رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

رابطه کاهش قیمت جهانی ذرت با بازار داخلی
اهمیت : مهم

19

از نظر تئوریکی با کاهش جهانی قیمت ذرت، به طور معمول باید تاثیرش را بر بازار داخلی بگذارد، اما ممکن است کسانی که واردکننده هستند، حاضر نباشند متناسب با قیمت‌های جهانی که وارد می‌کنند به بازار عرضه کنند، زیرا اگر با قیمت پایین‌تر عرضه کنند، سودشان کمتر خواهد شد. اگر دولت وارد کننده باشد، طبیعتا چیزی که ارزان‌تر خریده را می‌تواند ارزان‌تر بفروشد.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز :

بر اساس گزارش های منابع رسمی بزرگترین کشورهای تولیدکننده ذرت شامل ایالات متحده آمریکا، چین، برزیل، آرژانتین، مکزیک و هند هستند. بررسی قیمت ذرت در یک ماه اخیر از منبع بلومبرگ نشان می دهد ذرت در 16 آذر ماه با قیمتی معادل 380 دلار و 25 سنت به فروش می رسید که این نرخ با پیش گرفتن روندی نزولی در 14 دی ماه به قیمتی معادل 358 دلار رسید. این نرخ نسبت به ماه گذشته 6.21 درصد کاهش پیدا کرده است.

کوهسار خالدی، کارشناس اقتصادی، در خصوص تاثیر کاهش قیمت جهانی ذرت بر بازار داخلی به اقتصادنیوز گفت: از نظرت تئوریکی با کاهش جهانی قیمت ذرت، به طور معمول باید تاثیرش را بر بازار داخلی بگذارد، اما ممکن است کسانی که واردکننده هستند، حاضر نباشند متناسب با قیمت های جهانی که وارد می کنند به بازار عرضه کنند، زیرا اگر با قیمت پایین تر عرضه کنند، سودشان کمتر خواهد شد.

وی افزود: شاید وارد کنندگان ترجیح دهند محصول را با همان قیمت داخلی عرضه کنند، این بستگی به فردی که وارد کننده است دارد. اما اگر دولت وارد کننده باشد، طبیعتا چیزی که ارزان تر خریده را می تواند ارزان تر بفروشد. دو حالت دارد: جنبه تئوریک که قاعدتاً باید اثر گذار باشد و جنبه عملی اش بستگی به عرضه کننده ها و واردکننده های عمده این کالا در بازار داخلی دارد.

در مورد ذرت باید خیلی از فاکتورها را در نظر گرفت؛ برنامه سال آینده کشورهای تولید کننده، شرایط فعلی در بازار ذرت، برنامه کشت کشورهای تولیدکننده عمده ذرت در دنیا و وضعیت تقاضای جهانی در سال آینده را باید در نظر گرفت.

برای تعیین قیمت باید هم کشورهای تولید کننده یا عرضه کننده به بازارهای جهانی را برسی کنیم، که برنامه تولیدشان به چه صورت خواهد بود. اگر این کشورها تولیدشان را افزایش دهند، عرضه بیشتر می شود، در این صورت اگر تقاضا تغییری نکند، قیمت کاهش پیدا می کند. اگر عرضه کاهش یابد شرایط برعکس است.

کوهسار در ارتباط با علت کاهش قیمت ذرت در بازار جهانی گفت: از نظر تئوریک می گویم دو علت دارد، یا تولید و عرضه جهانی بیشتر از تقاضای جهانی شده و یا تقاضای جهانی کم شده است. به عبارت دیگر یا کسری تقاضا داریم یا مازاد عرضه، به دلیل اینکه با وضعیت بازار آشنا نیستم و نمی توانم بگویم کدامشان است، زیرا عوامل متعددی می تواند بر این دو بازار تاثیر گذار باشد.

همچنین بهاءالدین نجفی، کارشناس اقتصادی هم در خصوص تاثیر کاهش قیمت ذرت در بازار جهانی، روی بازار داخلی کشور گفت: بعید می دانم این کاهش قیمت در بازار داخلی تاثیر گذار باشد، زیرا میزان کاهش قیمت قابل ملاحظه نیست. بنابراین با وجود مشکلات واردات و تحریم ها و افزایش قیمت ارز و سایر مشکلات به نظر نمی آید در این حد اثری داشته باشد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد غیرقابل پیش‌بینی است.
با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مورد نیاز شرکت گلوکزان ذرت می باشد٬ باید منتظر باشیم که تصمیم وارد کنندگان ذرت با توجه به کاهش قیمت جهانی ذرت چیست. اگر آن ها نیز به عرضه با قیمت پایین در کشور اقدام نمایند٬ احتمالا تاثیری بر کاهش هزینه های مالی شرکت می گذارد.

از نظر تئوریکی با کاهش جهانی قیمت ذرت، به طور معمول باید تاثیرش را بر بازار داخلی بگذارد، اما ممکن است کسانی که واردکننده هستند، حاضر نباشند متناسب با قیمت‌های جهانی که وارد می‌کنند به بازار عرضه کنند، زیرا اگر با قیمت پایین‌تر عرضه کنند، سودشان کمتر خواهد شد. اگر دولت وارد کننده باشد، طبیعتا چیزی که ارزان‌تر خریده را می‌تواند ارزان‌تر بفروشد.
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصاد نیوز :

بر اساس گزارش های منابع رسمی بزرگترین کشورهای تولیدکننده ذرت شامل ایالات متحده آمریکا، چین، برزیل، آرژانتین، مکزیک و هند هستند. بررسی قیمت ذرت در یک ماه اخیر از منبع بلومبرگ نشان می دهد ذرت در 16 آذر ماه با قیمتی معادل 380 دلار و 25 سنت به فروش می رسید که این نرخ با پیش گرفتن روندی نزولی در 14 دی ماه به قیمتی معادل 358 دلار رسید. این نرخ نسبت به ماه گذشته 6.21 درصد کاهش پیدا کرده است.

کوهسار خالدی، کارشناس اقتصادی، در خصوص تاثیر کاهش قیمت جهانی ذرت بر بازار داخلی به اقتصادنیوز گفت: از نظرت تئوریکی با کاهش جهانی قیمت ذرت، به طور معمول باید تاثیرش را بر بازار داخلی بگذارد، اما ممکن است کسانی که واردکننده هستند، حاضر نباشند متناسب با قیمت های جهانی که وارد می کنند به بازار عرضه کنند، زیرا اگر با قیمت پایین تر عرضه کنند، سودشان کمتر خواهد شد.

وی افزود: شاید وارد کنندگان ترجیح دهند محصول را با همان قیمت داخلی عرضه کنند، این بستگی به فردی که وارد کننده است دارد. اما اگر دولت وارد کننده باشد، طبیعتا چیزی که ارزان تر خریده را می تواند ارزان تر بفروشد. دو حالت دارد: جنبه تئوریک که قاعدتاً باید اثر گذار باشد و جنبه عملی اش بستگی به عرضه کننده ها و واردکننده های عمده این کالا در بازار داخلی دارد.

در مورد ذرت باید خیلی از فاکتورها را در نظر گرفت؛ برنامه سال آینده کشورهای تولید کننده، شرایط فعلی در بازار ذرت، برنامه کشت کشورهای تولیدکننده عمده ذرت در دنیا و وضعیت تقاضای جهانی در سال آینده را باید در نظر گرفت.

برای تعیین قیمت باید هم کشورهای تولید کننده یا عرضه کننده به بازارهای جهانی را برسی کنیم، که برنامه تولیدشان به چه صورت خواهد بود. اگر این کشورها تولیدشان را افزایش دهند، عرضه بیشتر می شود، در این صورت اگر تقاضا تغییری نکند، قیمت کاهش پیدا می کند. اگر عرضه کاهش یابد شرایط برعکس است.

کوهسار در ارتباط با علت کاهش قیمت ذرت در بازار جهانی گفت: از نظر تئوریک می گویم دو علت دارد، یا تولید و عرضه جهانی بیشتر از تقاضای جهانی شده و یا تقاضای جهانی کم شده است. به عبارت دیگر یا کسری تقاضا داریم یا مازاد عرضه، به دلیل اینکه با وضعیت بازار آشنا نیستم و نمی توانم بگویم کدامشان است، زیرا عوامل متعددی می تواند بر این دو بازار تاثیر گذار باشد.

همچنین بهاءالدین نجفی، کارشناس اقتصادی هم در خصوص تاثیر کاهش قیمت ذرت در بازار جهانی، روی بازار داخلی کشور گفت: بعید می دانم این کاهش قیمت در بازار داخلی تاثیر گذار باشد، زیرا میزان کاهش قیمت قابل ملاحظه نیست. بنابراین با وجود مشکلات واردات و تحریم ها و افزایش قیمت ارز و سایر مشکلات به نظر نمی آید در این حد اثری داشته باشد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نماد غیرقابل پیش‌بینی است.
با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مورد نیاز شرکت گلوکزان ذرت می باشد٬ باید منتظر باشیم که تصمیم وارد کنندگان ذرت با توجه به کاهش قیمت جهانی ذرت چیست. اگر آن ها نیز به عرضه با قیمت پایین در کشور اقدام نمایند٬ احتمالا تاثیری بر کاهش هزینه های مالی شرکت می گذارد.
1394/10/19
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333