رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

اثر خاکستری افزایش نرخ ارز بر تولید
اهمیت : مهم

13

نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته و حذف ۶۷ قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادلاتی باعث شده تا دوباره زمزمه‌های تک‌نرخی شدن ارز در سطح جامعه شنیده شود؛ سیاستی که دولت یازدهم آن را در دستور کار قرار داده اما تا اجرایی شدن کامل آن فاصله است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت:

کارشناسان تاثیرات افزایش نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز را بر صنعت مثبت ارزیابی می کنند و از سوی دیگر معتقدند تنها مسیر نزدیک شدن نرخ ارز مبادله ای با نرخ آزاد، توسعه صادرات است که این امر تنها با تقویت تولید داخل و رفع مشکلات تولید محقق خواهد شد، چراکه افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه و مواد واسطه ای را نیز افزایش خواهد داد و این امر بر قیمت تمام شده و قدرت رقابت پذیری تاثیرات منفی خواهد داشت. بنابراین تقویت تولید داخل، توسعه صادرات و تک نرخی شدن ارز چرخه ای است که برای محقق شدن هریک تحقق سایر حلقه ها ضروری است. با وجود آنکه افزایش نرخ ارز مشوقی برای صادرکنندگان محسوب می شود بنابراین با ارزیابی نکات مثبت و منفی این امر تنها راه حل مشکلات ارزی در تولید و صنعت، رسیدن تعادل میان ارز مبادله ای و ارز آزاد است تا شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.

تک نرخی شدن ارز در گرو توسعه صادرات
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع در گفت وگو با صمت درباره تاثیرات نوسانات نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ وقتی تورم در کشور بر همه کالاها تاثیر می گذارد و باید این اثر در دلار نیز دیده شود. حال از آنجایی که در کشور تورم ۱۵درصدی وجود دارد و مدتی نیز اجازه افزایش نرخ دلار داده نشد اکنون شاهد افزایش نرخ دلار هستیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ دلار به دلیل جلوگیری از تخصیص ارز مبادله ای به ۶۷ قلم کالاست، افزود: استفاده از دلار آزاد برای خرید ۶۷ قلم کالا منجر به افزایش قیمت دلار شده و این امر با توجه به سیاست دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز انجام شده است. سلیمی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز تنها از طریق توسعه صادرات امکانپذیر است، اظهارکرد: برای این منظور دولت باید ارز مورد نیاز را تامین کند که این امر تنها با توسعه صادرات امکانپذیر خواهد بود. اگر توسعه صادرات اتفاق نیفتد کماکان شاهد اختلاف ارز مبادله ای با ارز آزاد خواهیم بود.

تاثیرات مثبت و منفی افزایش نرخ ارز بر تولید
عضو انجمن مدیران صنایع با مثبت ارزیابی کردن افزایش نرخ ارز گفت: این امر باعث می شود تا حداقل نرخ تورم روی دلار لحاظ شود و صادرکننده از این لحاظ دلگرم می شود تا مجبور نشود کالای خود را با نرخ بالا تولید و درنهایت با قیمت پایین تری عرضه کند بنابراین، این امر می تواند مشوقی برای صادرات تولیدات باشد. سلیمی با اشاره به اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصول تصریح کرد: افزایش نرخ ارز مشکلاتی را نیز برای سرمایه گذاری ها در زمینه خرید مواد اولیه و ماشین آلات ایجاد خواهد کرد، البته از آنجایی که ماشین آلات ده ساله مستهلک خواهد شد گران شدن ماشین آلات تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده نخواهد داشت اما مواد اولیه و مواد واسطه ای تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده تولید خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه رسیدن به تورم ۱۰درصدی در سال آینده کمی دور از انتظار است، گفت: با وجود آنکه ۶۷ قلم کالا با ارز آزاد وارد می شود و ارز آزاد نیز اکنون حدود ۳۷۰۰ تومان است این افزایش قیمت ها به بازار تولید نیز تزریق خواهد شد و به طور قطع رسیدن به تورم ۱۰درصدی کمی دور از انتظار خواهد بود اما اگر این جریان در راستای رسیدن به تک نرخی شدن ارز باشد به نفع تولید و صنعت خواهد بود.

تقویت تولید و صادرات با تک نرخی شدن ارز
احمد پورفلاح، رییس اتاق ایران و ایتالیا نیز در گفت وگو با صمت درباره تاثیرات تک نرخی شدن ارز بر تولید گفت: چند نرخی بودن ارز امکان سرمایه گذاری، واردات، صادرات و فعالیت اقتصادی را با مشکل روبه رو و وضعیتی غیرقابل پیش بینی در اقتصاد کشور ایجاد می کند. اگر هرچه زودتر بتوان نرخ ارز را یکسان کرد و به ثبات رساند، باعث ایجاد شرایط پایداری در اقتصاد خواهد شد و درنتیجه می توان آینده شرایط اقتصادی را به راحتی پیش بینی کرد.

وی با بیان اینکه با یکسان سازی نرخ ارز، تولیدکنندگان پیش بینی بهتری از بازار خواهند داشت، افزود: در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت و اگر سرمایه گذاران فرصت تطبیق خود با ارز تک نرخی را داشته باشند دیگر شاهد رشد قیمت ها نخواهیم بود؛ از این رو تولیدکنندگان از طریق رشد بهره وری می توانند نرخ کالاهای خود را مدیریت کنند.

پورفلاح با اشاره به تاثیرات منفی چندنرخی بودن ارز تصریح کرد: این امر باعث بالارفتن هزینه های خط تولید، تجهیزات و درنهایت افزایش قیمت محصولات خواهد شد که تولیدکنندگان قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند. حال یکسان سازی نرخ ارز سبب می شود که تولید داخلی در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها رقابت پذیر باشد و تولیدکنندگان شرایط بهتری را برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشند.

بنابراین اگر در نرخ ارز، تغییرات مناسب با نرخ تورم داخلی منهای خارجی اعمال نشود، مطمئنا بستر مناسب برای صادرات فراهم نمی شود بلکه برعکس باعث می شود که واردات به کشور رونق پیدا کند بنابراین ضرورت دارد نرخ ارز به صورت منطقی و ضابطه مند افزایش پیدا کند و بر این اساس باید در نرخ ارز نیز مانند سایر کالاها با سازوکارهایی که همه بر آن اتفاق نظر دارند، تغییراتی ایجاد شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.

نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته و حذف ۶۷ قلم کالا از فهرست دریافت ارز مبادلاتی باعث شده تا دوباره زمزمه‌های تک‌نرخی شدن ارز در سطح جامعه شنیده شود؛ سیاستی که دولت یازدهم آن را در دستور کار قرار داده اما تا اجرایی شدن کامل آن فاصله است.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری گسترش صمت:

کارشناسان تاثیرات افزایش نرخ ارز و تک نرخی شدن ارز را بر صنعت مثبت ارزیابی می کنند و از سوی دیگر معتقدند تنها مسیر نزدیک شدن نرخ ارز مبادله ای با نرخ آزاد، توسعه صادرات است که این امر تنها با تقویت تولید داخل و رفع مشکلات تولید محقق خواهد شد، چراکه افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه و مواد واسطه ای را نیز افزایش خواهد داد و این امر بر قیمت تمام شده و قدرت رقابت پذیری تاثیرات منفی خواهد داشت. بنابراین تقویت تولید داخل، توسعه صادرات و تک نرخی شدن ارز چرخه ای است که برای محقق شدن هریک تحقق سایر حلقه ها ضروری است. با وجود آنکه افزایش نرخ ارز مشوقی برای صادرکنندگان محسوب می شود بنابراین با ارزیابی نکات مثبت و منفی این امر تنها راه حل مشکلات ارزی در تولید و صنعت، رسیدن تعادل میان ارز مبادله ای و ارز آزاد است تا شاهد تک نرخی شدن ارز باشیم.

تک نرخی شدن ارز در گرو توسعه صادرات
حسین سلیمی، عضو انجمن مدیران صنایع در گفت وگو با صمت درباره تاثیرات نوسانات نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ وقتی تورم در کشور بر همه کالاها تاثیر می گذارد و باید این اثر در دلار نیز دیده شود. حال از آنجایی که در کشور تورم ۱۵درصدی وجود دارد و مدتی نیز اجازه افزایش نرخ دلار داده نشد اکنون شاهد افزایش نرخ دلار هستیم.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ دلار به دلیل جلوگیری از تخصیص ارز مبادله ای به ۶۷ قلم کالاست، افزود: استفاده از دلار آزاد برای خرید ۶۷ قلم کالا منجر به افزایش قیمت دلار شده و این امر با توجه به سیاست دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز انجام شده است. سلیمی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز تنها از طریق توسعه صادرات امکانپذیر است، اظهارکرد: برای این منظور دولت باید ارز مورد نیاز را تامین کند که این امر تنها با توسعه صادرات امکانپذیر خواهد بود. اگر توسعه صادرات اتفاق نیفتد کماکان شاهد اختلاف ارز مبادله ای با ارز آزاد خواهیم بود.

تاثیرات مثبت و منفی افزایش نرخ ارز بر تولید
عضو انجمن مدیران صنایع با مثبت ارزیابی کردن افزایش نرخ ارز گفت: این امر باعث می شود تا حداقل نرخ تورم روی دلار لحاظ شود و صادرکننده از این لحاظ دلگرم می شود تا مجبور نشود کالای خود را با نرخ بالا تولید و درنهایت با قیمت پایین تری عرضه کند بنابراین، این امر می تواند مشوقی برای صادرات تولیدات باشد. سلیمی با اشاره به اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصول تصریح کرد: افزایش نرخ ارز مشکلاتی را نیز برای سرمایه گذاری ها در زمینه خرید مواد اولیه و ماشین آلات ایجاد خواهد کرد، البته از آنجایی که ماشین آلات ده ساله مستهلک خواهد شد گران شدن ماشین آلات تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده نخواهد داشت اما مواد اولیه و مواد واسطه ای تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده تولید خواهد گذاشت.

وی با اشاره به اینکه رسیدن به تورم ۱۰درصدی در سال آینده کمی دور از انتظار است، گفت: با وجود آنکه ۶۷ قلم کالا با ارز آزاد وارد می شود و ارز آزاد نیز اکنون حدود ۳۷۰۰ تومان است این افزایش قیمت ها به بازار تولید نیز تزریق خواهد شد و به طور قطع رسیدن به تورم ۱۰درصدی کمی دور از انتظار خواهد بود اما اگر این جریان در راستای رسیدن به تک نرخی شدن ارز باشد به نفع تولید و صنعت خواهد بود.

تقویت تولید و صادرات با تک نرخی شدن ارز
احمد پورفلاح، رییس اتاق ایران و ایتالیا نیز در گفت وگو با صمت درباره تاثیرات تک نرخی شدن ارز بر تولید گفت: چند نرخی بودن ارز امکان سرمایه گذاری، واردات، صادرات و فعالیت اقتصادی را با مشکل روبه رو و وضعیتی غیرقابل پیش بینی در اقتصاد کشور ایجاد می کند. اگر هرچه زودتر بتوان نرخ ارز را یکسان کرد و به ثبات رساند، باعث ایجاد شرایط پایداری در اقتصاد خواهد شد و درنتیجه می توان آینده شرایط اقتصادی را به راحتی پیش بینی کرد.

وی با بیان اینکه با یکسان سازی نرخ ارز، تولیدکنندگان پیش بینی بهتری از بازار خواهند داشت، افزود: در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت و اگر سرمایه گذاران فرصت تطبیق خود با ارز تک نرخی را داشته باشند دیگر شاهد رشد قیمت ها نخواهیم بود؛ از این رو تولیدکنندگان از طریق رشد بهره وری می توانند نرخ کالاهای خود را مدیریت کنند.

پورفلاح با اشاره به تاثیرات منفی چندنرخی بودن ارز تصریح کرد: این امر باعث بالارفتن هزینه های خط تولید، تجهیزات و درنهایت افزایش قیمت محصولات خواهد شد که تولیدکنندگان قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند. حال یکسان سازی نرخ ارز سبب می شود که تولید داخلی در مقایسه با تولیدات دیگر کشورها رقابت پذیر باشد و تولیدکنندگان شرایط بهتری را برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشند.

بنابراین اگر در نرخ ارز، تغییرات مناسب با نرخ تورم داخلی منهای خارجی اعمال نشود، مطمئنا بستر مناسب برای صادرات فراهم نمی شود بلکه برعکس باعث می شود که واردات به کشور رونق پیدا کند بنابراین ضرورت دارد نرخ ارز به صورت منطقی و ضابطه مند افزایش پیدا کند و بر این اساس باید در نرخ ارز نیز مانند سایر کالاها با سازوکارهایی که همه بر آن اتفاق نظر دارند، تغییراتی ایجاد شود.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
1394/09/15
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333