رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نفت، درآمد و تقاضای پتروشیمی ها را کاهش داد
اهمیت : مهم

32

پس از افت قیمت نفت، درآمد صنعت پتروشیمی ۲۰ درصد کاهش یافته است.محمدحسن پیوندی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر صنعت پتروشیمی، گفت: کاهش قیمت نفت پس از چند ماه تاثیر خود را بر صنعت پتروشیمی و سایر صنایع می گذارد، اما تاثیر آن بر واحدهایی که از خوراک مایع استفاده می کنند سریع تر است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پترو تحلیل :

محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر صنعت پتروشیمی، گفت: کاهش قیمت نفت پس از چند ماه تاثیر خود را بر صنعت پتروشیمی و سایر صنایع می گذارد، اما تاثیر آن بر واحدهایی که از خوراک مایع استفاده می کنند سریع تر است. پیوندی ادامه داد: هم اکنون حجم زیادی از کالا در انبارها متراکم شده است زیرا هزینه صادرات گران تمام می شود.

پیوندی با بیان اینکه افت قیمت نفت تاثیر زیادی بر کاهش درآمد کشورهای تولیدکننده نفت داشته است، اضافه کرد: براساس برخی گزارش ها در نتیجه کاهش قیمت نفت، صدها میلیارد دلار سود از کشورهای صادرکننده به واردکننده نفت منتقل شده است. وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از سال ۲۰۱۶ قیمت نفت افزایش یابد که می تواند میزان درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را افزایش دهد.

وی درباره آزادکردن تجهیزات بلوکه شده صنعت پتروشیمی ایران، گفت: بلوکه شدن این تجهیزات به زیان شرکت های سازنده اروپایی است، زیرا بخش عمده پول خرید باید پس از تحویل به آنها پرداخت شود، اما به دلیل اینکه تجهیزات مورد نظر بلوکه شده اند، ایران نیز حدود ۷۰ درصد پول ساخت کالا را نپرداخته است.

پیوندی با انتقاد از بلوکه کردن تجهیزات صنعتی، اضافه کرد: زمانی که مشخص است فلان قطعه برای کدام واحد پتروشیمی است و در سایر صنایع کاربرد ندارد، تحریم و بلوکه کردن آنها غیرمنطقی و ناعادلانه است.

پیوندی اضافه کرد: در حال حاضر فاصله ما با عربستان زیاد است اما تا سال ۲۰۲۵ به ظرفیت تولید ۱۸۰ میلیون تن خواهیم رسید. وی با بیان اینکه ظرفیتی که ما برای تامین خوراک داریم، عربستان ندارد، افزود: ایران از نظر خوراک، نیروی انسانی کارامد، ساخت اغلب تجهیزات در داخل کشور و سواحل طولانی، فرصت های خوبی در اختیار دارد که عربستان و سایر کشورهای منطقه از آن برخوردار نیستند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: تنها مشکل این است که انسجام صنعت پتروشیمی ایران پس از خصوصی سازی و واگذاری ها به هم خورده است. پیوندی اضافه کرد: تا زمانی که واحدهای بخش خصوصی پتروشیمی ادغام نشوند، نمی توانند به رویه مناسب و یکپارچه برای توسعه دست یافته و حضوری هدفمند و قوی در بازارهای جهانی داشته باشند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره پیشنهاد خروج برخی طرح ها مانند پتروشیمی دماوند از فهرست خصوصی سازی گفت: با توجه به اینکه ۲۴ طرح به پتروشیمی دماوند وابسته هستند، به صلاح کشور است که این مجتمع در مالکیت دولت باقی بماند.

پیوندی افزود: واحدهای پتروشیمی که به خدمات ارائه شده توسط پتروشیمی دماوند متکی خواهند بود آن قدر منابع مالی ندارند که کار ساخت واحد خود راجلو ببرند و هم اینکه منابع مالی پتروشیمی دماوند را تکمیل کنند؛ بنابراین ممکن است که تا ۲ سال در راه اندازی این مجتمع، تاخیر ایجاد شود.

وی اظهار داشت: پتروشیمی دماوند یک شرکت خدماتی است و کالایی را تولید نمی کند؛ در واقع، دماوند علاوه بر تامین یوتیلیتی (خدمات پشتیبانی)، محل عبور تاسیسات و خطوط ارتباطی نیز است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.

پس از افت قیمت نفت، درآمد صنعت پتروشیمی ۲۰ درصد کاهش یافته است.محمدحسن پیوندی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر صنعت پتروشیمی، گفت: کاهش قیمت نفت پس از چند ماه تاثیر خود را بر صنعت پتروشیمی و سایر صنایع می گذارد، اما تاثیر آن بر واحدهایی که از خوراک مایع استفاده می کنند سریع تر است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پترو تحلیل :

محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر صنعت پتروشیمی، گفت: کاهش قیمت نفت پس از چند ماه تاثیر خود را بر صنعت پتروشیمی و سایر صنایع می گذارد، اما تاثیر آن بر واحدهایی که از خوراک مایع استفاده می کنند سریع تر است. پیوندی ادامه داد: هم اکنون حجم زیادی از کالا در انبارها متراکم شده است زیرا هزینه صادرات گران تمام می شود.

پیوندی با بیان اینکه افت قیمت نفت تاثیر زیادی بر کاهش درآمد کشورهای تولیدکننده نفت داشته است، اضافه کرد: براساس برخی گزارش ها در نتیجه کاهش قیمت نفت، صدها میلیارد دلار سود از کشورهای صادرکننده به واردکننده نفت منتقل شده است. وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از سال ۲۰۱۶ قیمت نفت افزایش یابد که می تواند میزان درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را افزایش دهد.

وی درباره آزادکردن تجهیزات بلوکه شده صنعت پتروشیمی ایران، گفت: بلوکه شدن این تجهیزات به زیان شرکت های سازنده اروپایی است، زیرا بخش عمده پول خرید باید پس از تحویل به آنها پرداخت شود، اما به دلیل اینکه تجهیزات مورد نظر بلوکه شده اند، ایران نیز حدود ۷۰ درصد پول ساخت کالا را نپرداخته است.

پیوندی با انتقاد از بلوکه کردن تجهیزات صنعتی، اضافه کرد: زمانی که مشخص است فلان قطعه برای کدام واحد پتروشیمی است و در سایر صنایع کاربرد ندارد، تحریم و بلوکه کردن آنها غیرمنطقی و ناعادلانه است.

پیوندی اضافه کرد: در حال حاضر فاصله ما با عربستان زیاد است اما تا سال ۲۰۲۵ به ظرفیت تولید ۱۸۰ میلیون تن خواهیم رسید. وی با بیان اینکه ظرفیتی که ما برای تامین خوراک داریم، عربستان ندارد، افزود: ایران از نظر خوراک، نیروی انسانی کارامد، ساخت اغلب تجهیزات در داخل کشور و سواحل طولانی، فرصت های خوبی در اختیار دارد که عربستان و سایر کشورهای منطقه از آن برخوردار نیستند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطرنشان کرد: تنها مشکل این است که انسجام صنعت پتروشیمی ایران پس از خصوصی سازی و واگذاری ها به هم خورده است. پیوندی اضافه کرد: تا زمانی که واحدهای بخش خصوصی پتروشیمی ادغام نشوند، نمی توانند به رویه مناسب و یکپارچه برای توسعه دست یافته و حضوری هدفمند و قوی در بازارهای جهانی داشته باشند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره پیشنهاد خروج برخی طرح ها مانند پتروشیمی دماوند از فهرست خصوصی سازی گفت: با توجه به اینکه ۲۴ طرح به پتروشیمی دماوند وابسته هستند، به صلاح کشور است که این مجتمع در مالکیت دولت باقی بماند.

پیوندی افزود: واحدهای پتروشیمی که به خدمات ارائه شده توسط پتروشیمی دماوند متکی خواهند بود آن قدر منابع مالی ندارند که کار ساخت واحد خود راجلو ببرند و هم اینکه منابع مالی پتروشیمی دماوند را تکمیل کنند؛ بنابراین ممکن است که تا ۲ سال در راه اندازی این مجتمع، تاخیر ایجاد شود.

وی اظهار داشت: پتروشیمی دماوند یک شرکت خدماتی است و کالایی را تولید نمی کند؛ در واقع، دماوند علاوه بر تامین یوتیلیتی (خدمات پشتیبانی)، محل عبور تاسیسات و خطوط ارتباطی نیز است.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت ، منفی خواهد بود.
1394/10/06
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333