رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

جزئیات تصمیمات جدید کمیته ثبات بازار سرمایه
اهمیت : مهم

7

کمیته ثبات بازار سرمایه در ادامه تصمیمات خود در راستای رفع ابهام از برخی صنایع کلیدی بورس، درباره صنعت پالایش فرآورده های نفتی و پتروشیمی تصمیماتی اتخاذ کرد.
خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبات این کمیته که به تأئید معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، معاونان وزارتخانه های اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و تجارت، رفاه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، تصمیماتی به شرح ذیل درخصوص صنایع پتروشیمی و پالایش فرآورده های نفتی اتخـاذ شد:

صنعت پتروشیمی:

۱- تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی موضوع جزء ۴ بند الف مادۀ ۱طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۳ مورد تایید و حمایت دولت بوده و با توجه به ضرورت اقدامات موثر و عاجل در این خصوص، وزارتخانه ­های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند، به­ گونه ­ای که مفاد قانون مذکور و آیین نامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی و تأئید نهایی شورای نگهبـان، اجرایی گردد.

۲- مطالبات قطعی شده شرکت­ های پتروشیمی پردیس­، شیراز، کرمانشاه، خراسان و رازی بابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال­های قبل از ۹۱، حداکثر تا پایان سال جاری تعیین تکلیف، تهاتـر و یا تسویـه میگردد.

۳- در اجرای صحیح مفاد تبصره ۱ مادۀ ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با نظر مجلس مبنی بر عدم مطالبه ۱% عوارض آلایندگی از شرکت ­های پتروشیمی که موفق به اخذ تاییدیـه سازمان حفاظت محیط زیست شده­اند، اقدام خواهد کرد.

۴- بهای خوراک فروخته شده به واحدهای پتروشیمی حسب تبصره ۲ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه­ ها (مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سـالانه، بصورت ریالی محاسبه و دریافت می­گردد.

صنعت پالایش فراورده­های نفتی:

۱- متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه "موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ که مبنای نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه ها می باشد، توسط وزارت نفت حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هرماه بصورت علی الحساب و پس از ۳۰ روز از تاریخ اعلام علی الحساب، بصورت قطعی به پالایشگاه ها اعلام می گردد.

۲- برای رفع اختلاف در ثبت حساب فروش و خرید فرآورده های نفتی بین شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های پالایشی، مبنای تبادل اعلامیه های تحویل و تحول فرآورده ها و ثبت حسابها در دفاتر مالی طرفین زمان تحویل فرآورده ها به شرکت ملی پالایش و پخش در دیواره خروجی پالایشگاه ها می باشد.

۳- فروش داخلی و صادراتی فرآورده های ویژه تولیدی شرکت های پالایشی (به جز ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی) به شرط تعیین تکلیف بدهی آنها به وزارت نفت بابت خوراک و تسویه (نقدی یا اسنادی به تشخیص وزارت نفت) آن می تواند رأسـاً توسط شرکت های پالایشی انجام شود.

۴- برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای و نوسازی شرکت های پالایشی از محل منابع صندوق توسعه ملی حمایت و مساعدت های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرد.

پیشتر نیـز کمیته ثبات بازار سرمایه ضمن تصویب اعطای مهلت ۵ ساله به پالایشگاه ها برای اجرای کیفی سازی، مقرر کرده بود درصورتیکه شرکت های پالایشی مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید و نظارت وزارت نفت، حداکثر در یک دوره پنج ساله (تا پایان ۱۳۹۸) شاخصه های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را براساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقاء و هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان ۳۰ درصد از سود سالانه را به حساب اندوختۀ سرمایه ای جهت اجرای پروژه کیفی سازی منظور نمایند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال ۱۳۹۳ بدون اعمال کیفی سازی تعیین نماید که این مصوبه، به تصویب هیأت دولت رسیـد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..

کمیته ثبات بازار سرمایه در ادامه تصمیمات خود در راستای رفع ابهام از برخی صنایع کلیدی بورس، درباره صنعت پالایش فرآورده های نفتی و پتروشیمی تصمیماتی اتخاذ کرد.
خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبات این کمیته که به تأئید معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، معاونان وزارتخانه های اقتصاد، نفت، صنعت و معدن و تجارت، رفاه و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، تصمیماتی به شرح ذیل درخصوص صنایع پتروشیمی و پالایش فرآورده های نفتی اتخـاذ شد:

صنعت پتروشیمی:

۱- تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی موضوع جزء ۴ بند الف مادۀ ۱طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۳ مورد تایید و حمایت دولت بوده و با توجه به ضرورت اقدامات موثر و عاجل در این خصوص، وزارتخانه ­های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند، به­ گونه ­ای که مفاد قانون مذکور و آیین نامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی و تأئید نهایی شورای نگهبـان، اجرایی گردد.

۲- مطالبات قطعی شده شرکت­ های پتروشیمی پردیس­، شیراز، کرمانشاه، خراسان و رازی بابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال­های قبل از ۹۱، حداکثر تا پایان سال جاری تعیین تکلیف، تهاتـر و یا تسویـه میگردد.

۳- در اجرای صحیح مفاد تبصره ۱ مادۀ ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با نظر مجلس مبنی بر عدم مطالبه ۱% عوارض آلایندگی از شرکت ­های پتروشیمی که موفق به اخذ تاییدیـه سازمان حفاظت محیط زیست شده­اند، اقدام خواهد کرد.

۴- بهای خوراک فروخته شده به واحدهای پتروشیمی حسب تبصره ۲ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه­ ها (مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سـالانه، بصورت ریالی محاسبه و دریافت می­گردد.

صنعت پالایش فراورده­های نفتی:

۱- متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه "موضوع جزء ۲ بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ که مبنای نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه ها می باشد، توسط وزارت نفت حداکثر ۱۰ روز پس از پایان هرماه بصورت علی الحساب و پس از ۳۰ روز از تاریخ اعلام علی الحساب، بصورت قطعی به پالایشگاه ها اعلام می گردد.

۲- برای رفع اختلاف در ثبت حساب فروش و خرید فرآورده های نفتی بین شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت های پالایشی، مبنای تبادل اعلامیه های تحویل و تحول فرآورده ها و ثبت حسابها در دفاتر مالی طرفین زمان تحویل فرآورده ها به شرکت ملی پالایش و پخش در دیواره خروجی پالایشگاه ها می باشد.

۳- فروش داخلی و صادراتی فرآورده های ویژه تولیدی شرکت های پالایشی (به جز ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی) به شرط تعیین تکلیف بدهی آنها به وزارت نفت بابت خوراک و تسویه (نقدی یا اسنادی به تشخیص وزارت نفت) آن می تواند رأسـاً توسط شرکت های پالایشی انجام شود.

۴- برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای و نوسازی شرکت های پالایشی از محل منابع صندوق توسعه ملی حمایت و مساعدت های لازم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه صورت پذیرد.

پیشتر نیـز کمیته ثبات بازار سرمایه ضمن تصویب اعطای مهلت ۵ ساله به پالایشگاه ها برای اجرای کیفی سازی، مقرر کرده بود درصورتیکه شرکت های پالایشی مطابق برنامه زمانبندی مورد تأیید و نظارت وزارت نفت، حداکثر در یک دوره پنج ساله (تا پایان ۱۳۹۸) شاخصه های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را براساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقاء و هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان ۳۰ درصد از سود سالانه را به حساب اندوختۀ سرمایه ای جهت اجرای پروژه کیفی سازی منظور نمایند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال ۱۳۹۳ بدون اعمال کیفی سازی تعیین نماید که این مصوبه، به تصویب هیأت دولت رسیـد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..
1393/11/13
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333