رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

تقویت روابط فی مابین بانک ملت و گروه مپنا
اهمیت : مهم

14

دکتر علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا در نشستی مشترک با علی رستگار مدیرعامل، محمد بیگدلی و کورش معدلت اعضای هیات مدیره بانک ملت و جمعی از مدیران ارشد این بانک٬ با اشاره به این نکته که بانک ملت بانک شناخته شده ای است و شرکت های این گروه مراوادت مالی و بانکی خوبی با این بانک دارند، اظهار داشت: خوشحالیم که پشتوانه بزرگی چون بانک ملت را در کنار خود داریم و امیدواریم که سطح همکاری های فی ما بین بیش از پیش ارتقا یابد.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری بنکر:

مدیرعامل گروه مپنا در این نشست اشاره ای به بروز برخی مشکلات ناشی از تحریم داشته و افزود: این مشکلات به کارفرمایان فشارهایی را وارد کرد که اثر این فشارها به گروه مپنا و بانک هم وارد شد اما ما سعی کردیم که منابع خود را به گونه ای مدیریت کنیم که در ارتباطات ما با بانک ملت خللی وارد نشود.
دکتر علی آبادی با تاکید بر این نکته که هیچ شرکتی در خارج از کشور نسبت به اعتبار گروه مپنا تردیدی ندارد، اضافه کرد: هم بانک ملت و هم گروه مپنا سازمان های معتبری هستند که از دیرباز روابط بانکی و مالی مستحکمی داشته اند.

وی دو زمینه همکاری را برای آینده پیشنهاد کرد و گفت: مپنا حضور گسترده تر در بازار خارج از کشور را در دستور کار دارد و برای انجام پروژه ها به یک بانک قوی در کنار خود نیاز دارد که بتواند نسبت به تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی، منابع داخلی یا عاملیت منابع این گروه اقدام کند.
وی بخش دوم همکاری ها را تامین مالی برای انجام پروژه در داخل کشور ذکر کرد و یادآور شد: مپنا در تامین سرمایه برای انجام این پروژه ها به کمک بانک ملت نیاز دارد.

علی رستگار مدیرعامل بانک ملت هم در سخنانی با بیان این نکته که کارکردن با مپنا برای این بانک کم ریسک است، اظهار داشت: ما در کنار مپنا خواهیم بود زیرا اعتقاد داریم که تولیدات این شرکت بی نظیر است و جزو افتخارات ملی به حساب می آید. وی با بیان این نکته که با بررسی پروژه ها، آماده همکاری برای اجرای پروژه های مپنا هستیم تاکید کرد: مپنا از سال های گذشته شریک تجاری بانک ملت بوده است و بانک هم آماده است تا با بررسی دقیق پروژه ها در فرآیند تامین مالی آنها وارد شود.

مدیرعامل بانک ملت گفت: هیچ پروژه بزرگی نیست که بانک ملت وارد آن شده و موفقیت کسب نکرده باشد. از جمله نقش آفرینی این بانک در پروژه های بزرگ نفتی، غیرنفتی، کشاورزی و بازرگانی.

رستگار به مشارکت بانک ملت در تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اشاره کرد و گفت: این بانک از گذشته با گروه مپنا ارتباط تنگاتنگی داشته است و تلاش می کند تا به نیازهای مالی این شرکت پاسخ مثبت بدهد. مدیرعامل بانک ملت از برنامه این بانک برای رساندن سطح مراودات بین المللی این بانک در دوران پساتحریم به قبل تحریم و فراتر از گذشته خبر داد و اظهار داشت: بانک در صدد است تا به فعالان اقتصادی بیش از گذشته خدمات ارزی را ارائه دهد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای و ، مثبت خواهد بود.
بانک ملت به عنوان برند محبوب از دیدگاه مشتریان٬ گزارشات شش ماهه خود را بخوبی ارائه داده و در عین اینکه تغییری در سود پیش بینی خود اعلام ننموده اما در وضعیت رکودی کنونی٬ همان مبلغ را نیز حفظ کرده است. این بانک در اکثر حوزه های اقتصادی حضور داشته و به عنوان یکی ازمهمترین عملکردش می توان به عاملیت بانک ملت برای تامین مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره نمود. بنابراین همکاری این بانک با گروه مپنا٬ مانند یک معامله دو سر سود می ماند که روی هر دو شرکت اثر مثبتی دارد.

دکتر علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا در نشستی مشترک با علی رستگار مدیرعامل، محمد بیگدلی و کورش معدلت اعضای هیات مدیره بانک ملت و جمعی از مدیران ارشد این بانک٬ با اشاره به این نکته که بانک ملت بانک شناخته شده ای است و شرکت های این گروه مراوادت مالی و بانکی خوبی با این بانک دارند، اظهار داشت: خوشحالیم که پشتوانه بزرگی چون بانک ملت را در کنار خود داریم و امیدواریم که سطح همکاری های فی ما بین بیش از پیش ارتقا یابد.
نهایت‌نگر:

به گزارش پایگاه خبری بنکر:

مدیرعامل گروه مپنا در این نشست اشاره ای به بروز برخی مشکلات ناشی از تحریم داشته و افزود: این مشکلات به کارفرمایان فشارهایی را وارد کرد که اثر این فشارها به گروه مپنا و بانک هم وارد شد اما ما سعی کردیم که منابع خود را به گونه ای مدیریت کنیم که در ارتباطات ما با بانک ملت خللی وارد نشود.
دکتر علی آبادی با تاکید بر این نکته که هیچ شرکتی در خارج از کشور نسبت به اعتبار گروه مپنا تردیدی ندارد، اضافه کرد: هم بانک ملت و هم گروه مپنا سازمان های معتبری هستند که از دیرباز روابط بانکی و مالی مستحکمی داشته اند.

وی دو زمینه همکاری را برای آینده پیشنهاد کرد و گفت: مپنا حضور گسترده تر در بازار خارج از کشور را در دستور کار دارد و برای انجام پروژه ها به یک بانک قوی در کنار خود نیاز دارد که بتواند نسبت به تامین مالی از محل صندوق توسعه ملی، منابع داخلی یا عاملیت منابع این گروه اقدام کند.
وی بخش دوم همکاری ها را تامین مالی برای انجام پروژه در داخل کشور ذکر کرد و یادآور شد: مپنا در تامین سرمایه برای انجام این پروژه ها به کمک بانک ملت نیاز دارد.

علی رستگار مدیرعامل بانک ملت هم در سخنانی با بیان این نکته که کارکردن با مپنا برای این بانک کم ریسک است، اظهار داشت: ما در کنار مپنا خواهیم بود زیرا اعتقاد داریم که تولیدات این شرکت بی نظیر است و جزو افتخارات ملی به حساب می آید. وی با بیان این نکته که با بررسی پروژه ها، آماده همکاری برای اجرای پروژه های مپنا هستیم تاکید کرد: مپنا از سال های گذشته شریک تجاری بانک ملت بوده است و بانک هم آماده است تا با بررسی دقیق پروژه ها در فرآیند تامین مالی آنها وارد شود.

مدیرعامل بانک ملت گفت: هیچ پروژه بزرگی نیست که بانک ملت وارد آن شده و موفقیت کسب نکرده باشد. از جمله نقش آفرینی این بانک در پروژه های بزرگ نفتی، غیرنفتی، کشاورزی و بازرگانی.

رستگار به مشارکت بانک ملت در تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اشاره کرد و گفت: این بانک از گذشته با گروه مپنا ارتباط تنگاتنگی داشته است و تلاش می کند تا به نیازهای مالی این شرکت پاسخ مثبت بدهد. مدیرعامل بانک ملت از برنامه این بانک برای رساندن سطح مراودات بین المللی این بانک در دوران پساتحریم به قبل تحریم و فراتر از گذشته خبر داد و اظهار داشت: بانک در صدد است تا به فعالان اقتصادی بیش از گذشته خدمات ارزی را ارائه دهد.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای و ، مثبت خواهد بود.
بانک ملت به عنوان برند محبوب از دیدگاه مشتریان٬ گزارشات شش ماهه خود را بخوبی ارائه داده و در عین اینکه تغییری در سود پیش بینی خود اعلام ننموده اما در وضعیت رکودی کنونی٬ همان مبلغ را نیز حفظ کرده است. این بانک در اکثر حوزه های اقتصادی حضور داشته و به عنوان یکی ازمهمترین عملکردش می توان به عاملیت بانک ملت برای تامین مالی پالایشگاه ستاره خلیج فارس اشاره نمود. بنابراین همکاری این بانک با گروه مپنا٬ مانند یک معامله دو سر سود می ماند که روی هر دو شرکت اثر مثبتی دارد.
1394/09/14
0
/
5
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333