رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

آینده صنعت فولاد با توجه شرایط جدید اقتصادی در ایران و جهان
اهمیت : مهم

40

تحلیل آینده صنعت فولاد در جهان با نگاهی به رشد۲ رقمی این صنعت طی ۲۰سال گذشته و نیزحجم بالای سرمایه‌گذاری‌‌ها درجهان با نیروی پیشران اقتصاد چین، حاکی از آن است که اگررشد اقتصادی چین به روند پیشین خود بازنگردد، شکل‌گیری پدیده مازادعرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیزدرنتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان وافزایش سرمایه‌گذاری‌ها دراین بخش، صنعت فولاد دچارمازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه دراقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تأملی برای آینده صنعت فولاد درکشورایجادمی کند.
نهایت‌نگر:

به نقل از پایگاه خبری معدن ایران :

چالش های پیش روی صنعت فولاد در شرایط جدید اقتصاد ایران و جهان

مسعود نیلی مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی٬ آینده صنعت فولاد در ایران را از چهار منظر مورد بررسی قرار داده است. دو مشاهده مربوط به تحولات اقتصاد جهانی و دو مشاهده دیگر مربوط به تحولات اقتصادی ایران می باشد.

۱− روند تولید فولاد در دنیا طی ۲۰سال اخیر

به رغم رشد ۲٫۵ الی ۳درصدی اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر، تولید فولاد رشد دو رقمی را تجربه کرده است که عمدتاً میزان مصرف در کشور چین عامل این رشد جهانی بوده است. این در حالی است که طی همین بازه زمانی، تحولات مصرف فولاد در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)تقریباً روندی ثابت و حتی کاهشی در مقدار مطلق آن داشته و کشورهای در حال توسعه رشدی ملایم را تجربه کرده اند.

سهم چین در مصرف اقلام اصلی فلزات در سال های ۲۰۰۰تا ۲۰۱۴ دارای رشد سالانه ۱۰یا ۱۵درصدی بوده و این در حالیست که رشد مصرف سایرکشورهای جهان اندک بوده است. همچنین از منظر تولید فولاد خام در دنیا، ملاحظه می شود که در حدود نیمی از میزان تولید در کشور چین صورت گرفته و ژاپن با ۷درصد از سهم جهانی تولید فولاد خام و ایالات متحده آمریکا با سهم ۵درصدی در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

۲− صنعت فولاد در ایران

ارزیابی وضعیت صنعت فولاد در ایران با تفکیک دو بخش فلزات اساسی و فلزات ساختمانی صورت گرفته است. صنعت فلزات اساسی از حیث ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشور، جایگاه در خور توجهی را به خـود اختصـاص داده است. به طـوری که ارزش افزوده فلزات اساسی، ۱۸درصد برآورد می شود که با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختمانی به بیش از ۲۱درصد می رسد. ضمن آنکه، حدود ۱۰تا ۱۲درصد اشتغال در کشور به این صنعت تعلق دارد.

۳− روند کاهشی قیمت های جهانی

روند کاهشی قیمت های جهانی از سال ۲۰۰۵آغاز شد و طی یک سال اخیر، شدت بیشتری را تجربه کرد. بر اساس تحلیل های انجام شده، عامل اصلی این سقوط در قیمت ها، کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین است؛ به طور مشابه همان عاملی که پیش از این سـال رشد دو رقمی صنعت فولاد را در جهان موجـب شد. البته پیش بینی ها نشان می دهد که کاهش رشد اقتصادی چین حداقل تا سال ۲۰۱۶ادامه خواهد یافت و از ۶٫۸ در سال ۲۰۱۵، به ۶٫۳ در سال ۲۰۱۶خواهد رسید. اکنون، اقتصاد چین که علت اصلی رشد صنعت فولاد در دنیا بوده، رو به کندی گذاشته و از سوی دیگر، ترکیب مصارف صنعتی این کشور نیز از صنایع مبتنی بر فلزات پایه به خدمات و صنایع پیشرفته تر در حال گذار است. بنابراین می توان گفت اقتصاد چین، عامل اصلی این روند کاهشی در جهان است.

۴− رشد اقتصادی در ایران

روند رشد اقتصادی ایران طی سال های اخیر بدین صورت است که نرخ رشد از منفی ۶٫۸ در سال ۱۳۹۱، به منفی ۱٫۹ در سال ۱۳۹۲، و نهایتاً به مثبت ۳در سال ۱۳۹۳رسید. رشدهای منفی طی دوسال ۹۱و ۹۲به کاهش درآمد سرانه کشور انجامید؛ به گونه ای که سطح درآمد سرانه ما در سال ۱۳۹۳تقریباً به سطح درآمد سال ۱۳۸۵رسید و به کاهش تقاضا منتهی شد. این کاهش در تقاضا به همراه کاهش قیمت نفت طی سال گذشته و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تاثیر منفی بر حجم کلی فعالیت های اقتصادی کشور گذاشت.

بخش مسکن که پیشران صنعت فولاد در ده ساله وفور درآمدهای نفتی بود، از سال ۱۳۹۱با رکود مواجه شده است و به دلیل سرمایه گذاری های بیش از حدی که در این بخش صورت گرفته است، به نظر می رسد، در زمان کوتاهی به روزهای پر رونق خود در اقتصاد باز نمی گردد. از سویی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ ترین مصرف کننده فولاد نیز به عنوان نیروی پیشران دوم این صنعت، ناگزیر، مصرف خود را کاهش داده است.

بر اساس آخرین داده ها، این دو عامل یعنی رکود در بخش مسکن و همچنین کاهش بودجه عمرانی دولت، اسباب رشد منفی صنایع فولادی را فراهم کرد. حال آنکه، از تحلیل رشد منفی صنایع مرتبط با بخش ساختمان این گونه استنباط می شود که چالش افزایش موجودی انبار این صنایع و به طور خاص صنعت فولاد، موقتی نیست. آنچه که از بررسی ۱۰سال منتهی به سال ۹۲و همچنین سال ۹۳بر می آید، با توجه به اینکه «تولید قابل توجه در صنعت فولاد» و «کاهش چشمگیر تقاضا» پدیده های فصلی نیستند. بنابراین نتیجه آن پیش بینی مازاد عرضه طی سال های آینده است. همچنین طبق آمارها کارگاه های صنعتی در دوره مذکور٬ سهم تولید فلزات اساسی نسبت به سهم سایر اجزای صنعت به جز بخش مربوط به صنایع شیمیایی، پتروشیمی و تولید فرآورده های نفتی، روندی صعودی را تجربه کرده که افزایش این سهم همراه با کاهش محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است.

جمع بندی

با توجه به سهم بالای چین در تقاضای فلزات اساسی و علی الخصوص فولاد ٬ اگر رشد اقتصادی چین به حالت پیشین خود بازنگردد که به نظر هم نمی آید چین به این زودی ها قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود باشد٬شکل گیری مازاد عرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیز در نتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان و افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش، صنعت فولاد در ایران دچار مازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تأملی برای آینده صنعت فولاد در کشور ایجاد می کند و در چنین شرایطی، بازنگری در استراتژی صنعت فولاد کشور به یک ضرورت تبدیل می ­شود.

ابراین، با در نظر گرفتن این فرضیات که چین به رشد اقتصادی خود بزودی بر نمی گردد و ایران هم سرمایه گذاری خاصی در بخش ساختمان صورت نپذیرد٬ می توان نتیجه گرفت که در آینده، فولاد به عنوان «فولاد صنعتی» موضوعیت بیشتری داشته باشد تا «فولاد ساختمانی».

شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا در صنعت فولاد چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشور، هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که سهم بالای صنعت فولاد از مصرف انرژی در میان سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد. با توجه به برنامه اصلاح بازار انرژی و قیمت حامل های انرژی، میزان مصرف انرژی در این صنعت به چالشی جدی دیگری تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه بنگاه های صنعت فولاد برخلاف صنایعی چون مواد غذایی، بنگاه هایی بزرگ با منشا دولتی هستند، اهمیت گذار از چالش افزایش هزینه های مصرف انرژی را برای این صنعت دوچندان می کند.

راهکارههای موجود

۱−بازنگری ظرفیت تولید فولاد کشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهانی و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور

۲−تفکیک تقاضای فولاد صنعتی از تقاضای فولاد ساختمانی و بازنگری واقع گرایانه تقاضا در بخش فولاد ساختمانی

۳−به دلیل آنکه بخش عمده ای از ساختار هزینه صنعت فولاد به انرژی اختصاص دارد و بنگاه های مربوطه، عمدتاً بنگاه هایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند، بازنگری در ساختار کلی این صنایع از لحاظ مالی، هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر می رسد. این بازنگری باید به نحوی صورت گیرد که منجر به کاهش هزینه ها شود که البته در سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر شده در سال ۱۳۸۲مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، بازسازی و نوسازی صنعت فولاد در جهت کارایی بیشتر، اصلاح تکنولوژی و کاهش هزینه ها، موضوعی ضروری و مهم جلوه می کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای , , , , و غیرقابل پیش‌بینی است.
موارد ذکر شده در خبر فوق فقط ترسیم وضع فولادی ها به بیانی جدید بود. باز هم از حرف تا عمل فاصله هست. بنابراین تصمیم عاقلانه در رابطه با میزان تولید فولاد با توجه به شرایط موجود٬ ورود تکنولوژی های جدید در بخش فولاد٬ همچنین خروج صنعت ساختمان از رکود و در کنار این موارد داخلی افزایش تقاضای جهانی فولاد می تواند یک تکان مثبتی به این صنعت پر مصرف بدهد. البته فراموش نشود که اگر خودروسازان تصمیم به جایگزینی کامل ورقه های آلومینیومی به جای فولادی بگیرند٬ این صنعت یکی از بازارهای هدف خود را از دست می دهد.

تحلیل آینده صنعت فولاد در جهان با نگاهی به رشد۲ رقمی این صنعت طی ۲۰سال گذشته و نیزحجم بالای سرمایه‌گذاری‌‌ها درجهان با نیروی پیشران اقتصاد چین، حاکی از آن است که اگررشد اقتصادی چین به روند پیشین خود بازنگردد، شکل‌گیری پدیده مازادعرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیزدرنتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان وافزایش سرمایه‌گذاری‌ها دراین بخش، صنعت فولاد دچارمازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه دراقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تأملی برای آینده صنعت فولاد درکشورایجادمی کند.
نهایت‌نگر:

به نقل از پایگاه خبری معدن ایران :

چالش های پیش روی صنعت فولاد در شرایط جدید اقتصاد ایران و جهان

مسعود نیلی مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی٬ آینده صنعت فولاد در ایران را از چهار منظر مورد بررسی قرار داده است. دو مشاهده مربوط به تحولات اقتصاد جهانی و دو مشاهده دیگر مربوط به تحولات اقتصادی ایران می باشد.

۱− روند تولید فولاد در دنیا طی ۲۰سال اخیر

به رغم رشد ۲٫۵ الی ۳درصدی اقتصاد جهانی در دو دهه اخیر، تولید فولاد رشد دو رقمی را تجربه کرده است که عمدتاً میزان مصرف در کشور چین عامل این رشد جهانی بوده است. این در حالی است که طی همین بازه زمانی، تحولات مصرف فولاد در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD)تقریباً روندی ثابت و حتی کاهشی در مقدار مطلق آن داشته و کشورهای در حال توسعه رشدی ملایم را تجربه کرده اند.

سهم چین در مصرف اقلام اصلی فلزات در سال های ۲۰۰۰تا ۲۰۱۴ دارای رشد سالانه ۱۰یا ۱۵درصدی بوده و این در حالیست که رشد مصرف سایرکشورهای جهان اندک بوده است. همچنین از منظر تولید فولاد خام در دنیا، ملاحظه می شود که در حدود نیمی از میزان تولید در کشور چین صورت گرفته و ژاپن با ۷درصد از سهم جهانی تولید فولاد خام و ایالات متحده آمریکا با سهم ۵درصدی در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

۲− صنعت فولاد در ایران

ارزیابی وضعیت صنعت فولاد در ایران با تفکیک دو بخش فلزات اساسی و فلزات ساختمانی صورت گرفته است. صنعت فلزات اساسی از حیث ایجاد ارزش افزوده در صنعت کشور، جایگاه در خور توجهی را به خـود اختصـاص داده است. به طـوری که ارزش افزوده فلزات اساسی، ۱۸درصد برآورد می شود که با احتساب ارزش افزوده فلزات ساختمانی به بیش از ۲۱درصد می رسد. ضمن آنکه، حدود ۱۰تا ۱۲درصد اشتغال در کشور به این صنعت تعلق دارد.

۳− روند کاهشی قیمت های جهانی

روند کاهشی قیمت های جهانی از سال ۲۰۰۵آغاز شد و طی یک سال اخیر، شدت بیشتری را تجربه کرد. بر اساس تحلیل های انجام شده، عامل اصلی این سقوط در قیمت ها، کاهش قابل توجه رشد اقتصادی چین است؛ به طور مشابه همان عاملی که پیش از این سـال رشد دو رقمی صنعت فولاد را در جهان موجـب شد. البته پیش بینی ها نشان می دهد که کاهش رشد اقتصادی چین حداقل تا سال ۲۰۱۶ادامه خواهد یافت و از ۶٫۸ در سال ۲۰۱۵، به ۶٫۳ در سال ۲۰۱۶خواهد رسید. اکنون، اقتصاد چین که علت اصلی رشد صنعت فولاد در دنیا بوده، رو به کندی گذاشته و از سوی دیگر، ترکیب مصارف صنعتی این کشور نیز از صنایع مبتنی بر فلزات پایه به خدمات و صنایع پیشرفته تر در حال گذار است. بنابراین می توان گفت اقتصاد چین، عامل اصلی این روند کاهشی در جهان است.

۴− رشد اقتصادی در ایران

روند رشد اقتصادی ایران طی سال های اخیر بدین صورت است که نرخ رشد از منفی ۶٫۸ در سال ۱۳۹۱، به منفی ۱٫۹ در سال ۱۳۹۲، و نهایتاً به مثبت ۳در سال ۱۳۹۳رسید. رشدهای منفی طی دوسال ۹۱و ۹۲به کاهش درآمد سرانه کشور انجامید؛ به گونه ای که سطح درآمد سرانه ما در سال ۱۳۹۳تقریباً به سطح درآمد سال ۱۳۸۵رسید و به کاهش تقاضا منتهی شد. این کاهش در تقاضا به همراه کاهش قیمت نفت طی سال گذشته و به تبع آن کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، تاثیر منفی بر حجم کلی فعالیت های اقتصادی کشور گذاشت.

بخش مسکن که پیشران صنعت فولاد در ده ساله وفور درآمدهای نفتی بود، از سال ۱۳۹۱با رکود مواجه شده است و به دلیل سرمایه گذاری های بیش از حدی که در این بخش صورت گرفته است، به نظر می رسد، در زمان کوتاهی به روزهای پر رونق خود در اقتصاد باز نمی گردد. از سویی دیگر، با وجود کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل کاهش قیمت نفت، بزرگ ترین مصرف کننده فولاد نیز به عنوان نیروی پیشران دوم این صنعت، ناگزیر، مصرف خود را کاهش داده است.

بر اساس آخرین داده ها، این دو عامل یعنی رکود در بخش مسکن و همچنین کاهش بودجه عمرانی دولت، اسباب رشد منفی صنایع فولادی را فراهم کرد. حال آنکه، از تحلیل رشد منفی صنایع مرتبط با بخش ساختمان این گونه استنباط می شود که چالش افزایش موجودی انبار این صنایع و به طور خاص صنعت فولاد، موقتی نیست. آنچه که از بررسی ۱۰سال منتهی به سال ۹۲و همچنین سال ۹۳بر می آید، با توجه به اینکه «تولید قابل توجه در صنعت فولاد» و «کاهش چشمگیر تقاضا» پدیده های فصلی نیستند. بنابراین نتیجه آن پیش بینی مازاد عرضه طی سال های آینده است. همچنین طبق آمارها کارگاه های صنعتی در دوره مذکور٬ سهم تولید فلزات اساسی نسبت به سهم سایر اجزای صنعت به جز بخش مربوط به صنایع شیمیایی، پتروشیمی و تولید فرآورده های نفتی، روندی صعودی را تجربه کرده که افزایش این سهم همراه با کاهش محسوس سهم ارزش افزوده در صنعت خودرو بوده است.

جمع بندی

با توجه به سهم بالای چین در تقاضای فلزات اساسی و علی الخصوص فولاد ٬ اگر رشد اقتصادی چین به حالت پیشین خود بازنگردد که به نظر هم نمی آید چین به این زودی ها قادر به بازسازی رشد سابق اقتصادی خود باشد٬شکل گیری مازاد عرضه جهانی فولاد بسیار محتمل خواهد بود. در ایران نیز در نتیجه وقوع بیماری هلندی، رشد بخش ساختمان و افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش، صنعت فولاد در ایران دچار مازاد عرضه خواهد شد. در واقع این تحولات جهانی و آنچه در اقتصاد ایران رخ داده است، چالش قابل تأملی برای آینده صنعت فولاد در کشور ایجاد می کند و در چنین شرایطی، بازنگری در استراتژی صنعت فولاد کشور به یک ضرورت تبدیل می ­شود.

ابراین، با در نظر گرفتن این فرضیات که چین به رشد اقتصادی خود بزودی بر نمی گردد و ایران هم سرمایه گذاری خاصی در بخش ساختمان صورت نپذیرد٬ می توان نتیجه گرفت که در آینده، فولاد به عنوان «فولاد صنعتی» موضوعیت بیشتری داشته باشد تا «فولاد ساختمانی».

شکاف قابل توجه میان عرضه و تقاضا در صنعت فولاد چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشور، هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که سهم بالای صنعت فولاد از مصرف انرژی در میان سایر صنایع مورد توجه قرار گیرد. با توجه به برنامه اصلاح بازار انرژی و قیمت حامل های انرژی، میزان مصرف انرژی در این صنعت به چالشی جدی دیگری تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه بنگاه های صنعت فولاد برخلاف صنایعی چون مواد غذایی، بنگاه هایی بزرگ با منشا دولتی هستند، اهمیت گذار از چالش افزایش هزینه های مصرف انرژی را برای این صنعت دوچندان می کند.

راهکارههای موجود

۱−بازنگری ظرفیت تولید فولاد کشور با توجه به تحولات و مازاد عرضه جهانی و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور

۲−تفکیک تقاضای فولاد صنعتی از تقاضای فولاد ساختمانی و بازنگری واقع گرایانه تقاضا در بخش فولاد ساختمانی

۳−به دلیل آنکه بخش عمده ای از ساختار هزینه صنعت فولاد به انرژی اختصاص دارد و بنگاه های مربوطه، عمدتاً بنگاه هایی بزرگ با پیشینه دولتی هستند، بازنگری در ساختار کلی این صنایع از لحاظ مالی، هزینه و ابعاد دیگر ضروری به نظر می رسد. این بازنگری باید به نحوی صورت گیرد که منجر به کاهش هزینه ها شود که البته در سند استراتژی توسعه صنعتی منتشر شده در سال ۱۳۸۲مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، بازسازی و نوسازی صنعت فولاد در جهت کارایی بیشتر، اصلاح تکنولوژی و کاهش هزینه ها، موضوعی ضروری و مهم جلوه می کند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای , , , , و غیرقابل پیش‌بینی است.
موارد ذکر شده در خبر فوق فقط ترسیم وضع فولادی ها به بیانی جدید بود. باز هم از حرف تا عمل فاصله هست. بنابراین تصمیم عاقلانه در رابطه با میزان تولید فولاد با توجه به شرایط موجود٬ ورود تکنولوژی های جدید در بخش فولاد٬ همچنین خروج صنعت ساختمان از رکود و در کنار این موارد داخلی افزایش تقاضای جهانی فولاد می تواند یک تکان مثبتی به این صنعت پر مصرف بدهد. البته فراموش نشود که اگر خودروسازان تصمیم به جایگزینی کامل ورقه های آلومینیومی به جای فولادی بگیرند٬ این صنعت یکی از بازارهای هدف خود را از دست می دهد.
1394/08/30
0
/
3
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333