رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

فرصتها و چالشهای ایران پس از اجلاس GECF
اهمیت : مهم

3

سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گازGECF در حالی در تهران برگزار شد که جهان امروز با توجه به چالشها و بحرانهای زیست محیطی اعم از آلودگی، کم آبی و گرم شدن زمین، ضرورت استفاده از انرژیهای پاک را همچون گاز در دستور کار قرار داده است. همزمانی برگزاری این نشست و رفع قریب‌الوقوع تحریمهای یکجانبه غرب علیه کشورمان، می‌تواند امتیاز بهتری را دراختیار صنعت گاز ایران قرار دهد .
شانا:

ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان محسوب می شود و با توجه به این توانمندی و موقعیت ژئوپلیتیک به خوبی می تواند عنوان کریدور امن انتقال انرژی را برعهده گیرد. همچنین پیش بینی می شود تا سال ٢٠٤٠ میلادی سهم نفت از ترکیب انرژی جهانی از ٣٤ درصد به پایین تر از ٣٠ درصد برسد؛ در حالی که پیش بینی می شود سهم گاز از ٢١ درصد به ٢٧ درصد افزایش یابد.

تعامل تولید کنندگان در توسعه و تجارت

اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز در تهران علاوه بر بررسی مسائل گازی منطقه و جهان، موقعیت مناسبی را ایجاد کرد که سران کشورها در مورد مسائل مشترک دو جانبه و چندجانبه مذاکره و تبادل نظر کنند. برخی کارشناسان معتقدند چون صادر کنندگان گاز رقیب یکدیگر در بازارها هستند، همکاری آنها جدی نیست و دلایلی که منجر به ایجاد سازمان صادرکنندگان نفت در اوپک در سال ١٩٦٠ شد در مورد گاز وجود ندارد و یا از آن جهت که قیمت گاز منطقه ای است و در کنترل یک یا چند شرکت بین المللی نیست، معتقدند نمی توان صادر کنندگان را به همکاری تشویق کرد. در پاسخ باید گفت درست است که ساختار صنعت گاز در هر منطقه چالشها و فرصتهای خود را دارد و قیمتها نیز در هر منطقه جداگانه شکل می گیرد، اما اجماع کشورهای عمده صادر کننده گاز نیز قرار نیست تولید، مصرف یا قیمت گاز را کنترل کند بلکه هدف، تعامل تولیدکنندگان در توسعه و تجارت این نوع انرژی است که احتمالا تا ٣٠سال دیگر نقش عمده ای در سبد انرژی جهان ایفا می کند.

موقعیت ایران در شرائط پساتحریم

برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، آن هم در دوران پسابرجام، نشانگر تغییر نگاه بین المللی نسبت به ایران در پرتو دیپلماسی دولت یازدهم است. در این میان، رفت و آمد مقامات بین المللی بویژه مقامات اقتصادی به تهران نویدبخش دوره جدیدی در حیات جمهوری اسلامی ایران است که پس از ١٠سال از زیربار فشارها و تحریمهای بین المللی خارج می شود. دیپلماسی دولت در دوره جدید در جستجوی ارتقای منافع ملی بویژه بهره گیری از محیط بین المللی برای توسعه اقتصادی در داخل کشور است. این موضوع در موردبازیابی بازار انرژی ایران که متاسفانه به وسیله رقبا اشغال شده است می تواند حائز اهمیت ویژه ای برای کشور باشد. بهره برداری از این فضای مساعد بین المللی با دیپلماسی چندجانبه بین المللی، مستلزم همت جدیدی در سرمایه گذاری به روی منابع گاز و استخراج و بازاریابی بین المللی و انتقال انرژی و در پرتو یک راهبرد مشخص انرژی است که گام مهمی در تقویت بنیانهای اقتصادی و توسعه ای کشور محسوب می شود.

با لغو تحریمها و تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی، ایران به عنوان بازیگر مهم در بازار گاز نقش پر رنگتری ایفا می کند. اغلب کشورهای صادرکننده از دو طریق خط لوله یا به صورت LNG گاز صادر می کنند؛ کمتر کشوری در جهان هست که هم توان صادران گاز به صورت LNG و هم بوسیله خط لوله را داشته باشد. هم اکنون از مجموع ٧٠٠ میلیارد مترمکعب تجارت گاز دنیا حدود ٧٠ درصد تجارت به وسیله خط لوله انجام می شود و ٢٣٢ میلیون تن هم به شکل LNG صادر می شود. بیشترین تقاضای LNG در جنوب شرقی آسیا قرار دارد. بنابراین می توان برای صادرات به این کشورها و کشورهای اروپایی به صورت LNG سرمایه گذاری کرد. همچنین با توجه به موقعیت خاص ایران، کشورمان می تواند به عنوان هاب و مرکز انرژی منطقه فعالیت کند.

این اجلاس فرصت قابل قبولی برای اقتصاد انرژی ایران است؛ امروز شاهد افزایش تولید نسبت به مصرف گاز در کشورمان هستیم؛ بنابراین می توان از فرصت ایجاد شده استفاده قابل قبولی کرد. این در حالی است که همزمانی برگزاری این نشست و رفع قریب الوقوع تحریمهای یکجانبه غرب علیه کشورمان، می تواند امتیاز بهتری را دراختیار صنعت گاز ایران قرار دهد که باید از آن استفاده کنیم. باید به این نکته توجه داشت که هدف اجماع صادرکنندگان گاز این خواهد بود که تعامل را در منطقه و جهان درمورد مسائل گازی و مسائل مربوط به آن شکل دهند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
شکل گیری این اجلاس در ایران با توجه به این موضوع که اکثر کشورها چشم به اجرایی شدن هر چه زودتر برجام دوخته اند٬ می تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد و باعث ارتقا جایگاه بین المللی ایران در بین کشورهای صادر کننده گاز شود.

سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گازGECF در حالی در تهران برگزار شد که جهان امروز با توجه به چالشها و بحرانهای زیست محیطی اعم از آلودگی، کم آبی و گرم شدن زمین، ضرورت استفاده از انرژیهای پاک را همچون گاز در دستور کار قرار داده است. همزمانی برگزاری این نشست و رفع قریب‌الوقوع تحریمهای یکجانبه غرب علیه کشورمان، می‌تواند امتیاز بهتری را دراختیار صنعت گاز ایران قرار دهد .
شانا:

ایران بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان محسوب می شود و با توجه به این توانمندی و موقعیت ژئوپلیتیک به خوبی می تواند عنوان کریدور امن انتقال انرژی را برعهده گیرد. همچنین پیش بینی می شود تا سال ٢٠٤٠ میلادی سهم نفت از ترکیب انرژی جهانی از ٣٤ درصد به پایین تر از ٣٠ درصد برسد؛ در حالی که پیش بینی می شود سهم گاز از ٢١ درصد به ٢٧ درصد افزایش یابد.

تعامل تولید کنندگان در توسعه و تجارت

اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز در تهران علاوه بر بررسی مسائل گازی منطقه و جهان، موقعیت مناسبی را ایجاد کرد که سران کشورها در مورد مسائل مشترک دو جانبه و چندجانبه مذاکره و تبادل نظر کنند. برخی کارشناسان معتقدند چون صادر کنندگان گاز رقیب یکدیگر در بازارها هستند، همکاری آنها جدی نیست و دلایلی که منجر به ایجاد سازمان صادرکنندگان نفت در اوپک در سال ١٩٦٠ شد در مورد گاز وجود ندارد و یا از آن جهت که قیمت گاز منطقه ای است و در کنترل یک یا چند شرکت بین المللی نیست، معتقدند نمی توان صادر کنندگان را به همکاری تشویق کرد. در پاسخ باید گفت درست است که ساختار صنعت گاز در هر منطقه چالشها و فرصتهای خود را دارد و قیمتها نیز در هر منطقه جداگانه شکل می گیرد، اما اجماع کشورهای عمده صادر کننده گاز نیز قرار نیست تولید، مصرف یا قیمت گاز را کنترل کند بلکه هدف، تعامل تولیدکنندگان در توسعه و تجارت این نوع انرژی است که احتمالا تا ٣٠سال دیگر نقش عمده ای در سبد انرژی جهان ایفا می کند.

موقعیت ایران در شرائط پساتحریم

برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، آن هم در دوران پسابرجام، نشانگر تغییر نگاه بین المللی نسبت به ایران در پرتو دیپلماسی دولت یازدهم است. در این میان، رفت و آمد مقامات بین المللی بویژه مقامات اقتصادی به تهران نویدبخش دوره جدیدی در حیات جمهوری اسلامی ایران است که پس از ١٠سال از زیربار فشارها و تحریمهای بین المللی خارج می شود. دیپلماسی دولت در دوره جدید در جستجوی ارتقای منافع ملی بویژه بهره گیری از محیط بین المللی برای توسعه اقتصادی در داخل کشور است. این موضوع در موردبازیابی بازار انرژی ایران که متاسفانه به وسیله رقبا اشغال شده است می تواند حائز اهمیت ویژه ای برای کشور باشد. بهره برداری از این فضای مساعد بین المللی با دیپلماسی چندجانبه بین المللی، مستلزم همت جدیدی در سرمایه گذاری به روی منابع گاز و استخراج و بازاریابی بین المللی و انتقال انرژی و در پرتو یک راهبرد مشخص انرژی است که گام مهمی در تقویت بنیانهای اقتصادی و توسعه ای کشور محسوب می شود.

با لغو تحریمها و تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی، ایران به عنوان بازیگر مهم در بازار گاز نقش پر رنگتری ایفا می کند. اغلب کشورهای صادرکننده از دو طریق خط لوله یا به صورت LNG گاز صادر می کنند؛ کمتر کشوری در جهان هست که هم توان صادران گاز به صورت LNG و هم بوسیله خط لوله را داشته باشد. هم اکنون از مجموع ٧٠٠ میلیارد مترمکعب تجارت گاز دنیا حدود ٧٠ درصد تجارت به وسیله خط لوله انجام می شود و ٢٣٢ میلیون تن هم به شکل LNG صادر می شود. بیشترین تقاضای LNG در جنوب شرقی آسیا قرار دارد. بنابراین می توان برای صادرات به این کشورها و کشورهای اروپایی به صورت LNG سرمایه گذاری کرد. همچنین با توجه به موقعیت خاص ایران، کشورمان می تواند به عنوان هاب و مرکز انرژی منطقه فعالیت کند.

این اجلاس فرصت قابل قبولی برای اقتصاد انرژی ایران است؛ امروز شاهد افزایش تولید نسبت به مصرف گاز در کشورمان هستیم؛ بنابراین می توان از فرصت ایجاد شده استفاده قابل قبولی کرد. این در حالی است که همزمانی برگزاری این نشست و رفع قریب الوقوع تحریمهای یکجانبه غرب علیه کشورمان، می تواند امتیاز بهتری را دراختیار صنعت گاز ایران قرار دهد که باید از آن استفاده کنیم. باید به این نکته توجه داشت که هدف اجماع صادرکنندگان گاز این خواهد بود که تعامل را در منطقه و جهان درمورد مسائل گازی و مسائل مربوط به آن شکل دهند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
شکل گیری این اجلاس در ایران با توجه به این موضوع که اکثر کشورها چشم به اجرایی شدن هر چه زودتر برجام دوخته اند٬ می تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد و باعث ارتقا جایگاه بین المللی ایران در بین کشورهای صادر کننده گاز شود.
1394/09/07
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333