رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

چراغ سبز مجلسی‌ها به دلار 2850 تومانی در بودجه 95
اهمیت : خیلی مهم

8

در پی اعلام نرخ 2850 تومانی در بودجه سال 95 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به تعیین این نرخ از سوی دولت اظهار نظر کردند.
نهایت‌نگر: گفت و گوی اقتصادنیوز با چند نماینده مجلس:چند روز پیش، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می بابد، گفت: نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال گذشته خواهد بود. بنابر این گزارش، بر اساس لایحه بودجه دولت و تصویب نمایندگان، نرخ ارز در بودجه سال 1394 معادل 2850 تومان بسته شد.

با توجه به سخنان محمدباقر نوبخت در ارتباط با نرخ 2850 تومانی در بودجه سال 95، ارزیابی نمایندگان مجلس نسبت به تعیین این نرخ در سال آینده چیست؟

در همین مورد هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصادنیوز می گوید: نرخ ارز در بودجه نرخ محاسباتی است، ما در بودجه نرخ ارز را تعیین نمی کنیم اما به دلیل آنکه بخشی از درآمدهای بودجه ای از طریق فروش نفت است و این نفت را به فروش می رسانیم و صادر می کنیم، این مساله مهم به نظر می رسد.

قوامی خاطرنشان می کند: حاصل این صادرات نیز ارز است، این ارز را در بودجه می آوریم و نشان می دهیم یک نرخ محاسباتی می گذاریم که حدود همین نرخ 2850 تومانی است. نرخی که در بودجه اعلام می شود به این معنا نیست که نرخ ارز را از قبل به این میزان تعیین کرده باشند.

در این میان جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: نرخی که دولت در بودجه اعلام می کند به جز اثرات روانی خاصیتی دیگری ندارد. به این دلیل که دولت ارز را در بازار بر مبنای نرخ روز به فروش می رساند و این نرخ معمولا برای واردات بخشی از کالاها مانند ارزیابی سود گمرکی و بازرگانی کاربرد دارد.

قادری ادامه می دهد: نرخ ارز در در آمدهای دولت تاثیر به سزایی ندارد، ارزی که خود دولت از محل فروش نفت به دست می آورد آن را در بازار بر اساس نرخ روز به فروش می رساند، از طرفی افزایش درآمد دولت بیشتر می شود اما همین افزایش اثرات روانی دارد و ممکن است به انتظارات تورمی دامن بزند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح می کند: اگر دولت بتواند از نرخ ارز دفاع کند، نرخ مناسبی است، اگر نرخ نظام تک نرخی بود و اگر نرخی اعلام می شد و دولت از آن نرخ امکان دفاع داشت قطعا این موضوع در مجلس با حساسیت های بیشتری برخوردار می شد و مستندات بیشتری از دولت می خواستیم. اما به این دلیل که نظام ما نظام تک نرخی نسیت بنابراین زیاد در این موضوع حساسیت به خرج نمی دهیم.

همچنین ابراهیم نکو، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به اقتصادنیوز می گوید: به عقیده بنده تصمیم صحیحی که دولت در در ارتباط با نرخ ارز گرفته است همین نرخ ارز 2850 تومانی بود. این نشان می دهد که دولت با نظرات کارشناسی و مطالعات خوب این تصمیم را گرفته است.

نکو اظهار می کند: برخی انتظار داشتند که نرخ ارز بالاتر از نرخ سال گذشته منظور شود اما این را نیز باید لحاظ کنیم که شرایط فعلی با شرایط سال گذشته متفاوت است. به عبارتی در سال گذشته شاهد فشارهای بین المللی و تحریم های پولی و بانکی بودیم اما در حال حاضر با توافقاتی که صورت گرفت شرایط به گونه ای شکل گرفت که ما شاهد تقویت پول ملی باشیم.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی تصریح می کند: ما در آینده می توانیم شاهد ارتقا و قدرت پول ملی کشور باشیم شاید اگر تحریم ها برداشته نمی شد و با شدت ادامه پیدا می کرد ما شاهد رقم بالاتر از شرایط فعلی بودیم اما در حال حاضر این رقم، رقم مناسبی است و قطعا به دنبال اجرایی شدن توافقات هسته ای ما شاهد تقویت پول ملی خواهیم بود.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
بنا بر اظهارات نمایندگان مجلس در متن خبری فوق٬ در صورت توافق بر روی نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۱۳۹۵ ٬ دیگر ریسکی متوجه شرکت هایی که نگران بالا رفتن نرخ ارز در بودجه سال جدید بودند٬ نمی باشد. شرکت های پتروشیمی یکی از این گروه ها می باشد که بالا رفتن نرخ ارز مبادلاتی ریسک آنها را بالا می برد.

در پی اعلام نرخ 2850 تومانی در بودجه سال 95 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی از نمایندگان مجلس نسبت به تعیین این نرخ از سوی دولت اظهار نظر کردند.
نهایت‌نگر: گفت و گوی اقتصادنیوز با چند نماینده مجلس:چند روز پیش، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می بابد، گفت: نرخ ارز در بودجه سال 95 همانند نرخ سال گذشته خواهد بود. بنابر این گزارش، بر اساس لایحه بودجه دولت و تصویب نمایندگان، نرخ ارز در بودجه سال 1394 معادل 2850 تومان بسته شد.

با توجه به سخنان محمدباقر نوبخت در ارتباط با نرخ 2850 تومانی در بودجه سال 95، ارزیابی نمایندگان مجلس نسبت به تعیین این نرخ در سال آینده چیست؟

در همین مورد هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصادنیوز می گوید: نرخ ارز در بودجه نرخ محاسباتی است، ما در بودجه نرخ ارز را تعیین نمی کنیم اما به دلیل آنکه بخشی از درآمدهای بودجه ای از طریق فروش نفت است و این نفت را به فروش می رسانیم و صادر می کنیم، این مساله مهم به نظر می رسد.

قوامی خاطرنشان می کند: حاصل این صادرات نیز ارز است، این ارز را در بودجه می آوریم و نشان می دهیم یک نرخ محاسباتی می گذاریم که حدود همین نرخ 2850 تومانی است. نرخی که در بودجه اعلام می شود به این معنا نیست که نرخ ارز را از قبل به این میزان تعیین کرده باشند.

در این میان جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: نرخی که دولت در بودجه اعلام می کند به جز اثرات روانی خاصیتی دیگری ندارد. به این دلیل که دولت ارز را در بازار بر مبنای نرخ روز به فروش می رساند و این نرخ معمولا برای واردات بخشی از کالاها مانند ارزیابی سود گمرکی و بازرگانی کاربرد دارد.

قادری ادامه می دهد: نرخ ارز در در آمدهای دولت تاثیر به سزایی ندارد، ارزی که خود دولت از محل فروش نفت به دست می آورد آن را در بازار بر اساس نرخ روز به فروش می رساند، از طرفی افزایش درآمد دولت بیشتر می شود اما همین افزایش اثرات روانی دارد و ممکن است به انتظارات تورمی دامن بزند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح می کند: اگر دولت بتواند از نرخ ارز دفاع کند، نرخ مناسبی است، اگر نرخ نظام تک نرخی بود و اگر نرخی اعلام می شد و دولت از آن نرخ امکان دفاع داشت قطعا این موضوع در مجلس با حساسیت های بیشتری برخوردار می شد و مستندات بیشتری از دولت می خواستیم. اما به این دلیل که نظام ما نظام تک نرخی نسیت بنابراین زیاد در این موضوع حساسیت به خرج نمی دهیم.

همچنین ابراهیم نکو، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به اقتصادنیوز می گوید: به عقیده بنده تصمیم صحیحی که دولت در در ارتباط با نرخ ارز گرفته است همین نرخ ارز 2850 تومانی بود. این نشان می دهد که دولت با نظرات کارشناسی و مطالعات خوب این تصمیم را گرفته است.

نکو اظهار می کند: برخی انتظار داشتند که نرخ ارز بالاتر از نرخ سال گذشته منظور شود اما این را نیز باید لحاظ کنیم که شرایط فعلی با شرایط سال گذشته متفاوت است. به عبارتی در سال گذشته شاهد فشارهای بین المللی و تحریم های پولی و بانکی بودیم اما در حال حاضر با توافقاتی که صورت گرفت شرایط به گونه ای شکل گرفت که ما شاهد تقویت پول ملی باشیم.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی تصریح می کند: ما در آینده می توانیم شاهد ارتقا و قدرت پول ملی کشور باشیم شاید اگر تحریم ها برداشته نمی شد و با شدت ادامه پیدا می کرد ما شاهد رقم بالاتر از شرایط فعلی بودیم اما در حال حاضر این رقم، رقم مناسبی است و قطعا به دنبال اجرایی شدن توافقات هسته ای ما شاهد تقویت پول ملی خواهیم بود.

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار ، مثبت خواهد بود.
بنا بر اظهارات نمایندگان مجلس در متن خبری فوق٬ در صورت توافق بر روی نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۱۳۹۵ ٬ دیگر ریسکی متوجه شرکت هایی که نگران بالا رفتن نرخ ارز در بودجه سال جدید بودند٬ نمی باشد. شرکت های پتروشیمی یکی از این گروه ها می باشد که بالا رفتن نرخ ارز مبادلاتی ریسک آنها را بالا می برد.
1394/09/02
0
/
2
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333