رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

بازار بورس آینده نگر است
اهمیت : مهم

4
نهایت‌نگر:

به گزارش اخبار پولی مالی ، محمد اسکندری - کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دلایل اصلی افت شاخص بورس متغیرهای اقتصادی به خصوص قیمت نفت و کسری بودجه دولت است.

اسکندری اظهار داشت: کسری بودجه سال آینده بسیار ساختاری و قوی است و به نظر می رسد که این کسری منجر به بالا رفتن نرخ بهره و افزایش نرخ ارز برای جبرای کسری احتمالی بودجه خواهد شد.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر در این دو فاکتور که بازارهای موازی را تقویت می کنند باعث می شود سرمایه گذاران به جای آنکه با ریسک وارد بازار شوند و مثلا بازدهی ۲۰ درصد را در نظر داشته باشند با کمترین ریسک وارد شبکه بانکی شده و سودهای بالا هم ببرند که همین مساله منجر به کاهش اقبال سرمایه گذاران به بورس می شود.

اسکندری در پاسخ به اینکه احتمال کسری در بودجه ۹۴ است چرا بازار از الان منفی است، خاطرنشان کرد: بازار بورس حال نگر و گذشته نگر نیست بلکه بازاری آینده نگر است و سرمایه گذاران در بورس با پیش بینی آینده، سرمایه گذاری می کنند.

وی اضافه کرد: اینکه برخی می گویند فعلا خبری نیست و بازار باید مث ب ت باشد جمله اشتباهی است چرا که سرمایه گذاران با توجه به روند سود شرکت ها در سال ۹۴ وارد بازار می شوند و وقتی سرمایه گذاری سهام می خرد، سود شرکت را هم در چند ماه آینده پیش بینی می کند تا ضرر نکند بنابراین بورس یک بازار آینده نگر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید برای جبرای کسری احتمالی بودجه چاره اندیشی و سپس راهکاری برای کاهش نرخ بهره ارائه شود و اگر اینگونه نباشد بورس نمی تواند به روند صعودی خود برگردد.

وی تصریح کرد: نکته دیگر الزامات ساختاری صنایع است. ما در پالایشگاه ها کیفی سازی را مشخص نکرده ایم و همچنین نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی و در برخی موارد هم قیمت گذاری دولتی مانند کوره پتروشیمی ها ابهام دارند که اینها باعث می شود سرمایه گذاران نتوانند سود شرکت ها را پیش بینی کنند و همین امر باعث عدم اطمینان سرمایه گذار و کاهش انگیزه ورود به بازار بورس می شود.

اسکندری گفت: برای رونق بازار، دولت باید در جهت تثبیت سیاست های بودجه ای در مورد شرکت ها، قوانین را به صورت سالانه تغییر ندهد و روندی را پیش بینی کنیم که هر سال قیمت های جدید نداشته باشیم و اگر هم قیمت جدید باشد باید قابل پیش بینی باشند ضمن آنکه باید اقداماتی که سازمان بورس آغاز کرده هم ادامه یابند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به نرخ سود، اظهار داشت: در بازار سرمایه رسیدن به سود ۲۸ و ۳۰ درصد سخت است اما در خارج از بورس بعضی از موسسات غیرمجاز با دادن نرخ های سود بالا اقدام به جذب سرمایه های مردم می کنند که این موضوع منجر ب ه کاهش انگیزه ورود به بازار سرمایه می شود.

وی اضافه کرد: وعده سودهای بانکی بالا باعث می شود که این موسسات در درازمدت نتوانند وعده های خود را عملی کنند که این خود سبب شکست مشتریان بانکی می شود که خود یک خطر بسیار بزرگ برای اقتصاد است.

اسکندری گفت: در این زمینه هم باید یک بازار اوراق بدهی مناسب را به وجود بیاورند و یا بانک مرکزی نرخ جریمه را برای بانکهای بدهکار تا حدودی کاهش دهد تا حالت اضطرار در جذب سپرده از بین رفته و سرمایه ها هم بتوانند وارد بازار بورس شوند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید در بورس از کا ه ش شاخص حرف زد چرا که در همه اقتصادهای دنیا وقتی قیمت نفت پایین بیاید شاخص هم کاهش می یابد چون ساختار اقتصادی اینگونه است.

وی افزود: باید قبول کنیم وقتی قیمت نفت پایین می آید کاهش سود در درآمد و بودجه های عمرانی را خواهیم داشت و اصرار به بالا رفتن شاخص در این شرایط باعث رفتار هیجانی سرمایه گذاران خواهد شد که این امر به ضرر بازار هم هست.

اسکندری با تاکید بر لزوم حذف یارانه دهک های بالا با توجه به کسری احتمالی بودجه سال آینده، تصریح کرد: حذف یارانه دهک های بالا یک امر لازم و پیش نیاز قطعی برای جبران کسری بودجه خواهد بود. ضمن آنکه کسری بودجه همراه با سیاست انقباضی دولت د ر سال آینده منجر به گرفتن مالیات بیشتر و کاهش بودجه های عمرانی و حتی روزانه خواهد شد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
نهایت‌نگر:

به گزارش اخبار پولی مالی ، محمد اسکندری - کارشناس اقتصادی گفت: یکی از دلایل اصلی افت شاخص بورس متغیرهای اقتصادی به خصوص قیمت نفت و کسری بودجه دولت است.

اسکندری اظهار داشت: کسری بودجه سال آینده بسیار ساختاری و قوی است و به نظر می رسد که این کسری منجر به بالا رفتن نرخ بهره و افزایش نرخ ارز برای جبرای کسری احتمالی بودجه خواهد شد.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر در این دو فاکتور که بازارهای موازی را تقویت می کنند باعث می شود سرمایه گذاران به جای آنکه با ریسک وارد بازار شوند و مثلا بازدهی ۲۰ درصد را در نظر داشته باشند با کمترین ریسک وارد شبکه بانکی شده و سودهای بالا هم ببرند که همین مساله منجر به کاهش اقبال سرمایه گذاران به بورس می شود.

اسکندری در پاسخ به اینکه احتمال کسری در بودجه ۹۴ است چرا بازار از الان منفی است، خاطرنشان کرد: بازار بورس حال نگر و گذشته نگر نیست بلکه بازاری آینده نگر است و سرمایه گذاران در بورس با پیش بینی آینده، سرمایه گذاری می کنند.

وی اضافه کرد: اینکه برخی می گویند فعلا خبری نیست و بازار باید مث ب ت باشد جمله اشتباهی است چرا که سرمایه گذاران با توجه به روند سود شرکت ها در سال ۹۴ وارد بازار می شوند و وقتی سرمایه گذاری سهام می خرد، سود شرکت را هم در چند ماه آینده پیش بینی می کند تا ضرر نکند بنابراین بورس یک بازار آینده نگر است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید برای جبرای کسری احتمالی بودجه چاره اندیشی و سپس راهکاری برای کاهش نرخ بهره ارائه شود و اگر اینگونه نباشد بورس نمی تواند به روند صعودی خود برگردد.

وی تصریح کرد: نکته دیگر الزامات ساختاری صنایع است. ما در پالایشگاه ها کیفی سازی را مشخص نکرده ایم و همچنین نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی و در برخی موارد هم قیمت گذاری دولتی مانند کوره پتروشیمی ها ابهام دارند که اینها باعث می شود سرمایه گذاران نتوانند سود شرکت ها را پیش بینی کنند و همین امر باعث عدم اطمینان سرمایه گذار و کاهش انگیزه ورود به بازار بورس می شود.

اسکندری گفت: برای رونق بازار، دولت باید در جهت تثبیت سیاست های بودجه ای در مورد شرکت ها، قوانین را به صورت سالانه تغییر ندهد و روندی را پیش بینی کنیم که هر سال قیمت های جدید نداشته باشیم و اگر هم قیمت جدید باشد باید قابل پیش بینی باشند ضمن آنکه باید اقداماتی که سازمان بورس آغاز کرده هم ادامه یابند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم توجه به نرخ سود، اظهار داشت: در بازار سرمایه رسیدن به سود ۲۸ و ۳۰ درصد سخت است اما در خارج از بورس بعضی از موسسات غیرمجاز با دادن نرخ های سود بالا اقدام به جذب سرمایه های مردم می کنند که این موضوع منجر ب ه کاهش انگیزه ورود به بازار سرمایه می شود.

وی اضافه کرد: وعده سودهای بانکی بالا باعث می شود که این موسسات در درازمدت نتوانند وعده های خود را عملی کنند که این خود سبب شکست مشتریان بانکی می شود که خود یک خطر بسیار بزرگ برای اقتصاد است.

اسکندری گفت: در این زمینه هم باید یک بازار اوراق بدهی مناسب را به وجود بیاورند و یا بانک مرکزی نرخ جریمه را برای بانکهای بدهکار تا حدودی کاهش دهد تا حالت اضطرار در جذب سپرده از بین رفته و سرمایه ها هم بتوانند وارد بازار بورس شوند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید در بورس از کا ه ش شاخص حرف زد چرا که در همه اقتصادهای دنیا وقتی قیمت نفت پایین بیاید شاخص هم کاهش می یابد چون ساختار اقتصادی اینگونه است.

وی افزود: باید قبول کنیم وقتی قیمت نفت پایین می آید کاهش سود در درآمد و بودجه های عمرانی را خواهیم داشت و اصرار به بالا رفتن شاخص در این شرایط باعث رفتار هیجانی سرمایه گذاران خواهد شد که این امر به ضرر بازار هم هست.

اسکندری با تاکید بر لزوم حذف یارانه دهک های بالا با توجه به کسری احتمالی بودجه سال آینده، تصریح کرد: حذف یارانه دهک های بالا یک امر لازم و پیش نیاز قطعی برای جبران کسری بودجه خواهد بود. ضمن آنکه کسری بودجه همراه با سیاست انقباضی دولت د ر سال آینده منجر به گرفتن مالیات بیشتر و کاهش بودجه های عمرانی و حتی روزانه خواهد شد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/23
1
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333