رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

ماجرای پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی مزد ۹۴/ اعلام سناریوی نهایی کارگران
اهمیت : مهم

0
خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در هفته های آینده تصمیمات مهمی درباره بسته دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار گرفته شود و نمایندگان میلیون ها کارگر با نمایندگان کارفرمایان و دولت مذاکرات موثری را برای تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق ها تا پایان سال آینده داشته باشند.

رفت و آمدهایی در وزارت کار در جریان است و گفتگوهای این روزهای جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر حول موضوع دستمزدها می چرخد و در این باره علی ربیعی اعلام کرده به دنبال راهکاری بینابینی است که هم منافع کارفرمایان و هم کارگران را به صورت یکجا در بر داشته باشد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کانون های استانی کارگران در حال تهیه و ارسال گزارش های میدانی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری هستند، گفت: کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در حال بررسی و جمع بندی گزارش ها و ارائه پیشنهاد نهایی برای طرح در نشست های شورای عالی کار است.

تهیه گزارش میدانی از معیشت توسط کارگران

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: کمیته های استانی دستمزد در سال جاری به دنبال تعیین درصد و عدد و رقم نیست و بحث ما این است که شورای عالی کار مصوبه ای را ارائه کند که طی آن، معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری تضمین باشد.

پورموسی ادامه داد: می خواهیم بررسی ها به نحوی باشد که مشخص شود خانوار در شرایط فعلی چقدر هزینه دارد و چه کالاهایی ملزومات اصلی زندگی را تشکیل می دهد؟ بنابراین می توان براساس اینگونه اطلاعات کف حقوق ها را تعیین کرد.

وی با تاکید بر اینکه بدون دانستن اینها هم باید گفت حداقل دستمزدها باید خیلی بیشتر از رقم فعلی ۶۰۹ هزارتومان و بالای یک میلیون تومان باشد، اظهارداشت: اینکه دولت گزارش می دهد نرخ تورم کاهش یافته، باید در زندگی خانوار خود را نشان دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: کارفرمایان در جلسات مقدماتی مزد ۹۴ با نمایندگان کارگران افزایش ۱۸ درصدی مزد سال آینده را پیشنهاد کرده اند. در این باره این سئوال مطرح است که اگر کارگران نتوانند شرایط معیشتی مناسبی داشته باشند و برای تامین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه شوند، چگونه می توانند نقش خود را در جریان تولید ایفا کنند؟

پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش ۱۸ درصدی مزد

به گفته پورموسی، کارگران به دنبال تعامل و تفاهم با کارفرمایان هستند و مشکلات و مسائل کشور را نیز درک می کنند ولی کارگر امروز سرمایه بزرگ بنگاه است و باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه کارگر تامین نیست مجبور می شود به صورت دو شیفت و سه شیفت کار کند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: متاسفانه حوادث ناشی از کار در سال ۹۲ بسیار بالا بود و در ایران مرگ و میر نیروی کار از استانداردهای جهانی و وضعیت سایر کشورها نامناسب تر است که باید دلیل آن را در حضور بیش از استاندارد شاغلان در محیط های کاری جستجو کرد.

وی تصریح کرد: وقتی کارگری مجبور می شود برای تامین معیشت خود در محیط های کاری مختلفی حاضر شود، خستگی و افت توان کاری باعث بروز حادثه خواهد شد. بنابراین باید حقوق ها درست شود تا کارگران بتوانند بهره وری بالاتری را در جریان تولید داشته باشند.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره وعده های احتمالی دولت در جریان تصمیم گیری شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، اظهارداشت: متاسفانه دولت ها هیچگاه به وعده های خود درباره کارگران عمل نکرده اند.

پورموسی افزود: باید به سمتی برویم که برای تعیین دستمزد از روش چانه زنی استفاده نشود و کارها بر مبنای قاعده و اصول مشخصی باشد. اگر دولت بنا دارد وعده ای برای سال آینده در راستای بهبود معیشت نیروی کار بدهد، بهتر است آن را عملیاتی کند.

دولت وعده ای بدهد که به آن عمل می کند

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگران از اولین گروه های اجتماعی هستند که مالیات حقوق خود را می پردازند و زمانی هم که برای خرید به بازار مراجعه می کنند، مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ می شود.

وی افزود: بنابراین از دولت انتظار می رود که وعده های شدنی بدهد و در اموری که می تواند به صورت مستقیم تصمیم گیری کند، به معیشت نیروی کار کشور کمک کند. دولت می تواند با حذف مالیات حقوق کارگران و مشمولان قانون کار به صورت مستقیم از آنها حمایت کند.

به گفته پورموسی، دولت همچنین در بحث حمایت از مسکن کارگران می تواند با ارائه زمین رایگان به خانه دار شدن آنها کمک کند. همچنین در این راستا دولت از طریق مکلف کردن شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، خواهد توانست گام های موثری را در این زمینه بر دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: این سئوال وجود دارد که آیا دولت فقط باید بیاید در شورای عالی کار بنشیند و درصد افزایش مزد سال ۹۴ را برای کارگران تعیین کند و این را باید ۳ جانبه گرایی دانست؟


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..
خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است در هفته های آینده تصمیمات مهمی درباره بسته دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار گرفته شود و نمایندگان میلیون ها کارگر با نمایندگان کارفرمایان و دولت مذاکرات موثری را برای تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق ها تا پایان سال آینده داشته باشند.

رفت و آمدهایی در وزارت کار در جریان است و گفتگوهای این روزهای جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر حول موضوع دستمزدها می چرخد و در این باره علی ربیعی اعلام کرده به دنبال راهکاری بینابینی است که هم منافع کارفرمایان و هم کارگران را به صورت یکجا در بر داشته باشد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کانون های استانی کارگران در حال تهیه و ارسال گزارش های میدانی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری هستند، گفت: کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در حال بررسی و جمع بندی گزارش ها و ارائه پیشنهاد نهایی برای طرح در نشست های شورای عالی کار است.

تهیه گزارش میدانی از معیشت توسط کارگران

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: کمیته های استانی دستمزد در سال جاری به دنبال تعیین درصد و عدد و رقم نیست و بحث ما این است که شورای عالی کار مصوبه ای را ارائه کند که طی آن، معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری تضمین باشد.

پورموسی ادامه داد: می خواهیم بررسی ها به نحوی باشد که مشخص شود خانوار در شرایط فعلی چقدر هزینه دارد و چه کالاهایی ملزومات اصلی زندگی را تشکیل می دهد؟ بنابراین می توان براساس اینگونه اطلاعات کف حقوق ها را تعیین کرد.

وی با تاکید بر اینکه بدون دانستن اینها هم باید گفت حداقل دستمزدها باید خیلی بیشتر از رقم فعلی ۶۰۹ هزارتومان و بالای یک میلیون تومان باشد، اظهارداشت: اینکه دولت گزارش می دهد نرخ تورم کاهش یافته، باید در زندگی خانوار خود را نشان دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: کارفرمایان در جلسات مقدماتی مزد ۹۴ با نمایندگان کارگران افزایش ۱۸ درصدی مزد سال آینده را پیشنهاد کرده اند. در این باره این سئوال مطرح است که اگر کارگران نتوانند شرایط معیشتی مناسبی داشته باشند و برای تامین هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه شوند، چگونه می توانند نقش خود را در جریان تولید ایفا کنند؟

پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش ۱۸ درصدی مزد

به گفته پورموسی، کارگران به دنبال تعامل و تفاهم با کارفرمایان هستند و مشکلات و مسائل کشور را نیز درک می کنند ولی کارگر امروز سرمایه بزرگ بنگاه است و باید مورد توجه قرار گیرد. اینکه کارگر تامین نیست مجبور می شود به صورت دو شیفت و سه شیفت کار کند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: متاسفانه حوادث ناشی از کار در سال ۹۲ بسیار بالا بود و در ایران مرگ و میر نیروی کار از استانداردهای جهانی و وضعیت سایر کشورها نامناسب تر است که باید دلیل آن را در حضور بیش از استاندارد شاغلان در محیط های کاری جستجو کرد.

وی تصریح کرد: وقتی کارگری مجبور می شود برای تامین معیشت خود در محیط های کاری مختلفی حاضر شود، خستگی و افت توان کاری باعث بروز حادثه خواهد شد. بنابراین باید حقوق ها درست شود تا کارگران بتوانند بهره وری بالاتری را در جریان تولید داشته باشند.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره وعده های احتمالی دولت در جریان تصمیم گیری شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، اظهارداشت: متاسفانه دولت ها هیچگاه به وعده های خود درباره کارگران عمل نکرده اند.

پورموسی افزود: باید به سمتی برویم که برای تعیین دستمزد از روش چانه زنی استفاده نشود و کارها بر مبنای قاعده و اصول مشخصی باشد. اگر دولت بنا دارد وعده ای برای سال آینده در راستای بهبود معیشت نیروی کار بدهد، بهتر است آن را عملیاتی کند.

دولت وعده ای بدهد که به آن عمل می کند

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارگران از اولین گروه های اجتماعی هستند که مالیات حقوق خود را می پردازند و زمانی هم که برای خرید به بازار مراجعه می کنند، مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ می شود.

وی افزود: بنابراین از دولت انتظار می رود که وعده های شدنی بدهد و در اموری که می تواند به صورت مستقیم تصمیم گیری کند، به معیشت نیروی کار کشور کمک کند. دولت می تواند با حذف مالیات حقوق کارگران و مشمولان قانون کار به صورت مستقیم از آنها حمایت کند.

به گفته پورموسی، دولت همچنین در بحث حمایت از مسکن کارگران می تواند با ارائه زمین رایگان به خانه دار شدن آنها کمک کند. همچنین در این راستا دولت از طریق مکلف کردن شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، خواهد توانست گام های موثری را در این زمینه بر دارد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: این سئوال وجود دارد که آیا دولت فقط باید بیاید در شورای عالی کار بنشیند و درصد افزایش مزد سال ۹۴ را برای کارگران تعیین کند و این را باید ۳ جانبه گرایی دانست؟


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..
1393/11/21
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333