رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

روایت بورس از مقایسه ارقام کلیدی لایحه بودجه 93 و 94
اهمیت : مهم

8

بورس تهران با ارایه گزارشی جالب اقدام به مقایسه های مهم ارقام کلیدی لایحه بودجه 93 و 94 مانند منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی،صادرات نفت،منابع حاصل از مالیات وانتشار اوراق تأمین مالی کرده است.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فعالان و مسئولان بازار سرمایه هرساله با ارایه لایحه بودجه دولت به مجلس، نگاه ویژه ایی به این سند مهم انداخته و اقدام به بررسی های همه جانبه می کنند تا با استخراج امار اعلامی و مقایسه ان با دوره های گذشته قادر به انجام براورده هایی از آینده اقتصاد کشور و تصمیم گیری بهتر در بازار سهام باشند.

براساس این گزارش، در شرایطی دولت یازدهم اقدام به ارایه دومین لایحه بودجه کرده که برخی مفاد و برنامه ها چندان با وضعیت صنایع و بازار سرمایه همخوان نیست و تاکنون مباحث متعددی هم در این رابطه مطرح شده است. در این میان بخش مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار هم هرساله با بررسی های همه جانبه ایی، مهمترین و موثرترین برنامه های اقتصادی دولت برای آینده را تحلیل می کند و این روال را برای لایحه بودجه ۹۴ هم تکرار کرده است.

در این بررسی بعد از ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصاد در دو سال اخیر ، دلایل افت متغیرهای بازار سهام در سال گذشته اعلام شده و سپس مقایسه ایی از ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال های ۹۳ و ۹۴ به عمل آمده است.

شرایط کلی اقتصاد کشور و بازار سهام

اقتصاد ایران یک دوره کاهش نسبی تورم را تجربه کرده است؛ به طوری که به گزارش بانک مرکزی، درحالی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود، درآبان ماه سال ۱۳۹۳ به ۱۸.۲ درصد رسیده است. از طرفی با توجه به افزایش ثبات در تصمیمات دولت جدید و بهبود نسبی در روند مذاکرات هسته ای، نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران کاهش یافته و بهبود نسبی در رشد اقتصادی کشور نمایان شده است.

به طوریکه نرخ رشد اقتصادی از منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ رسیده است. علاوه براین، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را به ترتیب برابر با ۱.۵ و ۲.۲ درصد و بانک جهانی ۱.۵ و ۲ درصد پیش بینی کرده اند. این امر نشانگر خوش بینی نسبت به آینده اقتصاد ایران است. با وجود این، نامشخص بودن وضعیت تحریم ها و کاهش اخیر قیمت نفت، پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی را دشوار ساخته است.

بورس اوراق بهادار تهران نیز پس از یک دوره رشد درخور توجه، با افت شاخص و کاهش حجم معاملات رو برو شده است. بورس تهران در سال ۱۳۹۲ و به ویژه تا ۱۵ دی این سال، روندی صعودی را پشت سرگذاشت و شاخص کل رشد ۱۳۵ درصدی را از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا این تاریخ تجربه کرد. ولی از تاریخ ۱۷ دی ماه و در پی تصویب حق انتفاع بهره برداری از معادن ۳۰ درصدی و هزینه خوراک ۱۳ سِنتی برای شرکت های پتروشیمی ، وارد روندی نزولی شد. افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۳ درصد نیز در افت بازار سهام مؤثر بود.

روند نزولی بازار سرمایه پس از ایجاد خوش بینی نسبت به مذاکرات هسته ای و امیدواری در مورد دست یابی به توافق نهایی متوقف شد و جای خود را به روند صعودی داد. اما با پایان مذاکرات و عدم دست یابی به نتایج مشخص، روند نزولی بازار تشدید شد، به طوری که شاخص کل افت در حدود ۱۲ درصدی را از ابتدای سال ۹۳ تا ۳۰ آذر ۹۳ پشت سرگذاشت.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..

بورس تهران با ارایه گزارشی جالب اقدام به مقایسه های مهم ارقام کلیدی لایحه بودجه 93 و 94 مانند منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی،صادرات نفت،منابع حاصل از مالیات وانتشار اوراق تأمین مالی کرده است.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فعالان و مسئولان بازار سرمایه هرساله با ارایه لایحه بودجه دولت به مجلس، نگاه ویژه ایی به این سند مهم انداخته و اقدام به بررسی های همه جانبه می کنند تا با استخراج امار اعلامی و مقایسه ان با دوره های گذشته قادر به انجام براورده هایی از آینده اقتصاد کشور و تصمیم گیری بهتر در بازار سهام باشند.

براساس این گزارش، در شرایطی دولت یازدهم اقدام به ارایه دومین لایحه بودجه کرده که برخی مفاد و برنامه ها چندان با وضعیت صنایع و بازار سرمایه همخوان نیست و تاکنون مباحث متعددی هم در این رابطه مطرح شده است. در این میان بخش مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار هم هرساله با بررسی های همه جانبه ایی، مهمترین و موثرترین برنامه های اقتصادی دولت برای آینده را تحلیل می کند و این روال را برای لایحه بودجه ۹۴ هم تکرار کرده است.

در این بررسی بعد از ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصاد در دو سال اخیر ، دلایل افت متغیرهای بازار سهام در سال گذشته اعلام شده و سپس مقایسه ایی از ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال های ۹۳ و ۹۴ به عمل آمده است.

شرایط کلی اقتصاد کشور و بازار سهام

اقتصاد ایران یک دوره کاهش نسبی تورم را تجربه کرده است؛ به طوری که به گزارش بانک مرکزی، درحالی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود، درآبان ماه سال ۱۳۹۳ به ۱۸.۲ درصد رسیده است. از طرفی با توجه به افزایش ثبات در تصمیمات دولت جدید و بهبود نسبی در روند مذاکرات هسته ای، نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران کاهش یافته و بهبود نسبی در رشد اقتصادی کشور نمایان شده است.

به طوریکه نرخ رشد اقتصادی از منفی ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ رسیده است. علاوه براین، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ را به ترتیب برابر با ۱.۵ و ۲.۲ درصد و بانک جهانی ۱.۵ و ۲ درصد پیش بینی کرده اند. این امر نشانگر خوش بینی نسبت به آینده اقتصاد ایران است. با وجود این، نامشخص بودن وضعیت تحریم ها و کاهش اخیر قیمت نفت، پیش بینی روند متغیرهای اقتصادی را دشوار ساخته است.

بورس اوراق بهادار تهران نیز پس از یک دوره رشد درخور توجه، با افت شاخص و کاهش حجم معاملات رو برو شده است. بورس تهران در سال ۱۳۹۲ و به ویژه تا ۱۵ دی این سال، روندی صعودی را پشت سرگذاشت و شاخص کل رشد ۱۳۵ درصدی را از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا این تاریخ تجربه کرد. ولی از تاریخ ۱۷ دی ماه و در پی تصویب حق انتفاع بهره برداری از معادن ۳۰ درصدی و هزینه خوراک ۱۳ سِنتی برای شرکت های پتروشیمی ، وارد روندی نزولی شد. افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۳ درصد نیز در افت بازار سهام مؤثر بود.

روند نزولی بازار سرمایه پس از ایجاد خوش بینی نسبت به مذاکرات هسته ای و امیدواری در مورد دست یابی به توافق نهایی متوقف شد و جای خود را به روند صعودی داد. اما با پایان مذاکرات و عدم دست یابی به نتایج مشخص، روند نزولی بازار تشدید شد، به طوری که شاخص کل افت در حدود ۱۲ درصدی را از ابتدای سال ۹۳ تا ۳۰ آذر ۹۳ پشت سرگذاشت.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..
1393/11/05
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333