رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

سرمایه گذاری دانمارک در صنعت دارویی ایران
اهمیت : مهم

26

هیات تجاری دانمارک دیروز وارد ایران شدند تا درهمایش تجاری مشترک با ایران که امروز برگزار می‌شود، شرکت کنند، این درحالی است که نام این کشور هم در بین ۳۸ کشوری قرار دارد که شهروندان آنها برای سفر به امریکا نیازی به روادید ندارند. براساس مصوبه اخیر کنگره امریکا درصورت سفربه ایران، این امتیاز را از دست می‌دهند. این هیات با ۵۸ شرکت فعال در حوزه‌های مختلفی مانند انرژی و فناوری‌های پاک، حمل‌ونقل و لجستیک، بهداشت و درمان، کشاورزی وصنایع غذایی، خدمات بانکی و مالی٬ زیرساخت وتاسیسات بندری و خدمات دریایی به ایران آمد.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :

دانمارکی ها بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که شاید به دلیل سفر به ایران برای آنان پیش بیاید، مشتاقانه و البته شجاعانه در مسیر همکاری های مشترک قدم برداشتند چراکه اهمیت بازار ایران را درک کرده و به دنبال سهم مناسبی از بازار ایران و منطقه برای خود هستند. باید دید در گذشته ارتباط ما با دانمارکی ها یا کشورهایی از این دست چرا ضعیف بوده و با آسیب شناسی درست، مسیر توسعه تجارت با این کشور را هموار کرد.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قراردادی که دانمارک و ایران در حوزه دارو منعقد کرده اند، اظهار کرد: نباید این گونه همکاری ها بر واردات متمرکز باشد بلکه باید برای تولید مشترک سرمایه گذاری کرد.

محمود نجفی عرب در گفت وگو با صمت تصریح کرد: شرکت «نووو نوردیسک» سال هاست در کشور ما در بخش واردات دارو فعال است که عمده ترین محصول آن نیز انسولین است. با توجه به اینکه مصرف این محصول در ایران بالاست این شرکت نیز تصمیم گرفت کارخانه ای در ایران احداث کند تا همکاری های مشترک را توسعه دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای کشور از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری برای تولید فرآورده های دارویی اساسی مهیاست، به نظر می رسد اقبال کشورهای چند ملیتی برای همکاری با ایران فرصت مناسبی است؛ البته باید شرکت های داخلی را نیز مورد توجه قرار داد تا آسیبی از این امر نبینند.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تصریح کرد: تولید فرآورده های دانش بنیان در ایران مزیتی است که باید برای توسعه صادرات در این بخش نیز برنامه ریزی داشت. به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، میزان واردات داروی ساخته شده تا پایان سال ۹۴ به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می رسد که انسولین نیز جزئی از آن است که خوشبختانه تولید داخل نیز در این بخش داریم.

به گزارش صمت در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۴ بیش از ۱۳۲ میلیون و ۵۷۳ هزار دلار واردات از دانمارک داشتیم و در همین مدت فقط ۶ میلیون و ۲۹۰ هزار دلار سهم صادرات ایران به این کشور بوده است. همچنین در سال ۹۳ میزان صادرات ایران به دانمارک ۱۱ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و واردات از این کشور نیز ۱۴۸ میلیون و ۹۵۷ هزار دلار ثبت شده است.

هیات تجاری دانمارک با ۵۸ شرکت فعال در حوزه های مختلفی مانند انرژی و فناوری های پاک، حمل ونقل و لجستیک، بهداشت و درمان، کشاورزی و صنایع غذایی، خدمات بانکی و مالی، زیرساخت و تاسیسات بندری و خدمات دریایی به ایران آمدند. در همایش تجاری مشترک ایران و دانمارک امروز فعالان اقتصادی دو کشور با هدف توسعه مراودات اقتصادی و مبادلات تجاری با یکدیگر به صورت مستقیم مذاکره می کنند تا در صورت تمایل و توافق بتوانند در حوزه های تعیین شده همکاری هایی داشته باشند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
احداث کارخانه ساخت انسولین در ایران از طرف یک کشور خارجی هم فرصت هست و هم تهدید. فرصت به لحاظ اینکه شرکت داخلی تولید کننده این محصول می توانند با تبادل علمی از دانش روز دارو سازی بهره مند بشوند و تهدید هم به لحاظ به خطر افتادن بازار داخلی شرکت های تولید کننده دارو. به هر حال باید صبر نمود و اثرات احتمالی آن را بعد از احداث و راه اندازی کارخانه مذکور بررسی نمود.

هیات تجاری دانمارک دیروز وارد ایران شدند تا درهمایش تجاری مشترک با ایران که امروز برگزار می‌شود، شرکت کنند، این درحالی است که نام این کشور هم در بین ۳۸ کشوری قرار دارد که شهروندان آنها برای سفر به امریکا نیازی به روادید ندارند. براساس مصوبه اخیر کنگره امریکا درصورت سفربه ایران، این امتیاز را از دست می‌دهند. این هیات با ۵۸ شرکت فعال در حوزه‌های مختلفی مانند انرژی و فناوری‌های پاک، حمل‌ونقل و لجستیک، بهداشت و درمان، کشاورزی وصنایع غذایی، خدمات بانکی و مالی٬ زیرساخت وتاسیسات بندری و خدمات دریایی به ایران آمد.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت :

دانمارکی ها بدون در نظر گرفتن مشکلاتی که شاید به دلیل سفر به ایران برای آنان پیش بیاید، مشتاقانه و البته شجاعانه در مسیر همکاری های مشترک قدم برداشتند چراکه اهمیت بازار ایران را درک کرده و به دنبال سهم مناسبی از بازار ایران و منطقه برای خود هستند. باید دید در گذشته ارتباط ما با دانمارکی ها یا کشورهایی از این دست چرا ضعیف بوده و با آسیب شناسی درست، مسیر توسعه تجارت با این کشور را هموار کرد.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به قراردادی که دانمارک و ایران در حوزه دارو منعقد کرده اند، اظهار کرد: نباید این گونه همکاری ها بر واردات متمرکز باشد بلکه باید برای تولید مشترک سرمایه گذاری کرد.

محمود نجفی عرب در گفت وگو با صمت تصریح کرد: شرکت «نووو نوردیسک» سال هاست در کشور ما در بخش واردات دارو فعال است که عمده ترین محصول آن نیز انسولین است. با توجه به اینکه مصرف این محصول در ایران بالاست این شرکت نیز تصمیم گرفت کارخانه ای در ایران احداث کند تا همکاری های مشترک را توسعه دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فضای کشور از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری برای تولید فرآورده های دارویی اساسی مهیاست، به نظر می رسد اقبال کشورهای چند ملیتی برای همکاری با ایران فرصت مناسبی است؛ البته باید شرکت های داخلی را نیز مورد توجه قرار داد تا آسیبی از این امر نبینند.

عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تصریح کرد: تولید فرآورده های دانش بنیان در ایران مزیتی است که باید برای توسعه صادرات در این بخش نیز برنامه ریزی داشت. به گفته رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، میزان واردات داروی ساخته شده تا پایان سال ۹۴ به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می رسد که انسولین نیز جزئی از آن است که خوشبختانه تولید داخل نیز در این بخش داریم.

به گزارش صمت در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۴ بیش از ۱۳۲ میلیون و ۵۷۳ هزار دلار واردات از دانمارک داشتیم و در همین مدت فقط ۶ میلیون و ۲۹۰ هزار دلار سهم صادرات ایران به این کشور بوده است. همچنین در سال ۹۳ میزان صادرات ایران به دانمارک ۱۱ میلیون و ۷۹۳ هزار دلار و واردات از این کشور نیز ۱۴۸ میلیون و ۹۵۷ هزار دلار ثبت شده است.

هیات تجاری دانمارک با ۵۸ شرکت فعال در حوزه های مختلفی مانند انرژی و فناوری های پاک، حمل ونقل و لجستیک، بهداشت و درمان، کشاورزی و صنایع غذایی، خدمات بانکی و مالی، زیرساخت و تاسیسات بندری و خدمات دریایی به ایران آمدند. در همایش تجاری مشترک ایران و دانمارک امروز فعالان اقتصادی دو کشور با هدف توسعه مراودات اقتصادی و مبادلات تجاری با یکدیگر به صورت مستقیم مذاکره می کنند تا در صورت تمایل و توافق بتوانند در حوزه های تعیین شده همکاری هایی داشته باشند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، مثبت خواهد بود.
احداث کارخانه ساخت انسولین در ایران از طرف یک کشور خارجی هم فرصت هست و هم تهدید. فرصت به لحاظ اینکه شرکت داخلی تولید کننده این محصول می توانند با تبادل علمی از دانش روز دارو سازی بهره مند بشوند و تهدید هم به لحاظ به خطر افتادن بازار داخلی شرکت های تولید کننده دارو. به هر حال باید صبر نمود و اثرات احتمالی آن را بعد از احداث و راه اندازی کارخانه مذکور بررسی نمود.
1394/10/15
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333