رسانه اجتماعی - تحلیلی بازار سرمایه

اجرای استاندارد جدید شماره 15 حسابداری به سال آینده موکول شد
اهمیت : مهم

7

یا مجموعه های سرمایه گذاری تاکنون اقدام به پرداخت این هزینه ها به سازمان امور مالیاتی کرده اند و تحقق این برنامه چه آثاری بر وضعیت سودآوری این شرکت ها در پی خواهد داشت؟
بورس نیوز: شرکت های سرمایه گذاری براساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و طبق نامه ارسالی این وزارتخانه به علی عسگری، معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری موظف به پرداخت مالیات در خصوص درآمد حاصل از افزایش ارزش سرمایه گذاری ها شده اند. حال این سوال مطرح است که آیا مجموعه های سرمایه گذاری تاکنون اقدام به پرداخت این هزینه ها به سازمان امور مالیاتی کرده اند و تحقق این برنامه چه آثاری بر وضعیت سودآوری این شرکت ها در پی خواهد داشت؟

در همین ارتباط، مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: در راستای تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری، شرکت های سرمایه گذاری موظف شده اند تا سرمایه گذاری های کوتاه مدت خود را بر حسب ارزش جاری در حساب ها و صورت های مالی ثبت کنند.

برهمین اساس، ارزش جاری سرمایه گذاری ها در حالی می بایست در صورت های مالی لحاظ شود که به طور معمول حداقل بهای تمام شده سرمایه گذاری ها یا ارزش جاری، هر کدام که کمتر است می بایست در صورت ها ثبت می شد. حسین شیخی افزود: اجرای این استاندار حسابداری از ابتدای امسال مقرر گردید که این امر با اعتراض شرکت های مذکور به دلیل عدم امکان پرداخت مالیات قبل از شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها مواجه گردید. این در حالی است که وزارت دارایی نیز بر دریافت مالیات از این محل معتقد است و اجرای این برنامه را لازم می داند. برهمین اساس هیأت تنظیم کنندگان استاندارد در راستای رفع مشکل مذکور، اجرایی شدن دریافت مالیات از محل افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را به ابتدای سال آینده موکول کرده است.وی با بیان اینکه ارزش جاری شرکت های سرمایه گذاری معیار اصلی بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اروپایی است، در این خصوص گفت: در حال حاضر خالص ارزش روز هر واحد از دارایی های شرکت های سرمایه گذاری ملاک اصلی بسیاری از سهامداران جهت سرمایه گذاری در این شرکت هاست، برهمین اساس به نظر می رسد ثبت ارزش جاری سرمایه گذاری در صورت های مالی شرکت های مذکور موجب شفافیت اطلاعاتی آنها می شود و در پی آنNAV هر سهم شرکت های سرمایه گذاری به راحتی در دسترس سهامداران خواهد بود.

چراکه تاکنون هر سهامدار خود به محاسبه NAV هر سهم مجموعه های سرمایه گذاری می پردازد که این امر نیز چندان معقول نیست و بهتر به نظر می رسد شرکت های مذکور با ثبت ارزش جاری سرمایه گذاری ها، خود به انتشار NAV هر سهم شرکت اقدام کنند.

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام افزود: با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت اجرای برنامه مذکور در استاندارد شماره 15 حسابداری در حالی مناسب به نظر می رسد که تبعات مثبت آن در صورت رفع مشکل پرداخت مالیات نمود پیدا می کند و می بایست این مجموعه ها در شرایطی مالیات پرداخت کنند که از محل سرمایه گذاری های خود سود شناسایی کرده باشند. شیخی افزود: مازاد ارزش یا مازاد تجدید ارزیابی نیز در حالی مقرر گردید تا در بودجه به عنوان درآمد شناسایی شود که این مورد نیز با اعمال تبصره ای به این صورت اصلاح شد که مازاد تجدید ارزیابی با احتساب شرایطی مشمول مالیات شود. از این رو می توان گفت شرکت های سرمایه گذاری نیز می توانند با لحاظ کردن شرایطی مشمول پرداخت مالیات شوند تا مشکل پیش روی نیز حل شود.

وی در خاتمه پیرامون آثار اجرای این امر بر وضعیت سودآوری شرکت های سرمایه گذاری گفت: با توجه به اینکه افزایش یا کاهش ارزش سهام به طور خود به خودی موجب رشد یا نزول NAVهر سهم شرکت می شود، می توان گفت ثبت ارزش جاری سرمایه گذاری ها تغییرات با اهمیتی بر وضعیت سودآوری این مجموعه ها اعمال نخواهد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.

یا مجموعه های سرمایه گذاری تاکنون اقدام به پرداخت این هزینه ها به سازمان امور مالیاتی کرده اند و تحقق این برنامه چه آثاری بر وضعیت سودآوری این شرکت ها در پی خواهد داشت؟
بورس نیوز: شرکت های سرمایه گذاری براساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و طبق نامه ارسالی این وزارتخانه به علی عسگری، معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال جاری موظف به پرداخت مالیات در خصوص درآمد حاصل از افزایش ارزش سرمایه گذاری ها شده اند. حال این سوال مطرح است که آیا مجموعه های سرمایه گذاری تاکنون اقدام به پرداخت این هزینه ها به سازمان امور مالیاتی کرده اند و تحقق این برنامه چه آثاری بر وضعیت سودآوری این شرکت ها در پی خواهد داشت؟

در همین ارتباط، مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام در گفتگو با خبرنگار بورس نیوزعنوان کرد: در راستای تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۵ حسابداری، شرکت های سرمایه گذاری موظف شده اند تا سرمایه گذاری های کوتاه مدت خود را بر حسب ارزش جاری در حساب ها و صورت های مالی ثبت کنند.

برهمین اساس، ارزش جاری سرمایه گذاری ها در حالی می بایست در صورت های مالی لحاظ شود که به طور معمول حداقل بهای تمام شده سرمایه گذاری ها یا ارزش جاری، هر کدام که کمتر است می بایست در صورت ها ثبت می شد. حسین شیخی افزود: اجرای این استاندار حسابداری از ابتدای امسال مقرر گردید که این امر با اعتراض شرکت های مذکور به دلیل عدم امکان پرداخت مالیات قبل از شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها مواجه گردید. این در حالی است که وزارت دارایی نیز بر دریافت مالیات از این محل معتقد است و اجرای این برنامه را لازم می داند. برهمین اساس هیأت تنظیم کنندگان استاندارد در راستای رفع مشکل مذکور، اجرایی شدن دریافت مالیات از محل افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را به ابتدای سال آینده موکول کرده است.وی با بیان اینکه ارزش جاری شرکت های سرمایه گذاری معیار اصلی بسیاری از سرمایه گذاران در کشورهای اروپایی است، در این خصوص گفت: در حال حاضر خالص ارزش روز هر واحد از دارایی های شرکت های سرمایه گذاری ملاک اصلی بسیاری از سهامداران جهت سرمایه گذاری در این شرکت هاست، برهمین اساس به نظر می رسد ثبت ارزش جاری سرمایه گذاری در صورت های مالی شرکت های مذکور موجب شفافیت اطلاعاتی آنها می شود و در پی آنNAV هر سهم شرکت های سرمایه گذاری به راحتی در دسترس سهامداران خواهد بود.

چراکه تاکنون هر سهامدار خود به محاسبه NAV هر سهم مجموعه های سرمایه گذاری می پردازد که این امر نیز چندان معقول نیست و بهتر به نظر می رسد شرکت های مذکور با ثبت ارزش جاری سرمایه گذاری ها، خود به انتشار NAV هر سهم شرکت اقدام کنند.

مدیر عامل مؤسسه حسابرسی حافظ گام افزود: با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت اجرای برنامه مذکور در استاندارد شماره 15 حسابداری در حالی مناسب به نظر می رسد که تبعات مثبت آن در صورت رفع مشکل پرداخت مالیات نمود پیدا می کند و می بایست این مجموعه ها در شرایطی مالیات پرداخت کنند که از محل سرمایه گذاری های خود سود شناسایی کرده باشند. شیخی افزود: مازاد ارزش یا مازاد تجدید ارزیابی نیز در حالی مقرر گردید تا در بودجه به عنوان درآمد شناسایی شود که این مورد نیز با اعمال تبصره ای به این صورت اصلاح شد که مازاد تجدید ارزیابی با احتساب شرایطی مشمول مالیات شود. از این رو می توان گفت شرکت های سرمایه گذاری نیز می توانند با لحاظ کردن شرایطی مشمول پرداخت مالیات شوند تا مشکل پیش روی نیز حل شود.

وی در خاتمه پیرامون آثار اجرای این امر بر وضعیت سودآوری شرکت های سرمایه گذاری گفت: با توجه به اینکه افزایش یا کاهش ارزش سهام به طور خود به خودی موجب رشد یا نزول NAVهر سهم شرکت می شود، می توان گفت ثبت ارزش جاری سرمایه گذاری ها تغییرات با اهمیتی بر وضعیت سودآوری این مجموعه ها اعمال نخواهد کرد.


نظر کارشناس: تاثیر این خبر بر بازار غیرقابل پیش‌بینی است.
.
1393/10/16
0
/
0
یک دقیقه وقت دارید؟
شما تنها یک قدم با به اشتراک گذاشتن اولین ایده خود فاصله دارید. برای انتشار مطالب خود در ارشن، لطفا ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و شماره‌ی همراه خود را فعال نمایید.
تکمیل پروفایل
نمایش {{content.commentsTotal - content.comments.length}} نظر قبلی
علت امتیاز منفی

×
بله
خیر
تغییرات شاخص
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
وضعیت بازار : {{closedTitle(tepix.isClosed)}}
شاخص کل
{{tepix.change}}
{{tepix.index}}
فرابورس
{{absValueChange(tepix.faraBourseChange)}}
{{tepix.faraBourseIndex}}
شاخص 50 شرکت
{{absValueChange(tepix.companyFiftyChange)}}
{{tepix.companyFiftyIndex}}
شاخص آزاد شناور
{{absValueChange(tepix.freeFloatChange)}}
{{tepix.freeFloatIndex}}
شاخص مالی
{{absValueChange(tepix.financialChange)}}
{{tepix.financialIndex}}
شاخص صنعت
{{absValueChange(tepix.indastryChange)}}
{{tepix.indastryIndex}}
2222
33333