رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

سرمایه ها را از بازار ارز و سکه به سمت بورس هدایت کنید!
اهمیت : مهم

7

در جلسه علنی صبح روز گذشته و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 94 مجوز انتشار صدور پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز صادر شد.
بورس نیوز: در جلسه علنی صبح روز گذشته و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۴ مجوز انتشار صدور پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز صادر شد.

به گزارش بورس نیوز، با موافقت نمایندگان مجلس و طبق بند الحاقی یک تبصره دو لایحه بودجه ۹۴ به وزارت نفت اجازه داده شد تا با تصویب شورای اقتصاد و از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با الویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرح ها اقدام کند.

بدین ترتیب تصویب این بخش درآمدی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور در حالی در دستورکار وکلای ملت قرار گرفت که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف این بند الحاقی را مطرح کرده و برخی نیز با آن مخالفت کردند. در این میان نادر قاضی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس در جایگاه حاضر شد تا به عنوان نماینده مخالف با این بند نکاتی را پیرامون آن مطرح کند. وی با مخالفت نسبت به انتشار این میزان اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک خطاب به وزیر نفت که در صحن علنی حضور داشت، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و تجربیات گذشته از انتشار اوراق مشارکت چرا اوراق مشارکتی چاپ می کنید که به فروش نمی رسد و سوال دیگر اینکه وزارت نفت مبالغ اصل و سود این اوراق را چگونه و از چه محلی بازپرداخت خواهد کرد؟ وی اظهار داشت: با بررسی سابقه انتشار اوراق مشارکت می توان دریافت که در مواردی استقبال چندانی هم از آنها نمی شود. این نماینده مجلس تأکید کرد: ضمن اینکه با توجه به اتخاذ سیاست ها و اقداماتی که موجب بروز شرایط نامطلوب در بازار سرمایه و بورس شده و آن را فلج کرده، چرا بایستی اوراق مشارکتی منتشر کرد که به فروش نمی رسد؟ قاضی پور در ادامه سخنان خود پیرامون صدور اوراق مشارکت در این حجم گفت: آنچه مسلم است اینکه بایستی پول و سرمایه های سرگردان را از بازار سکه و ارز به سمت بورس هدایت کرد و از همین رو بنده با صدور اوراق مشارکت مخالفت می کنم. براساس این گزارش گفتنی است با وجود برخی مخالفت ها پیرامون این بند الحاقی و ارایه پیشنهاد حذف آن توسط تعدادی از نمایندگان، با تلاش های بیژن زنگنه وزیر نفت در نهایت این بند به تصویب رسید. چراکه به گفته وی برای توسعه میادین مشترک و امکان سرمایه گذاری در حوزه نفت و در شرایطی که تحریم ها وجود دارد، کمیسیون انرژی دولت و تلفیق دو راهکار را جهت توسعه سرمایه گذاری های مشترک در میادین نفتی در نظر گرفت که شامل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود. از این رو با توجه به محدودیت در استفاده از منابع این صندوق، بایستی برای انتشار اوراق مشارکت اقدام کرد. زنگنه با تأکید بر اینکه با نفت 40 دلاری و برآورد فروش حدود یک میلیون بشکه نفت در سال 94، آنچه عاید این وزارتخانه می شود، تنها درآمد سه میلیون دلاری است، گفت: با این درآمد وزارت نفت حتی نمی تواند بودجه جاری خود را نیز اداره کند، چه برسد به توسعه میادین مشترک نفتی. بطوریکه با منابع قابل دسترس، در سال آتی سرمایه گذاری ها به صفر می رسد و بایستی از جایی دیگر تأمین شود. زنگنه در خاتمه سخنان خود از نمایندگان ملت درخواست کرد که به پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه 94 رأی ندهند که در نهایت با تصویب مجلس به وزارت نفت اجازه انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت داده شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..

در جلسه علنی صبح روز گذشته و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه 94 مجوز انتشار صدور پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز صادر شد.
بورس نیوز: در جلسه علنی صبح روز گذشته و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۴ مجوز انتشار صدور پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز صادر شد.

به گزارش بورس نیوز، با موافقت نمایندگان مجلس و طبق بند الحاقی یک تبصره دو لایحه بودجه ۹۴ به وزارت نفت اجازه داده شد تا با تصویب شورای اقتصاد و از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با الویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات همان طرح ها اقدام کند.

بدین ترتیب تصویب این بخش درآمدی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور در حالی در دستورکار وکلای ملت قرار گرفت که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد حذف این بند الحاقی را مطرح کرده و برخی نیز با آن مخالفت کردند. در این میان نادر قاضی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس در جایگاه حاضر شد تا به عنوان نماینده مخالف با این بند نکاتی را پیرامون آن مطرح کند. وی با مخالفت نسبت به انتشار این میزان اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک خطاب به وزیر نفت که در صحن علنی حضور داشت، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و تجربیات گذشته از انتشار اوراق مشارکت چرا اوراق مشارکتی چاپ می کنید که به فروش نمی رسد و سوال دیگر اینکه وزارت نفت مبالغ اصل و سود این اوراق را چگونه و از چه محلی بازپرداخت خواهد کرد؟ وی اظهار داشت: با بررسی سابقه انتشار اوراق مشارکت می توان دریافت که در مواردی استقبال چندانی هم از آنها نمی شود. این نماینده مجلس تأکید کرد: ضمن اینکه با توجه به اتخاذ سیاست ها و اقداماتی که موجب بروز شرایط نامطلوب در بازار سرمایه و بورس شده و آن را فلج کرده، چرا بایستی اوراق مشارکتی منتشر کرد که به فروش نمی رسد؟ قاضی پور در ادامه سخنان خود پیرامون صدور اوراق مشارکت در این حجم گفت: آنچه مسلم است اینکه بایستی پول و سرمایه های سرگردان را از بازار سکه و ارز به سمت بورس هدایت کرد و از همین رو بنده با صدور اوراق مشارکت مخالفت می کنم. براساس این گزارش گفتنی است با وجود برخی مخالفت ها پیرامون این بند الحاقی و ارایه پیشنهاد حذف آن توسط تعدادی از نمایندگان، با تلاش های بیژن زنگنه وزیر نفت در نهایت این بند به تصویب رسید. چراکه به گفته وی برای توسعه میادین مشترک و امکان سرمایه گذاری در حوزه نفت و در شرایطی که تحریم ها وجود دارد، کمیسیون انرژی دولت و تلفیق دو راهکار را جهت توسعه سرمایه گذاری های مشترک در میادین نفتی در نظر گرفت که شامل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود. از این رو با توجه به محدودیت در استفاده از منابع این صندوق، بایستی برای انتشار اوراق مشارکت اقدام کرد. زنگنه با تأکید بر اینکه با نفت 40 دلاری و برآورد فروش حدود یک میلیون بشکه نفت در سال 94، آنچه عاید این وزارتخانه می شود، تنها درآمد سه میلیون دلاری است، گفت: با این درآمد وزارت نفت حتی نمی تواند بودجه جاری خود را نیز اداره کند، چه برسد به توسعه میادین مشترک نفتی. بطوریکه با منابع قابل دسترس، در سال آتی سرمایه گذاری ها به صفر می رسد و بایستی از جایی دیگر تأمین شود. زنگنه در خاتمه سخنان خود از نمایندگان ملت درخواست کرد که به پیشنهاد حذف این بند از لایحه بودجه 94 رأی ندهند که در نهایت با تصویب مجلس به وزارت نفت اجازه انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت داده شد.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..
1393/11/28
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333