رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ضرورت ارتباط صنعت قطعه با دانشگاه
اهمیت : مهم

7

همزمان با انعقاد قرارداد شرکت‌های مطرح خارجی با قطعه‌سازان ایرانی، فرصت تازه‌ای فراهم می‌شود تا تولیدکنندگان قطعات خودرو با ساخت قطعات کیفی و جدید، وارد عرصه‌های جهانی شوند، از این‌رو ضرورت تقویت بخش طراحی قطعات در صنعت قطعه‌سازی بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین همکاری بین صنعت قطعه با دانشگاه از طریق بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی در این صنعت و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده، می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت:

بنا به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی-معاون طراحی و مهندسی خودروی مرکز تحقیقات سایپا٬ علاوه بر سرمایه گذاری در بخش تولید باید روی طراحی قطعاتخودرو نیز سرمایه گذاری کرد زیرا صنعت قطعه با ارتباط پیوسته و مداوم با دانشگاه می تواند توان مهندسی و طراحی خود را افزایش داده و خروجی مناسبی برای رقابت پذیرشدن این صنعت داشته باشد.

به عنوان مثال در گروه سایپا ارتباط مساعدی با دانشکده خودروی علم و صنعت، دانشگاه شریف و... شکل گرفته اما حقیقت این است که ثمربخشی زمانی حاصل خواهد شد که صنعت قطعه سازی کشور از طریق بهره گیری از این ارتباط، توان مهندسی و کیفیت خروجی خود را افزایش دهد. به گفته ۲ خودروساز بزرگ کشور، در این سال ها قطعه سازان توان مناسبی از نظر طراحی و مهندسی در خود ایجاد کرده اند، حال آنکه بسیاری از قطعه سازان کشور بدون واحدهای طراحی و مهندسی به روزآمد هستند و تنها به سرمایه گذاری در حوزه تولید بسنده کرده اند.

آنطور که معاون طراحی و مهندسی خودروی مرکز تحقیقات سایپا می گوید: امروزه هیچ خودروساز بزرگی در دنیا پیدا نمی شود که فرآیند طراحی و توسعه محصول را در محیطی ایزوله و بدون اتکا به زنجیره تامین خود طی کند. امروزه دوره شرکت های مستقل طراحی خودرو که زمانی A-Z طراحی خودرو را انجام می دادند، به سر رسیده و طراحی خودرو به وسیله خودروساز به کمک زنجیره تامین انجام می شود، حتی خودروسازان بزرگ جهانی مکانیزم های حقوقی لازم برای ایجاد این اتحاد استراتژیک در مسیر طراحی و توسعه محصول را پیش بینی کرده و تمهیدات لازم برای بهره گیری از توان زنجیره تامین و قطعه سازان را در فرآیند طراحی و توسعه محصول فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در فرآیندANPQP، چارچوب و قیود مشخصی برای بهره گیری از توان طراحی و مهندسی قطعه سازان و همچنین ایجاد اتحاد استراتژیک بین خودروساز و قطعه ساز در مسیر توسعه محصول ایجاد شده و در چنین فضایی خودروساز در هر پروژه طراحی و توسعه محصول شرکایی استراتژیک را در به ثمر رسیدن پروژه انتخاب می کند و سپس با مکانیزم هایی مانند تضمین خرید قطعه و مواردی از این دست، قطعه ساز را در مسیر طراحی و توسعه یک محصول جدید همراهی می کند.

تاکنون در طراحی قطعات خودرو از قطعه سازان کمکی گرفته نشده و این ضرورت احساس می شود که برای تقویت صنعت قطعه سازی، باید قطعه سازان به طراحان مناسبی تبدیل شوند که ارتباط و همکاری پیوسته با دانشگاهیان به تحقق این امر کمک می کند. درصورتی صنعت خودرو کشور تقویت می شود که از طراحان متخصصی برای طراحی قطعات خودرو برخوردار باشیم، بنابراین برای تقویت طراحی قطعات باید تعاملی دائمی بین قطعه ساز، خودروساز و دانشگاه وجود داشته باشد.

بر اساس این گزارش و به اذعان کارشناسان،ارتباط بین صنعت قطعه و دانشگاه راهکار مناسبی به منظور تقویت واحدهای طراحی قطعات خودرو است. اگرچه ارتباط این صنعت با دانشگاه در کشور ضعیف است اما با حمایت بیشتر از پژوهش های دانشگاهی و بهره گیری از نیروی انسانی تحصیلکرده در این صنعت می توان شاهد تحولات خوبی در صنعت قطعه سازی و طراحی قطعات جدید مطابق با استانداردهای روز جهانی باشیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به این گزارش می توان دریافت که صنعت قطعه سازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است وآینده آن از نظر سودآوری با توجه به افزایش قراردادهای خوردو٬ رو به رشد خواهد بود واز صنایع مهم سال های آتی به شمار خواهد رفت.

همزمان با انعقاد قرارداد شرکت‌های مطرح خارجی با قطعه‌سازان ایرانی، فرصت تازه‌ای فراهم می‌شود تا تولیدکنندگان قطعات خودرو با ساخت قطعات کیفی و جدید، وارد عرصه‌های جهانی شوند، از این‌رو ضرورت تقویت بخش طراحی قطعات در صنعت قطعه‌سازی بیش از پیش احساس می‌شود. در این بین همکاری بین صنعت قطعه با دانشگاه از طریق بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی در این صنعت و استفاده از نیروهای متخصص و تحصیلکرده، می‌تواند به تقویت این بخش کمک کند.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت:

بنا به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی-معاون طراحی و مهندسی خودروی مرکز تحقیقات سایپا٬ علاوه بر سرمایه گذاری در بخش تولید باید روی طراحی قطعاتخودرو نیز سرمایه گذاری کرد زیرا صنعت قطعه با ارتباط پیوسته و مداوم با دانشگاه می تواند توان مهندسی و طراحی خود را افزایش داده و خروجی مناسبی برای رقابت پذیرشدن این صنعت داشته باشد.

به عنوان مثال در گروه سایپا ارتباط مساعدی با دانشکده خودروی علم و صنعت، دانشگاه شریف و... شکل گرفته اما حقیقت این است که ثمربخشی زمانی حاصل خواهد شد که صنعت قطعه سازی کشور از طریق بهره گیری از این ارتباط، توان مهندسی و کیفیت خروجی خود را افزایش دهد. به گفته ۲ خودروساز بزرگ کشور، در این سال ها قطعه سازان توان مناسبی از نظر طراحی و مهندسی در خود ایجاد کرده اند، حال آنکه بسیاری از قطعه سازان کشور بدون واحدهای طراحی و مهندسی به روزآمد هستند و تنها به سرمایه گذاری در حوزه تولید بسنده کرده اند.

آنطور که معاون طراحی و مهندسی خودروی مرکز تحقیقات سایپا می گوید: امروزه هیچ خودروساز بزرگی در دنیا پیدا نمی شود که فرآیند طراحی و توسعه محصول را در محیطی ایزوله و بدون اتکا به زنجیره تامین خود طی کند. امروزه دوره شرکت های مستقل طراحی خودرو که زمانی A-Z طراحی خودرو را انجام می دادند، به سر رسیده و طراحی خودرو به وسیله خودروساز به کمک زنجیره تامین انجام می شود، حتی خودروسازان بزرگ جهانی مکانیزم های حقوقی لازم برای ایجاد این اتحاد استراتژیک در مسیر طراحی و توسعه محصول را پیش بینی کرده و تمهیدات لازم برای بهره گیری از توان زنجیره تامین و قطعه سازان را در فرآیند طراحی و توسعه محصول فراهم کرده اند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در فرآیندANPQP، چارچوب و قیود مشخصی برای بهره گیری از توان طراحی و مهندسی قطعه سازان و همچنین ایجاد اتحاد استراتژیک بین خودروساز و قطعه ساز در مسیر توسعه محصول ایجاد شده و در چنین فضایی خودروساز در هر پروژه طراحی و توسعه محصول شرکایی استراتژیک را در به ثمر رسیدن پروژه انتخاب می کند و سپس با مکانیزم هایی مانند تضمین خرید قطعه و مواردی از این دست، قطعه ساز را در مسیر طراحی و توسعه یک محصول جدید همراهی می کند.

تاکنون در طراحی قطعات خودرو از قطعه سازان کمکی گرفته نشده و این ضرورت احساس می شود که برای تقویت صنعت قطعه سازی، باید قطعه سازان به طراحان مناسبی تبدیل شوند که ارتباط و همکاری پیوسته با دانشگاهیان به تحقق این امر کمک می کند. درصورتی صنعت خودرو کشور تقویت می شود که از طراحان متخصصی برای طراحی قطعات خودرو برخوردار باشیم، بنابراین برای تقویت طراحی قطعات باید تعاملی دائمی بین قطعه ساز، خودروساز و دانشگاه وجود داشته باشد.

بر اساس این گزارش و به اذعان کارشناسان،ارتباط بین صنعت قطعه و دانشگاه راهکار مناسبی به منظور تقویت واحدهای طراحی قطعات خودرو است. اگرچه ارتباط این صنعت با دانشگاه در کشور ضعیف است اما با حمایت بیشتر از پژوهش های دانشگاهی و بهره گیری از نیروی انسانی تحصیلکرده در این صنعت می توان شاهد تحولات خوبی در صنعت قطعه سازی و طراحی قطعات جدید مطابق با استانداردهای روز جهانی باشیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به این گزارش می توان دریافت که صنعت قطعه سازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است وآینده آن از نظر سودآوری با توجه به افزایش قراردادهای خوردو٬ رو به رشد خواهد بود واز صنایع مهم سال های آتی به شمار خواهد رفت.
1394/11/04
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333