت بیمه بود، به طوری که فعالیت های این حوزه دچار محدودیت شد و سایر بخش ها نیز از این بابت با ریسک هایی مواجه شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جای خالی یک شرکت بیمه اتکایی قوی در صنعت بیمه احساس می شود، افزود: هرچند درحال حاضر چند شرکت بیمه اتکایی داخلی فعال وجود دارد اما نیاز است این شرکت ها دارای سرمایه و اندوخته بالایی باشند تا بتوانند از این بابت سهم نگهداریشان را از بازار داخلی افزایش دهند که درحال حاضر چنین اتفاقی احساس نمی شود.

بیانیان معتقد است بیمه مرکزی درحال حاضر، خودش به عنوان یکی از شرکای شرکت های بیمه از این طریق وارد بازار اتکایی شده اما لازم است یک شرکت قوی که سرمایه و قدمت زیادی دارد به عنوان بازار اتکایی داخلی این جایگاه را بگیرد و گرداننده اتکایی داخلی در کشور شود تا این چرخ بتواند به درستی حرکت کند. به طور حتم این امر باعث می شود ظرفیت های بیمه اتکایی در صنعت بیمه افزایش یابد و صنعت بیمه بتواند در بازارهای بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشد و حتی در دوره پسابرجام هم نیاز داخل را تامین کرده و هم بخشی از بازار اتکایی خارجی را نیز جذب کند.

او بر این باور است که به دلیل وجود ریسک های بزرگ که در بخش های اقتصادی کشور وجود دارد، همچون پتروشیمی، نفت، هواپیما، کشتی و.. ، صنعت بیمه مجبور است از اتکای خارجی نیز بهره ببرد. بنابراین هرچه در این بخش قوی تر ظاهر شویم از این بازار منافع بیشتری هم برای صنعت بیمه و هم اقتصاد حاصل خواهد شد. بیانیان البته به این نکته نیز اشاره کرد که در شرایط پسابرجام، باید شرکت های بیمه ای تقویت شوند و عوارض پرداختی در این صنعت حذف شود تا در این شرایط سرمایه گذاران تمایل ورود به این صنعت را داشته باشند. او معتقد است درآمدهای صنعت بیمه باید صرف خود این صنعت شوند. نباید به هر نحوی این درآمدها از این بخش خارج و وارد حوزه های دیگر شود. به طور حتم در چنین شرایطی صنعت بیمه نیز قوی تر خواهد شد و اثرگذاری بهتری هم در بخش اقتصاد خواهد داشت.

علیرضا کسراییان، یکی دیگر ازکارشناسان صنعت بیمه گفت: یکی از اتفاق هایی که در دوره پسابرجام می توان انتظار تحقق آن را داشت، بازشدن پای کشورهای دنیا، به ویژه کشورهایی است که در صنعت بیمه دارای توانمندی های زیادی هستند. به طور حتم در دوران پسابرجام، در کنار این مزیت که صنعت بیمه ایران می تواند با کشورهای دنیا در عملیات بیمه ای تبادل داشته باشد، باعث می شود در سایر بخش ها نیز به توانمندی برسیم.

سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیمه خارجی به صورت تاسیس شرکت یا همکاری های مختلف بیمه ای و مالی نیز از دیگر مواردی است که می توان در دوره پسابرجام انتظار تحقق آن را داشت. به گفته کسراییان فعالان صنعت بیمه باید تلاش کنند تا اعتبار این صنعت را افزایش دهند و توانمندی های آن را به تمام دنیا نشان دهند و این امر محقق نخواهد شد مگر با تلاش و اقدامات لازم در این بخش. او به برخی اقداماتی که باید در این زمینه انجام شود اشاره کرد و گفت: تنوع در محصولات و خدمات بیمه ای براساس نیاز مشتریان، رفع مشکلات و تسریع در رشد اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم و رشد سرمایه گذاری ها در بخش کلان اقتصادی در زمینه فروش بیشتر بیمه نامه ها و مواردی از این دست، ازجمله اقداماتی است که باید در فرصت پیش آمده فراهم شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا و توجه به این موضوع که صنعت بیمه از ابتدای سال بازدهی مثبت ۱۵ درصدی داشته است٬ می توان چشم انداز مثبتی را برای این صنعت متصور بود.
1394/11/05
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333