رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

صنایع بورسی در آستانه برجام
اهمیت : مهم

25

بورس تهران در 30 روز گذشته یکی از پر هیاهوترین دوران خود را سپری کرد. افزایش تنش‌های بین ایران وعربستان و کاهش قیمت نفت از یک سو و نزدیک‌تر شدن کشور به زمان اجرایی برجام از مهم‌ترین اتفاقات این دوره بوده است. در بازار ماه گذشته علاوه بر تقویت تقاضای خرید در اکثر گروه های بازار، شرکتهای حمل‌ونقلی، بانکی و خودوریی که بیشتر از لغو تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرند مورد توجه بازار قرار گرفتند.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز:

با توجه به دوره زمانی یک ماه گذشته و واقع شدن اتفاقاتی ازجمله تنش بین ایران و عربستان و ادامه روند نزولی نفت ونیز رفت وآمدهای هیئت های تجاری و از همه مهمتر شمارش معکوس اجرای برجام ٬ باعث شد که مروری اجمالی بر صنایع بورسی داشته باشیم.

پالایشگاهی ها ← این گروه بار دیگر تحت تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه داده اند. اما پس از تنش با عربستان و به امید افزایش قیمت نفت، جان تازه ای به خود گرفت. با اینحال این گروه در حال حاضر نیز تحت تاثیر قیمت نفت به فعالیت خود ادامه می دهد. ضریب بتا بالای این گروه در صورتی که قیمت نفت افزایش یابد تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. کاهش نرخ خوراک پتروشیمی نیز بر این گروه تاثیر دوگانه ای دارد که باید دید در پیش بینی های سال آینده این تغییر چه تاثیری خواهد گذاشت.

فلزات اساسی← فلزات اساسی نیز همانند گروه قبلی تحت تاثیر قیمت ها جهانی قرار دارندکه در تمام زمینه ها روند نزولی خود را حفظ کرده است. شرکت های ایرانی نیز حداقل تا دریافت گزارش های 9 ماهه و نمایش روند نا مناسب این شرکت ها روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. ضریب بتا پایین سهم این سیگنال را به سرمایه گذاران می دهد که در صورتیکه روند بازار نیز مثبت گردد، تا زمانی که قیمت فلزات جهانی افزایش پیدا نکند این گروه درگیر بحران خواهد بود.

خودرو ← خودرویی ها در کنار بانکی ها بزرگترین رهبرهای بورسی هستند که تحت تاثیر بسیار زیاد متغیرهای سیاسی قرار دارد. نزدیک شدن برجام به مرحله اجرایی می تواند سهام شرکت های این گروه را در روند صعودی تثبیت نماید. با اینحال در کنار اخبار مهم سیاسی، افزایش تیراژ خودروسازان نیز امید ها را به این گروه افزایش داده است. ضریب بتا بسیار بالا این گروه نشان از روندسازی خودروسازان در بازار دارد. در حالی که شاخص در حدود نیم درصد افزایش داشته است، خودروسازان فزایش 5 درصدی را تجربه نموده اند.

قند ← این گروه بیشترین سود را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. با اینحال ضریب بتا منفی این گروه این هشدار را به سرمایه گذاران می دهد که روند مثبت این گروه در صورت تثبیت روند مثبت شاخص از بین خواهد رفت.

دارویی← کم ریسک ترین گروه بازار سرمایه می باشد. این گروه روندی مثبت متعادلی داشته و تحت تاثیر نوسانات جزیی بازار قرار نمی گیرد.

پتروشیمی ← گروه پتروشیمی نیز که تحت تاثیر بازار نفت و همچنین تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها قرار دارد، روند نزولی خود را حفظ کرده است. تنها تفاوت این روند نزولی به انتها نزدیک شدن آن است. روند نزولی در ماه گذشته بسیار خفیف بوده و با اعلام خبر کاهش قیمت خوراک، این روند صعودی خواهد شد.

سیمان ← رکود بخش مسکن و بازار های صادراتی از دلایل روند نزولی این صنعت هستند.

سرمایه گذاری ← گروه سرمایه گذاری برای اولین بار بازدهی دو برابری نسبت به شاخص کل داشته است. با اینحال این گروه نیز بنابر شرکت های مختلف آن برآیند مختلفی داشته است.

بانک ها ← بانک ها جز بزرگ ترین گروه های بازار بوده که از رفع تحریم سود بسیار زیادی نصیب آن ها می شود. رفع تحریم سوئیفت یکی از مواردی بوده است که سرمایه گذاران این گروه را نسبت به آینده ریسک های کشور و بانکی امیدوار ساخته است. روند این گروه می تواند روند بازار سرمایه را نیز حفظ کند. با اینحال ضریب بتا این گروه به نسبت کاهش یافته است که نشان از توجه مردم و سرمایه گذاران به اخبار بانک ها و شیوه مدیریتی آن ها است.

انبوه سازی ← وضعیت بخش مسکن و ساخت ساز وضعیت نا مناسبی دارد و در رکودی ترین حالت خود به سر می برد. گروه انبوه سازی نیز متاثر از وضعیت روند نزولی زیادی داشته است. با اینحال ضریب بتا بالای این گروه این نوید را به سرمایه گذاران می دهد که با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه، روند نزولی مثبت گردد.

حمل و نقل ← این گروه نیز پس از مدت دو ساله رکود ناشی از تحریم ها، جان دوباره ای گرفته است. نزدیک شدن کشور به مرحله اجرایی یزجام آینده این گروه را درخشان کرده است. ضریب بتا بالای آن نیز این نوید را به سرمایه گذاران می دهد که در صورت تثبیت روند صعودی بازار، این گروه وضعیت بسیار خوبی داشته باشد


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
به نظر می آید که اکثر گروه ها به اندازه کافی اصلاح قیمتی داشته اند و با منشر شدن خبرهای مثبت رشد قیمتی و حجمی خود را آغاز نمایند. البته اولین خبر تاثیر گذار بر کل بازار اجرای واقعی برجام می باشد.

بورس تهران در 30 روز گذشته یکی از پر هیاهوترین دوران خود را سپری کرد. افزایش تنش‌های بین ایران وعربستان و کاهش قیمت نفت از یک سو و نزدیک‌تر شدن کشور به زمان اجرایی برجام از مهم‌ترین اتفاقات این دوره بوده است. در بازار ماه گذشته علاوه بر تقویت تقاضای خرید در اکثر گروه های بازار، شرکتهای حمل‌ونقلی، بانکی و خودوریی که بیشتر از لغو تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرند مورد توجه بازار قرار گرفتند.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز:

با توجه به دوره زمانی یک ماه گذشته و واقع شدن اتفاقاتی ازجمله تنش بین ایران و عربستان و ادامه روند نزولی نفت ونیز رفت وآمدهای هیئت های تجاری و از همه مهمتر شمارش معکوس اجرای برجام ٬ باعث شد که مروری اجمالی بر صنایع بورسی داشته باشیم.

پالایشگاهی ها ← این گروه بار دیگر تحت تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه داده اند. اما پس از تنش با عربستان و به امید افزایش قیمت نفت، جان تازه ای به خود گرفت. با اینحال این گروه در حال حاضر نیز تحت تاثیر قیمت نفت به فعالیت خود ادامه می دهد. ضریب بتا بالای این گروه در صورتی که قیمت نفت افزایش یابد تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. کاهش نرخ خوراک پتروشیمی نیز بر این گروه تاثیر دوگانه ای دارد که باید دید در پیش بینی های سال آینده این تغییر چه تاثیری خواهد گذاشت.

فلزات اساسی← فلزات اساسی نیز همانند گروه قبلی تحت تاثیر قیمت ها جهانی قرار دارندکه در تمام زمینه ها روند نزولی خود را حفظ کرده است. شرکت های ایرانی نیز حداقل تا دریافت گزارش های 9 ماهه و نمایش روند نا مناسب این شرکت ها روند نزولی خود را ادامه خواهد داد. ضریب بتا پایین سهم این سیگنال را به سرمایه گذاران می دهد که در صورتیکه روند بازار نیز مثبت گردد، تا زمانی که قیمت فلزات جهانی افزایش پیدا نکند این گروه درگیر بحران خواهد بود.

خودرو ← خودرویی ها در کنار بانکی ها بزرگترین رهبرهای بورسی هستند که تحت تاثیر بسیار زیاد متغیرهای سیاسی قرار دارد. نزدیک شدن برجام به مرحله اجرایی می تواند سهام شرکت های این گروه را در روند صعودی تثبیت نماید. با اینحال در کنار اخبار مهم سیاسی، افزایش تیراژ خودروسازان نیز امید ها را به این گروه افزایش داده است. ضریب بتا بسیار بالا این گروه نشان از روندسازی خودروسازان در بازار دارد. در حالی که شاخص در حدود نیم درصد افزایش داشته است، خودروسازان فزایش 5 درصدی را تجربه نموده اند.

قند ← این گروه بیشترین سود را نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. با اینحال ضریب بتا منفی این گروه این هشدار را به سرمایه گذاران می دهد که روند مثبت این گروه در صورت تثبیت روند مثبت شاخص از بین خواهد رفت.

دارویی← کم ریسک ترین گروه بازار سرمایه می باشد. این گروه روندی مثبت متعادلی داشته و تحت تاثیر نوسانات جزیی بازار قرار نمی گیرد.

پتروشیمی ← گروه پتروشیمی نیز که تحت تاثیر بازار نفت و همچنین تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها قرار دارد، روند نزولی خود را حفظ کرده است. تنها تفاوت این روند نزولی به انتها نزدیک شدن آن است. روند نزولی در ماه گذشته بسیار خفیف بوده و با اعلام خبر کاهش قیمت خوراک، این روند صعودی خواهد شد.

سیمان ← رکود بخش مسکن و بازار های صادراتی از دلایل روند نزولی این صنعت هستند.

سرمایه گذاری ← گروه سرمایه گذاری برای اولین بار بازدهی دو برابری نسبت به شاخص کل داشته است. با اینحال این گروه نیز بنابر شرکت های مختلف آن برآیند مختلفی داشته است.

بانک ها ← بانک ها جز بزرگ ترین گروه های بازار بوده که از رفع تحریم سود بسیار زیادی نصیب آن ها می شود. رفع تحریم سوئیفت یکی از مواردی بوده است که سرمایه گذاران این گروه را نسبت به آینده ریسک های کشور و بانکی امیدوار ساخته است. روند این گروه می تواند روند بازار سرمایه را نیز حفظ کند. با اینحال ضریب بتا این گروه به نسبت کاهش یافته است که نشان از توجه مردم و سرمایه گذاران به اخبار بانک ها و شیوه مدیریتی آن ها است.

انبوه سازی ← وضعیت بخش مسکن و ساخت ساز وضعیت نا مناسبی دارد و در رکودی ترین حالت خود به سر می برد. گروه انبوه سازی نیز متاثر از وضعیت روند نزولی زیادی داشته است. با اینحال ضریب بتا بالای این گروه این نوید را به سرمایه گذاران می دهد که با بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بازار سرمایه، روند نزولی مثبت گردد.

حمل و نقل ← این گروه نیز پس از مدت دو ساله رکود ناشی از تحریم ها، جان دوباره ای گرفته است. نزدیک شدن کشور به مرحله اجرایی یزجام آینده این گروه را درخشان کرده است. ضریب بتا بالای آن نیز این نوید را به سرمایه گذاران می دهد که در صورت تثبیت روند صعودی بازار، این گروه وضعیت بسیار خوبی داشته باشد


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
به نظر می آید که اکثر گروه ها به اندازه کافی اصلاح قیمتی داشته اند و با منشر شدن خبرهای مثبت رشد قیمتی و حجمی خود را آغاز نمایند. البته اولین خبر تاثیر گذار بر کل بازار اجرای واقعی برجام می باشد.
1394/10/26
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333