رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ایران چه بخشی از بازارهای صادراتی روسیه را به دست می آورد؟
اهمیت : مهم

49

کارشناسان بر این باورند که خالی شدن بازار روسیه از محصولات ترکیه‌ای این فرصت را پیش روی کشاورزان و بازرگانان کشور ما قرار داده تا آنها بتوانند با ارسال انواع محصولات کشاورزی، لبنی و حتی چرم و پوشاک در این کشور سردسیر بازار جدیدی را به دست آورند و بر سهم صادرات کالاهای غیر نفتی خود بیافزایند
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصادنیوز:

ترکیه که طی سال های گذشته صادرات قابل توجهی به همسایه غربی خود داشته و توانسته بخش قابل توجهی از نیاز این کشور به میوه، سبزیجات، غلات و پوشاک را تامین کند با شلیک آن موشک، قلب بازارهای صادراتی خود در پهناورترین کشور جهان را هدف گرفت تا دولتمردان روی در اقدامی تلافی جویانه واردات هر نوع کالا را از این کشور تحریم کنند و لیستی از سایر کشورها برای تامین این کالاها پیش روی سیاستگذاران تجاری خود بگذارند.

کارشناسان بر این باورند که خالی شدن بازار روسیه از محصولات ترکیه ای این فرصت را پیش روی کشاورزان و بازرگانان کشور ما قرار داده تا آنها بتوانند با ارسال انواع محصولات کشاورزی، لبنی و حتی چرم و پوشاک در این کشور سردسیر بازار جدیدی را به دست آورند و بر سهم صادرات کالاهای غیر نفتی خود بیافزایند.

سابقه صادراتی کالاهای کشاورزی نشان داده که هرگاه بازرگانانی برای محصولات خود توانسته اند بازاری را در خارج از کشور بیابند، سیاستگذار به محض کمبود آن کالا در کشور از صادرات محصولات جلوگیری کرده تا بتواند به نیازهای داخلی خود پاسخ دهد. این موضوع در خصوص برخی محصولات کشاورزی در سال های گذشته رخ داده به طوری که حتی برخی روزنامه های وقت با اعتراض به خروج محصولات از کشور از سیاستگذاران خواسته اند تا برای تامین کالای مورد نیاز داخل، جلوی صادرات آن را بگیرد.

از این رو برخی کارشناسان اقتصادی فتح بازار روسیه در غیاب ترکیه را خوشبینانه ارزیابی نمی کنند و معتقدند به فرض اینکه ما در محصولات کشاورزی بتوانیم نیاز روسیه را تامین کنیم ممکن است در پیک های مصرفی مانند اعیاد و مراسم های مذهبی یا به محض کمیاب شدن آن کالا در بازار و بالا رفتن قیمتش، شانه خالی کرده و صادر کننده را مجبور به توقف صادرات برای تامین نیاز داخل کنیم.

تفکر تنظیم بازار با ابزار غیر قیمتی و تعزیراتی سبب شده تا تولید محصول در ایران بیشتر برای جغرافیای یک میلیون 648 هزار و 196 کیلومتر مربعی در نظر گرفته شود و زیر ساخت های لازم برای تولید صادرات گرا به وجود نیاید. از سویی دیگر تولید کننده ایرانی چون به جز ذائقه هموطنانش با کمتر ذائقه ای مواجه شده است، ممکن است در کوتاه مدت نتواند محصول تولیدی خود، آن هم محصولات کشاورزی که فسادپذیر هستند را به راحتی صادر کرده و دل وارثان تزار را به دست آورد.

اما آیا با توجه به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ایران و آماده نبودن زیر ساخت های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی قادر خواهند بود تا از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند و بخشی از بازار صادراتی روسیه را به نام خود زنند؟


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع , و ، مثبت خواهد بود.
به دلیل تنش های به وجود آمده بین دو کشور روسیه و ترکیه, فرصت های سرمایه گذاری و ورود به بازارهای کشور همسایه " روسیه " برای صنایعی همچون نساجی٬ کشاورزی و صنایع غذایی و بخصوص شرکتهایی با نماد زمگسا٬ نبروج٬ نمرینو و تمام شرکت های صنعت مواد غذایی به جز قند و شکر٬ مهیا می باشد از این رو پس از بررسی بر روی میزان صادرات محصولات مشابه صنایع مذکور به کشور روسیه می توان حجم و پتانسیل های صادراتی شرکتها را بررسی و درصورت عقد هرگونه قراردادی از سوی چنین مجموعه هایی میزان تاثیر گذاری بر سودآوری صنایع را اعلام نمود.

کارشناسان بر این باورند که خالی شدن بازار روسیه از محصولات ترکیه‌ای این فرصت را پیش روی کشاورزان و بازرگانان کشور ما قرار داده تا آنها بتوانند با ارسال انواع محصولات کشاورزی، لبنی و حتی چرم و پوشاک در این کشور سردسیر بازار جدیدی را به دست آورند و بر سهم صادرات کالاهای غیر نفتی خود بیافزایند
نهایت‌نگر:

به گزارش اقتصادنیوز:

ترکیه که طی سال های گذشته صادرات قابل توجهی به همسایه غربی خود داشته و توانسته بخش قابل توجهی از نیاز این کشور به میوه، سبزیجات، غلات و پوشاک را تامین کند با شلیک آن موشک، قلب بازارهای صادراتی خود در پهناورترین کشور جهان را هدف گرفت تا دولتمردان روی در اقدامی تلافی جویانه واردات هر نوع کالا را از این کشور تحریم کنند و لیستی از سایر کشورها برای تامین این کالاها پیش روی سیاستگذاران تجاری خود بگذارند.

کارشناسان بر این باورند که خالی شدن بازار روسیه از محصولات ترکیه ای این فرصت را پیش روی کشاورزان و بازرگانان کشور ما قرار داده تا آنها بتوانند با ارسال انواع محصولات کشاورزی، لبنی و حتی چرم و پوشاک در این کشور سردسیر بازار جدیدی را به دست آورند و بر سهم صادرات کالاهای غیر نفتی خود بیافزایند.

سابقه صادراتی کالاهای کشاورزی نشان داده که هرگاه بازرگانانی برای محصولات خود توانسته اند بازاری را در خارج از کشور بیابند، سیاستگذار به محض کمبود آن کالا در کشور از صادرات محصولات جلوگیری کرده تا بتواند به نیازهای داخلی خود پاسخ دهد. این موضوع در خصوص برخی محصولات کشاورزی در سال های گذشته رخ داده به طوری که حتی برخی روزنامه های وقت با اعتراض به خروج محصولات از کشور از سیاستگذاران خواسته اند تا برای تامین کالای مورد نیاز داخل، جلوی صادرات آن را بگیرد.

از این رو برخی کارشناسان اقتصادی فتح بازار روسیه در غیاب ترکیه را خوشبینانه ارزیابی نمی کنند و معتقدند به فرض اینکه ما در محصولات کشاورزی بتوانیم نیاز روسیه را تامین کنیم ممکن است در پیک های مصرفی مانند اعیاد و مراسم های مذهبی یا به محض کمیاب شدن آن کالا در بازار و بالا رفتن قیمتش، شانه خالی کرده و صادر کننده را مجبور به توقف صادرات برای تامین نیاز داخل کنیم.

تفکر تنظیم بازار با ابزار غیر قیمتی و تعزیراتی سبب شده تا تولید محصول در ایران بیشتر برای جغرافیای یک میلیون 648 هزار و 196 کیلومتر مربعی در نظر گرفته شود و زیر ساخت های لازم برای تولید صادرات گرا به وجود نیاید. از سویی دیگر تولید کننده ایرانی چون به جز ذائقه هموطنانش با کمتر ذائقه ای مواجه شده است، ممکن است در کوتاه مدت نتواند محصول تولیدی خود، آن هم محصولات کشاورزی که فسادپذیر هستند را به راحتی صادر کرده و دل وارثان تزار را به دست آورد.

اما آیا با توجه به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی ایران و آماده نبودن زیر ساخت های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی قادر خواهند بود تا از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند و بخشی از بازار صادراتی روسیه را به نام خود زنند؟


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنایع , و ، مثبت خواهد بود.
به دلیل تنش های به وجود آمده بین دو کشور روسیه و ترکیه, فرصت های سرمایه گذاری و ورود به بازارهای کشور همسایه " روسیه " برای صنایعی همچون نساجی٬ کشاورزی و صنایع غذایی و بخصوص شرکتهایی با نماد زمگسا٬ نبروج٬ نمرینو و تمام شرکت های صنعت مواد غذایی به جز قند و شکر٬ مهیا می باشد از این رو پس از بررسی بر روی میزان صادرات محصولات مشابه صنایع مذکور به کشور روسیه می توان حجم و پتانسیل های صادراتی شرکتها را بررسی و درصورت عقد هرگونه قراردادی از سوی چنین مجموعه هایی میزان تاثیر گذاری بر سودآوری صنایع را اعلام نمود.
1394/10/02
0
/
6
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333