رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

آزادگذاشتن بورس تا نقطه توازن
اهمیت : مهم

11
نهایت‌نگر:

محبوبه مغانی: این روزها خمودگی حاکم بر بازار سرمایه، اگرچه با اعمال برخی سیاست های انقباضی از سوی دولت و رکود اقتصادی در بعضی بخش ها همزمان شده است، اما با این حال فعالان بازار سرمایه چشم امید به تصمیم گیران و مجریان بازار سرمایه دوخته اند تا در پی تعاملات خود با بدنه قوای مقننه و مجریه، جریان حاکم بر بازار مبتنی بر معاملات اوراق بهادار سمت و سوی مناسب تری یابد.

در این میان مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز بر این باور است که تمام تلاش ها در این بازار باید منتج به پایداری و تثبیت این بازار باشد.
حسن قالیباف اصل، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، از تغییرات در قیمت خوراک گاز، سیاست انقباضی دولت و به نتیجه نرسیدن کاهش نرخ سود بانکی به عنوان عواملی یاد می کند که روند مستمر کاهشی بازار سرمایه را رقم زده است. بر این اساس وی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، بهترین اقدام برای توقف این روند آزاد گذاشتن بازار است تا به این واسطه شرایط برای متعادل شدن قیمت ها فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بورس تهران که تنها اقدام مدیران نظارتی و اجرایی بازار را در شرایط موجود برای کاستن تاثیرات رکود بر فضای بازار سرمایه انتشار اوراق تبعی عنوان می کند، گفت: با توجه به تقاضاهایی که در انتشار این اوراق وجود دارد، تلاش می کنیم تا با استفاده از حضور سهامداران عمده، اطمینان را بر بازار سرمایه حاکم کنیم؛ ضمن آنکه صندوق های بازار گردانی نیز به نقدشوندگی بازار کمک شایانی می کنند.
با این حال وی با توجه به شرایط نوسانی بازار سرمایه، به سرمایه گذاران توصیه کرد که به نوسانات شاخص توجهی نداشته باشند، اگرچه در این میان شرکت بورس برای جلوگیری از بروز هیجانات ناشی از نوسانات شاخص، آمادگی ارائه و انتشار شاخص های دیگری مانند شاخص قیمت، شاخص صنایع بر اساس قیمت، شاخص وزنی و... در بازار سرمایه را دارد تا با استناد به آنها ضریب اطمینان سرمایه گذاری افزایش یابد.
وی تصریح کرد: این شاخص ها از سوی شرکت بورس طراحی شده اند و تنها در انتظار صدور مجوز از سوی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر هستیم.
قالیباف به منظور ترسیم چشم انداز مناسب بازار سرمایه تا پایان سال جاری، به بودجه 59 هزار میلیارد تومانی شرکت های بورسی در سال جاری نسبت به بودجه 54 هزار میلیارد تومانی ناشران بورسی در سال گذشته اشاره و براین اساس خاطر نشان کرد: در واقع بودجه ای که شرکت های بورسی در سال جاری به بازار ارائه کرده اند، نه تنها نسبت به سال قبل از کاهش برخوردار نبوده بلکه حتی پیش بینی می شود که اکثر شرکت ها موفق به تحقق بودجه های خود تا پایان سال جاری شوند.
وی در این میان کاهش قیمت سهام شرکت ها را مورد اشاره قرار داد و در نهایت عنوان کرد که اگر قیمت ها در بازار سرمایه کاهش یافته، صرفا ناشی از کمبودنقدینگی در بازار بوده و روند رو به افول قیمت ها قادر به زیر سوال بردن ارزندگی شرکت ها نبوده است.
بر این اساس وی به نسبت پی بر ای 7.1 بازار در ابتدای سال جاری اشاره کرد که اکنون با حرکت نزولی، این نسبت از رقم 5.3 واحدی برخوردار شده است تا به این واسطه تاکیدی بر جذابیت سهام و ورود به آنها باشد.
در این راستا وی به سهامداران توصیه کرد که نسبت به فروش سهام خود عجله نکنند و با توجه به گزارش های 9 ماهه شرکت ها، به تصمیم گیری در این عرصه مبادرت ورزند.
در این بین به تحلیل «دنیای اقتصاد» اگرچه شاید در شرایط مواجهه دولت با کسری بودجه، انتظار حذف هزینه های مترتب بر صنایعی چون پالایشگاهی، پتروشیمی و معدنی به عنوان درآمدهای جایگزین نفت، انتظاری دور از ذهن باشد، اما آنچه حداقل بازیگران بازار سرمایه در پی تحقق آن هستند اقداماتی عملی از سوی اداره کنندگان این بازار است تا به این واسطه، هزینه های کمتری بر صنایع بورسی تحمیل شود.
بر این اساس فارغ از ریسک های سیستماتیک حاکم بر بازار سرمایه، اقدامات صورت گرفته در متن بازار نیز خود به عنوان ریسک غیرسیستماتیک به این فضای نابسامان دامن زده است.
فعالان بازار سرمایه همچنین عملکرد صندوق توسعه بازار را به ویژه در ماه های اخیر مورد انتقاد قرار می دهند؛ صندوقی که با جمع آوری منابع نقدینگی از سوی برخی فعالان حقوقی در بازار سرمایه و بازار پول، قرار بود به عنوان یک حامی، به ایفای نقش بازار گردانی در بازار سرمایه کشور بپردازد، اما فعالیتش چنگی به دل نزد و نتوانست در پشتیبانی از بازار سرمایه، از جایگاهی که موسسانش برایش متصور شده بودند، برخوردار شود.
با تمام این اوصاف بازار سرمایه هنوز برای برخی سرمایه گذاران خارجی که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در میان کشورهای آسیایی می گردند، از جذابیت های خاصی برخوردار است. سرمایه گذارانی که از چهار ماه گذشته به ایران سفر کرده تا با مطالعه این بازار، شرایط را برای ورود سرمایه های خود در هنگام گشایش تحریم ها مهیا سازند.
این سرمایه گذاران معتقدند با گشایش در تحریم ها، بورس تهران از فضای بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار خواهد شد، بنابراین با ورود به این بازار، نسبت به سرمایه گذاری در این بازار پیشدستی کرده اند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
نهایت‌نگر:

محبوبه مغانی: این روزها خمودگی حاکم بر بازار سرمایه، اگرچه با اعمال برخی سیاست های انقباضی از سوی دولت و رکود اقتصادی در بعضی بخش ها همزمان شده است، اما با این حال فعالان بازار سرمایه چشم امید به تصمیم گیران و مجریان بازار سرمایه دوخته اند تا در پی تعاملات خود با بدنه قوای مقننه و مجریه، جریان حاکم بر بازار مبتنی بر معاملات اوراق بهادار سمت و سوی مناسب تری یابد.

در این میان مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز بر این باور است که تمام تلاش ها در این بازار باید منتج به پایداری و تثبیت این بازار باشد.
حسن قالیباف اصل، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، از تغییرات در قیمت خوراک گاز، سیاست انقباضی دولت و به نتیجه نرسیدن کاهش نرخ سود بانکی به عنوان عواملی یاد می کند که روند مستمر کاهشی بازار سرمایه را رقم زده است. بر این اساس وی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، بهترین اقدام برای توقف این روند آزاد گذاشتن بازار است تا به این واسطه شرایط برای متعادل شدن قیمت ها فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بورس تهران که تنها اقدام مدیران نظارتی و اجرایی بازار را در شرایط موجود برای کاستن تاثیرات رکود بر فضای بازار سرمایه انتشار اوراق تبعی عنوان می کند، گفت: با توجه به تقاضاهایی که در انتشار این اوراق وجود دارد، تلاش می کنیم تا با استفاده از حضور سهامداران عمده، اطمینان را بر بازار سرمایه حاکم کنیم؛ ضمن آنکه صندوق های بازار گردانی نیز به نقدشوندگی بازار کمک شایانی می کنند.
با این حال وی با توجه به شرایط نوسانی بازار سرمایه، به سرمایه گذاران توصیه کرد که به نوسانات شاخص توجهی نداشته باشند، اگرچه در این میان شرکت بورس برای جلوگیری از بروز هیجانات ناشی از نوسانات شاخص، آمادگی ارائه و انتشار شاخص های دیگری مانند شاخص قیمت، شاخص صنایع بر اساس قیمت، شاخص وزنی و... در بازار سرمایه را دارد تا با استناد به آنها ضریب اطمینان سرمایه گذاری افزایش یابد.
وی تصریح کرد: این شاخص ها از سوی شرکت بورس طراحی شده اند و تنها در انتظار صدور مجوز از سوی سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر هستیم.
قالیباف به منظور ترسیم چشم انداز مناسب بازار سرمایه تا پایان سال جاری، به بودجه 59 هزار میلیارد تومانی شرکت های بورسی در سال جاری نسبت به بودجه 54 هزار میلیارد تومانی ناشران بورسی در سال گذشته اشاره و براین اساس خاطر نشان کرد: در واقع بودجه ای که شرکت های بورسی در سال جاری به بازار ارائه کرده اند، نه تنها نسبت به سال قبل از کاهش برخوردار نبوده بلکه حتی پیش بینی می شود که اکثر شرکت ها موفق به تحقق بودجه های خود تا پایان سال جاری شوند.
وی در این میان کاهش قیمت سهام شرکت ها را مورد اشاره قرار داد و در نهایت عنوان کرد که اگر قیمت ها در بازار سرمایه کاهش یافته، صرفا ناشی از کمبودنقدینگی در بازار بوده و روند رو به افول قیمت ها قادر به زیر سوال بردن ارزندگی شرکت ها نبوده است.
بر این اساس وی به نسبت پی بر ای 7.1 بازار در ابتدای سال جاری اشاره کرد که اکنون با حرکت نزولی، این نسبت از رقم 5.3 واحدی برخوردار شده است تا به این واسطه تاکیدی بر جذابیت سهام و ورود به آنها باشد.
در این راستا وی به سهامداران توصیه کرد که نسبت به فروش سهام خود عجله نکنند و با توجه به گزارش های 9 ماهه شرکت ها، به تصمیم گیری در این عرصه مبادرت ورزند.
در این بین به تحلیل «دنیای اقتصاد» اگرچه شاید در شرایط مواجهه دولت با کسری بودجه، انتظار حذف هزینه های مترتب بر صنایعی چون پالایشگاهی، پتروشیمی و معدنی به عنوان درآمدهای جایگزین نفت، انتظاری دور از ذهن باشد، اما آنچه حداقل بازیگران بازار سرمایه در پی تحقق آن هستند اقداماتی عملی از سوی اداره کنندگان این بازار است تا به این واسطه، هزینه های کمتری بر صنایع بورسی تحمیل شود.
بر این اساس فارغ از ریسک های سیستماتیک حاکم بر بازار سرمایه، اقدامات صورت گرفته در متن بازار نیز خود به عنوان ریسک غیرسیستماتیک به این فضای نابسامان دامن زده است.
فعالان بازار سرمایه همچنین عملکرد صندوق توسعه بازار را به ویژه در ماه های اخیر مورد انتقاد قرار می دهند؛ صندوقی که با جمع آوری منابع نقدینگی از سوی برخی فعالان حقوقی در بازار سرمایه و بازار پول، قرار بود به عنوان یک حامی، به ایفای نقش بازار گردانی در بازار سرمایه کشور بپردازد، اما فعالیتش چنگی به دل نزد و نتوانست در پشتیبانی از بازار سرمایه، از جایگاهی که موسسانش برایش متصور شده بودند، برخوردار شود.
با تمام این اوصاف بازار سرمایه هنوز برای برخی سرمایه گذاران خارجی که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در میان کشورهای آسیایی می گردند، از جذابیت های خاصی برخوردار است. سرمایه گذارانی که از چهار ماه گذشته به ایران سفر کرده تا با مطالعه این بازار، شرایط را برای ورود سرمایه های خود در هنگام گشایش تحریم ها مهیا سازند.
این سرمایه گذاران معتقدند با گشایش در تحریم ها، بورس تهران از فضای بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار خواهد شد، بنابراین با ورود به این بازار، نسبت به سرمایه گذاری در این بازار پیشدستی کرده اند.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/17
0
/
1
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333