رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

توسعه بازار داروی ایران
اهمیت : مهم

18

موسسه بیزینس مانتیور طی گزارشی نوشت: عامل اصلی و مهم برای توسعه بازار داروی ایران، ایجاد تاسیسات تولید مواد خام است. این اقدام علاوه بر جلوگیری از تاثیرات بیشتر نوسانات ارزی بر این صنعت، هزینه‌های تولید دارو را کاهش و رقابت‌پذیری بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور طی گزارشی در مورد صنعت داروسازی ایران نوشت: با توجه به بهبود ارائه مراقبت های بهداشتی و افزایش جمعیت، رشد بخش دارویی ایران بر اساس حجم دارو خواهد بود همچنانکه فشار کاهشی قیمت ها در طولانی مدت باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، از آنجایی که قدرت خرید ایرانی ها از دیگر کشورهای منطقه کمتر است، بیماران ایرانی با توجه به سطح کنونی تورم، احتمالا در صورت امکان داروی عمومی را انتخاب می کنند.

بر اساس برآورد این موسسه تحقیقاتی، کاهش بهای سریع ریال به این معناست که ارزش بازار داروی ایران به دلار در سال ۲۰۱۵ تقریبا ۲۰ درصد کاهش یافته است و این برآورد را بر اساس تغییرات شدید نرخ ارز انجام داده است.

ارزش بازار دارویی ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲.۳۵ میلیارد دلار بود و پیش بینی شده است تا سال ۲۰۱۹، اندازه بازار به ۲.۳۹ میلیارد دلار مطابق با نرخ رشد مرکب سالیانه برابر با ۱۳ درصد، افزایش یابد. بازار داروی ایران در سال ۲۰۲۴ ارزش ۳.۳۷ میلیارد دلار (نرخ رشد مرکب سالیانه ۱۱ درصد) را تجربه خواهد کرد.

برای تهیه این برآوردها، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور از نرخ دلار غیررسمی به جای قیمت دلار رسمی استفاده کرده است که بسیار بهتر واقعیت را نشان می دهد. این گزارش می افزاید: «ما تاکید می کنیم که این برآوردها به علت بی ثباتی موجود در ایران، درجه بالایی از عدم قطعیت را به همراه دارد.» پس از تحریم های سیستم بانکداری ایران در سال ۲۰۱۲، علی رغم اینکه دارو از تحریم ها معاف است، بخش دارویی ایران سال ها با مشکلات شدیدی روبرو بود.

واردات مواد خام دارو و محصولات نهایی تحت تاثیر محدودیت های مبادلات مالی قرار گرفت که منجر به کمبود دارو شد. با کاهش چشمگیر ارزش ریال، کمیابی دارو بدتر شد و هزینه واردات گران تر درآمد.

مشکلات انتقال پول بر قیمت داروها افزود و بسیاری از داروهای حیاتی به طور کامل در بازار وجود نداشت. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های غربی به علت چالش های محیط فعالیت از تجارت با ایران سرباز می زنند، کمبود داروهای پیچیده به امری عادی تبدیل شده است. با توجه به بیشتر ماهیت اصلی تولیدکنندگان داخلی، نمی توان برای تامین کمبودها بر روی شرکت های داخلی حساب کرد.

اکنون بسیاری از داروهای وارداتی در داخل تولید می شود و شرکت های داخلی در نتیجه تحریم ها، سهم بیشتری از بازار کسب کرده اند. هشت شرکت ایرانی در فوریه ۲۰۱۵ دوازده داروی درمان تصلب بافت ها، سرطان و دیابت رونمایی کردند.

بر اساس گزارش بی ام آی، «هرچند، ما اخطار می کنیم که پیش بینی های بلند مدت به علت چالشی که هنوز در مورد ایران وجود دارد، با ریسک بالایی روبرو هستند اما انتظار رشد مدوامی برای این بخش داریم.»

محیطی چالش برانگیز که به نفع صنعت داخلی است به همراه حمایت ضعیف از حق انحصاری و درصد کم فروش انحصای دارو در مقایسه با منطق خاورمیانه و شمال آفریقا، علی رغم وجود تقاضای روشن برای داروهای بیماری های سخت، چالش های چشمگیری برای شرکت های چند ملیتی خواستار فعالیت در بازار داروی ایران ایجاد خواهد کرد.

عامل اصلی و مهم برای توسعه بازار داروی ایران، ایجاد تاسیسات تولید مواد خام است. این اقدام تولیدکنندگان داخلی دارو را قادر می سازد تا هزینه ها را کاهش و رقابت پذیری بین المللی را افزایش دهند. همچنین این اقدام بازیگران داخلی را نسبت به نوسانات ارزی کمتر حساس می سازد که بر هزینه واردات (از جمله مواد خام) تاثیر می گذارد و سبب افزایش هزینه های تولید می شود.

بیزینس مانیتور خاطرنشان کرد: ارزش بازار داروی ایران به دلار در سال ۲۰۱۵ به شدت سقوط کرد. تداوم مدرن سازی تاسیسات تولید داخلی، به تدریج مطابقت با استانداردهای بین المللی را تضمین می کند از اینرو احتمال صادرات تقویت می شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا به نطر می رسد این اقدام اثرات کاهشی قایل ملاحظه ای بر روی هزینه های شرکت های دارویی خواهد گذاشت. با توجه به بحث تحریم ها و نوسانات نرخ ارز که شرکت های دارویی از این بابت دچار مشکلات فراوانی شده اند٬ ایجاد تاسسیات تولید مواد اولیه در داخل با کم کردن هزینه ها بر سودآوری آن ها می افزاید.

موسسه بیزینس مانتیور طی گزارشی نوشت: عامل اصلی و مهم برای توسعه بازار داروی ایران، ایجاد تاسیسات تولید مواد خام است. این اقدام علاوه بر جلوگیری از تاثیرات بیشتر نوسانات ارزی بر این صنعت، هزینه‌های تولید دارو را کاهش و رقابت‌پذیری بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
نهایت‌نگر:

به گزارش خبرگزاری فارس:

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور طی گزارشی در مورد صنعت داروسازی ایران نوشت: با توجه به بهبود ارائه مراقبت های بهداشتی و افزایش جمعیت، رشد بخش دارویی ایران بر اساس حجم دارو خواهد بود همچنانکه فشار کاهشی قیمت ها در طولانی مدت باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، از آنجایی که قدرت خرید ایرانی ها از دیگر کشورهای منطقه کمتر است، بیماران ایرانی با توجه به سطح کنونی تورم، احتمالا در صورت امکان داروی عمومی را انتخاب می کنند.

بر اساس برآورد این موسسه تحقیقاتی، کاهش بهای سریع ریال به این معناست که ارزش بازار داروی ایران به دلار در سال ۲۰۱۵ تقریبا ۲۰ درصد کاهش یافته است و این برآورد را بر اساس تغییرات شدید نرخ ارز انجام داده است.

ارزش بازار دارویی ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۲.۳۵ میلیارد دلار بود و پیش بینی شده است تا سال ۲۰۱۹، اندازه بازار به ۲.۳۹ میلیارد دلار مطابق با نرخ رشد مرکب سالیانه برابر با ۱۳ درصد، افزایش یابد. بازار داروی ایران در سال ۲۰۲۴ ارزش ۳.۳۷ میلیارد دلار (نرخ رشد مرکب سالیانه ۱۱ درصد) را تجربه خواهد کرد.

برای تهیه این برآوردها، موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور از نرخ دلار غیررسمی به جای قیمت دلار رسمی استفاده کرده است که بسیار بهتر واقعیت را نشان می دهد. این گزارش می افزاید: «ما تاکید می کنیم که این برآوردها به علت بی ثباتی موجود در ایران، درجه بالایی از عدم قطعیت را به همراه دارد.» پس از تحریم های سیستم بانکداری ایران در سال ۲۰۱۲، علی رغم اینکه دارو از تحریم ها معاف است، بخش دارویی ایران سال ها با مشکلات شدیدی روبرو بود.

واردات مواد خام دارو و محصولات نهایی تحت تاثیر محدودیت های مبادلات مالی قرار گرفت که منجر به کمبود دارو شد. با کاهش چشمگیر ارزش ریال، کمیابی دارو بدتر شد و هزینه واردات گران تر درآمد.

مشکلات انتقال پول بر قیمت داروها افزود و بسیاری از داروهای حیاتی به طور کامل در بازار وجود نداشت. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های غربی به علت چالش های محیط فعالیت از تجارت با ایران سرباز می زنند، کمبود داروهای پیچیده به امری عادی تبدیل شده است. با توجه به بیشتر ماهیت اصلی تولیدکنندگان داخلی، نمی توان برای تامین کمبودها بر روی شرکت های داخلی حساب کرد.

اکنون بسیاری از داروهای وارداتی در داخل تولید می شود و شرکت های داخلی در نتیجه تحریم ها، سهم بیشتری از بازار کسب کرده اند. هشت شرکت ایرانی در فوریه ۲۰۱۵ دوازده داروی درمان تصلب بافت ها، سرطان و دیابت رونمایی کردند.

بر اساس گزارش بی ام آی، «هرچند، ما اخطار می کنیم که پیش بینی های بلند مدت به علت چالشی که هنوز در مورد ایران وجود دارد، با ریسک بالایی روبرو هستند اما انتظار رشد مدوامی برای این بخش داریم.»

محیطی چالش برانگیز که به نفع صنعت داخلی است به همراه حمایت ضعیف از حق انحصاری و درصد کم فروش انحصای دارو در مقایسه با منطق خاورمیانه و شمال آفریقا، علی رغم وجود تقاضای روشن برای داروهای بیماری های سخت، چالش های چشمگیری برای شرکت های چند ملیتی خواستار فعالیت در بازار داروی ایران ایجاد خواهد کرد.

عامل اصلی و مهم برای توسعه بازار داروی ایران، ایجاد تاسیسات تولید مواد خام است. این اقدام تولیدکنندگان داخلی دارو را قادر می سازد تا هزینه ها را کاهش و رقابت پذیری بین المللی را افزایش دهند. همچنین این اقدام بازیگران داخلی را نسبت به نوسانات ارزی کمتر حساس می سازد که بر هزینه واردات (از جمله مواد خام) تاثیر می گذارد و سبب افزایش هزینه های تولید می شود.

بیزینس مانیتور خاطرنشان کرد: ارزش بازار داروی ایران به دلار در سال ۲۰۱۵ به شدت سقوط کرد. تداوم مدرن سازی تاسیسات تولید داخلی، به تدریج مطابقت با استانداردهای بین المللی را تضمین می کند از اینرو احتمال صادرات تقویت می شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
با توجه به موارد بالا به نطر می رسد این اقدام اثرات کاهشی قایل ملاحظه ای بر روی هزینه های شرکت های دارویی خواهد گذاشت. با توجه به بحث تحریم ها و نوسانات نرخ ارز که شرکت های دارویی از این بابت دچار مشکلات فراوانی شده اند٬ ایجاد تاسسیات تولید مواد اولیه در داخل با کم کردن هزینه ها بر سودآوری آن ها می افزاید.
1394/10/21
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333