رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

در آستانه تنظیم بودجه ٩٥ آماده کمک به وزارت نفت هستیم
اهمیت : خیلی مهم

21

رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس تاکیدکرد باید حداقل قیمتی را که به آن «ضریب اطمینان» بیشتری وجود دارد برای نفت در بودجه ٩٥ پیش‌بینی کرد. محمد رجایی در گفتگو با خبرنگار شانا، اظهار کرد: چنانچه به‌خوبی از درآمدهای نفتی استفاده شود « نفت» مزیت محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر رویکرد گذشته نسبت به درآمدهای نفت استمرار یابد، آن را بدل به تهدید می‌کند.
نهایت‌نگر:

به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) :

محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی بابیان این که منابع نفت، سرمایه ملی تلقی می شود، افزود: اگر درآمدهای آن در داخل کشور سرمایه گذاری شود و همچنین صرف فناوریهای روزآمد شود سبب حفظ و رشد این سرمایه (از طریق مولد شدن) می شود اما اگر بودجه جاری دولت از درآمدهای نفتی تأمین شود در حقیقت اتلاف منابع صورت گرفته است؛ تاکنون بودجه جاری دولت وابستگی فراوانی به نفت داشته است، حال اگر این وابستگی در بخش بودجه عمرانی بود به گونه ای دارای توجیه می بود.

رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس، با اشاره به وابستگی شدید بودجه سالانه کل کشور در پیش از انقلاب اسلامی به درآمدهای نفتی گفت: بعد از انقلاب هم باوجود تأکید و توصیه های فراوان مبنی بر رهایی بودجه از درآمدهای نفتی، تلاشهایی انجام شده و یا در حال انجام است ( برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی) اما این نقیصه همچنان ادامه دارد در همین فرایند بود که سال گذشته در بودجه (٩٤) وابستگی به درآمدهای نفتی به کمی بیشتر از ٣٠ درصد رسید که تدبیر مناسبی بود که با توجه به وضع و شرائط سال گذشته درزمینهٔ قیمت نفت می توان آن را توفیق اجباری نیز نامید.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: روند کاهش وابستگی بودجه به نفت، باید شتاب گیرد تا طی چند سال بودجه جاری از درآمدهای نفتی مستقل شود. بنابراین، پیامدهای مثبت این موضوع، نخست حفظ کشور در مواجهه با نوسانهای قیمت جهانی نفت و دیگری «صیانت از سرمایه ملی» است.

رجایی، در خصوص سازوکارهای احتمالی برای برآورد قیمت نفت در بودجه ( ٩٥) گفت: باید حداقل قیمتی که به آن «ضریب اطمینان» بیشتری وجود دارد را برای نفت در بودجه ٩٥ پیش بینی کرد و سپس برای افزایش درآمدهای احتمالی سازوکارهایی لحاظ کرد؛ زیرا پروژه های عمرانی فراوانی در کشور وجود دارند که نیازمند چهارصد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است. بنابراین، می توان با سقف بندی درآمدها در بودجه ، پروژه ها را به ترتیب اولویت، (با تحقق سقفهای مشخص درآمدی پیش بینی شده) تکمیل و اجرایی کرد.

ایشان ادامه دادند: در خصوص اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت تردیدی نیست و دارای اولویت در میدانهای مشترک نفت و گاز است. بنابراین، اگر وزارت نفت معتقد است سهم آن از درآمدهای نفتی، برای این نوع سرمایه گذاریها ناکافی است می تواند اعلام کند تا در برنامه ششم و بودجه سازوکارهای دیگری پیش بینی شود . همچنین درباره سازوکارهای احتمالی هدایت سرمایه های پراکنده در سطح جامعه به سمت سرمایه گذاری در صنعت نفت گفت: به نظر می رسد، بهترین راهکار، استفاده از ابزار اوراق ( مشارکت و ...) باشد البته واگذاری شرکتهای تابع (مانند کارخانه ، پتروشیمی و ....) به مردم و کسب درآمد از محل واگذاریها، باید برای سرمایه گذاری در صنعت نفت استفاده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی درباره شاخصهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت نیز تصریح کرد: « افزایش بهره وری » یکی از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، در همین جهت، یکی از عوامل تحقق این سیاستها در صنعت نفت، تولید فرآورده است چون ارزش اقتصادی فرآورده به نسبت درآمد صادرات مواد خام بیشتر است. ازاین رو باقیمت کنونی نفت هم می تواند با تولید فرآورده درآمد بیشتری کسب کرد. بنابراین یکی از کارهای بااهمیتی که می توان به سمت آن حرکت کرد، ایجاد پالایشگاهها به همین منظور است.

رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس افزود: این فراکسیون می تواند درزمینهٔ رفع چالشهای وزارت نفت درزمینهٔ تحقق تولید فرآورده و تکمیل زنجیره ارزش کمک و رایزنی کند به طور مثال می شود امکان تصویب قانون و ایجاد محدودیت برای صادرات محصولات نفتی ایجاد کرد، البته با تعریفهای مشخص که فرآورده ها در چه سطحی یا حلقه ای از زنجیره ارزش اجازه صادرات داشته باشند که این مستلزم درخواست وزارت نفت است چون ما این آمادگی را داریم. اگر وزیر نفت مایل باشند می توانیم با ایشان درزمینهٔ یادشده گفتگو و رایزنی کنیم تا قانونی تدوین شود که فرآورده هرچه بیشتر به کالای نهایی در داخل کشور نزدیک شود.

وی در خصوص محدودیتهای آیین نامه فراکسیون برای بررسی پیشنهاد ها دستگاهی مانند وزارت نفت نیز توضیح داد: این فراکسیون از حدود یکصدتن از نمایندگان تشکیل شده است. ازاین رو پیشنهادی است که این تعداد از نمایندگان از آن حمایت می کنند و ما آمادگی داریم پیشنهاد های وزیر نفت را در بودجه یا در برنامه ششم دریافت کنیم و در جهت کمک به توسعه در این بخش کمک کنیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
البته همه واقف هستیم که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها برای محاسبات آینده نقش بسزایی دارد و عاملی مثبت به جهت پیش بینی آینده صنعت پتروشیمی بشمار می آید. امید مسئولان این موضوع را در نظر بگیرند.

رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس تاکیدکرد باید حداقل قیمتی را که به آن «ضریب اطمینان» بیشتری وجود دارد برای نفت در بودجه ٩٥ پیش‌بینی کرد. محمد رجایی در گفتگو با خبرنگار شانا، اظهار کرد: چنانچه به‌خوبی از درآمدهای نفتی استفاده شود « نفت» مزیت محسوب می‌شود. از سوی دیگر اگر رویکرد گذشته نسبت به درآمدهای نفت استمرار یابد، آن را بدل به تهدید می‌کند.
نهایت‌نگر:

به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی (شانا) :

محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی بابیان این که منابع نفت، سرمایه ملی تلقی می شود، افزود: اگر درآمدهای آن در داخل کشور سرمایه گذاری شود و همچنین صرف فناوریهای روزآمد شود سبب حفظ و رشد این سرمایه (از طریق مولد شدن) می شود اما اگر بودجه جاری دولت از درآمدهای نفتی تأمین شود در حقیقت اتلاف منابع صورت گرفته است؛ تاکنون بودجه جاری دولت وابستگی فراوانی به نفت داشته است، حال اگر این وابستگی در بخش بودجه عمرانی بود به گونه ای دارای توجیه می بود.

رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس، با اشاره به وابستگی شدید بودجه سالانه کل کشور در پیش از انقلاب اسلامی به درآمدهای نفتی گفت: بعد از انقلاب هم باوجود تأکید و توصیه های فراوان مبنی بر رهایی بودجه از درآمدهای نفتی، تلاشهایی انجام شده و یا در حال انجام است ( برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی) اما این نقیصه همچنان ادامه دارد در همین فرایند بود که سال گذشته در بودجه (٩٤) وابستگی به درآمدهای نفتی به کمی بیشتر از ٣٠ درصد رسید که تدبیر مناسبی بود که با توجه به وضع و شرائط سال گذشته درزمینهٔ قیمت نفت می توان آن را توفیق اجباری نیز نامید.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: روند کاهش وابستگی بودجه به نفت، باید شتاب گیرد تا طی چند سال بودجه جاری از درآمدهای نفتی مستقل شود. بنابراین، پیامدهای مثبت این موضوع، نخست حفظ کشور در مواجهه با نوسانهای قیمت جهانی نفت و دیگری «صیانت از سرمایه ملی» است.

رجایی، در خصوص سازوکارهای احتمالی برای برآورد قیمت نفت در بودجه ( ٩٥) گفت: باید حداقل قیمتی که به آن «ضریب اطمینان» بیشتری وجود دارد را برای نفت در بودجه ٩٥ پیش بینی کرد و سپس برای افزایش درآمدهای احتمالی سازوکارهایی لحاظ کرد؛ زیرا پروژه های عمرانی فراوانی در کشور وجود دارند که نیازمند چهارصد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است. بنابراین، می توان با سقف بندی درآمدها در بودجه ، پروژه ها را به ترتیب اولویت، (با تحقق سقفهای مشخص درآمدی پیش بینی شده) تکمیل و اجرایی کرد.

ایشان ادامه دادند: در خصوص اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت تردیدی نیست و دارای اولویت در میدانهای مشترک نفت و گاز است. بنابراین، اگر وزارت نفت معتقد است سهم آن از درآمدهای نفتی، برای این نوع سرمایه گذاریها ناکافی است می تواند اعلام کند تا در برنامه ششم و بودجه سازوکارهای دیگری پیش بینی شود . همچنین درباره سازوکارهای احتمالی هدایت سرمایه های پراکنده در سطح جامعه به سمت سرمایه گذاری در صنعت نفت گفت: به نظر می رسد، بهترین راهکار، استفاده از ابزار اوراق ( مشارکت و ...) باشد البته واگذاری شرکتهای تابع (مانند کارخانه ، پتروشیمی و ....) به مردم و کسب درآمد از محل واگذاریها، باید برای سرمایه گذاری در صنعت نفت استفاده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی درباره شاخصهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت نیز تصریح کرد: « افزایش بهره وری » یکی از عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی است، در همین جهت، یکی از عوامل تحقق این سیاستها در صنعت نفت، تولید فرآورده است چون ارزش اقتصادی فرآورده به نسبت درآمد صادرات مواد خام بیشتر است. ازاین رو باقیمت کنونی نفت هم می تواند با تولید فرآورده درآمد بیشتری کسب کرد. بنابراین یکی از کارهای بااهمیتی که می توان به سمت آن حرکت کرد، ایجاد پالایشگاهها به همین منظور است.

رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس افزود: این فراکسیون می تواند درزمینهٔ رفع چالشهای وزارت نفت درزمینهٔ تحقق تولید فرآورده و تکمیل زنجیره ارزش کمک و رایزنی کند به طور مثال می شود امکان تصویب قانون و ایجاد محدودیت برای صادرات محصولات نفتی ایجاد کرد، البته با تعریفهای مشخص که فرآورده ها در چه سطحی یا حلقه ای از زنجیره ارزش اجازه صادرات داشته باشند که این مستلزم درخواست وزارت نفت است چون ما این آمادگی را داریم. اگر وزیر نفت مایل باشند می توانیم با ایشان درزمینهٔ یادشده گفتگو و رایزنی کنیم تا قانونی تدوین شود که فرآورده هرچه بیشتر به کالای نهایی در داخل کشور نزدیک شود.

وی در خصوص محدودیتهای آیین نامه فراکسیون برای بررسی پیشنهاد ها دستگاهی مانند وزارت نفت نیز توضیح داد: این فراکسیون از حدود یکصدتن از نمایندگان تشکیل شده است. ازاین رو پیشنهادی است که این تعداد از نمایندگان از آن حمایت می کنند و ما آمادگی داریم پیشنهاد های وزیر نفت را در بودجه یا در برنامه ششم دریافت کنیم و در جهت کمک به توسعه در این بخش کمک کنیم.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
البته همه واقف هستیم که تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها برای محاسبات آینده نقش بسزایی دارد و عاملی مثبت به جهت پیش بینی آینده صنعت پتروشیمی بشمار می آید. امید مسئولان این موضوع را در نظر بگیرند.
1394/09/17
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333