رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

نخستین ائتلاف بورسی ها برای حضور درانتخابات اتاق بازرگانی
اهمیت : مهم

4

یک مقام مسئول از شکل گیری نخستین ائتلاف نامزدان بازارسرمایه برای حضور در اتاق بازرگانی خبر داد.
بورس پرس:

کیوان پورشب عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت فراگیر فولادخوزستان در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، از طرحی خبر داد که طی آن برای اولین بار در تاریخ اتاق بازرگانی ایران ، نامزدهای انتخاباتی فعال در بازار سرمایه یک ائتلاف تحت عنوان ائتلاف بورسی ها را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون سابقه شکل گیری چنین ائتلافی در اتاق بازرگانی وجود نداشته ، توضیح داد: طی ۸ سال گذشته نقش اتاق بازرگانی ایران در ساختار حاکمیت اقتصادی کشور که بر بازرگانی و تجارت تمرکز داشت، باز تعریف شده و در صنایع بالا و پایین دستی و بازارهای پول و سرمایه پررنگ و نقش آفرین شده است. از سوی دیگر این نهاد به پایگاه خاصی در تنظیم احکام اجرایی اسناد بالادستی از جمله برنامه های پنجساله کشور تبدیل شده و قانون بهبود فضای کسب و کار از جمله مواردی است که اتاق بازرگانی طی دوره گذشته بر تهیه ، تنظیم و تدوین آن نقش بسزایی داشته است.

پورشب ادامه داد: اتاق بازرگانی طی دو دوره گذشته جایگاه مهمی در حاکمیت اقتصادی پیدا کرده و عضویت در برخی مراجع مهم تصمصم گیری در حوزه اقتصاد گواه مانند عضویت در شورای پول و اعتبار ، عضو ناظر بر صندوق توسعه ملی ، عضو هیات عالی واگذاری شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ و عضو هیات امنا سازمان خصوصی سازی ، عضو شورایعالی بیمه و شورای گفت وگوی بخش خصوصی این مدعا است.

وی ادامه داد: بنابراین به دلیل ارتقاء و تغییر جایگاه و نقش اتاق بازرگانی و جهت گیری های نو در این نهاد مهم ، بدیهی است به منظور تقویت بنیه بازار ثانویه باید ، زمینه های پیوند این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بازار سرمایه فراهم شود.

پورشب افزود: بر همین اساس فعالان بازار سرمایه و در راس آن کانون نهادهای سرمایه گذاری و سایر تشکل های فعال بنا دارند تا به شکلی موثر و با رویکرد تقویت و تعمیق روابط بورس با اتاق بازرگانی و با هدف توان افزایی بخش های مختلف اقتصاد از جمله حمایت از تولید داخلی از طریق تجارت و فراهم آوردن شرایط برای توسعه صادرات و سایر امکاناتی که در رابطه ای دو سویه میان این دو بخش مهم اقتصاد فراهم می گردد ، شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی در دوره جدید باشیم.

وی با بیان اینکه مدیران ۱۶ شرکت بورسی از جمله مدیران عامل شرکت های فولاد خوزستان ، نفت و گاز پارسیان ، سرمایه گذاری غدیر، تامین سرمایه امین و ... وارد صحنه انتخابات شده اند ، ادامه داد: قرار است تا طی هفته جاری جلسه ای با حضور نامزدهای نامبرده بورسی برگزار شود تا رویکردهای این حرکت نوین ، تبیین و تشریح شود.

پورشب هدف از تشکیل این ائتلاف را بیش از پیروزی در انتخابات اتاق بازرگانی ، بررسی اصل این حرکت و تبیین سیاست های ناشی از این اقدام دانست که با تقویت این جمع ، زمینه های حضور فعالانه ای برای بورس در اقتصاد و نهادسازی با فعالین این عرصه فراهم شود.

پورشب به نقش کلیدی بورس از منظر شفاف سازی اقتصاد نیز اشاره کرد و آنرا شاه بیت مدیریت تحصیل درآمدهای دولت بدون اتکا به نفت و تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و در پایان ابراز امیدواری کرد تا با همراهی همه اعضای این ائتلاف ، اتاق بازرگانی برای تقویت و توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور رویکرد بهتری داشته باشد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

یک مقام مسئول از شکل گیری نخستین ائتلاف نامزدان بازارسرمایه برای حضور در اتاق بازرگانی خبر داد.
بورس پرس:

کیوان پورشب عضو کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت فراگیر فولادخوزستان در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس، از طرحی خبر داد که طی آن برای اولین بار در تاریخ اتاق بازرگانی ایران ، نامزدهای انتخاباتی فعال در بازار سرمایه یک ائتلاف تحت عنوان ائتلاف بورسی ها را تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه تاکنون سابقه شکل گیری چنین ائتلافی در اتاق بازرگانی وجود نداشته ، توضیح داد: طی ۸ سال گذشته نقش اتاق بازرگانی ایران در ساختار حاکمیت اقتصادی کشور که بر بازرگانی و تجارت تمرکز داشت، باز تعریف شده و در صنایع بالا و پایین دستی و بازارهای پول و سرمایه پررنگ و نقش آفرین شده است. از سوی دیگر این نهاد به پایگاه خاصی در تنظیم احکام اجرایی اسناد بالادستی از جمله برنامه های پنجساله کشور تبدیل شده و قانون بهبود فضای کسب و کار از جمله مواردی است که اتاق بازرگانی طی دوره گذشته بر تهیه ، تنظیم و تدوین آن نقش بسزایی داشته است.

پورشب ادامه داد: اتاق بازرگانی طی دو دوره گذشته جایگاه مهمی در حاکمیت اقتصادی پیدا کرده و عضویت در برخی مراجع مهم تصمصم گیری در حوزه اقتصاد گواه مانند عضویت در شورای پول و اعتبار ، عضو ناظر بر صندوق توسعه ملی ، عضو هیات عالی واگذاری شرکت های سرمایه پذیر اصل ۴۴ و عضو هیات امنا سازمان خصوصی سازی ، عضو شورایعالی بیمه و شورای گفت وگوی بخش خصوصی این مدعا است.

وی ادامه داد: بنابراین به دلیل ارتقاء و تغییر جایگاه و نقش اتاق بازرگانی و جهت گیری های نو در این نهاد مهم ، بدیهی است به منظور تقویت بنیه بازار ثانویه باید ، زمینه های پیوند این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی و بازار سرمایه فراهم شود.

پورشب افزود: بر همین اساس فعالان بازار سرمایه و در راس آن کانون نهادهای سرمایه گذاری و سایر تشکل های فعال بنا دارند تا به شکلی موثر و با رویکرد تقویت و تعمیق روابط بورس با اتاق بازرگانی و با هدف توان افزایی بخش های مختلف اقتصاد از جمله حمایت از تولید داخلی از طریق تجارت و فراهم آوردن شرایط برای توسعه صادرات و سایر امکاناتی که در رابطه ای دو سویه میان این دو بخش مهم اقتصاد فراهم می گردد ، شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی در دوره جدید باشیم.

وی با بیان اینکه مدیران ۱۶ شرکت بورسی از جمله مدیران عامل شرکت های فولاد خوزستان ، نفت و گاز پارسیان ، سرمایه گذاری غدیر، تامین سرمایه امین و ... وارد صحنه انتخابات شده اند ، ادامه داد: قرار است تا طی هفته جاری جلسه ای با حضور نامزدهای نامبرده بورسی برگزار شود تا رویکردهای این حرکت نوین ، تبیین و تشریح شود.

پورشب هدف از تشکیل این ائتلاف را بیش از پیروزی در انتخابات اتاق بازرگانی ، بررسی اصل این حرکت و تبیین سیاست های ناشی از این اقدام دانست که با تقویت این جمع ، زمینه های حضور فعالانه ای برای بورس در اقتصاد و نهادسازی با فعالین این عرصه فراهم شود.

پورشب به نقش کلیدی بورس از منظر شفاف سازی اقتصاد نیز اشاره کرد و آنرا شاه بیت مدیریت تحصیل درآمدهای دولت بدون اتکا به نفت و تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و در پایان ابراز امیدواری کرد تا با همراهی همه اعضای این ائتلاف ، اتاق بازرگانی برای تقویت و توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور رویکرد بهتری داشته باشد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/11/25
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333