رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازشدن گره های اقتصادی ایران در دوران پسابرجام نیازمند گذر زمان
اهمیت : مهم

11

اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و برداشتن تحریم‌های جهانی علیه ایران پیامد اقتصادی بزرگی برای ایران دارد، اما بازارهای مالی ایران تاکنون از این واقعه تاثیر نپذیرفته‌اند. اقتصاد ایران در شدیدترین رکود پس از انقلاب فرو رفته است و هیچکس انتظار ندارد که به این زودی اوضاع خوب شود. ازجمله مهمترین گره هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد٬ اصلاحات در ساختار بانکی کشور است.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

در گزارش پایگاه «لوبلاگ» آمده است که ارزش ریال در روز اجرایی شدن توافق، افزایش کمی داشت. بازار بورس تهران که ۲ سال گذشته در رکود به سر می برد، در هفته گذشته حدود ۴ درصد رشد داشت اما در مقایسه با برداشته شدن تحریم ها، واکنش سرمایه گذاران اندک بود.البته بازارهای مالی در چند ماه گذشته منتظر برداشته شدن تحریم ها بودند و احتمالا تاثیر آن را هم تاکنون دیده اند اما واکنش چندانی به این واقعه نداشتند.

بنابر ادامه این گزارش، بازارها به حق انتظار کمی درباره رشد اندک اقتصادی در کوتاه مدت دارند. اقتصاد ایران در شدیدترین رکود پس از انقلاب فرو رفته است و هیچکس انتظار ندارد که به این زودی اوضاع خوب شود.ماه قبل صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد ایران در سال جاری صفر باشد و این رقم در سال آینده به ۴ تا ۵ درصد برسد.

روحانی وعده داده که سال آینده این کشور شاهد رشد اقتصاد خواهد بود. آنچه وی از رشد اقتصاد در نظر دارد این است که رشد اقتصادی کشور ۵ درصد خواهد بود. این پیش بینی ها در پی انتظار بلند مدت از برداشته شدن تحریم ها محقق خواهند شد.

در ادامه این گزارش آمده است که ایران انتظار دارد که حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده خود را در ماه های آینده دریافت کند. علاوه بر این، ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از فعالیت های اقتصادی خود به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار را حفظ خواهد کرد. درآمدهای نفتی هم سال جاری حدود ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود. سرمایه گذاری خارجی و وام ها هم می تواند ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال به درآمدهای این کشور اضافه کند.با این حال باید گفت که با چنین منابع بالقوه خارجی که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شوند و قابلیت های زیادی در بخش صنعت دارند چرا رشد اقتصادی به این حد محدود می شود؟ یک اقتصاد عادی رشدی ۸ تا ۱۰ درصدی خواهد داشت.

لوبلاگ این گزارش را اینطور ادامه می دهد که در اقتصاد ایران گره ها و تنگناهایی وجود دارد. برداشته شدن این گره ها نیازمند اصلاحات داخلی و گذر زمان است. مهمترین این موارد اصلاحات در ساختار بانکی کشور است که نمی تواند به بهبود شرایط بازرگانی و اقتصادی کمک کند چرا که وام های درستی اعطا نکرده است. این وام های نادرست در بخش ساخت وساز هزینه شده اند به خصوص پس از سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و اعمال تحریم هاست که باعث شد جلوی رشد در بخش نفت گرفته شود. بخش ساخت و ساز هم اکنون به شدت دچار رکود شده است و در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵، افتی ۲۷.۳ درصدی داشته است.

چنین شرایطی بی شباهت به وضعیت بانک های اروپایی و آمریکایی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیست تفاوت در این است که موسسات مالی ایران کمتر قانونمند عمل می کنند و مانند بقیه بخش های اقتصاد ایران از شفافیت کمتری برخوردارند. بسته های محرک اقتصادی و آزمون شوک اقتصادی و مواردی از این دست هم که در اقتصاد آمریکا به کار برده شده اند هم در اقتصاد ایران کاربرد ندارند.


با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها به خصوص در حوزه بانکی فرصت های سرمایه گذاری بیشماری پیش روی ایران قرار گرفته است. از طرفی بسیاری از بخش های اقتصادی در اثر تحریم ها دچار عقب ماندگی شده اند. بنابراین با اصلاح زیرساخت های بخش های مختلف اقتصادی می توان از این فرصت طلایی بهترین استفاده ها رابرد.

اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و برداشتن تحریم‌های جهانی علیه ایران پیامد اقتصادی بزرگی برای ایران دارد، اما بازارهای مالی ایران تاکنون از این واقعه تاثیر نپذیرفته‌اند. اقتصاد ایران در شدیدترین رکود پس از انقلاب فرو رفته است و هیچکس انتظار ندارد که به این زودی اوضاع خوب شود. ازجمله مهمترین گره هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد٬ اصلاحات در ساختار بانکی کشور است.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

در گزارش پایگاه «لوبلاگ» آمده است که ارزش ریال در روز اجرایی شدن توافق، افزایش کمی داشت. بازار بورس تهران که ۲ سال گذشته در رکود به سر می برد، در هفته گذشته حدود ۴ درصد رشد داشت اما در مقایسه با برداشته شدن تحریم ها، واکنش سرمایه گذاران اندک بود.البته بازارهای مالی در چند ماه گذشته منتظر برداشته شدن تحریم ها بودند و احتمالا تاثیر آن را هم تاکنون دیده اند اما واکنش چندانی به این واقعه نداشتند.

بنابر ادامه این گزارش، بازارها به حق انتظار کمی درباره رشد اندک اقتصادی در کوتاه مدت دارند. اقتصاد ایران در شدیدترین رکود پس از انقلاب فرو رفته است و هیچکس انتظار ندارد که به این زودی اوضاع خوب شود.ماه قبل صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد ایران در سال جاری صفر باشد و این رقم در سال آینده به ۴ تا ۵ درصد برسد.

روحانی وعده داده که سال آینده این کشور شاهد رشد اقتصاد خواهد بود. آنچه وی از رشد اقتصاد در نظر دارد این است که رشد اقتصادی کشور ۵ درصد خواهد بود. این پیش بینی ها در پی انتظار بلند مدت از برداشته شدن تحریم ها محقق خواهند شد.

در ادامه این گزارش آمده است که ایران انتظار دارد که حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده خود را در ماه های آینده دریافت کند. علاوه بر این، ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از فعالیت های اقتصادی خود به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار را حفظ خواهد کرد. درآمدهای نفتی هم سال جاری حدود ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود. سرمایه گذاری خارجی و وام ها هم می تواند ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال به درآمدهای این کشور اضافه کند.با این حال باید گفت که با چنین منابع بالقوه خارجی که ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شوند و قابلیت های زیادی در بخش صنعت دارند چرا رشد اقتصادی به این حد محدود می شود؟ یک اقتصاد عادی رشدی ۸ تا ۱۰ درصدی خواهد داشت.

لوبلاگ این گزارش را اینطور ادامه می دهد که در اقتصاد ایران گره ها و تنگناهایی وجود دارد. برداشته شدن این گره ها نیازمند اصلاحات داخلی و گذر زمان است. مهمترین این موارد اصلاحات در ساختار بانکی کشور است که نمی تواند به بهبود شرایط بازرگانی و اقتصادی کمک کند چرا که وام های درستی اعطا نکرده است. این وام های نادرست در بخش ساخت وساز هزینه شده اند به خصوص پس از سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و اعمال تحریم هاست که باعث شد جلوی رشد در بخش نفت گرفته شود. بخش ساخت و ساز هم اکنون به شدت دچار رکود شده است و در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵، افتی ۲۷.۳ درصدی داشته است.

چنین شرایطی بی شباهت به وضعیت بانک های اروپایی و آمریکایی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیست تفاوت در این است که موسسات مالی ایران کمتر قانونمند عمل می کنند و مانند بقیه بخش های اقتصاد ایران از شفافیت کمتری برخوردارند. بسته های محرک اقتصادی و آزمون شوک اقتصادی و مواردی از این دست هم که در اقتصاد آمریکا به کار برده شده اند هم در اقتصاد ایران کاربرد ندارند.


با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها به خصوص در حوزه بانکی فرصت های سرمایه گذاری بیشماری پیش روی ایران قرار گرفته است. از طرفی بسیاری از بخش های اقتصادی در اثر تحریم ها دچار عقب ماندگی شده اند. بنابراین با اصلاح زیرساخت های بخش های مختلف اقتصادی می توان از این فرصت طلایی بهترین استفاده ها رابرد.
1394/10/30
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333