رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازار سهام در انتظار بودجه ۹۵
اهمیت : خیلی مهم

8

با برطرف‌شدن ریسک سیاسی مذاکرات هسته‌ای و پایان گمانه‌زنی‌ها و همچنین پایان فضای منفی ناشی از انتشار گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها، درحال حاضر شاخص‌های بودجه‌ای سال ۹۵ کم‌کم نظر اهالی بازار را به خود جلب می‌کنند.به این ترتیب مجموعه عوامل اقتصاد کلان در بودجه مطرح شده و مورد توجه سهامداران قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به نرخ ارز، قیمت و میزان صادرات نفت خام، سهم صندوق توسعه از محل درآمدهای ارزی نفت و سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت اشاره کرد که در چگونگی عملکرد بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری صمت :

تدوین سیاست های انبساطی
صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، تدوین سیاست های انبساطی در بودجه ۹۵ را یکی از محرک های بازار سرمایه دانست و گفت: با توجه به آنکه بودجه بسته سیاست های مالی دولت برای یک سال است، سیاست های اقتصادی دولت با توجه به جهت گیری آنها که به چه میزان انبساطی یا انقباضی هستند، می توانند تاثیرهایی روی بازار سرمایه داشته باشند. به این ترتیب اگر سیاست های انبساطی برای سال آینده کشور طراحی شود، موجب تحرک در بازار سرمایه خواهد شد.

وی در گفت وگو با صمت با اشاره به اینکه در سال های گذشته بحث فرابودجه ای نیز مطرح بود، اظهار کرد: درحال حاضر دولت اعلام کرده که هیچ قانون فرابودجه ای را برای سال آینده اجرا نخواهد کرد اما این قانون ها به طور کلی می توانند در بازار سرمایه اثر داشته باشند، زیرا در بحث های فرابودجه ای قوانینی به وجود می آید تا نهادها و سازوکارهای جدیدی ایجاد شوند.

پرداخت بدهی های دولت⃪ صادق الحسینی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی پیمانکاران مختلف و همچنین بدهی دولت به بخش خصوصی موجب سودآوری بنگاه های اقتصادی خواهد شد، بیان کرد: در صورتی که بودجه کشور به گونه ای تنظیم شود که دولت بتواند بدهی خود را به بنگاه های اقتصادی بپردازد و نقدینگی به صورت ریال یا ارز عاید شرکت های خصوصی شود که یا به صورت مستقیم در بورس هستند یا به صورت غیرمستقیم در بورس پرتفوی سرمایه گذاری دارند، موجب بهبود بازار سرمایه نیز می شود.

الحسینی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی دولت به این شرکت ها در بودجه سال۹۵ باید دیده شود، اظهار کرد: هرچه درصد پرداخت بدهی دولت به بنگاه های اقتصادی بیشتر باشد، این موضوع کمک می کند تا بخشی از اسناد دریافتی شرکت ها وصول شود که موجب افزایش نقدینگی آنها می شود و حرکت آنها را بهبود خواهد داد. این کارشناس اقتصادی معتقد است، دولت نمی تواند در بودجه کمک خاص و مختص به بورس انجام دهد زیرا نهادسازی و بازارسازی وظیفه دولت نیست و تنها مهم ترین کار دولت پرداخت بدهی بخش خصوصی و بدهی بانک هاست.

بانکی ها پیشرو می شوند⃪ وی در ادامه بیان کرد: درحال حاضر دولت بدهی بسیاری باید به بانک ها بپردازند و در صورت پرداخت این میزان، بانک ها می توانند از رونق بیشتری برخوردار شوند و حرکت گروه بانکی ها در بازار سرمایه، موجب تحرک در دیگر گروه های فعال در بورس شود.
تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها الحسینی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در بلندمدت را یکی از راه های بهبود بورس خواند و بیان کرد: تعیین نرخ خوراک به صورت بلندمدت موجب بهبود عملکرد برخی از شرکت های بورسی خواهد شد زیرا نرخ خوراک یکسری از صنایع به ویژه صنایع شیمیایی و وابسته باعث حرکت و سوددهی این شرکت ها خواهد شد.

ارز تک نرخی ⃪ ایشان در مورد تک نرخی شدن ارز اظهار کردن: تاکنون سیاست دولت بر این اساس بوده که نرخ ارز را در بودجه اعلام نکند اما درحال حاضر تک نرخی کردن ارز مهم است زیرا اگر ارز دونرخی باشد، علاوه بر آنکه موجب شفاف نبودن می شود، رانت های خاصی را برای گروهی از افراد به وجود می آورد و زمینه فساد در اقتصاد کشور را رقم می زند.

افزایش بودجه عمرانی⃪ امیرعباس کریم زاده مدیر سرمایه گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا٬در گفت وگو با صمت ارائه بودجه در این هفته را یک شوک در بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: در پیش رو بودن ارائه بودجه سال ۹۵ از سوی دولت در این هفته و تحلیل سرمایه گذاران در سطوح مقایسه ای بودجه سال ۱۳۹۵ با سال های اخیر در زمینه های مختلف اعم از عمرانی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه گذاری و پیش بینی های فروش نفت و فرآورده های نفتی در بودجه سال آینده، برنامه های دولت در زمینه تثبیت یا افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی اقتصاد و نرخ ارز می تواند شوک کوتاه مدت دیگری به بازار سهام وارد کند.
وی افزایش بودجه عمرانی دولت را یکی از راه های رونق در اقتصاد دانست و گفت: اگر سیاست هایی تدوین شود تا بودجه عمرانی دولت نسبت به سال ۹۴ افزایش قابل توجه داشته باشد و همچنین دولت سیاست های انبساطی را در پیش بگیرد، می تواند به رونق بازار سرمایه کمک بسیاری کند.
مالیات ⃪ کریم زاده در ادامه بیان کرد: میزان مالیات شرکت ها و ایجاد مشوق های مالیاتی می تواند موجب تحرک بازار سرمایه شود و در صورتی که نظامی تعریف شود تا شرکت های رکودی با همکاری دولت بتوانند از بخشودگی مالیاتی برخوردار شوند. این اتفاق ها می تواند به بهبود عملکرد این بازار کمک بسیاری کند.

انتشار اوراق مشارکت⃪ وی انتشار اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی های دولت به شرکت ها را یکی از راه های بهبود بورس دانست و اظهار کرد: در صورتی که دولت اوراق مشارکتی را با نرخ های کنترل شده از سوی بانک مرکزی منتشر کند و بدهی های خود به پیمانکاران را بپردازد و پیمانکاران نیز بدهی های خود به بانک های تجاری را پرداخت کنند، موجب تحرک در اقتصاد و به دنبال آن شرکت های فعال در بازار سرمایه خواهد شد. کریم زاده در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی هم با انتشار اوراق جدید، علاوه بر کنترل نرخ بهره، موجب کاهش نرخ سود نیز خواهد شد که این موضوع نیز ورود نقدینگی به بازار سرمایه را به دنبال دارد.

کریم زاده با اشاره به اینکه تک نرخی شدن و افزایش نرخ دلار به نفع برخی صنایع بورسی خواهد شد، بیان کرد: تک نرخی شدن ارز موجب خواهد شد رانت ارز از بین برود و شفافیت در همه بازارهای فعال در اقتصاد ایجاد شود و به بهبود عملکرد شرکت ها کمک بسیاری می کند.
وی پیش بینی کرد شرکت های بورسی به موازات ارائه بودجه دولت، بودجه های خود را تعدیل کرده و بودجه پیش بینی های سال آینده شرکت های بورسی را متأثر کند.

بنابراین سرمایه گذاران باید از هرگونه سفته بازی به دور از تحلیل و انتخاب سهم با P/E پایین تر از P/E سیستم بانکی دوری کنند و مسیر بهتری را در چینش پرتفوی سهام پیش روی خود قرار دهند


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
در حالی که ارائه لایحه بودجه در ۱۵ آذر به مجلس نمی رود٬ ما هم نظاره گر هستیم تا مسئولان با توجه به نشست اخیر اوپک٬ بودجه ای معقولانه را با توجه به وضع اقتصادی موجود در داخل و خارج از کشور در تمام بخش ها٬ ارائه دهد.

با برطرف‌شدن ریسک سیاسی مذاکرات هسته‌ای و پایان گمانه‌زنی‌ها و همچنین پایان فضای منفی ناشی از انتشار گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها، درحال حاضر شاخص‌های بودجه‌ای سال ۹۵ کم‌کم نظر اهالی بازار را به خود جلب می‌کنند.به این ترتیب مجموعه عوامل اقتصاد کلان در بودجه مطرح شده و مورد توجه سهامداران قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به نرخ ارز، قیمت و میزان صادرات نفت خام، سهم صندوق توسعه از محل درآمدهای ارزی نفت و سهم بودجه عمرانی به بودجه جاری دولت اشاره کرد که در چگونگی عملکرد بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری صمت :

تدوین سیاست های انبساطی
صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، تدوین سیاست های انبساطی در بودجه ۹۵ را یکی از محرک های بازار سرمایه دانست و گفت: با توجه به آنکه بودجه بسته سیاست های مالی دولت برای یک سال است، سیاست های اقتصادی دولت با توجه به جهت گیری آنها که به چه میزان انبساطی یا انقباضی هستند، می توانند تاثیرهایی روی بازار سرمایه داشته باشند. به این ترتیب اگر سیاست های انبساطی برای سال آینده کشور طراحی شود، موجب تحرک در بازار سرمایه خواهد شد.

وی در گفت وگو با صمت با اشاره به اینکه در سال های گذشته بحث فرابودجه ای نیز مطرح بود، اظهار کرد: درحال حاضر دولت اعلام کرده که هیچ قانون فرابودجه ای را برای سال آینده اجرا نخواهد کرد اما این قانون ها به طور کلی می توانند در بازار سرمایه اثر داشته باشند، زیرا در بحث های فرابودجه ای قوانینی به وجود می آید تا نهادها و سازوکارهای جدیدی ایجاد شوند.

پرداخت بدهی های دولت⃪ صادق الحسینی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی پیمانکاران مختلف و همچنین بدهی دولت به بخش خصوصی موجب سودآوری بنگاه های اقتصادی خواهد شد، بیان کرد: در صورتی که بودجه کشور به گونه ای تنظیم شود که دولت بتواند بدهی خود را به بنگاه های اقتصادی بپردازد و نقدینگی به صورت ریال یا ارز عاید شرکت های خصوصی شود که یا به صورت مستقیم در بورس هستند یا به صورت غیرمستقیم در بورس پرتفوی سرمایه گذاری دارند، موجب بهبود بازار سرمایه نیز می شود.

الحسینی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی دولت به این شرکت ها در بودجه سال۹۵ باید دیده شود، اظهار کرد: هرچه درصد پرداخت بدهی دولت به بنگاه های اقتصادی بیشتر باشد، این موضوع کمک می کند تا بخشی از اسناد دریافتی شرکت ها وصول شود که موجب افزایش نقدینگی آنها می شود و حرکت آنها را بهبود خواهد داد. این کارشناس اقتصادی معتقد است، دولت نمی تواند در بودجه کمک خاص و مختص به بورس انجام دهد زیرا نهادسازی و بازارسازی وظیفه دولت نیست و تنها مهم ترین کار دولت پرداخت بدهی بخش خصوصی و بدهی بانک هاست.

بانکی ها پیشرو می شوند⃪ وی در ادامه بیان کرد: درحال حاضر دولت بدهی بسیاری باید به بانک ها بپردازند و در صورت پرداخت این میزان، بانک ها می توانند از رونق بیشتری برخوردار شوند و حرکت گروه بانکی ها در بازار سرمایه، موجب تحرک در دیگر گروه های فعال در بورس شود.
تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها الحسینی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها در بلندمدت را یکی از راه های بهبود بورس خواند و بیان کرد: تعیین نرخ خوراک به صورت بلندمدت موجب بهبود عملکرد برخی از شرکت های بورسی خواهد شد زیرا نرخ خوراک یکسری از صنایع به ویژه صنایع شیمیایی و وابسته باعث حرکت و سوددهی این شرکت ها خواهد شد.

ارز تک نرخی ⃪ ایشان در مورد تک نرخی شدن ارز اظهار کردن: تاکنون سیاست دولت بر این اساس بوده که نرخ ارز را در بودجه اعلام نکند اما درحال حاضر تک نرخی کردن ارز مهم است زیرا اگر ارز دونرخی باشد، علاوه بر آنکه موجب شفاف نبودن می شود، رانت های خاصی را برای گروهی از افراد به وجود می آورد و زمینه فساد در اقتصاد کشور را رقم می زند.

افزایش بودجه عمرانی⃪ امیرعباس کریم زاده مدیر سرمایه گذاری شرکت نوآوران مدیریت سبا٬در گفت وگو با صمت ارائه بودجه در این هفته را یک شوک در بازار سرمایه دانست و اظهار کرد: در پیش رو بودن ارائه بودجه سال ۹۵ از سوی دولت در این هفته و تحلیل سرمایه گذاران در سطوح مقایسه ای بودجه سال ۱۳۹۵ با سال های اخیر در زمینه های مختلف اعم از عمرانی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه گذاری و پیش بینی های فروش نفت و فرآورده های نفتی در بودجه سال آینده، برنامه های دولت در زمینه تثبیت یا افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی اقتصاد و نرخ ارز می تواند شوک کوتاه مدت دیگری به بازار سهام وارد کند.
وی افزایش بودجه عمرانی دولت را یکی از راه های رونق در اقتصاد دانست و گفت: اگر سیاست هایی تدوین شود تا بودجه عمرانی دولت نسبت به سال ۹۴ افزایش قابل توجه داشته باشد و همچنین دولت سیاست های انبساطی را در پیش بگیرد، می تواند به رونق بازار سرمایه کمک بسیاری کند.
مالیات ⃪ کریم زاده در ادامه بیان کرد: میزان مالیات شرکت ها و ایجاد مشوق های مالیاتی می تواند موجب تحرک بازار سرمایه شود و در صورتی که نظامی تعریف شود تا شرکت های رکودی با همکاری دولت بتوانند از بخشودگی مالیاتی برخوردار شوند. این اتفاق ها می تواند به بهبود عملکرد این بازار کمک بسیاری کند.

انتشار اوراق مشارکت⃪ وی انتشار اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی های دولت به شرکت ها را یکی از راه های بهبود بورس دانست و اظهار کرد: در صورتی که دولت اوراق مشارکتی را با نرخ های کنترل شده از سوی بانک مرکزی منتشر کند و بدهی های خود به پیمانکاران را بپردازد و پیمانکاران نیز بدهی های خود به بانک های تجاری را پرداخت کنند، موجب تحرک در اقتصاد و به دنبال آن شرکت های فعال در بازار سرمایه خواهد شد. کریم زاده در ادامه بیان کرد: بانک مرکزی هم با انتشار اوراق جدید، علاوه بر کنترل نرخ بهره، موجب کاهش نرخ سود نیز خواهد شد که این موضوع نیز ورود نقدینگی به بازار سرمایه را به دنبال دارد.

کریم زاده با اشاره به اینکه تک نرخی شدن و افزایش نرخ دلار به نفع برخی صنایع بورسی خواهد شد، بیان کرد: تک نرخی شدن ارز موجب خواهد شد رانت ارز از بین برود و شفافیت در همه بازارهای فعال در اقتصاد ایجاد شود و به بهبود عملکرد شرکت ها کمک بسیاری می کند.
وی پیش بینی کرد شرکت های بورسی به موازات ارائه بودجه دولت، بودجه های خود را تعدیل کرده و بودجه پیش بینی های سال آینده شرکت های بورسی را متأثر کند.

بنابراین سرمایه گذاران باید از هرگونه سفته بازی به دور از تحلیل و انتخاب سهم با P/E پایین تر از P/E سیستم بانکی دوری کنند و مسیر بهتری را در چینش پرتفوی سهام پیش روی خود قرار دهند


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
در حالی که ارائه لایحه بودجه در ۱۵ آذر به مجلس نمی رود٬ ما هم نظاره گر هستیم تا مسئولان با توجه به نشست اخیر اوپک٬ بودجه ای معقولانه را با توجه به وضع اقتصادی موجود در داخل و خارج از کشور در تمام بخش ها٬ ارائه دهد.
1394/09/14
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333