رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

مشکلات سر راه تولید دانه های روغنی
اهمیت : خیلی مهم

25

کند شدن رشد تولید دانه‌های روغنی و افزایش سریع سرانه مصرف روغن نباتی در کشور سبب شد درصد خودکفایی در این کالای اساسی از حدود 75 درصد سال 1340 به کمتر از 10 درصد در سال 1378 برسد.عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به 6 مانع در تولید دانه‌های روغنی گفت: مشکل تحقیقاتی، مکانیزاسیون، بذر نامناسب و اولویت ندادن به کشت از موانع اصلی تولید دانه‌ روغنی در کشور است.
خبرگزاری فارس:

کند شدن رشد تولید دانه های روغنی و افزایش سریع سرانه مصرف روغن نباتی در کشور سبب شد درصد خودکفایی در این کالای اساسی از حدود ۷۵ درصد سال ۱۳۴۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۷۸ برسد.

وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش تولید دانه های روغنی را در برنامه کار خود قرار داد و طرح توسعه کشت دانه های روغنی را با محدودیت کشت کلزا تهیه کرد.

در ادامه و در سال ۱۳۸۲ وزارت جهاد کشاورزی طرحی تحت عنوان طرح تامین منابع روغن نباتی کشور تهیه و اجرا کرد که در آن هدف حصول خوداتکایی حدود ۷۵ درصد در تولید روغن در سال ۱۳۹۳ بود، اما آمارهای موجود نشان می دهد که نسبت به مواد اولیه تولید روغن نباتی حدود ۹۵ درصد وابستگی داریم که این موضوع نشان از عدم کارایی طرح مذکور به دلایل مختلف دارد.

افشین اسماعیلی فر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیبا بیان اینکه در گذشته ضریب خود اتکایی دانه های روغنی حدود ۸ درصد بود و اکنون این رقم به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته، افزود: به علت وابستگی 95 درصدی به واردات روغن خام امنیت غذایی کشور در این حوزه بسیار آسیب پذیر است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: با تاسیس کارخانجات روغن در سال ۱۳۴۵ کارخانجات روغن به یک اجماع می رسند که دانه های روغنی مورد نیاز را خودشان کشت کنند، محوریت هم با کشت سویا، آفتابگردان و کمی کمرنگ بود، اما بعدها گیاه کلزا محور کشت دانه های روغنی کشور قرار گرفت که در همه اقلیم های گرمسیر و سردسیر قابل کشت است و در حال حاضر هم محور کشت دانه های روغنی در کشور کلزا است.

عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که مانع گسترش کشت دانه های روغنی در کشور بوده اولویت هایی است که دولت نتوانسته برای این موضوع در نظر بگیرد و همچنان این محصول علیرغم استراتژیک بودن آن در اولویت برنامه ریزی دولت ها نبوده است.

اسماعیلی فر به مانع دیگر تولید دانه های روغنی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت در زمینه تولید دانه های روغنی با ضعف کارشناسی و تخصصی روبرو است و نیاز به سرمایه گذاری، حمایت و حضور و فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: در دهه گذشته واردات روغن خام جهت تنظیم بازار روغن داخلی باعث شد به پروسه تولید و زنجیره تولید خلل جدی وارد شود و کل زنجیره به چالش کشیده شده است.

اسماعیلی فر در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا دلیل نخریدن دانه های روغنی توسط کارخانجات روغن نباتی و روغن کشی رانت موجود در آن است، گفت: نرخ تضمینی خرید کلزا از کشاورزان ۲۲۰۰ تومان تعیین شده در حالی که قیمت وارداتی آن هر کیلو ۱۴۰۰ تومان است، بنابراین کارخانجات به ازای خرید هر یک کیلو کلزای داخلی مبلغ ۷۰۰ تومان متضرر شده یا به عبارتی باید مابه التفاوت بپردازند.

وی با بیان اینکه اختلافی که بین صنعت روغن و وزارت جهاد وجود دارد، بر سر همین مابه التفاوت است و گفت: مابه التفاوت ۷۰۰ تومانی برای خرید ۵۰ هزار تن کلزای داخلی یک رقم بزرگ است که با سیاست های وزارتخانه باید از جیب کارخانجات پرداخته شود که چنین امکانی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.

اسماعیلی فر تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی حاشیه سود کشاورزان کاهش یافته است در حالی که سیاست های اولت باید به گونه ای باشد که بستر مناسب اقتصادی برای تولید کننده و کارخانه دار فراهم شود.

وی افزود: صنعت روغن از اهمیت استراتژیکی برخوردار است چرا که علاوه بر تامین دانه های روغنی توسط کشاورز و استحصال آن دانه ها در کارخانجات و تبدیل به روغن کنجاله دانه های روغنی مورد استفاده بنگاه های فراورده های دامی است.

اسماعیلی فر تصریح کرد: ۱۰۰ درصد کنجاله مورد نیاز خوراک دام از طریق واردات تامین می شود و علاوه بر وابستگی در صنعت غذایی در صنعت خوراک دام و طیور وابسته هستیم.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای , و ، مثبت خواهد بود.
اگر مسئولان واقعا به فکر برطرف نمودن مشکلات سر راه کشت دانه های روغنی باشند٬ علاوه بر ایجاد شغل می توانند از هزینه های شرکت های وارد کننده این دانه ها بکاهند. و همچنین از برون رفت ارز جلوگیری به عمل آورند و گامی به سوی صادرات بردارن . البته تا جامه عمل پوشاندن به موارد فوق زمان زیادی وجود دارد ولی غیر ممکن نیست.

کند شدن رشد تولید دانه‌های روغنی و افزایش سریع سرانه مصرف روغن نباتی در کشور سبب شد درصد خودکفایی در این کالای اساسی از حدود 75 درصد سال 1340 به کمتر از 10 درصد در سال 1378 برسد.عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به 6 مانع در تولید دانه‌های روغنی گفت: مشکل تحقیقاتی، مکانیزاسیون، بذر نامناسب و اولویت ندادن به کشت از موانع اصلی تولید دانه‌ روغنی در کشور است.
خبرگزاری فارس:

کند شدن رشد تولید دانه های روغنی و افزایش سریع سرانه مصرف روغن نباتی در کشور سبب شد درصد خودکفایی در این کالای اساسی از حدود ۷۵ درصد سال ۱۳۴۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۷۸ برسد.

وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش تولید دانه های روغنی را در برنامه کار خود قرار داد و طرح توسعه کشت دانه های روغنی را با محدودیت کشت کلزا تهیه کرد.

در ادامه و در سال ۱۳۸۲ وزارت جهاد کشاورزی طرحی تحت عنوان طرح تامین منابع روغن نباتی کشور تهیه و اجرا کرد که در آن هدف حصول خوداتکایی حدود ۷۵ درصد در تولید روغن در سال ۱۳۹۳ بود، اما آمارهای موجود نشان می دهد که نسبت به مواد اولیه تولید روغن نباتی حدود ۹۵ درصد وابستگی داریم که این موضوع نشان از عدم کارایی طرح مذکور به دلایل مختلف دارد.

افشین اسماعیلی فر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیبا بیان اینکه در گذشته ضریب خود اتکایی دانه های روغنی حدود ۸ درصد بود و اکنون این رقم به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته، افزود: به علت وابستگی 95 درصدی به واردات روغن خام امنیت غذایی کشور در این حوزه بسیار آسیب پذیر است.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: با تاسیس کارخانجات روغن در سال ۱۳۴۵ کارخانجات روغن به یک اجماع می رسند که دانه های روغنی مورد نیاز را خودشان کشت کنند، محوریت هم با کشت سویا، آفتابگردان و کمی کمرنگ بود، اما بعدها گیاه کلزا محور کشت دانه های روغنی کشور قرار گرفت که در همه اقلیم های گرمسیر و سردسیر قابل کشت است و در حال حاضر هم محور کشت دانه های روغنی در کشور کلزا است.

عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که مانع گسترش کشت دانه های روغنی در کشور بوده اولویت هایی است که دولت نتوانسته برای این موضوع در نظر بگیرد و همچنان این محصول علیرغم استراتژیک بودن آن در اولویت برنامه ریزی دولت ها نبوده است.

اسماعیلی فر به مانع دیگر تولید دانه های روغنی در کشور اشاره کرد و گفت: دولت در زمینه تولید دانه های روغنی با ضعف کارشناسی و تخصصی روبرو است و نیاز به سرمایه گذاری، حمایت و حضور و فعالیت سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: در دهه گذشته واردات روغن خام جهت تنظیم بازار روغن داخلی باعث شد به پروسه تولید و زنجیره تولید خلل جدی وارد شود و کل زنجیره به چالش کشیده شده است.

اسماعیلی فر در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا دلیل نخریدن دانه های روغنی توسط کارخانجات روغن نباتی و روغن کشی رانت موجود در آن است، گفت: نرخ تضمینی خرید کلزا از کشاورزان ۲۲۰۰ تومان تعیین شده در حالی که قیمت وارداتی آن هر کیلو ۱۴۰۰ تومان است، بنابراین کارخانجات به ازای خرید هر یک کیلو کلزای داخلی مبلغ ۷۰۰ تومان متضرر شده یا به عبارتی باید مابه التفاوت بپردازند.

وی با بیان اینکه اختلافی که بین صنعت روغن و وزارت جهاد وجود دارد، بر سر همین مابه التفاوت است و گفت: مابه التفاوت ۷۰۰ تومانی برای خرید ۵۰ هزار تن کلزای داخلی یک رقم بزرگ است که با سیاست های وزارتخانه باید از جیب کارخانجات پرداخته شود که چنین امکانی برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.

اسماعیلی فر تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی حاشیه سود کشاورزان کاهش یافته است در حالی که سیاست های اولت باید به گونه ای باشد که بستر مناسب اقتصادی برای تولید کننده و کارخانه دار فراهم شود.

وی افزود: صنعت روغن از اهمیت استراتژیکی برخوردار است چرا که علاوه بر تامین دانه های روغنی توسط کشاورز و استحصال آن دانه ها در کارخانجات و تبدیل به روغن کنجاله دانه های روغنی مورد استفاده بنگاه های فراورده های دامی است.

اسماعیلی فر تصریح کرد: ۱۰۰ درصد کنجاله مورد نیاز خوراک دام از طریق واردات تامین می شود و علاوه بر وابستگی در صنعت غذایی در صنعت خوراک دام و طیور وابسته هستیم.


برچسب‌ها:

نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر نمادهای , و ، مثبت خواهد بود.
اگر مسئولان واقعا به فکر برطرف نمودن مشکلات سر راه کشت دانه های روغنی باشند٬ علاوه بر ایجاد شغل می توانند از هزینه های شرکت های وارد کننده این دانه ها بکاهند. و همچنین از برون رفت ارز جلوگیری به عمل آورند و گامی به سوی صادرات بردارن . البته تا جامه عمل پوشاندن به موارد فوق زمان زیادی وجود دارد ولی غیر ممکن نیست.
1394/08/20
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333