رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

فرار مالیاتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در سال
اهمیت : مهم

2

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:درآمد مالیاتی باید جایگزین درآمد نفتی شود اما سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که باید شناسایی و مالیات آن وصول شود.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با فارس در مورد کاهش قیمت نفت و اثر بر درآمدهای نفتی گفت: اگر پایه های مالیاتی گسترش پیدا کند، مشکلی ایجاد نمی شود، در حال حاضر فرار مالیاتی در کشور به وفور وجود دارد.در حال حاضر سالانه بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید فراریان مالیاتی شناسایی شوند.

وی گفت: بسیاری افراد دارای شغل و درآمد هستند که یک ریال هم مالیات نمی دهند، یا برخی دارای منازل خالی و خرید و فروش منزل و یا فعالیت اقتصادی دارد، اما مالیات نمی دهند، عده ای اتباع خارجی، افغانی و عراقی در ایران خرید و فروش و کار می کنند، اما یک ریال هم مالیات نمی دهند، باید پایه های مالیاتی گسترش پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اگر دولت از ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بتواند ۱۰ درصد هم بگیرد، رقم ۶هزار میلیارد تومان قابل توجه می شود.

ثروتی در مورد گفته معاون وزیر اقتصاد در مجلس که نمی توان برخی از صنایع را به بهانه حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم تا ۵۰ سال از مالیات معاف کرد، گفت: در مورد سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده است که به چند طبقه تقسیم می شود.

وی افزود: در برخی از مناطق کمتر توسعه یافته و شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی رقم های ۲ یا ۵ و یا ۱۰ سال برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و در بعضی از موارد شرط گذاشتند که سرمایه گذاری در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران یا خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان یا خارج از ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر مشمول معافیت می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: هر کدام از این معافیت ها ویژگی خاص خود را دارد و حداکثر زمان معافیت برای برخی از سرمایه گذاران این است که معیار گذاشتند که هر موقع سرمایه اصلی شرکت به اندازه ۲ برابر سرمایه ثابت شد، آن زمان معافیت مالیاتی لغو می شود که این معلوم نیست چه مدت زمان طول می کشد و زمان ندارد.

ثروتی افزود: باید برای معافیت مالیاتی زمان تعیین کرد و گرنه اینکه بگوییم به فلان نصاب از سرمایه برسد، زمان ندارد. در برخی شهرک های صنعتی تا ۲ سال و در برخی نیز تا ۱۰ سال معاف از مالیات هستند، اما گاهی مشاهده شده ۱۳ سال از معافیت برخوردار بوده است.

ثروتی در مورد لایحه خروج از رکود گفت: بیش از 50 ماده ای که در این لایحه وجود دارد، اکثراً تصویب شده و 2، 3 مورد به کمیسیون اصلی ارجاع شده است که به زودی تمام می شود.

ثروتی در مورد معافیت های مالیاتی گفت: هدف از معاف کردن یک صنعت در یک شرایطی از مالیات دادن این است که اشتغال ایجاد شود و از محل درآمد اشتغال مالیات به دولت پرداخت شود، اگر سالی 10 پتروشیمی راه اندازی شود و با دادن تخفیف خوراک و یا تسهیلات و یا معافیت مالیاتی با یک شرایطی کمک کنیم، این واحدها راه اندازی شود، در نهایت منجر به شغل می شود و هم می توان مالیات بر مصرف، آب، برق، گاز و بنزین وضع کرد و هم اینکه با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می توان درآمد مالیاتی برای دولت در نظر گرفت.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت:درآمد مالیاتی باید جایگزین درآمد نفتی شود اما سالانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که باید شناسایی و مالیات آن وصول شود.
بورس پرس:

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با فارس در مورد کاهش قیمت نفت و اثر بر درآمدهای نفتی گفت: اگر پایه های مالیاتی گسترش پیدا کند، مشکلی ایجاد نمی شود، در حال حاضر فرار مالیاتی در کشور به وفور وجود دارد.در حال حاضر سالانه بین 50 تا 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید فراریان مالیاتی شناسایی شوند.

وی گفت: بسیاری افراد دارای شغل و درآمد هستند که یک ریال هم مالیات نمی دهند، یا برخی دارای منازل خالی و خرید و فروش منزل و یا فعالیت اقتصادی دارد، اما مالیات نمی دهند، عده ای اتباع خارجی، افغانی و عراقی در ایران خرید و فروش و کار می کنند، اما یک ریال هم مالیات نمی دهند، باید پایه های مالیاتی گسترش پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اگر دولت از ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی بتواند ۱۰ درصد هم بگیرد، رقم ۶هزار میلیارد تومان قابل توجه می شود.

ثروتی در مورد گفته معاون وزیر اقتصاد در مجلس که نمی توان برخی از صنایع را به بهانه حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم تا ۵۰ سال از مالیات معاف کرد، گفت: در مورد سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده است که به چند طبقه تقسیم می شود.

وی افزود: در برخی از مناطق کمتر توسعه یافته و شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی رقم های ۲ یا ۵ و یا ۱۰ سال برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و در بعضی از موارد شرط گذاشتند که سرمایه گذاری در خارج از شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران یا خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان یا خارج از ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر مشمول معافیت می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: هر کدام از این معافیت ها ویژگی خاص خود را دارد و حداکثر زمان معافیت برای برخی از سرمایه گذاران این است که معیار گذاشتند که هر موقع سرمایه اصلی شرکت به اندازه ۲ برابر سرمایه ثابت شد، آن زمان معافیت مالیاتی لغو می شود که این معلوم نیست چه مدت زمان طول می کشد و زمان ندارد.

ثروتی افزود: باید برای معافیت مالیاتی زمان تعیین کرد و گرنه اینکه بگوییم به فلان نصاب از سرمایه برسد، زمان ندارد. در برخی شهرک های صنعتی تا ۲ سال و در برخی نیز تا ۱۰ سال معاف از مالیات هستند، اما گاهی مشاهده شده ۱۳ سال از معافیت برخوردار بوده است.

ثروتی در مورد لایحه خروج از رکود گفت: بیش از 50 ماده ای که در این لایحه وجود دارد، اکثراً تصویب شده و 2، 3 مورد به کمیسیون اصلی ارجاع شده است که به زودی تمام می شود.

ثروتی در مورد معافیت های مالیاتی گفت: هدف از معاف کردن یک صنعت در یک شرایطی از مالیات دادن این است که اشتغال ایجاد شود و از محل درآمد اشتغال مالیات به دولت پرداخت شود، اگر سالی 10 پتروشیمی راه اندازی شود و با دادن تخفیف خوراک و یا تسهیلات و یا معافیت مالیاتی با یک شرایطی کمک کنیم، این واحدها راه اندازی شود، در نهایت منجر به شغل می شود و هم می توان مالیات بر مصرف، آب، برق، گاز و بنزین وضع کرد و هم اینکه با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم می توان درآمد مالیاتی برای دولت در نظر گرفت.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/27
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333