رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

چرخش بازار تایر در دست چینی ها
اهمیت : مهم

14

در پی انتشار اخبار ورود بی رویه لاستیک های چینی٬ کارشناسان ورود این دسته از لاستیک‌ها را مانعی در مسیر رشد تولید لاستیک داخلی عنوان کرده اند. در حالی که لاستیک‌های ایرانی کیفیت بهتری در مقایسه با لاستیک‌های خارجی دارند٬ مشتریان با دیدن برندهای خارجی در مغازه ها٬ از خریدن آنها استقبال بیشتری می کنند. بهترین راهکار برای بهبود این وضعیت، تولید همه نوع اندازه لاستیک در ایران است تا از واردات جلوگیری شود زیرا بازاری‌ها هم‌اکنون فروش خوبی ندارند.
گسترش صمت:

کارشناسان حوزه لاستیک٬ خواستار کنترل و نظارت بر بازار صنعت تایر و افزایش نرخ تعرفه واردات هستند. در این بین بنابر اظهارات مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور، عموم لاستیک های چینی به دلیل پیش بینی تعرفه های سنگین از سوی کشورهای اروپایی به سمت بازارهای ایران سرازیر شده اند و این امر حیات صنعت تایر کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درباره نرخ تعرفه واردات گفته است که این نرخ بسته به نوع تایر دارای تعرفه های متفاوتی است، از این رو خواهان افزایش نرخ تعرفه ها هستیم و برای حفاظت از بازار و صنایع داخلی باید برای کشور چین تعرفه های ویژه ای وضع شود.

خسرو محمودیان، دبیر انجمن صنعت تایر ایران نیز خواستار جلوگیری از واردات بی رویه لاستیک های چینی به کشور شده است. به گفته محمودیان، برای حمایت از تولید داخل باید تعرفه ورادات تایر از چین اصلاح شده و افزایش پیدا کند. گفته های کارشناسان این حوزه درحالی است که فعالان بازار نیز در گفت وگو با صمت از وضعیت بازار لاستیک خودرو اظهار نارضایتی می کنند. یکی از فروشندگان مغازه های لاستیک فروشی خیابان «چراغ برق» تهران به صمت می گوید که درحال حاضر بازار خرید و فروش لاستیک وضعیت مناسبی ندارد ؛ فروش خوبی نداریم و تعداد متقاضیان برای خرید لاستیک خودرو کاهش یافته زیرا قیمت ها ثبات ندارند و از طرفی هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. وی ادامه می دهد: مشتریان بین لاستیک های چینی و ایرانی به طور قطع لاستیک ایرانی را خریداری می کنند اما برای خرید لاستیک های ژاپنی، کره ای و اندونزی نسبت به لاستیک ایرانی اشتیاق بیشتری دارند و دلیل آن هم کیفیت بالا و ماندگاری بالای این لاستیک ها است. به گفته این فعال بازار، لاستیک های ایرانی تنوع اندازه ندارند، به عنوان مثال لاستیک های اسپرت یا لاستیک های جدید به منظور تولید نمی شود و از این رو این دسته از لاستیک ها از کشورهای خارجی وارد می شود.

از سوی دیگر قیمت لاستیک ها کاهش پیدا کرده اما به نظر می رسد وضعیت کاروکاسبی نامناسب تر نیز می شود زیرا مشتریان همواره امیدوار هستند که قیمت ها کاهش بیشتری پیدا کند و خرید خود را به تاخیر می اندازند اما در صورتی که قیمت ها افزایش پیدا کند، مشتریان نسبت به افزایش بیشتر قیمت ها نگران شده و برای خرید لاستیک خودرو سریع تر دست به کار می شوند. به گفته این فعال بازار، فروشنده ها ۱۲ درصد مالیات پرداخت می کنند، این درحالی است که سود فروش لاستیک ۱ یا ۱/۵ درصد است ؛مشتریان از قدرت خرید پایینی برخوردار هستند و نقدینگی در بازار وجود ندارد زیرا وقتی مشتریان از لحاظ نقدینگی ضعیف می شوند، بازاری ها نیز به دنبال آن ضعیف می شوند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
افزایش واردات، عدم حمایت از تولید داخلی و... همگی منجر به کاهش فروش محصولات داخلی می شود و اثر منفی در گردش مالی و سودآوری آنها می گذارد. با توجه به اینکه صنعت لاستیک سازی از صنایع وابسته به خودرو سازی می باشد٬ حل شدن مشکلات مربوط به خودروسازان و افزایش تعرفه واردات لاستیک های بی کیفیت٬ تکان مثبتی به این صنعت می دهد.

در پی انتشار اخبار ورود بی رویه لاستیک های چینی٬ کارشناسان ورود این دسته از لاستیک‌ها را مانعی در مسیر رشد تولید لاستیک داخلی عنوان کرده اند. در حالی که لاستیک‌های ایرانی کیفیت بهتری در مقایسه با لاستیک‌های خارجی دارند٬ مشتریان با دیدن برندهای خارجی در مغازه ها٬ از خریدن آنها استقبال بیشتری می کنند. بهترین راهکار برای بهبود این وضعیت، تولید همه نوع اندازه لاستیک در ایران است تا از واردات جلوگیری شود زیرا بازاری‌ها هم‌اکنون فروش خوبی ندارند.
گسترش صمت:

کارشناسان حوزه لاستیک٬ خواستار کنترل و نظارت بر بازار صنعت تایر و افزایش نرخ تعرفه واردات هستند. در این بین بنابر اظهارات مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور، عموم لاستیک های چینی به دلیل پیش بینی تعرفه های سنگین از سوی کشورهای اروپایی به سمت بازارهای ایران سرازیر شده اند و این امر حیات صنعت تایر کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درباره نرخ تعرفه واردات گفته است که این نرخ بسته به نوع تایر دارای تعرفه های متفاوتی است، از این رو خواهان افزایش نرخ تعرفه ها هستیم و برای حفاظت از بازار و صنایع داخلی باید برای کشور چین تعرفه های ویژه ای وضع شود.

خسرو محمودیان، دبیر انجمن صنعت تایر ایران نیز خواستار جلوگیری از واردات بی رویه لاستیک های چینی به کشور شده است. به گفته محمودیان، برای حمایت از تولید داخل باید تعرفه ورادات تایر از چین اصلاح شده و افزایش پیدا کند. گفته های کارشناسان این حوزه درحالی است که فعالان بازار نیز در گفت وگو با صمت از وضعیت بازار لاستیک خودرو اظهار نارضایتی می کنند. یکی از فروشندگان مغازه های لاستیک فروشی خیابان «چراغ برق» تهران به صمت می گوید که درحال حاضر بازار خرید و فروش لاستیک وضعیت مناسبی ندارد ؛ فروش خوبی نداریم و تعداد متقاضیان برای خرید لاستیک خودرو کاهش یافته زیرا قیمت ها ثبات ندارند و از طرفی هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. وی ادامه می دهد: مشتریان بین لاستیک های چینی و ایرانی به طور قطع لاستیک ایرانی را خریداری می کنند اما برای خرید لاستیک های ژاپنی، کره ای و اندونزی نسبت به لاستیک ایرانی اشتیاق بیشتری دارند و دلیل آن هم کیفیت بالا و ماندگاری بالای این لاستیک ها است. به گفته این فعال بازار، لاستیک های ایرانی تنوع اندازه ندارند، به عنوان مثال لاستیک های اسپرت یا لاستیک های جدید به منظور تولید نمی شود و از این رو این دسته از لاستیک ها از کشورهای خارجی وارد می شود.

از سوی دیگر قیمت لاستیک ها کاهش پیدا کرده اما به نظر می رسد وضعیت کاروکاسبی نامناسب تر نیز می شود زیرا مشتریان همواره امیدوار هستند که قیمت ها کاهش بیشتری پیدا کند و خرید خود را به تاخیر می اندازند اما در صورتی که قیمت ها افزایش پیدا کند، مشتریان نسبت به افزایش بیشتر قیمت ها نگران شده و برای خرید لاستیک خودرو سریع تر دست به کار می شوند. به گفته این فعال بازار، فروشنده ها ۱۲ درصد مالیات پرداخت می کنند، این درحالی است که سود فروش لاستیک ۱ یا ۱/۵ درصد است ؛مشتریان از قدرت خرید پایینی برخوردار هستند و نقدینگی در بازار وجود ندارد زیرا وقتی مشتریان از لحاظ نقدینگی ضعیف می شوند، بازاری ها نیز به دنبال آن ضعیف می شوند.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر صنعت غیرقابل پیش‌بینی است.
افزایش واردات، عدم حمایت از تولید داخلی و... همگی منجر به کاهش فروش محصولات داخلی می شود و اثر منفی در گردش مالی و سودآوری آنها می گذارد. با توجه به اینکه صنعت لاستیک سازی از صنایع وابسته به خودرو سازی می باشد٬ حل شدن مشکلات مربوط به خودروسازان و افزایش تعرفه واردات لاستیک های بی کیفیت٬ تکان مثبتی به این صنعت می دهد.
1394/08/25
0
/
4
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333