رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

افزایش تعرفه واردات لنت ترمز به کشور
اهمیت : مهم

4

رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ گفت : با اجرای برجام پیش بینی می شود وضعیت این صنعت در شرایط خوبی به لحاظ توسعه و رشد کمی و کیفی قرار گیرد. افزایش تعرفه واردات لنت ترمز از اقدامات بسیار بزرگ در این صنعت است به طوری که تعرفه واردات در این صنعت از15 درصد به 26 درصد افزایش یافته است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری خودرو و صنایع وابسته به آن :

حسین لاجوردی-رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ گفت : در جلسات متعددی که انجمن لنت ترمز با وزارت صنعت ، معدن و تجارت داشت در خواست افزایش تعرفه واردات لنت ترمز مورد موافقت قرار گرفت و نهایتا در کمیسیون ماده یک تعرفه واردات لنت ترمز افزایش یافت. وی افزایش تعرفه واردات لنت ترمز را از اقدامات بسیار بزرگ در این صنعت دانست و گفت : در راستای اقدامات صورت گرفته خوشبختانه تعرفه واردات در این صنعت از۱۵ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت : با افزایش تعرفه واردات و مشکلاتی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از واردات در این حوزه داشتند به نظر می رسد فعالان در این صنعت موقعیت خود را مجدد در بازار داخل بدست آورده و صنعت لنت ترمز جان تازه ای بگیرد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات کمک بزرگی به صنعت لنت ترمز است ، از دیگر راهکارها مرود بحث به منظور حمایت از این صنعت خبر داد و گفت : در حال حاضر در وزارت صنعت و معدن راهکارهای دیگری را در حال بحث و بررسی است که اقلامی که در داخل عرضه شود از خدمات پس از فروش برخوردار بوده تا از ورود کالاهای بی کیفیت و کم کیفیت به کشور جلوگیری شود چرا که ورود این قطعات است که هم اکنون به این صنعت لطمه وارد کرده است.

وی با توجه به طرح برخی از دغدغه ها در خصوص افزایش واردات در پسا برجام اظهار داشت : با اجرای برجام و لغو تحریم ها ، فعالان صنعت لنت ترمز دغدغه هایی نسبت به افزایش واردات ندارند و معتقدیم که شرایط این صنعت در آینده بواسطه واردات نه تنها بدتر بلکه بسیار بهتر خواهد شد.

رئیس انجمن لنت ترمز و کلاج با تاکید بر اینکه اجرای برجام ضربه ای به صنایع داخلی نخواهد زد ، یاد آورشد : زمانی که توافقات وجود نداشت و پول فروش نفت به کشور باز نمی گشت بسیاری از کالاهای بی کیفیت ناچارا درپی توافقات به کشور وارد می گردید و امروز که مسیر بازگشت این پول ها به کشور هموار شده است قطعا ضرورتی وجود نخواهد داشت که کالاهای بی کیفیت و کم کیفیت به کشور وارد شود.

وی در ادامه به وضعیت بازار فروش لنت ترمز اشاره کرد و اظهار داشت : با توجه به اینکه امروز باید بهترین فصل فروش لنت ترمز باشد اما همچنان اوضاع این صنعت در شرایط رکود قرار دارد و اتفاقات اخیر و اجرای برجام نیز تاکنون تاثیری بر بازار فروش این صنعت نگذاشته است. هم اکنون انبار کالای تولیدکنندگان و فروشندگان لنت ترمز اشباع است اما به دلیل تداوم رکود اقتصادی ، وضعیت بازار این صنعت همچون گذشته در شرایط رکودی قرار دارد.

وی افزود : در حال حاضر صنایع لنت ترمز داخلی از دانش و تکنولوژی به روزی برخوردارند و محصولات بسیار خوبی و با کیفیتی در این صنعت تولید می شود از این رو به نظر نمی رسد که با بهبود روابط و همکاری ها نیازی به ورود تکنولوژی جدید به این صنعت باشد. هم اکنون کلیه لنت های سنگین ، نیمه سنگین ،فوق سنگین ، سواری ، لنت های راهسازی و مترو در داخل کشور در حال تولید است به همین جهت ضرورتی برای ورود از خارج کشور وجود ندارد.

وی افزود : در شرایط کنونی تولیدکنندگان لنت ترمز در داخل قابلیت تامین کلیه بخش های مورد نیاز در کشور را دارند ضمن اینکه امکان صادرات در این صنعت به خوبی وجود دارد.

وی آینده این صنعت را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت : با امکان سرمایه گذاری و رونق حمل و نقل در کشور و تردد خودروها در کشور قطعا اوضاع این صنعت بهتر خواهد شد و با حضور خارجی ها بخشی از صنایع که در شرایط نیمه تعطیل قرار گرفتند با توافقات صورت گرفته و مشارکت ها راه اندازی خواهند شد.

وی گفت : هم اکنون کلیه تولید کنندگان به صورت مستقل عمل می کند اما در صورتی که بتوان با شرکت های خارجی جوینت گردید قطعا شرایط بهتری پیش رو خواهد شد و موجب ارتقاء این صنعت خواهد شد شمن اینکه با توجه به شرایط کنونی دسترسی بهتری به مواد اولیه خواهیم داشت که انتظار می رود با این شرایط ارتقاء کیفی رادر کلیه مجوعه ها شاهد باشیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
با توجه به گفته های بالا باید منتظر اخبار مثبتی از این سهم باشیم و در کل چشم انداز مثبتی برای این صنعت پیش بینی می شود.

رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ گفت : با اجرای برجام پیش بینی می شود وضعیت این صنعت در شرایط خوبی به لحاظ توسعه و رشد کمی و کیفی قرار گیرد. افزایش تعرفه واردات لنت ترمز از اقدامات بسیار بزرگ در این صنعت است به طوری که تعرفه واردات در این صنعت از15 درصد به 26 درصد افزایش یافته است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری خودرو و صنایع وابسته به آن :

حسین لاجوردی-رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ گفت : در جلسات متعددی که انجمن لنت ترمز با وزارت صنعت ، معدن و تجارت داشت در خواست افزایش تعرفه واردات لنت ترمز مورد موافقت قرار گرفت و نهایتا در کمیسیون ماده یک تعرفه واردات لنت ترمز افزایش یافت. وی افزایش تعرفه واردات لنت ترمز را از اقدامات بسیار بزرگ در این صنعت دانست و گفت : در راستای اقدامات صورت گرفته خوشبختانه تعرفه واردات در این صنعت از۱۵ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت : با افزایش تعرفه واردات و مشکلاتی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از واردات در این حوزه داشتند به نظر می رسد فعالان در این صنعت موقعیت خود را مجدد در بازار داخل بدست آورده و صنعت لنت ترمز جان تازه ای بگیرد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات کمک بزرگی به صنعت لنت ترمز است ، از دیگر راهکارها مرود بحث به منظور حمایت از این صنعت خبر داد و گفت : در حال حاضر در وزارت صنعت و معدن راهکارهای دیگری را در حال بحث و بررسی است که اقلامی که در داخل عرضه شود از خدمات پس از فروش برخوردار بوده تا از ورود کالاهای بی کیفیت و کم کیفیت به کشور جلوگیری شود چرا که ورود این قطعات است که هم اکنون به این صنعت لطمه وارد کرده است.

وی با توجه به طرح برخی از دغدغه ها در خصوص افزایش واردات در پسا برجام اظهار داشت : با اجرای برجام و لغو تحریم ها ، فعالان صنعت لنت ترمز دغدغه هایی نسبت به افزایش واردات ندارند و معتقدیم که شرایط این صنعت در آینده بواسطه واردات نه تنها بدتر بلکه بسیار بهتر خواهد شد.

رئیس انجمن لنت ترمز و کلاج با تاکید بر اینکه اجرای برجام ضربه ای به صنایع داخلی نخواهد زد ، یاد آورشد : زمانی که توافقات وجود نداشت و پول فروش نفت به کشور باز نمی گشت بسیاری از کالاهای بی کیفیت ناچارا درپی توافقات به کشور وارد می گردید و امروز که مسیر بازگشت این پول ها به کشور هموار شده است قطعا ضرورتی وجود نخواهد داشت که کالاهای بی کیفیت و کم کیفیت به کشور وارد شود.

وی در ادامه به وضعیت بازار فروش لنت ترمز اشاره کرد و اظهار داشت : با توجه به اینکه امروز باید بهترین فصل فروش لنت ترمز باشد اما همچنان اوضاع این صنعت در شرایط رکود قرار دارد و اتفاقات اخیر و اجرای برجام نیز تاکنون تاثیری بر بازار فروش این صنعت نگذاشته است. هم اکنون انبار کالای تولیدکنندگان و فروشندگان لنت ترمز اشباع است اما به دلیل تداوم رکود اقتصادی ، وضعیت بازار این صنعت همچون گذشته در شرایط رکودی قرار دارد.

وی افزود : در حال حاضر صنایع لنت ترمز داخلی از دانش و تکنولوژی به روزی برخوردارند و محصولات بسیار خوبی و با کیفیتی در این صنعت تولید می شود از این رو به نظر نمی رسد که با بهبود روابط و همکاری ها نیازی به ورود تکنولوژی جدید به این صنعت باشد. هم اکنون کلیه لنت های سنگین ، نیمه سنگین ،فوق سنگین ، سواری ، لنت های راهسازی و مترو در داخل کشور در حال تولید است به همین جهت ضرورتی برای ورود از خارج کشور وجود ندارد.

وی افزود : در شرایط کنونی تولیدکنندگان لنت ترمز در داخل قابلیت تامین کلیه بخش های مورد نیاز در کشور را دارند ضمن اینکه امکان صادرات در این صنعت به خوبی وجود دارد.

وی آینده این صنعت را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت : با امکان سرمایه گذاری و رونق حمل و نقل در کشور و تردد خودروها در کشور قطعا اوضاع این صنعت بهتر خواهد شد و با حضور خارجی ها بخشی از صنایع که در شرایط نیمه تعطیل قرار گرفتند با توافقات صورت گرفته و مشارکت ها راه اندازی خواهند شد.

وی گفت : هم اکنون کلیه تولید کنندگان به صورت مستقل عمل می کند اما در صورتی که بتوان با شرکت های خارجی جوینت گردید قطعا شرایط بهتری پیش رو خواهد شد و موجب ارتقاء این صنعت خواهد شد شمن اینکه با توجه به شرایط کنونی دسترسی بهتری به مواد اولیه خواهیم داشت که انتظار می رود با این شرایط ارتقاء کیفی رادر کلیه مجوعه ها شاهد باشیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد ، مثبت خواهد بود.
با توجه به گفته های بالا باید منتظر اخبار مثبتی از این سهم باشیم و در کل چشم انداز مثبتی برای این صنعت پیش بینی می شود.
1394/11/04
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333