رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

کشور راباکمتراز ۴۰میلیارددلار اداره می‌کنیم- هدف رشد اقتصادی ۱۲درصد شد
اهمیت : مهم

2

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به کاهش قیمت و درآمدهای نفت، گفت: کشور را در چارچوب اقتصاد مقاومتی با کمتر از ۴۰ میلیارد دلار اداره می‌کنیم.
خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز شنبه در همایش ملی بهره وری ایران با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: کشور را با کمتر از ۴۰ میلیارد دلار و در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته با درآمدهای نفتی ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار کشور اداره می شد اما قیمت فعلی نفت خام در بازارهای جهانی شوکی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، بنابراین با اقتصاد مقاومتی می توانیم کشور را اداره کنیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در همین راستا ۲۴ سیاست به فراخور محتوی برای دستگاه های اجرایی برنامه ریزی شد تا بتوانیم به اهداف سیاست های کلی دست یابیم، گفت: نباید نسبت به تاثیر نفت در رشد اقتصادی قدرناشناس باشیم، بحث این نیست که نفت را از اقتصاد ایران جدا کنیم اما اقتصاد ایران باید با برنامه بهتر از درآمدهای نفتی استفاده کند.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت سرمایه گذاری را محدود می کند، گفت: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز رشد اقتصادی ۸ درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه های ششم و هفتم برای دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز به رشد اقتصادی ۱۲ درصدی دست یابد، اما این امر با محدودیت در سرمایه گذاری همراه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان مدیریت در کمتر از دو هفته گذشته با ماموریت های جدید احیا شده است، افزود: تحولی بنیادین در راهبرد توسعه، طراحی زیرساخت های پایدار و متوازن و همچنین رصد مستمر توسعه از ماموریت های جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. سازمان در حال نوسازی و تحول در ساختار گذشته است و قرار است در آینده نزدیک توسعه ای متوازن و پایدار را ایجاد کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله که همان دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری در منطقه است، گفت: برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم را پشت سر گذاشتیم البته هرچند یک سال از برنامه پنجم باقی مانده است ولی این برنامه با بودجه ۹۴ تکمیل شده و هم اکنون باید به فکر تدوین برنامه های ششم و هفتم باشیم.

وی تصریح کرد: در برنامه های چهارم و پنجم به رشد اقتصادی که محصول رشد سرمایه گذاری و بهره وری بود دست نیافتیم به نحوی که رشد سرمایه در برنامه پنجم معادل ۱۲.۲ درصد پیش بینی شده بود که تنها ۵.۵ درصد انجام شد. در برنامه پنجم جز سال اول که رشد ۳ درصدی را شاهد بودیم، این رقم در دو سال بعدی منفی ۶ و منفی ۱.۹ درصد بود و به همین دلیل رشد ۳ تا ۴ درصدی در سال جاری نمی تواند عقب ماندگی های چهار سال قبل و برنامه چهارم را جبران کند.

نوبخت با بیان اینکه همه نگاه ها به برنامه ششم است، گفت: در برنامه چهارم که کشور با درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری همراه بود به رشد اقتصادی پیش بینی شده دست نیافتیم ضمن آنکه برنامه پنجم نیز با تحریم ها همراه شد که به غایت کشور را در تنگنای بیشتری قرار داد. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف سند چشم انداز مدنظر است و این سیاست در راستای سند چشم انداز به هنگام شده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به کاهش قیمت و درآمدهای نفت، گفت: کشور را در چارچوب اقتصاد مقاومتی با کمتر از ۴۰ میلیارد دلار اداره می‌کنیم.
خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز شنبه در همایش ملی بهره وری ایران با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: کشور را با کمتر از ۴۰ میلیارد دلار و در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اداره می کنیم.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته با درآمدهای نفتی ۵۵ تا ۶۰ میلیارد دلار کشور اداره می شد اما قیمت فعلی نفت خام در بازارهای جهانی شوکی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، بنابراین با اقتصاد مقاومتی می توانیم کشور را اداره کنیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در همین راستا ۲۴ سیاست به فراخور محتوی برای دستگاه های اجرایی برنامه ریزی شد تا بتوانیم به اهداف سیاست های کلی دست یابیم، گفت: نباید نسبت به تاثیر نفت در رشد اقتصادی قدرناشناس باشیم، بحث این نیست که نفت را از اقتصاد ایران جدا کنیم اما اقتصاد ایران باید با برنامه بهتر از درآمدهای نفتی استفاده کند.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت سرمایه گذاری را محدود می کند، گفت: برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز رشد اقتصادی ۸ درصدی ناکافی است و به همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در برنامه های ششم و هفتم برای دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند چشم انداز به رشد اقتصادی ۱۲ درصدی دست یابد، اما این امر با محدودیت در سرمایه گذاری همراه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان مدیریت در کمتر از دو هفته گذشته با ماموریت های جدید احیا شده است، افزود: تحولی بنیادین در راهبرد توسعه، طراحی زیرساخت های پایدار و متوازن و همچنین رصد مستمر توسعه از ماموریت های جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. سازمان در حال نوسازی و تحول در ساختار گذشته است و قرار است در آینده نزدیک توسعه ای متوازن و پایدار را ایجاد کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله که همان دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری در منطقه است، گفت: برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم را پشت سر گذاشتیم البته هرچند یک سال از برنامه پنجم باقی مانده است ولی این برنامه با بودجه ۹۴ تکمیل شده و هم اکنون باید به فکر تدوین برنامه های ششم و هفتم باشیم.

وی تصریح کرد: در برنامه های چهارم و پنجم به رشد اقتصادی که محصول رشد سرمایه گذاری و بهره وری بود دست نیافتیم به نحوی که رشد سرمایه در برنامه پنجم معادل ۱۲.۲ درصد پیش بینی شده بود که تنها ۵.۵ درصد انجام شد. در برنامه پنجم جز سال اول که رشد ۳ درصدی را شاهد بودیم، این رقم در دو سال بعدی منفی ۶ و منفی ۱.۹ درصد بود و به همین دلیل رشد ۳ تا ۴ درصدی در سال جاری نمی تواند عقب ماندگی های چهار سال قبل و برنامه چهارم را جبران کند.

نوبخت با بیان اینکه همه نگاه ها به برنامه ششم است، گفت: در برنامه چهارم که کشور با درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری همراه بود به رشد اقتصادی پیش بینی شده دست نیافتیم ضمن آنکه برنامه پنجم نیز با تحریم ها همراه شد که به غایت کشور را در تنگنای بیشتری قرار داد. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف سند چشم انداز مدنظر است و این سیاست در راستای سند چشم انداز به هنگام شده است.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
..
1393/11/11
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333